Tamadun Hwang Ho

(a)        Senaraikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat tamadun Hwang Ho.

Comments