ad

Wednesday, 3 August 2016

Latihan Bab 1 Ting 4


 Zaman Paleolitik
 Zaman Mesolitik

1.
Antara berikut yang manakah mengambarkan ciri-ciri masyarakat kedua-dua zaman di atas?


I
hidup menetap

II
hidup bercucuk tanam

III
memungut hasil hutan

IV
memburu binatang


A
I dan II

B
I dan IV

C
II dan III

D
III dan IV

 2. 
Masyarakat ini mencipta alatan batu yang dilicinkan serta mempunyai pelbagai fungsi.
Masyarakat ini tinggal pada zaman


A
Paleolitik

B
Mesolitik

C
Neolitik

D
Logam


·         mencipta tembikar
·         hidup menetap
·         menternak binatang

3.
Maklumat di atas merupakan  ciri-ciri masyarakat Zaman


A
Paleolitik

B
Mesolitik

C
Neolitik

D
Logam


 4. 
Berikut adalah bahan yang dikaji melalui kaedah arkeologi.


I
Abstrak

II
Artifak

III
Ekofak

IV
Sastera lisan


A
I dan II

B
I dan IV

C
II dan III

D
III dan IVX
Tinggalan seperti stuktur bangunan atau lubang sampah yang tidak boleh diubah


5.
X ialah


A
Artifak

B
Feature

C
Ekofak

D
Arkeologi


·          Kapak
·          Beliung
·          Tulang Mawas


6.
Senarai di atas adalah alatan yang digunakan pada Zaman


A
Paleolitik

B
Mesolitik

C
Neolitik

D
Logam


 7. 
Maklumat di bawah ini berkaitan dengan petempatan manusia Zaman Prasejarah.


·               Tingkayu
·               Lenggong
·               Kota Tampan


Petempatan tersebut ialah petempatan zaman


A
Paleolitik

B
Mesolitik

C
Neolitik

D
Logam


 8. 
Apakah kejayaan yang diperoleh daripada penggunaan alatan logam khususnya besi pada Zaman Logam?


A
Manusia dapat membina rumah dan perahu.

B
Manusia dapat berinteraksi

C
Manusia dapat mengenali tulisan

D
Manusia dapat bekerja dengan mudah


·         Jericho di Jordan
·         Catal Huyuk di Turki

9.
Apakah persamaan antara kedua-dua tempat di atas?


A
Bandar purba

B
Kawasan Pusat Keagamaan

C
Kawasan pertanian

D
Pusat pembinaan piramid 10. 
Cangkerang cowrie atau siput gerus dibentuk seperti rantai supaya mudah  dibawa. Apakah kegunaan cangkerang cowrie?


A
Barang perhiasan

B
Hasil eksport utama

C
Hantaran perkahwinan

D
Nilai tukaran dagangan  


Tamadun ialah pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang yang luhur oleh sesebuah masyarakat.11.
Siapakah yang memberi definisi tersebut.


A
Ibn Khaldun

B
Gordon Childe

C
Darcy Riberio

D
Syed Naquib al-Attas  


·         Menganggap bahawa kehidupan bandar ialah kehidupan bertamadun
·         Kehidupan bandar terbentuk apabila lahir semangat assabiah12.
Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan tokoh


A
Ibn Khaldun

B
R.A. Buchanan

C
Richard Sullivian

D
Syed Naquib al-Attas
 13. 
Manakah antara berikut merupakan ciri-ciri tamadun?


I
Petempatan  Kekal

II
Kehidupan mewah

III
Pembinaan monumen

IV
Bahasa dan Sistem Tulisan


A
I dan II

B
I dan IV

C
II dan III

D
III dan IV

 14. 
Manusia memilih lembah sungai untuk petempatan mereka kerana


A
Air banjir untuk mengairi tanaman

B
Tanah yang subur untuk pertanian

C
Sempadan menentukan pengaruh politik

D
Lembah berpaya sesuai untuk pertahanan

 15. 
Apakah cara yang digunakan oleh orang Sumeria menjadikan kegiatan pertanian mereka mendapat hasil yang banyak?


A
Menggunakan roda

B
Menebus guna tanah

C
Menanam secara bergilir

D
Meninggalkan sistem pertanian tradisional

 16. 
Manakah antara  berikut merupakan bangunan yang menjadi tumpuan anggota masyarakat dan menjadi pusat sesebuah kota di  Mesopotamia?


A
Pasar

B
Istana

C
Rumah kedai

D
Rumah ibadat

 17. 
Apakah sumbangan Raja Nebuchadnezzar dalam bidang seni bina?


A
Membina zigurat

B
Membina piramid

C
Membina aqueduct

D
Membina Taman Tergantung Babylon

 18. 
Pelbagai pintu gerbang dibina dalam setiap negara kota di Mesopotamia sebagai


A
Lambang identiti negara kota

B
Lambang kekayaan sesebuah negara kota

C
Cara untuk membezakan negara kota.

D
Langkah untuk mengelirukan musuh


·         Memaksa penduduk Akkad menyembahnya sebagai Tuhan
·         Menggelar diri “Raja Empat Penjuru Alam”
·         Berjaya Menguasai wilayah yang luas

19.
Tokoh yang dimaksudkan ialah


A
Raja Chaldea

B
Raja Naramsin

C
Raja Hammurabi

D
Raja Nebuchadnezzar

 20. 
Makna sistem pemerintahan teokrasi yang diamalkan di Mesopotamia ialah


A
raja dipilih oleh rakyat jelata

B
raja mempunyai kuasa autonomi

C
taraf raja dan rakyat jelata adalah sama

D
raja dianggap sebagai tuhan atau wakil tuhan

 21. 
Antara berikut yang manakah merupakan sumbangan tamadun Mesopotamia dalam sejarah peradaban manusia?


I
Kod undang-undang Hammurabi

II
Sistem tulisan cuneiform

III
Melahirkan saintis terkenal iaitu Imhotep

IV
Penciptaan roda


A
I dan II

B
I dan IV

C
II dan III

D
III dan IV

 22. 
Kerajaan Assyria sangat memberi perhatian kepada ilmu perubatan. Apakah kepentingan ilmu perubatan bagi mereka?


A
Mencegah wabak penyakit

B
Menitik berat kesihatan rakyat

C
Mementingkan kesihatan tentera

D
Ingin memonopoli ilmu perubatan

 23. 
Kincir air digunakan oleh orang pada tamadun awal Mesopotamia untuk mengalirkan air ke tanah tandus. Peralatan ini  mempunyai kaitan dengan penciptaan


A
roda

B
kertas

C
benang

D
tembikar


·         Membentuk empayar yang pertama di dunia
·         Menggunakan kapal layar sejak tahun 3000 S.M.


24.
Maklumat di atas berkaitan sumbangan tamadun


A
Indus

B
Hwang Ho

C
Mesir Purba

D
Mesopotamia


Berjaya menyatukan kesemua Nome dan mengasaskan pentadbiran Mesir Purba di bandar Thinis


25.
Firaun  yang berjaya berbuat demikian ialah


A
Djoser

B
Menes

C
Ramses

D
Tutankhamun II


Firaun Hatsheput telah dilantik untuk menjadi salah seorang firaun dalam tamadun Mesir purba


26.
Apakah yang dapat disimpulkan daripada petikan di atas?


A
Wanita tidak boleh dijadikan hamba

B
Wanita boleh menjadi pembesar kerajaan

C
Taraf wanita adalah tinggi dan mampu memerintah

D
Wanita memainkan peranan penting dalam pentadbiran negara


 27. 
Orang Mesir Purba menanam mayat bersama barangan dan peralatan keperluan manusia. Mengapakah amalan tersebut dilakukan?


A
Menunjukkan darjat si mati

B
Mengelak harta mereka dirampas

C
Percaya kepada kehidupan selepas mati

D
Membalas budi si mati semasa hidup 28. 
Apakah tugas lain bagi firaun selain daripada menjadi ketua negara?


I
Juru tulis

II
Ketua agama

III
Ketua hakim

IV
Pemilik tanah


A
I dan II

B
I dan IV

C
II dan III

D
III dan IV

 29. 
Apakah sumbangan terbesar Imhotep yang terbesar pernah disumbangkan kepada sejarah Mesir?


A
Memperkenalkan teknik membina bangunan

B
Menyelamatkan nyawa firaun

C
Membina piramid Sakkara

D
Membina terusan


Pokok Papyrus banyak tumbuh di Lembah Nil

30.
Apakah kegunaan pokok Papyrus itu bagi orang Mesir Purba?


A
Baju

B
Kertas

C
Pakaian

D
Makanan


Membina tembok pengairan sepanjang 123 km bagi menebus guna kawasan padang pasir dan membina terusan untuk mengairi tanah seluas 10 000 Hektar

31.
Siapakah tokoh diatas?


A
Firaun Tutankhamun

B
Firaun Senuusret III

C
Firaun Hatshepsut

D
Firaun Menes

 32. 
Apakah matlamat mewujudkan sistem pendidikan di Mesir.


A
Melahirkan para pegawai kerajaan

B
Meningkatkan martabat Mesir Purba

C
Menghasilkan masyarakat yang maju

D
Melahirkan rakyat yang tahu mengira

 33. 
Apakah masalah yang sering timbul di Mesir setahun sekali sehinggakan orang Mesir menggunakan kemahiran dalam bidang matematik?


A
Kekurangan makanan

B
Tanah yang kurang subur 

C
Masalah perebutan takhta

D
Masalah banjir yang melanda


·         Memperkenalkan sistem kalendar 365 hari setahun
·         Mahir dalam proses memumiakan mayat


34.
Kemahiran di atas dimiliki oleh masyarakat


A
Mesir

B
Hwang Ho

C
Mesopotamia

D
Lembah Indus


 35. 
Keruntuhan tamadun Indus masih belum jelas dan banyak menimbulkan spekulasi. Antara berikut manakah pendapat yang mengatakan tentang keruntuhan tamadun Indus?


I
Serangan orang Parsi

II
Gempa bumi

III
Kemarau

IV
Letusan gunung berapi


A
I dan II

B
I dan IV

C
II dan III

D
III dan IV


 36. 
Tamadun Indus mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri.Antara berikut manakah benar tentang ciri-ciri tamadun Indus


I
Mempunyai sistem kumbahan yang terancang

II
Bandar disusun berasaskan blok-blok bersegi empat

III
Mempunyai sistem jalan raya yang bertar

IV
Dikelilingi pagar kayu dan pintu gerbang yang cantik


A
I dan II

B
I dan IV

C
II dan III

D
III dan IV

 37. 
Apakah yang dapat disimpulkan dengan penemuan patung proto-siva dalam masyarakat tamadun Indus?


A
Masyarakat Indus mempunyai amalan agama

B
Terdapat satu pemerintah agung dalam tamadun Indus

C
Masyarakat Indus pandai mengukir patung

D
Kerajaan Indus banyak membuat hubungan perdagangan dengan negara luar


 38. 
Apakah bukti menunjukkan bahawa kerajaan Mesopotamia mempunyai hubungan dengan kerajaan Indus?


A
Penemuan patung ibu

B
Penemuan cap mohor

C
Penemuan tulang manusia

D
Penemuan barangan dagangan


 39. 
Tampuk pemerintahan tamadun Indus diketuai oleh


A
raja

B
pendeta

C
bangsawan

D
jurutulis


 40. 
Apakah keistimewaan golongan artisan di kalangan masyarakat di Lembah Indus?


A
Pemimpin upacara keagamaan

B
Terlibat dalam penulisan karya sastera

C
Mahir dalam penghasilan logam dan tembikar

D
Merupakan golongan pembesar kerajaan


 41. 
Apakah cara yang digunakan oleh masyarakat  Lembah Indus untuk menghasilkan batu-bata daripada tanah liat?


I
Menyimpan tanah liat sehingga kering

II
Membakar dengan suhu yang tinggi

III
Menjemur di bawah sinaran matahari

IV
Mencampur dengan bahan kimia


A
I dan II

B
I dan IV

C
II dan III

D
III dan IV
Pemahaman geometri hasil pertembungan tamadun Sungai Indus dengan tamadun lain membolehkan perancangan bandar disusun berasaskan bentuk segi empat yang diikuti jalan raya yang lurus

42.
Tamadun lain yang dimaksudkan ialah tamadun


I
Mesopotamia

II
Mesir Purba

III
Hwang Ho

IV
Parsi


A
I dan II

B
I dan IV

C
II dan III

D
III dan IV

 43. 
Apakah ciri-ciri fizikal  tamadun Hwang Ho


I
Bergunung-ganang

II
Berpaya

III
Bertanah datar

IV
Berpadang pasir


A
I dan II

B
I dan IV

C
II dan III

D
III dan IV


Bandar Anyang didiami oleh raja dan golongan pembesar. Bandar tersebut dipagari dengan tembok.

44.
Apakah kegunaan tembok tersebut?


A
Menghalang rakyat biasa masuk

B
Menghalang dari dicerobohi musuh

C
Menjaga keselamatan golongan atasan

D
Menjadkan bandar tersebut sebagai kawasan larangan

 45. 
Apakah keistimewaan golongan artisan berbanding golongan bawahan lain dalam tamadun Hwang Ho?


A
Banyak melukis untuk golongan atasan

B
Lebih bijak dari golongan bawahan lain

C
Penguasaan mereka dalam teknologi tembaga

D
Selalu berdampingan dengan golongan atasan

 46. 
Selain menjadi tentera paksaan, apakah tugas lain bagi golongan hamba dalam tamadun Hwang Ho?


I
Bertani

II
Melukis untuk golongan atasan

III
Membantu kerja perburuhan

IV
Menjadi korban untuk upacara penyembahan


A
I dan II

B
I dan IV

C
II dan III

D
III dan IV


 47. 
Bagaimanakah Raja-raja Dinasti Chou mendapatkan taat setia daripada pemimpin tempatan?


A
Mengugut untuk membunuh keluarga pemimpin tempatan

B
Mengahwinkan pemimpin tempatan dengan puteri raja

C
Memberi pelbagai hadiah kepada pemimpin tempatan

D
Meletakkan tentera untuk mengawal pemimpin tempatan


 48. 
Apakah fungsi tulang oracle dalam tamadun China?


A
Dijadikan makanan roh

B
Tanda kekayaan  di alam lain

C
Bahan untuk memanggil roh

D
Untuk meramal sesuatu keadaan


 49. 
Apakah kepentingan Dinasti Hsia dalam sejarah negara China?


A
Penciptaan terusan

B
Perluasan empayar

C
Penciptaan tulisan

D
Dinasti beraja pertama


 50. 
Pengamalan falsafah perang Sun Tzu dalam karyanya(The Art Of War) Apakah kegunaan falsafah tersebut pada masa kini?


A
Taktik memerintah negara

B
Sebagai taktik perperangan

C
Taktik pembelajaran yang baru.

D
Taktik dalam urusan perniagaan


 No          Answer                                No          Answer
 1             C (M/S 2)                             27          C (M/S20)
 2             C (M/S2)                              28          D (M/S19)
 3             C (M/S2)                              29          C (M/S21)
 4             C (M/S2)                              30          B (M/S21)
 5             B (M/S2)                              31          B (M/S22)
 6             D(M/S3)                               32          A (M/S22)
 7             A (M/S2)                              33          D (M/S22)
 8             A (M/S3)                              34          A (M/S22)
 9             A (M/S4)                              35          C (M/S23)
 10          D (M/S3)                              36          A (M/S24)
 11          D (M/S5)                              37          A (M/S26)
 12          A (M/S5)                              38          B (M/S26)
 13          B (M/S6-8)                          39          B (M/S25)
 14          B (M/S8)                              40          C (M/S26)
 15          B (M/S11)                            41          C (M/S27)
 16          D (M/S11)                           42          A (M/S27)
 17          D (M/S12)                           43          B (M/S28)
 18          B (M/S11)                            44          B (M/S30)
 19          B (M/S12-13)                     45          C (M/S30)
 20          D (M/S12)                           46          D (M/S28)
 21          B (M/S14-16)                     47          C (M/S31)
 22          C (M/S15)                            48          D (M/S31)
 23          A (M/S16)                           49          D (M/S29)
 24          D (M/S16)                           50          D (M/S33)
 25          B (M/S18)                                          
 26          C (M/S20)                                           


No comments:

Post a Comment