ad

Wednesday, 7 October 2015

Kertas 3 bab 2 Tingkatan 5

SEJARAH KERTAS 3

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015
SEJARAH 1249/3
TUGASAN SPESIFIK

Kertas soalan ini mengandungi satu Tugasan Spesifik . Anda hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan yang disediakan

Penjajahan British di Tanah Melayu  telah membangkitkan semangat nasionalisme  dalam kalangan masyarakat tempatan. Semangat nasionalisme ini turut menjadi  tonggak dalam mengekalkan kedaulatan negara kita.
 
 


Soalan:

Perjuangan awal tokoh tempatan di Tanah Melayu telah melahirkan masyarakat yang cinta akan tanah air dan menjadi  asas kepada pembentukan sebuah negara bangsa Malaysia yang maju dan berjaya. Bincangkan.

Peringatan:

Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format

Perincian

Markah Penuh


Pengenalan

1.  Latar belakang gerakan nasionalisme di Tanah Melayu 
     sehingga Perang Dunia Kedua.


5 markah


Isi dan
Huraian

2.  Sebab-sebab  penentangan pemimpin tempatan terhadap
     British.


15 markah

3. Peristiwa kebangkitan pemimpin tempatan  dalam
    menentang pentadbiran British di:

a)      Perak                           [10 markah]

b)      Naning                         [10 markah]

c)      Kelantan                      [10 markah]

30 markah


4.  Kesan  penentangan pemimpin tempatan terhadap British
     sehingga awal abad ke-20.


10 markah

5. Sejauhmanakah pihak kerajaan berjaya menanamkan
    semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat  Malaysia?10 markah


6.  Semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda
      semakin luntur :
     a) Mengapakah keadaan ini berlaku ?
     b) Berikan cadangan anda untuk memperkukuhkan
          semangat nasionalisme kepada generasi muda pada    
          hari  ini.


10 markah


7.Terdapat sekelompok masyarakat di negara kita yang
   menganggu gugat keamanan dan keharmonian negara kita.
a) Mengapakah kumpulan tersebut bertindak sedemikian?
b) Bagaimanakah keamanan dan keharmonian negara dapat 
    dikekalkan?10 markah

8.  Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji


5  markah


Kesimpulan

9.  Membuat kesimpulan keseluruhan isi  yang telah
      dibincangkan:

     a)   Pengetahuan yang diperoleh
     b)  Nilai / unsur partriotisme berdasarkan tajuk
     c)   Harapan menjadikan bangsa dan negara  Malaysia 
            cemerlang dan terbilang.5 markah


KERTAS  SOALAN  TAMAT
PERATURAN PEMARKAHAN /SKEMA JAWAPAN
SEJARAH KERTAS 3

Tingkatan 5 : Bab 2

Soalan

Isi dan Huraian
Markah
1
F1

F2
F3
F4
F5

F6
F7

F8
F9

-          Gerakan nasionalisme merupakan usaha masyarakat tempatan
-          Menentang apa sahaja bentuk tekanan
-          atau penjajahan
-          oleh kuasa luar
-          Penentangan di dorong  oleh hasrat membebaskan negara daripada penjajah
-          Dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan
-          Untuk menjaga kepentingan mereka daripada di ceroboh / dikuasai
-          Sejak abad ke -19
-          Penentangan oleh Penghulu Dol Said/ Dato’ Maharajalela/ Rentap/Syarif Masahor/ Mat Salleh/ Dato Bahaman/ Yam Tuan Antah/ Tok  Janggut/ HajiAbdul Rahman Limbong/   
                                                                              
 ( 10x1= mak 5m)

1

1
1
1
1

1
1

1
1Mak 5m


2


F1
H1a
H1b
H1c
H1d
H1e
H1f
H1g
H1h
H1i
H1j

F2
H2a
H2b


F3
H3a
H3b
H3c
H3d

H3e
H3f
H3g

F4
H4a
H4b
H4c

H4d

F5
H5a
H5b
H5c

H5d
H5e


F6
H6a
H6b


-             Dasar Penaklukan British
-             untuk mengukuhkan kedudukan/kuasa
-             memperluas kuasa politik
-             kawasan yang ditakluki terikat dengan peraturan
-             memaksa sesetengah kawasan menjadi tanah jajahan
-             Naning dipaksa membayar ufti
-             melaksanakan Sistem Residen
-             di Selangor/ Negeri Sembilan/ Perak/ Pahang
-             Sistem Penasihat dilaksanakan
-             di Johor/ Kelantan/ Terengganu/ Kedah/ Perlis
-             orang Iban di Sarawak dianggap lanun

-             Eksploitasi Ekonomi
-             untuk kepentingan penjajah
-             saudagar Negeri-negeri Selat dibenarkan mengusahakan lombong / perdagangan bijih timah

-             Sistem Pentadbiran Barat
-             dipaksa terhadap penduduk tempatan
-             cukai diperkenalkan
-             peraturan tanah diperkenalkan
-             di Terengganu, tanah yang hendak dibuka mesti dapat keizinan
-             bertentangan amalan tradisi masyarakat tempatan
-             rakyat terbeban dengan cukai
-             menyekat kebebasakan rakyat untuk membuka tanah

-             Dasar Campur Tangan
-             dalam adat resam dan budaya tempatan
-             nilai yang bertentangan dengan budaya tempatan
-             JWW Birch mengganggu adat penggunaan orang suruhan di Perak
-             JWW Birch tidak menghormati adat tempatan

-             Pembesar Tempatan Kehilangan Kuasa dan Pengaruh
-             di tempat/ kawasan sendiri
-             terhadap anak buah sendiri
-             dilantik oleh sultan/ masyarakat kawasan tersebut untuk mentadbir
-             berkuasa menjaga hal ehwal daerah
-             Syarif Masahor / Dato Patinggi Abdul Ghafur /  Dato Syahbandar /  Dato Bahaman

-             Kesulitan Penduduk Tempatan
-             kerana pelaksanaan undang-undang
-             penduduk menyokong pembesar atas dasar taat setia
                                                                            
(44 x 1 = 15 m)


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1


1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1


1
1
1

Mak 15m

3F1

F2

F3
F4

F5
F6
F7
F8

F9

F10
F11
F12

F13
F14
F15

F16

F17

F18
F19

F20

F21

F22


F23
F24

F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33

F34
F35
F36
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F41

              Peristiwa kebangkitan

i)        Di Perak
-          Perjanjian Pangkor  ditandatangani oleh Sultan Abdullah dan Andrew Clarke
-          Bantahan terbuka Sultan Abdullah terhadap campur tanga British
-          Membuat kubu di Pasir Salak
-          Dato’ Maharaja Lela bermesyuarat dengan pembesar Durian Sebatang
-          Sultan Abdullah bermesyuarat di Belanja
-          Dato’ Maharaja Lela bersetuju membunuh J.W.W.Birch
-          Sultan Abdullah memaklumkan kepada Raja Ismail
-          31 Oktober 1875 Mat Arshad di bunuh oleh penduduk setempat
-          2 November 1875, Birch di bunuh oleh Seputum dan Pandak  Lam
-          Di sungai Perak, Pasir Salak
-          500 orang tentera British menyerang pasir Salak
-          Dato Maharajalela  dan Dato’ Sagor berundur ke Kota Lama
-          Dato Maharajalela telah ditangkap
-          Dato Maharajalela  dibicarakan di Matang Perak
-          Dato’Maharaja Lela, Dato Sagor, Pandak Indut, Seputum  dan Pandak Indut duhukum gantung
-          Sultan Abdullah, Ngah Ibrahim,Syahbandar dan Temenggung dibuang negeri ke Pulau Seychells.
-          Perak dikuasai  sepenuhnya oleh British                                                                                     
                                                                                                [17x1=mak10m]


ii)                  Di Naning
-          Penentangan oleh Dol Said
-          Faktor penentang adalah keran British meletakkan Naning sebagai sebahagian wilayah British / jajahan takluk British
-          Dol Said mengingkari arahan British supaya Naning menghantar ufti kepada negeri Melaka
-          British bertindak menghantar tenteranya untuk menakluk Naning
-          Dol said menentang British dengan bantuan ketenteraan daripada Yamtuan Ali dari Rembau/ Syed Shaaban/ Penghulu Renai/ Dato Kelana Sungai Ujong
-          Dol Said berjaya mengalahkan 150 orang tentera British
-          Serangan kali kedua British berjaya mengalahkan kerana Naning ttidak mendapat  bantuan
-          Dol Said menyerah diri dan dibawa ke Melaka
                                                                         [15x1=mak10m]

iii)                Di Kelantan
-          Penentangan berlaku di Pasir Puteh
-          British memaksa penduduk menerima sistem cukai
-          Tok Janggut membantah perlaksanan cukai
-          Tok Janggut enggan membayar cukai
-          Bantahan Tok Janggut tidak dilayan
-          Polis diarah menangkap Tok Janggut
-          Polis gagal menangkap Tok Janggut
-          1915 – Engku Besar Jeram, Tuan Ahmad, Penghulu Adam, Haji Said, Che Ishak
-          Menyerang Pasir Puteh
-          Berjaya menduduki  Pasir Puteh
-          Berjaya membentuk kerajaan
-          Engku Besar Jeram dilantik menjadi raja
-          Tok Janggut sebagai Perdana Menteri
-          Che Ishak sebagai Pegawai daerah
-          British membawa tentera dari Negeri Selat
-          British menyerang Saring
-          Tok Janggut terkorban
-          Mayat Tok Janggut di arak ke Kota Bharu
            
                                                           [18x1=mak10m]1

1

1
1

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

Mak 10m


1
1

1

1

1


1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mak 10m


4
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

F8
F9
F10
F11

F12
F13
F14

F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22

F23

F24

F25

F26

F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33

F34
F35

F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43

F44

F45
F46

F47
F48
F49
F50
F51

F52
F53

Jelaskan kesan  penentangan pemimpin tempatan terhadap British sehingga awal abad ke-20.

-          Dol Said kalahkan tentera British dalam serangan pertama
-          Menggunakan taktik serangan gerila
-          Mendapatkan kerjasama pemimpin tempatan
-          Menyebabkan British tidak campur tangan hampir 50 tahun
-          British menanggung kerugian
-          Rentap Berjaya mengusir  James Brooke di Nanga Skrang
-          Brooke mengambil masa yang lama mengalahkan Rentap di Bukit Sadok
-          Syarif Masahor Berjaya menyerang Mukah
-          Mat Salleh Berjaya menyerang kubu SBUB di Pulau Gaya
-          SBUB terpaksa berdamai dengan Mat Salleh
-          SBUB terpaksa berjanji menyerahkan menyerahkan Tambunan
-          Dato Maharajalela berjaya membunuh JWW Birch
-          Kapten Innes terbunuh
-          British terpaksa meminta bantuan tentera dari India / Hong Kong
-          Dato Bahaman berjaya menawan Lubuk Terua
-          Dato Bahaman berjaya menguasai Tembeling
-          Dan Jeram Ampai
-          Polis  gagal menangkap Tok Janggut
-          Tok Janggut Berjaya menyerang dan menduduki Pasir Putih
-          Mereka Berjaya membentuk kerajaan
-          British terpaksa membawa masuk tentera Negeri Selat
-          Haji Abdul Rahman Limbong ketuai penduduk kampong bersihkan tanah tanpa menghiraukan peraturan tanah
-          Penduduk berkumpul dan membuka tanah milik Tengku Maimunah
-          British terpaksa meminta bantuan tengku Maimunah menyuraikan penduduk
-          Penduduk menyerang dan berjaya menduduki bangunan kerajaan di Kuala Berang
-          British terpaksa menggunakan kuasa dan nama sultan untuk menawan semula Kuala Berang
-          British berjaya mengalahkan tentera Dol Said
-          Dol  Said terpaksa menyerah diri
-          Linggir tewas dalam pertempuran dengan james Brooke
-          James Brooke membakar perkampungan Rentap
-          James Brooke megalahkan Rentap di Bukit Sadok
-          Rentap terpaksa berundur ke Entabai
-          Syarif masahor dan Datu Patinggi Abdul Gapur kehilangan kuasa
-          dan hilang pengaruh terhadap penduduk tempatan
-          Syarif  Masahor ditahan dan diserah kepada British di Singapura
-          Datu Patinggi Abdul Gapur ditahan oleh Belanda
-          dan diserah kepada James Brooke
-          SBUB tidak menghiraukan kedudukan Mat Salleh
-          Perkampungan Mat Salleh diserang  / dibakar
-          SBUB menyerang kubuMat Salleh kali kedua
-          Mat Salleh tewas / meninggal dunia/ terbunuh
-          British menyerang  Pasir Salak
-          Dato’Maharaja Lela /  Seputum  / Pandak Lam / Pandak Indut /    dihukum gantung / mati
-          Sultan Abdullah / Ngah Ibrahim / Syahbandar / Temenggung dibuang negeri
-          British menguasai Perak sepenuhnya
-          Dato’ Kelana Syed Abdul  Rahman tertakluk  di bawah penguasaan British
-          Anak buah Dato’ Bahaman di tangkap
-          Dato’ Bahaman terpaksa berundur ke Kelantan
-          Dato’ Bahaman berpindah ke Bangkok
-          Tok Janggut terkorban
-          Serangan polis di Kuala Telemong mengorbankan 11 orang penduduk
-          Haji Abdul Rahman Limbong ditahan
-          Dan dibuang  negeri ke Makkah
                                                                          
                                                         [53X1= mak 10m)

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Mak 10m

5F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
M

Sejauh manakah pihak kerajaan berjaya menanam semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat  Malaysia?

-          Konsep 1 Malaysia
-           Program 1 Murid 1 sukan di semua sekolah
-          Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
-          Sambutan Hari / Bulan Kemerdekaan
-          Hari Malaysia
-          Pendikan Sivik dan Kewarganegaraan diperkenalkan di sekolah
-          Program Pusat Latihan Khidmat Negara (PLKN)
-          Subjek Sejarah  / BM wajub lulus
-          Program Rukun Tetangga
-          Dasar Kebudayaan Kebangsaan
-          Bantuan Rakyat 1 Malaysia

 (mana-mana jawapan yang munasabah)
                                                                   (11X1=mak 10m)
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Mak 10m

6
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
M
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
M

Semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda
 semakin luntur :
 a) Mengapakah keadaan ini berlaku ?
 b)  Berikan cadangan anda untuk memperkukuhkan
      semangat nasionalisme kepada generasi muda pada hari 
      ini.

a)      Mengapakah keadaan ini berlaku ?
-  Pengaruh anasir yang negatif
-  Pengaruh budaya asing
-  Kurang didikan agama dan kesedaran sivik
-  Sikap pentingkan diri sendiri
-  Senario politik semasa
-  Menghasut rakyat tempatan bertindak wajar
-  mempertikaikan keputusan / tindakan kerajaan
   (mana-mana jawapan  munasabah)                                                                                                         
                                                                       [8X1=mak 5m]

b)         Berikan cadangan anda untuk memperkukuhkan semangat       
   nasionalisme kepada generasi muda pada hari  ini?
-          Memperkuatkan jati diri
-          Menghayati sejarah dan pembentukan bangsa  dan negara
-          Mengelakkan pertelingkahan antara kaum
-          Sanggup berkorban mempertahankan negara
-          Mengutamakan kepentingan negara daripada diri sendiri
-          Menghindari salah faham/ prasangka negetif
-          Mengutamakan semangat perpaduan/ muhibah
   (mana-mana jawapan  munasabah)

1
1
1
1
1
1
1

[5 m]1
1
1
1
1
1
1

 [5m]

7

F1
F2
F3
F4
F5F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Terdapat sekelompok masyarakat di negara kita yang
  menganggu gugat keamanan dan keharmonian negara kita.

a)      Mengapakah kumpulan tersebut bertindak sedemikian?
-      ketidakpuasan hati terhadap tindakan kerajaan
-      Perancangan ekonomi / sosial tidak berkesan
-      Penyebaran maklumat yang terlalu pantas
-      Kurang kefahaman tentang konsep nasionalisme
-      Pengaruh politik / idealogi negara luar
       (mana-mana jawapan  munasabah)b) Bagaimanakah keamanan dan keharmonian negara dapat 
    dikekalkan?

-          Memperkukuhkan pentadbiran kerajaan
-          Mengekalkan perpaduan kaum/ persefahaman kaum
-          Memperkukuhkan semangat nasionalisme
-          Memperkasa jati diri bangsa
-          Perancangan ekonomi / social yang berkesan
-          Membela kehidupan rakyat
(mana-mana jawapan  munasabah)

1
1
1
1
1

Mak  5M

1
1
1
1
1
1

Mak 5 m


8F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18


Ikhtibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji Nyatakan nilai-

-          Setiap kita perlu cintakan negara
-          Masyarakat perlu bersatu padu
-          Bekerjasama dalam mencapai matlamat negara
-          Berganding bahu membangunkan negara
-          Berani menghadapi cabaran
-          Bijaksana membuat keputusan
-          Semangat kental menghadapi cabaran
-          Bertindak wajar dalam menangani cabaran
-          Semangat perjuangan perlu dipupuk dalam kalangan generasi muda
-          Sanggup berkorban apa saja
-          Berhati-hati dengan orang asing
-          Berfikir sebelum bertindak
-          Meningkatkan ilmu pengetahuan dari masa ke semasa
-          Memperkukuhkan pertahanan negara
-          Bersatu teguh bercerai roboh.
-          Setia kepada raja/pemimpin
-          Tabah menghadapi cabaran
-          Menguasai teknologi pertahanan
(mana-mana jawapan munasabah)
 [18x1=mak 5m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mak 5 m9

Rumusan

Mesti menyatakan ketiga-tiga aspek yang disenaraikan iaitu:-
-          Pengetahuan
-          Iktibar
-          Harapan

Menyatakan sekurang-kurangnya 1 isi bagi setiap aspek
-          Pengetahuan – 1 isi
-          Iktibar             – 1 isi
-          Harapan          – 1 isi

Dua lagi isi diambil daripada mana-mana aspek

(Mana-mana jawapan lain yang munasabah)
[5X1 m =mak 5]
Mak 5m


1 comment: