ad

Thursday, 10 October 2013

Sistem Pemerintahan

KONSEP NEGARA PERSEKUTUAN DAN FUNGSINYA .

·         Malaysia ialah sebuah negara Persekutuan
·         Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan Persekutuan serta beberapa buah kerajaan negeri.
·         Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

( a ) Pengagihan Kuasa Pentadbiran Malaysia

Senarai Persekutuan

Memuatkan bidang kuasa Persekutuan iaitu hanya Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya

 • Hal ehwal luar negeri(hubungan luar)
 • Pertahanan
 • Keselamatan dalam negeri
 • Pentadbiran dan keadilan
 • Kerakyatan negara
 • Pilihanraya negara
 • Kewangan
 • Perniagaan, perdagangan dan perusahaan
 • Perkapalan, pelayaran dan pengangkutan
 • Jabatan Ukur, penyelidikan
 • Kerja raya dan tenaga pusat
 • Pelajaran
 • Kesihatan
 • Keselamatan buruh dan sosial
 • Orang Asli
 • Hal-hal lain

 ( b ) Senarai Negeri

Mengandungi bidang kuasa yang diperuntukkan kepada negeri iaitu Kerajaan Negeri sahaja mempunyai kuasa terhadapnya

·         Undang-undang Islam
·         Tanah
·         Pertanian dan perhutanan
·         Kerajaan Tempatan
·         Perkhidmatan tempatan
·         Kerajaan negeri
·         Hari cuti negeri
·         Undang-undang negeri

Senarai Bersama

Senarai Bersama menurunkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Dalam bidang kuasa ini kedua-dua kerajaan mempunyai kuasa terhadapnya.

 • Kebajikan sosial
 • Biasiswa
 • Taman Negara
 • Perancangan bandar dan wilayah
 • Penjagaan haiwan
 • Kesihatan dan kebersihan awam
 • Parit dan tali air
 • Pemulihan
 • Hiburan awam
 • Perhubungan

Rumusan

 • Persekutuan adalah satu kaedah menyatukan pelbagai wilayah yang dahulunya wujud berasingan.
 • Hubungan baik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri perlu dipupuk demi kestabilan dan kewibawaan Kerajaan Persekutuan dalam m embantu mengurangkan perbalahan etnik
 • Pemimpin dan rakyat mesti mengamalkan toleransi demi kepentingan bersama.

PERBANDINGAN BIDANG KUASA KERAJAAN PERSEKUTUAN DENGAN KERAJAAN NEGERI.

( a ) Bidang kuasa Kerajaan Persekutuan

 • Perlembagaan persekutuan peruntukkan kuasa yang luas kepada kerjaan Persekutuan dalam pentadbiran negeri
 • Badan eksekutif mempunyai tugas menjalankan kuasa eksekutif mengikut perlembagaan dan undang-undang yang sedia ada.
 • Kuasa eksekutif kerajaan persekutuan terletak kepada Yang di-Pertuan Agong
 • Kabinet dan Jemaah Menteri menjalankan kuasa Eksekutif dan diketuai oleh Perdana Menteri. 

( b ) Bidang kuasa Kerajaan Negeri

 • Peruntukan kuasa eksekutif kepada Kerajaan negeri oleh Perlembagaan Malaysia.
 • kuasa Eksekutif terletak kepada Raja, sultan atau Yang Dipertua Negeri,
 • Menteri Besar atau Ketua Menteri di lantik oleh Sultan atau Yang diPertua
 • Urusan Pentadbiran terletak kepada Perlembagaan Negeri.
 • Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri mengandungi sembilan ahli DUN serta tiga orang pegawai kerajaan iaitu setiausaha Kerajaan negeri, Pegawai kewangan negeri dan Penasihat undang-undang negeri


No comments:

Post a Comment