ad

Wednesday, 10 August 2016

nota bab 2 ting 5

BAB 2      :     NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Muka Surat 57-60

Kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu menghadapi tekanan semasa pendudukan Jepun dari tahun 1941 hingga 1945.

1          (a)       Senaraikan tiga pertubuhan yang muncul pada zaman pendudukan Jepun di Tanah
                         Melayu.

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………                 
           (b)        Nyatakan tiga bentuk tekanan pemerintahan tentera Jepun yang menggugat    
                       perkembangan semangat nasionalisme

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
           ( c )      Apakah bentuk kerjasama yang telah diberikan oleh pihak British terhadap MPAJA

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
    
                                                                                                                   
            ( d )      Nyatakan dua kesan pendudukan Jepun ke atas penduduk tempatan

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                                                                                                           (e)           Berdasarkanpengetahuan sejarah anda,nyatakan kesan pengunduran tentera Jepun
                       dari Tanah Melayu
                      
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………     
    Muka Surat 54-56
           
Perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan Melayu mula muncul pada awal abad ke – 20 dengan pelbagai persoalan seperti isu ekonomi, pendidikan, bahasa, perpaduan dan politik.

2             
(a)        Nyatakan dua  kejayaan Kesatuan Melayu Singapura ( KMS ) dalam membela
                              nasib orang Melayu
                 
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
             (b)       Sebutkan tiga tujuan Persatuan sahabat Pena( PASPAM) ditubuhkan
                       
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
            (c)        Jelaskan dua tujuan penubuhan Persatuan Melayu Sarawak .
           
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………     

            (d)        Nyatakan tiga tindakan Kesatuan Melayu Muda (KMM) untuk menghalau British dari
                          Tanah Melayu.

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

    Muka Surat 31-42

3      (a)        Berikan dua faktor yang membangkitkan kebencian penduduk tempatan ekoran daripada
pengenalan sistem politik barat

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                                                                                               
(b)        Jelaskan faktor penentangan Tok Janggut di Kelantan

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
            (c)        Apakah faktor yang menyebabkan penduduk tempatan di Perak menentang British?.

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                                                           
             (d)        Nyatakan dua tindakan British yang telah menghakis kuasa Dato’ Bahaman sebagai
                        Orang Kaya Setia Perkasa Pahlawan Semantan

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

a.     Sebutkan dua peristiwa penentangan Dol Said di Naning.

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                                                                                    


Item Esei


Muka Surat 30-53

1      Masyarakat tempatan telah menentang British di Tanah Melayu demi menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi oleh orang asing

(a)           Huraikan faktor-faktor penentangan pemimpin tempatan terhadap pendudukan British di
Tanah Melayu.
                                                                                                                                         
F1
-
Dasar penaklukan British terhadap Negeri-Negeri Melayu
H1a
-

H1b
-

C1a
-

F2
-
Hasrat British untuk menguasai ekonomi tempatan bagi kepentingan mereka
H1a
-

H2a
-

H3a
-

F3
-
British memaksa sistem pentadbiran Barat kepada penduduk tempatan
H3a
-

C3a
-

C3b
-

C3c
-

F4
-
Campur tangan British dalam adat resam tempatan
H4a
-

C4a
-

F5
-
Pemimpin  tempatan kehilangan kuasa / pengaruh pentadbiran terhadap kawasan /anak buah
H5a
-

F6
-
Pelaksanaan Undang-undang British menyulitkan kehidupan pemimpin tempatan/anak buah
H6b
-  1. Nyatakan isu-isu yang diketengahkan dalam majalah antara tahun 1920- an hingga 1940-an
                                                                                                                    
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-

F10
-

F11
-

F12
-

F13
-

F14
-

F15
-

F16
-

F16
-(b)           Jelaskan mesej yang disampaikan dalam penulisan novel  sekitar tahun 1930 -an
sebagai usaha untuk membangkitkan semangat kebangsaan .                                                                                                                                                                                                                                                                                              
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-

F10
-

F11
-

F12
-

F13
-

                                                                                           
Muka Surat 45-51
           
2          (a)        Huraikan faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu.                                                                                                                                                  
F1
-
Pengenalan sistem politik Barat telah memusnahkan sistem politik tradisional
H1a
-

H1b
-

H2c
-

F2
-
Perkembangan sistem pendidikan
H2a
-

H2b
-

H2c
-

F3
-
Dasar British dalam mentadbir Tanah Melayu
H3a
-

H3b
-

H3c
-

H3d
-

H3e
-

H3f
-

H3f
-

H3g
-

H3h
-

F4
-
Pendudukan Jepun di Tanah Melayu
H4a
-

H4b
-

H4c
-

F5
-
Penguasaan Parti Komunis Malaya(PKM)
H5a
-

F6
-
Kemunculan mesin cetak
H6a           
-

C5a
-

F7
-
Gerakan Pan Islamisme dunia
H7a
-

H7b
-

F8
-
Kesedaran politik yang berlaku di sekitar Asia Tenggara
H8a
-

H8b
-

H8c
-


(b)           Jelaskan perjuangan dan perkembangan kaum Muda dalam Gerakan Islah di Tanah Melayu

F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
 -

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-

F10
-               -
-                
F11
-

F12
-               -
-                
F13
-               -
-                
F14
-

F15
  -

                                                           
( c )      Terangkan isu-isu sosial dan pendidikan yang dibangkitkan menerusi akhbar -akhbar pada tahun 1930-an bagi menyedarkan dan memajukan orang Melayu.                                                                                                                                                                  
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-

F10
-


Muka Surat 33-36                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3(a) Nyatakan sebab berlakunya penentangan pemimpin tempatan di Sarawak dan Sabah.                                                                                                                                                                                                             
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-

                                                                                                                                                                                                                                                                             
(b)        Jelaskan peristiwa penentangan Mat Salleh di Sabah.                                                           
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-


-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-

F10
-

F11
-

F12
-

F13
-

F14
-

                                                                                                                                  
(c)           Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah ikhtibar yang dapat diperolehi daripada
peristiwa perjuangan tokoh-tokoh masa lampau menentang penjajahan British.                                          
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-


           
BAB 3   :           KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA


  • Wilayah pengaruh
  • Lambang –lambang
  • Rakyat
  • Kerajaan
 
 


Muka surat 75-78

1                   Senarai di atas merujuk kepada ciri-ciri Negara bangsa yang terdapat pada masa
                    Kesultanan Melayu Melaka

( a )      Namakan wilayah pengaruh Melaka

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
            ( b )      Senaraikan tiga aspek yang melambangkan kebesaran Kesultanan Melayu Melaka

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
( c )      Nyatakan tiga perkara yang terkandung dalam Undang-Undang Laut Melaka

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                          
(d)           Apakah yang dimaksudkan dengan keunggulan undang-undang pada zaman Kesultanaan Melayu Melaka?

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………


( e )      Senaraikan  jawatan yang menjadi tonggak institusi kerajaan yang memerintah

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                       
Muka surat  80-82

                 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895
 
   2.            ( a )      Siapakah pengasas kepada perlembagaan tersebut di atas

·         ……………………………………………………………………………
                                                                       
( b)       Nyatakan tiga perkara utama yang terdapat di dalam perlembagaan

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
           
            ( c )        Nyatakan  syarat yang membolehkan seseorang dilantik menjadi sultan
                          mengikut perlembagaan di atas

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
( d )        Nyatakan  badan yang terdapat dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor
             sebagaimana yang diperuntukan oleh perlembagaan di atas.
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………( e )       Nyatakan  kesan daripada pengisytiharan perlembagaan di atas

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
Muka surat 87-88

 


 


            


3        Rajah di atas menunjukkan sistem pemerintahan yang dilaksanakan  di Negeri Sembilan


( a )      Lengkapkan rajah di atas.

  -           X          : …………………………………….
 
                         -          Y          : …………………………………….           
                                                                                                 
            ( b )      Apakah yang dimaksudkan “kedaulatan berada di tangan rakyat”?

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

( c )      Berikan tugas-tugas Lembaga

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

( d)       Nyatakan  keistimewaan Undang

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
 ( e)      Senaraikan kepentingan sistem demokrasi di Negeri Sembilan

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

Item esei

Muka surat 65-67

1      ( a )      Huraikan konsep Negara Bangsa dalam Masyarakat  Melayu Tradisional
                                                                                               
F1
-
Masyarakat Melayu Tradisional
H1a
-

H1b
-

H1c
-

H1d
-

H1e
-

H1f
-

F2
-
Kesetiaan rakyat
H2a
-

H2b
-

C2a
-

F3
-
Masyarakat Melayu Tradisional
H3a
-

C3a
-

F4
-
Kerajaan Melayu
H4a
-

F5
-
Campur tangan British
H5a
-

H5b
-

    

( b )      Nyatakan konsep bangsa yang diperkenalkan oleh British.
                                                                                               
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-


( c )      Nyatakan konsep bangsa Malaysia hari ini
                                                                                                                    [ 4 markah ]

F1
-
Masyarakat yang berbilang kaum
F2
-
Berlainan bahasa ,budaya, kepercayaan dan pendapat terhadap keduniaan
F3
-
Menggunakan satu bahasa Kebangsaan
F4
-
Mengamalkan kebudayaan kebangsaan
F5
-
Berpegang kepada Rukun Negara
                       
Muka Surat  80-86

2          ( a ) Jelaskan  sistem Jemaah Menteri Kelantan.

F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-


( b )      Nyatakan kandungan Undang-Undang Tubuh Terengganu yang diguna pakai
              tahun 1911.

F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-


( c )      Pada pendapat anda, apakah yang mendorong Terengganu menghasilkan
perlembagaan bertulis.

F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-BAB 4 :  PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA
 
 


Muka surat 95 -102

1             Malayan Union diperkenalkan oleh British pada 1 April 1946 di King’s House, Kuala Lumpur.
(a)   Berikan sebab-sebab British memperkenalkan Malayan Union

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

(b)      Nyatakan prinsip kerakyatan jus soli dalam Malayan Union

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

(c)      Namakan akhbar yang membantah Malayan Union

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
(d)   Namakan dua golongan yang menyokong Malayan Union

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………


(e)   Apakah iktibar daripada penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union?

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                                                                                       
Muka surat 103 -106

2.        Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada Februari 1948 oleh British untuk menggantikan pentadbiran Malayan Union.

 (a)  Apakah faktor yang mendorong British menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu  
       1948?
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………


(c)           Nyatakan sikap politik sederhana orang Melayu ketika menentang Malayan Union.

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                                                                                                            (c)   Apakah tindakan AMCJA-PUTERA apabila diketepikan dalam rundingan pembentukan
                    Persekutuan Tanah Melayu?
                                                          
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
(d)           Mengapakah Dr. Burhanuddin al- Helmy menentang penubuhan tersebut?

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

(e)           Nyatakan tuntutan Orang Melayu dalam pembentukan  PTM 1948.

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                                                                       
Muka Surat 108-110
                                     
3.           Rajah di atas menunjukkan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) 1948 yang   
             melibatkan pelbagai pihak.

             (a)     Namakan pemimpin UMNO yang memainkan peranan penting dalam merealisasikan
                      Persekutuan Tanah Melayu?

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
           (b)       Siapakah sultan yang terlibat dalam rundingan pembentukan Persekutuan Tanah
                      Melayu?.

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
           (c)      Apakah tuntutan Raja-Raja Melayu untuk melindungi hak orang Melayu?

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
(d)     Apakah kejayaan yang diperoleh hasil daripada perjuangan pemimpin UMNO
         dalam Persekutuan Tanah Melayu?

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………

(e)       Pada pendapat anda, apakah sikap yang dimiliki oleh tokoh-tokoh berkenaaan     
          sehingga  berjaya merealisasikan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

Muka Surat 110-112


Penyerahan Sarawak dan Sabah kepada British
 
 


                                                                                

                                                                                 

Sabah
Penentangan kurang jelas

 
                                                                          
                                                                                


4.          Rajah di atas berkaitan dengan penentangan terhadap penjajahan British
            (a)        Siapakah yang menyerahkan Sarawak dan Sabah kepada British di London sebagai
                          Tanah Jajahan Mahkota?

                        (i)         Sarawak     -      .........................................................
                       
(ii)         Sabah        -      ..........................................................
                                                                                                           
            (b)   Berikan alasan Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………


           
           (c)   Mengapakah rakyat Sarawak menentang penjajahan British?

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

(e)           Nyatakan sebab  Kerajaan British mengeluarkan Surat Pekeliling Bil. 9?

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                                                                                                                                          
            (e)   Mengapakah penentangan rakyat Sabah kurang jelas?

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

Item Esei

Muka surat 103 – 108
1.        Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada 1 Februari 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu .

           (a)         Terangkan faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948.    
            
F1
-

F2
-

H2a
-

H2b
-

F3
-

H3a
-

F4
-

H4a
-

F5
-

H5a
-

H5b
-

H5c
-

H5d
-

H5e
-

F6
-

H6a
-

H6b
-

F7
-

H7a
-

H7b
-


(b)      Nyatakan ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948.
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-


(c)Pada pendapat anda, mengapakah orang Melayu bersetuju dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948?
          
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-

F10
-

F11
-

F12
-

F13
-

F14
-

F15
-

F16
-

F18
-

F19
-

F20
-  • Orang Dagang
  • Golongan Melayu Radikal
  • Pegawai Tadbir Melayu
 
 


   
  Malayan Union
 
          


 

2         Rajah di atas menunjukkan   golongan yang menyokong penubuhan Malayan Union

Muka surat 99-106
(a)   Mengapakah golongan ini menyokong penubuhan Malayan Union?
                                                                                                                         
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-

F10
-

F11
-

F12
-          (b)  Jelaskan reaksi kumpulan orang dagang dan golongan Melayu radikal terhadap
                 penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948
                                                                                                                                     
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-


         (c)    Nyatakan ciri-ciri Perlembagaan Rakyat 1947 yang dicadangkan oleh orang
                dagang.

                                                                                                                                 1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-

F10
-


Muka surat 110 - 111

3         Pengisytiharan penyerahan Sarawak kepada British dibuat oleh Vyner Brooke pada 8 Februari
           1946.
           (a)        Nyatakan bentuk bantahan masyarakat tempatan terhadap penyerahan tersebut.
  
 F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-

F11
-           (b)        Terangkan sebab-sebab tindakan Vyner Brooke ditentang oleh masyarakat
                         tempatan?
F1
-

H1a
-

H1b
-

H1c
-

H1d
-

F2
-

H2a
-

F3
-

H3a
-


          
(b)   Jelaskan tentang Gerakan Rukun Tiga Belas.

F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-                   


No comments:

Post a Comment