Tamadun Hwang Ho

(c)        Apakah peranan kalendar dalam masyarakat Hwang Ho.

Comments