ad

Friday, 19 August 2016

contoh jawapan kbat

Jelaskan pencapaian masyarakat awal Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini.

Pencapaian masyarakat Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini ialah maju dalam bidang perdagangan. Contoh yang jelas ialah kerajaan Srivijaya. Kerajaan tersebut mahir dalam ilmu pelayaran dan mahir membuat kapal. Dalam hal ini,kerajaan kita mestilah mencontohi kehebatan kerajaan terdahulu demi meningkatkan ekonomi negara sekaligus memajukan negara dalam.pelbagai aspek. Ini kerana pencapaian cemerlang tersebut akan meningkatkan imej negara dan meningkatkan taraf hidup rakyat dalam negara melalui peluang pekerjaan yang disediakan. Maka, jelaslah bahawa kejayaan terdahulu sangat membanggakan sekaligus meletakkan nama negara di mata dunia

No comments:

Post a Comment