ad

Friday, 18 November 2016

RPH Ting 5 Bab 4


Bank Resos
Sejarah Tingkatan 5

Tema:
Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Bab:
Bab 4: Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia
Bidang Pembelajaran:
(a) Malayan Union
  • Sebab-sebab pengenalan Malayan Union
  • Ciri-ciri Perjanjian Malayan Union
  • Reaksi terhadap Malayan Union
  • Tindakan orang Melayu menentang Malayan Union
Hasil Pembelajaran:
Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:
(1)
Menyatakan ciri-ciri Gagasan Malayan Union 1946 (Aras 1)
(2)
Menceritakan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union 1946 (Aras 1)
(3)
Menyenaraikan bantahan orang Melayu, Raja-raja Melayu, dan
sokongan orang dagang kepada Malayan Union 1946 (Aras 1)
Kemahiran:
Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan
Cadangan masa:
2 waktu
Persediaan:
(1)
Mengarahkan murid membaca buku teks (hlm 95 - 102) di rumah
(2)
Mengarahkan murid membawa buku:
·   Longman Esensi  Sejarah SPM
·   Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 4
(3)
Gunakan Slaid Paparan 15
(4)
Gambar bendera Union Jack
(5)
Gambar berkaitan Malayan Union
(6)
Soalan kuiz berkaitan Malayan Union
(7)
Petikan video berkaitan Malayan Union
(8)
Skrip lakonan simulasi penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union
Strategi/Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran
Sumber Rujukan
(1)
Set Induksi
·         Guru menayangkan gambar bendera Union Jack dan bertanyakan kepada murid tentang bendera tersebut.
·         Guru mengedarkan beberapa keping gambar yang berkaitan dengan Malayan Union.
·         Guru mengaitkan gambar bendera dan gambar berkaitan Malayan Union dengan tajuk pengajaran.

·     Buku Teks Sejarah Tg.5 
    hlm 95 - 102

(2)

Pengenalan
·         Guru menayangkan petikan video berkaitan dengan Malayan Union kepada murid.
·         Guru meminta murid menghayati dan mencatatkan isi penting tayangan video tersebut.
·         Guru menerangkan maksud Malayan Union.

·     Buku Teks Sejarah Tg.5,
     hlm. 95 - 102
·     Longman Esensi Sejarah SPM.
     hlm.413 - 417(3)Malayan Union
·         Guru menerangkan sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan dan meminta murid menyediakan pengurusan grafik sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan.
·         Guru meminta murid berbincang dengan rakan tentang ciri-ciri Malayan Union.
·         Murid menulis tentang ciri-ciri Malayan Union di papan tulis secara bergilir-gilir.

·         Guru memilih beberapa orang murid untuk membuat simulasi: Demontrasi Menentang Malayan Union 1946 oleh Orang Melayu.
·         Murid melakonkan simulasi berdasarkan  skrip yang telah disediakan oleh guru.
·         Guru mengaitkan simulasi lakonan murid dengan demontrasi yang dilakukan oleh orang Melayu untuk menentang Malayan Union.
·         Guru menerangkan sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union.

·         Guru mengadakan pertandingan kuiz sejarah Malayan Union mengikut kumpulan di dalam kelas.

·         Guru menyenaraikan parti-parti politik yang menentang dan menyokong Malayan Union dan meminta murid menulis esei pendek di rumah sebagai aktiviti pengukuhan.

·     Buku Teks Sejarah Tg.5,
    hlm. 95 - 120
·     Longman Esensi Sejarah SPM,
    hlm 413 - 417

·     Slaid Paparan 15

Pengurusan Grafik:
Sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan di Tanah Melayu.

Contoh:
 Simulasi:
Demostrasi menentang Malayan Union 1946 oleh orang Melayu

Kuiz:
Malayan Union 1946

Latihan individu:
Menulis esei pendek tentang parti-parti yang menentang dan menyokong Malayan Union 1946.

(4)
·         Murid diarah untuk menyiapkan latihan.
Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5:
·    Praktis A: Soalan 1 - 6 (hlm. 28 -
    32)
·    Praktis B: Soalan 1 - 40 (hlm. 32 -
    36)
·    Praktis C: Soalan 1 - 6 (hlm. 36 -
    37)

Bank Resos
Sejarah Tingkatan 5

Tema:
Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Bab:
Bab 4: Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia
Bidang Pembelajaran:
(b) Persekutuan Tanah Melayu 1948.
·         Faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
·         Langkah-langkah pembentukan Tanah Melayu
·         Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
·         Tokoh-tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu
Hasil Pembelajaran:
Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:
(1)
Menyenaraikan isi-isi Perjanjian Persekutuan 1948 (Aras 1)
(2)
Menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses membentuk
Persekutuan Tanah Melayu 1948 (Aras 1)
(3)
Menyenaraikan langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah
Melayu 1948 (Aras 1)

(4)
Menghuraikan kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948
dalam pembentukan negara dan bangsa (Aras 3)
Kemahiran:
Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan
Cadangan masa:
2 waktu
Persediaan:
(1)
Mengarahkan murid membaca buku teks (hlm 103 - 110) di rumah
(2)
Mengarahkan murid membawa buku:
·   Longman Esensi  Sejarah SPM
·   Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5
(3)
Gunakan Slaid Paparan 16
(4)
Gambar Dato’ Onn Ja’afar dan Peta Persekutuan Tanah Melayu
(5)
Petikan video pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
(6)
Carta Minda: Faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
(7)
Gambar tokoh-tokoh jawatankuasa penggubal Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu


Strategi/Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran
Sumber Rujukan
(1)
Set Induksi
·         Guru mempamerkan gambar Dato’ Onn Ja’afar dan peta Persekutuan Tanah Melayu.
·         Guru menanyakan kaitan antara Dato’ Onn Ja’afar dengan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.


(2)Pengenalan
·         Guru menayangkan petikan video pembentukan Persekutuan Tanah Melayu kepada murid.
·         Guru meminta murid mencatatkan isi penting yang terdapat dalam petikan video.
·         Guru menerangkan kepada murid, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu adalah menggantikan Malayan Union.
·     Buku Teks Sejarah Tg.5,
    hlm. 103 - 110
·     Longman Esensi Sejarah SPM,
    hlm. 418 - 423

(3)
Persekutuan Tanah Melayu 1948.
·         Guru mengedarkan carta minda  faktor pembentukan persekutuan Tanah Melayu kepada murid dan meminta murid melengkapkannya.
·         Guru menerangkan faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.
·         Guru mengarahkan murid merujuk kepada gambar pada halaman 105 Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 dan meminta murid menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat  dalam jawatankuasa penggubal Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.
·         Guru meminta murid berbincang dengan rakan tentang langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dan meminta beberapa orang murid menyatakan langkah tersebut di hadapan kelas.
·         Guru menjelaskan kepada murid tentang intipati dan ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.
·         Guru meminta murid menghuraikan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.
·     Buku Teks Sejarah Tg.5,
    hlm. 103 - 110
·     Longman Esensi Sejarah SPM,
    hlm. 418 - 423

·     Slaid Paparan 16

Carta Minda:
Faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.

Contoh:
(4)
·         Murid diarah untuk menyiapkan latihan.
Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5:
·    Praktis A: Soalan 1 - 6 (hlm. 28 -
    32)
·    Praktis B: Soalan 1 - 40 (hlm. 32 -
    36)
·    Praktis C: Soalan 1 - 6 (hlm. 36 -
    37)

No comments:

Post a Comment