ad

Wednesday, 7 October 2015

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

MODUL KBAT RAUB (BULETIN)
MODUL KBAT SEJARAH TINGKATAN 5

T5BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

1.    Penentangan pemimpin tempatan sering mengalami kegagalan.
Beri pendapat anda, mengapakah keadaan tersebut berlaku?
Buletin Sejarah (Edisi 1/2014)
Fakta
Huraian
Contoh
Kurang perpaduan
·         Antara pemimpin
·         Rakyat sesama rakyat
·         Bilangan anggota sedikit
·         Terdapat pemimpin yang menjadi tali barut penjajah
Teknologi persenjataan
·         Kelengkapan persenjataan British yang moden
·         British mendapat bantuan dari negara lain
·         Masyarakat tempatan kurang pendedahan dan kewangan untuk memiliki peralatan persenjataan terkini
Tiada organisasi yang tersusun
·         Perjuangan tidak terancang
·         Bilangan anggota sedikit
·         Kekangan dalam menyampaikan mesej perjuangan kepada rakyat
Strategi pemimpin British lebih berkesan
·         British membina kubu pertahanan yang lebih kuat
·         British mendapat bantuan dari negara lain
·         Pemimpin tempatan tidak mempunyai banyak pengalaman dalam penentangan terhadap penjajah
Penentangan bersifat setempat
·         Tidak mendapat kerjasama pembesar / wilayah lain
·         Pemimpin tempatan tidak mendapat sokongan menyeluruh dari rakyat dan Sultan
·         Perjuangan hanya terhad dalam kumpulan kecil
British menggunakan tipu muslihat
·         Sultan / pembesar diperdaya oleh penjajah
·         Perjanjian yang mengelirukan dan berat sebelah


Jelaskan peranan anda untuk memperkasa semangat nasionalisme dalam kalangan rakan-rakan di sekolah?       Buletin Sejarah (Edisi 1/2014)
Fakta
Huraian
Contoh
Mengikuti kurikulum yang berkesan
·         Mempelajari sejarah dengan bersungguh-sungguh
·         Menghayati nilai murni melalui sukatan pelajaran
·         Bangga sebagai warganegara
·         Melaksanakan Kajian Sejarah Tempatan (KST)
·         Pendidikan Moral / Sivik dan Kewarganegaraan
Mengikuti kegiatan kurikulum
·         Menganggotai Majlis Kepimpinan Pelajaran
·         Menyertai aktiviti melalui kelab dan persatuan
·         Memupuk semangat perpaduan
·         Kelab dan Persatuan Sejarah
·         Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti 1Murid 1Sukan
Lawatan sambil belajar
·         Input dapat diperolehi semasa aktiviti lawatan tempat-tempat bersejarah
·         Menambahkan ilmu tentang sejarah negara
·         Galeri sejarah / Muzium
·         Memorial Tunku Abdul Rahman
·         Persidangan Parlimen
Melaksanakan program-program berbentuk patriotik
·         Membentuk jati diri pelajar
·         Pameran sempena Sambutan Bulan Kemerdekaan
·         Menyanyikan lagu Negaraku dengan penuh semangat
·         Menubuhkan galeri sejarah sekolah
·         Mengibarkan Jalur Gemilang
·         Menghayati Rukun Negara

Apakah kesan terhadap negara sekiranya rakyat Malaysia tidak memiliki semangat nasionalisme?     Buletin Sejarah (Edisi 1/2014)
Fakta
Huraian
Contoh
Rakyat berpecah belah
·         Keamanan dan keharmonian negara terancam
·         Lahirnya individu yang pentingkan diri sendiri
·         Rakyat berpecah kepada kumpulan dan mengikut ideologi tertentu.
Ekonomi tidak berkembang
·         Pertumbuhan ekonomi akan tergendala
·         Kemakmuran negara tergugat
·         Pembangunan negara terbantut
·         Pelabur asing tidak melabur ke dalam negara
·         Kejatuhan nilai mata wang
Kedaulatan negara akan terancam
·         Negara terdedah kepada campurtangan kuasa asing
·         Imej negara akan terjejas
·         Kuasa besar mengambil peluang daripada kelemahan pemimpin negara dalam pelbagai aspek seperti ekonomi
Politik tidak stabil
·         Pentadbiran akan menjadi kucar kacir
·         Rakyat tidak menghormati pemimpin
·         Demonstrasi jalanan berleluasa

Masyarakat hilang jati diri
·         Minda masyarakat dijajah
·         Terpengaruh dengan budaya asing
·         Budaya lepak
·         Budaya rempit

Sebagai seorang pelajar, anda seharusnya menghargai pengorbanan tokoh-tokoh nasionalis negara kita. Berikan cadangan anda?   Buletin Sejarah (Edisi 1/2014)
Fakta
Huraian
Contoh
Menghargai tokoh
·         Mengiktiraf pengorbanan dan jasa mereka
·         Anugerah / Bintang Kebesaran / Pingat
Menganjurkan Sambutan Bulan Kemerdekaan
·         Sambutan bermula 31 Ogos hingga 16 September setiap tahun
·         Mengadakan pameran sejarah
·         Menyertai kuiz sejarah
·         Mengadakan pertandingan drama / filem sejarah
Mengabdikan nama tokoh
·         Nama tokoh diabadikan pada bangunan, jalan dan tempat
·         Dewan Canselot Tun Abdul Razak (DECTAR)
·         Jalan Tun Tan Cheng Lock dan Jalan Tun Sambanthan
·         Bangunan Sultan Abdul Samad
Membina Memorial / Galeri / Tugu
·         Pembinaan memorial akan memaparkan perjuangan tokoh
·         Memorial Tunku Abdul Rahman
·         Galeria Sri Perdana,Kuala Lumpur
·         Tugu Peringatan
Menerbitkan bahan penulisan
·         Menyebarluaskan maklumat
·         Menghasilkan buku autobiografi
·         Menghasilkan memoir tokoh
Wajarkah Tok Janggut menentang British secara kekerasan.
Berikan penjelasan anda.    (Lain-lain Bahan)

WAJAR

Fakta
Huraian
Contoh

Demi menjaga maruah bangsa Melayu
Yang tidak dihormati oleh pihak penjajah
Dalam mengambil sebarang keputusan agar tidak membebankan rakyat

Pembesar kehilangan pengaruh dan kuasa
Dalam kutipan cukai dan pemerintahan di peringkat negeri dan daerah
British tidak menghormati status dan kedudukan para pembesar negeri.

British tidak menghormati hak rakyat tempatan
British mengenakan pelbagai jenis cukai yang membebankan
Kaedah pembayaran yang menyulitkan

TIDAK WAJAR

Fakta
Huraian
Contoh

Sepatutnya diadakan rundingan
Bagi menyelesaian isu berbangkit secara diplomasi
Antara Tok Janggut dan British

Patuh kepada arahan Sultan
Mematuhi setiap undang-undang yang dilaksanakan
Sebagai tanda taat kepada sultan

Beri peluang kepada Tok Janggut untuk berbincang
Antara Sultan dan  para pembesar yang lain
Bagi mencapai kata sepakat dan tidak memberontakGerakan nasionalisme pemimpin tempatan seperti Hj. Abdul Rahman Limbong dan Tok Janggut merupakan reaksi spontan untuk menjaga kepentingan mereka dari dicerobohi dan dikuasai olej orang luar.
Mengapa semangat perjuangan menentang penjajahan British oleh kedua-dua tokoh di atas wajar dicontohi generasi muda masa kini       (Lain-lain Bahan)
Fakta
Huraian
Contoh
Mempunyai semangat taat setia kepada negara yang tinggi
Dalam mempertahankan kedaulatan negara
Daripada di gugat oleh pihak penjajah
Sifat gigih berusaha memperjuangkan matlamat
Untuk mengelak kawasan mereka dicerobohi
Serta membela nasib masyarakat yang dizalimi
Sentiasa berdisiplin
Dan mempunyai pendirian yang kukuh atau tidak goyah serta takut terhadap ancaman penjajah
British sentiasa mengugut dan menekan pemimpin yang dirasakan satu halangan kepada pihak British


Berikan cadangan-cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi warganegara Malaysia yang berupaya mempertahankan kedaulatan negara.
(Lain-lain Bahan)
Fakta
Huraian
Contoh
Mempertahankan perpaduan negara
Melalui kerjasama antara rakyat yang berbilang kaum
Supaya negara sentiasa aman
Menghayati sejarah perjuangan tokoh-tokoh terdahulu
Bagi meningkatkan kesedaran kepada generasi muda
Seterusnya meningkatkan rasa bersyukur dan perasaan cinta kepada negara yang menebal
Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan
Terutama ilmu berkaitan sains dan teknologi
Agar kita dapat mengangkat negara sebaris dengan negara majuSekiranya anda dilantik menjadi pemimpin, bagaimanakah anda menanggani setiap cabaran yang dihadapi negara ke arah menjadi negara maju?  (Lain-lain Bahan)
Fakta
Huraian
Contoh
Bijak dalam membuat keputusan
Mengambil kira kepentingan nasional dan kelebihan kepada negara
Dalam semua aspek terutama berkaitan dengan hubungan luar
Mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan
Pemimpin yang berilmu pengetahuan dapat menerajui negara dengan baik
Segala dasar yang dilaksanakan dapat dibuat dengan berkesan
Tidak berputus asa
Menanggani cabaran dengan bijak
Sentiasa menggunakan platform rundingan untuk mendapat keputusan secara kolektif

Akhbar
Pada pandangan anda, mengapakah para pejuang memilih akhbar dan majalah sebagai medium perjuangan?   ( Lain-lain Bahan)
Fakta
Huraian
Contoh
Sebaran yang luas
Mudah didapati dan media paling murah
Maklumat dapat disampaikan kepada semua lapisan masyarakat
Memfokuskan tema semangat kebangsaan
Menaikkan semangat dikalangan rakyat
Mengkritik British

Rakyat celik huruf
Rakyat dapat bertukar-tukar pendapat dan berkongsi ilmu
Melibatkan ramai tokoh kewartawanan dan cendikiawan melayuMedia cetak memberi kesan kepada penyebaran ilmu pengetahuan dan mendorong penentangan terhadap British.
Berjayakah media cetak membangkitkan kesedaran nasionalisme kepada masyarakat Tanah Melayu?    Kemukakan alasan anda                           (Lain-lain Bahan)
YA
Fakta
Huraian
Contoh
Memberi berita terkini kepada masyarakat
Pendedahan isu-isu kemasyarakatan dan penindasan oleh penjajah
Kesedaran rakyat dapat dipertingkatkan dengan lebih mudah
Memuatkan mesej-mesej tertentu kepada masyarakat
Mesej berkaitan bekerjasama, hormat menghormati antara kaum dan penerapan nilai-nilai murni
Kesedaran rakyat terhadap isu tertentu meningkat seperti kepentingan pendidikan dan tabungan
Memaparkan isu gerakan nasionalisme di dalam dan luar negara
Menyiarkan berita tentang perjuangan tokoh luar Negara dan tokoh tempatan
Mempengaruhi pemikiran dan meningkatkan semangat jihad dalam masyarakat
TIDAK
Fakta
Huraian
Contoh
Pelaporan berita yang tidak adil
Maklumat yang disampaikan berat sebelah
Berita lebih banyak memihak kepada kerajaan
Isu sebenar tidak diperjelaskan
Kerajaan mudah mengoskploitasi maklumat
Isu sebenar tidak sampai ke pengetahuan rakyat
Kebebasan bersuara / menulis masih dikawal
Lebih sebagai platform kerajaan
Penulis khuatir untuk mengkritik secara terbuka


Anda merupakan penulis novel remaja yang popular.
Nyatakan peranan anda untuk memajukan minda generasi muda kelas pertama?
(Lain-lain Bahan)
Fakta
Huraian
Contoh
Melengkapkan diri dengan kemahiran ICT
Penyampaian maklumat secara berkesan abad 21 memerlukan pengetahuan ICT yang tinggi
Penulisan melalui laman sesawang, blog dan media sosial.
Melengkapkan diri dengan ilmu agama / pengetahuan
Idea yang disampaikan akan lebih berkualiti
Penulisan sebagai medium dakwah dan alat perubahan pemikiran masyarakat
Meningkatkan semangat patriotisme
Penulisan tidak dipengaruhi oleh kepentingan peribadi dan tekanan penjajah
Penulisan yang disampaikan bersifat patriotisme dalam membangkitkan semangat memelihara kedaulatan negara

Berdasarkan kajian anda, mengapakah media cetak amat penting dalam menyebarkan maklumat kepada rakyat dari zaman dahulu hingga sekarang?  (Lain-lain Bahan)
Fakta
Huraian
Contoh
Membetulkan pandangan yang salah
Maklumat yang disampaikan boleh dikaji dan dibuat perbandingan
Memberi keadilan kepada semua pihak kerana kesahihan maklumat yang dikeluarkan
Memperjuangkan hak rakyat


Memberi kesedaran kepada rakyat

Memberi contoh dan tauladan mengenai sesuatu perkara kepada masyarakat

Bagaimanakah anda memanfaatkan penggunaan media massa untuk memajukan negara?   (Lain-lain Bahan)
Fakta
Huraian
Contoh
Menyebarkan maklumat
Berkaitan dasar-dasar kerajaan
Supaya rakyat memahami kehendak kerajaan dalam membangunkan negara
Mengeratkan hubungan antara negara
Kerjasama ekonomi antara negara dapat dipertingkatkan
Dapat menarik lebih banyak pelaburan ke dalam negara
Menggalakkan kajian  dan penyelidikan
Hasil kajian dari  luar dapat dijadikan panduan untuk mendapami sesuatu ilmu pengetahuan
Jurnal-jurnal antarabangsa

Berdasarkan pendapat anda, wajarkah satu hari nanti, negara kita akan dijajah semula?   Berikan alasan anda.       ( lain-lain Bahan)
BOLEH / WAJAR
Fakta
Huraian
Contoh
Ekonomi dikuasai oleh negara luar
Banyak kepentingan dan aset negara akan jatuh ke tangan negara asing
Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)
Negara bergantung dan mengikut telunjuk negara asing
Terikat dengan perjanjian berat sebelah dengan negara asing
Dasar penting berkaitan negara akan diatur oleh negara luar
Pertelingkahan antara pemimpin berterusan
Dasar negara tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan
Perpaduan yang rapuh boleh mengundang kepada pencerobohan negara asing akibat pengkhianatan oleh musuh negara
TIDAK BOLEH / TIDAK WAJAR

Fakta
Huraian
Contoh
Lahirkan pemimpin berkaliber
Dasar negara dapat dilaksanakan dengan berkesan
Tidak membuat sebarang keputusan yang merugikan negara
Jaga kebajikan rakyat
Dasar kebajikan terhadap rakyat dapat dilaksanakan dengan baik
Rakyat yang terbela akan meningkatkan taraf ekonomi negara
Kekalkan keamanan negara
Perpaduan yang kukuh antara rakyat
Miningkatkan keamanan negara
Persatuan
Andaikan anda berada dalam suasana abad ke-20, mengapakah anda menyertai persatuan ketika itu?   ( Lain-lain Bahan)

Fakta
Huraian
Contoh

Membela kepentingan rakyat
Golongan Melayu agak ketinggalan dalam pelbagai bidang
Khususnya bidang ekonomi

Kesedaran untuk bersatu padu
Perpaduan untuk menghadapi masalah secara bersama
Orang Melayu akan menjadi bertambah kuat

Suara akan didengari oleh pihak British
Sebarang tuntutan boleh dibawa ke meja rundingan dengan lebih mudah
Kepentingan berkaitan bangsa dapat dibela.

60 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Salam. Cikgu, Sy nak tanya berkenaan dengan format penulisan jawapan bg Sejarah Kertas 3. Memang perlu ditulis jawapan dalam bentuk jadual ataupun boleh juga ditulis dalam bentuk essay?

  ReplyDelete
 3. Assalamualaikum.cikgu.Adakah bentuk nota yang diberikan oleh cikgu boleh dibawa masuk ke dalam dewan peperiksaan? TQ.

  ReplyDelete
 4. Assalamualaikum.cikgu.Adakah bentuk nota yang diberikan oleh cikgu boleh dibawa masuk ke dalam dewan peperiksaan? TQ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. smue jenis nota bole di bawa msuk ke dlm dewan peperiksaan,asl kn ianya bukan barang2 elektronik

   Delete
  2. smue jenis nota bole di bawa msuk ke dlm dewan peperiksaan,asl kn ianya bukan barang2 elektronik

   Delete
 5. salam cikgu. saya ambil ye bahan ni sebagai rujukan spm kertas 3. terima kasih cikgu. saya mohon izin cikgu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cigku minta copyy..halalkan ilmu ini ya cikguu ...

   Delete
 6. salam. macam mana nak print ye ?

  ReplyDelete
 7. slm cikgu...sy nk mohon izin utk ambik cikgu punye nota ye... :)

  ReplyDelete
 8. slm cikgu...sy nk mohon izin utk ambik cikgu punye nota ye... :)

  ReplyDelete
 9. Cikgu,hantar fail ni ke email saya,
  aimanazhar754@gmail.com

  ReplyDelete
 10. Asalam cikgu. Mintak izin untuk print out ya. Terima kasih!

  ReplyDelete
 11. cikgu, email me the file :)
  nancylibat7@gmail.com

  ReplyDelete
 12. cikgu, email me the file :)
  nancylibat7@gmail.com

  ReplyDelete
 13. as'salam..sy mintak izin copy file nih

  ReplyDelete
 14. cikgu, please email me the file.... thank you
  limlisiew9@gmail.com

  ReplyDelete
 15. assalamualaikum cikgu. saya nak minta izin cikgu emailkan nota ni kepada saya boleh?
  pheonixneo78@gmail.com

  ReplyDelete
 16. Assalamualaikum cikgu,boleh tidak cikgu hantar nota ini ke email saya.
  email azhan349.gmail. terima kasih

  ReplyDelete
  Replies
  1. asalam cikgu saya ambik nihh....sbb arini saya trial...harap cikgu halalkan nota kepada saya

   Delete
  2. saya pom ambikk jugakk cikgu .. tq

   Delete
  3. jerung semakk jetakk skrotum24 August 2016 at 18:35

   saya pom cukgu...harap halal

   Delete
 17. cikgu boleh x send bahan ini kepada saya , chanyuiko@yahoo.com terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 18. terima kasih atas ilmu yang berguna

  ReplyDelete
 19. doakan saya yer ~ #trial sbp sais

  ReplyDelete
 20. terima kasih cg sarah,amat membantu..halalkan ye ,saya nak buat rujukan..:)

  ReplyDelete
 21. bolehkan ckg email kpd saya christinasam00@gmail.com

  ReplyDelete
 22. assalamualaikum.mintak izin ye nak copy all the notes for my spm paper 3 nanti :) terima kasihhh :))

  ReplyDelete
 23. Bolehkan cikgu email kepada saya sxy612@hotmail.com

  ReplyDelete
 24. Hi cikgu. Bolehkah cikgu email kepada saya? pearlyn_lxh000@hotmail.com
  Terima kasih cikgu :)

  ReplyDelete
 25. assalamualaikum cikgu terima kasih buat nota ni...saya nak minta izin guna bahan ni dalam periksa...tolong halalkan ya cikgu dan kalau boleh tolong doakan saya

  ReplyDelete
 26. ASSALAMUALAIKUM CIKGU SAYA NK MINTA IZIN GUNA BAHAN CIKGU DLM PERIKSA NANTI ... CIKGU TOLONG BERKATKAN ILMU YG CIKGU BERIKAN KEPADA SAYA NIE ... DAN TOLONG DOAKAN SAYA MUDAH MENJAWAB PEPERIKSAAN DGN TENANG DAN LULUS NNATI YERRR .. TERIME KASIH CIKGU

  ReplyDelete
 27. assalamualaikum cikgu, saye dzulkarnaen..boleh saye gune nota cikgu sebagai bahan kertas 3 sejarah spm 2017? kalau boleh hantar kat emel saya
  (dzulkarnaenkamal070300@gmail.com)

  ReplyDelete
 28. assalamualaikum cikgu ... email kat saya nota nie nk guna masa periksa .... ( ainaaqish0304@gmail.com)

  ReplyDelete
 29. Assalamualaikum cikgu sarah saya mintak izin guna bahan cikgu untuk spm nanti ye , terima kasih

  ReplyDelete
 30. assalammualaikum cikgu, mohon jasa baik cikgu untuk email bahan ini kepada saya di nadiraii2410@gmail.com kerana saya amat memerlukan bahan ini untuk peperiksaan spm nanti. terima kasih <3

  ReplyDelete
 31. assalamualaikum cikgu ..boleh tak cikgu email bahan ni pada saya di @milinurhanisa@gmail.com ? saya memerlukannya utk exam spm nnti juga..thank you ^^

  ReplyDelete
 32. salam cikgu boleh tak saya nak minta copy untuk printout.. email saya: anisjasmin45@gmail.com

  ReplyDelete
 33. salam cikgu boleh tak saya nak minta copy fail ni untuk printout for the examination, thankyouu. (najwashukri279@yahoo.com)

  ReplyDelete
 34. saya pun minta izin copy cikgu ... terima kasih cg

  ReplyDelete
 35. cg e-mail kat saya juga razisuzi2000@yahoo.com

  ReplyDelete
 36. salam cikgu , emailkan nota ini kepada saya juga cikgu :) @nurulesya10@gmail.com

  ReplyDelete
 37. cikgu saya nak copy ni .. hantar kt email saya .
  shariffahasmasyaza27@gmail.com . tq

  ReplyDelete
 38. salam cikgu, saya mohon cg emailkn bahan ini kepada saya cg... bahan ini sgt membntu... :) miraira2000@gmail.com

  ReplyDelete
 39. assalammualaikum cikgu, boleh send bahan ini pada saya farahazreen00@gmail.com

  semoga Allah mererahmati cikgu.

  ReplyDelete
 40. pakai ni (ctrl+c)-copy
  (ctrl+v)-paste

  ReplyDelete
 41. assalamualaikum cikgu,..cikgu boleh send bahan ni ke email say smadihah2308@yahoo.com ...terima kasih cg ...smoga cikgu murah rezeki selalu

  ReplyDelete
 42. assalammualaikum cikgu.. minta cikgu hantar bahan ni ke email saya jakeru7@yahoo.com.sg .... terima kasih banyak cikgu!

  ReplyDelete
 43. cikgu boleh send email-- brendalingjiaqi@gmail.com
  thank Q

  ReplyDelete
 44. boleh tak send email ? maizatulazarina24@gmail.com

  ReplyDelete
 45. salam bleh tak cg send email ? zulaikhaanis02@gmail.com

  ReplyDelete
 46. cikgu tolong email kan ke hanysurayasukor@gmail.com

  ReplyDelete
 47. cikgu blh tak hantar sebuah copy nota ini kepada harshavarthini813@gmailcom

  ReplyDelete
 48. cikgu saya memerlukan ini untk peperiksaan saya , cikgu minta tolong hantar ke scourgeofthestars@hotmail.com ..thank you

  ReplyDelete
 49. assalam cikgu. saya nk copy bhn di atas. email : nurhsnh301@gmail.com untuk trial spm . tq

  ReplyDelete