Perjanjian Aqabah

e) Apakah kesan Perjanjian Aqabah kepada masyarakat Islam?             

Comments