ad

Wednesday, 10 August 2016

Nota Bab 1 Ting 5

BAB 1   :    KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Muka surat 8-13

1.     Apabila kuasa-kuasa Barat menguasai Asia Tenggara,sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja.

a.     Berikan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat yang diperkenalkan di Negara-negara
Asia Tenggara.

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                                                                                               
b.    Mengapakah sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina?

           
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
                                                                                                           
c.     Apakah impak kemenangan British dalam Perang Inggeris-Burma III?
           
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                                                                                           
d.    British telah memperkenalkan pelbagai perubahan di Tanah Melayu, Nyatakan.

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………e.     Pada pandangan anda,mengapakah Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat
dalam pentadbiran beliau?

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………

Muka surat 14-17

2     Pengenalan Sistem Birokrasi Barat telah menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk tempatan
       di Asia Tenggara hingga menyebabkan kebangkitan  nasionalisme di kalangan mereka.

a.     Apakah dasar ekonomi yang diperkenalkan oleh penjajah ke atas negara berikut?

                  (i)         Indonesia  :       ...............................................................

                  (ii)         Filipina      :       ...............................................................
   

b.    Nyatakan isu-isu pendidikan yang mencetuskan kebangkitan nasionalisme.

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………     
c.     Berikan nama akhbar di Tanah Melayu yang meniup semangat  nasionalisme.
                             
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
           


d.    Bagaimanakah peranan agama telah membangkitkan semangat nasionalisme di Asia
Tenggara?

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
                                   
e.     Apakah iktibar yang dapat diperolehi daripada gerakan nasionalisme di  Asia Tenggara.
                 
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………                           

Muka surat 14 - 18
 

3
     
a. Mengikut pengetahuan sejarah anda, apakah konsep nasionalisme di Asia Tenggara? 

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
      b. Nyatakan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara.

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
     c. Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara dibahagikan kepada dua tahap.

                        (i)         Tahap Satu  :  ...........................................
                       
                        (ii)         Tahap Dua   :  ...........................................                                                                                                                                                                  
d.    mJelaskan perjuangan nasionalisme tahap kedua.

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
e.     Apakah pengajaran yang anda perolehi daripada gerakan nasionalisme di Burma?
                       
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………  
Muka surat 19 - 20

      4                                                       Nasionalisme di Indonesia            
        
     
 


                                           Tahap Pertama                                Tahap Kedua
                                                  
                             
 


                                                  Isu X                                          Menuntut kemerdekaan
 
                        Pertubuhan Muhammadiyah                     Parti-parti politik radikal

a.     Apakah isu X?

·         ……………………………………………………………………………  
b.    Nyatakan hasil karya Raden Adjeng Kartini yang mencetuskan semangat nasionalisme.

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………


c.     Nyatakan matlamat penubuhan Muhammadiyah.

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
d.    Jelaskan gerakan nasionalisme tahap kedua di Indonesia.

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
e.     Apakah tindakan Belanda bagi menghalang gerakan nasionalisme di Indonesia?

·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
 Muka Surat 10-12
 


       5                                                                                 Burma
                        Sistem Birokrasi Barat                                                                                                 
                                                                                           IndoChina
                                                                                             
                                                                                       Tanah Melayu
                                                                                   

a.     Terangkan perubahan pentadbiran yang dilaksanakan oleh British di Tanah Melayu.
  
·         ……………………………………………………………………………

·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………b.    Nyatakan dua akta yang diperkenalkan oleh British di Burma untuk melenyapkan terus
             sistem pentadbiran tradisional.
                        -          
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
c.     Apakah yang dimaksudkan dengan Union Indochinoise 1887 di IndoChina?
                         
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
d.    Apakah kesan Sistem Birokrasi Barat ke atas sistem pentadbiran tempatan
     
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
·         ……………………………………………………………………………
Item Esei                       

Muka surat 8 -13
           
      1       Bagi mengukuhkan kuasa, imperialis Barat telah melaksanakan perubahan dalam sistem
               politik dii Asia Tenggara.

a.     Jelaskan perubahan politik yang dilaksanakan oleh British di Tanah Melayu.                                                                                                                                                                                                   
F1
-

C1a
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

C5a
-

F6
-

F7
-

C7a
-

F8
-

F9
-

F10
-

F11
-

F12
-

F13
-

F16
-


Muka surat 8-13
                                         
b.    Nyatakan kesan pelaksanaan sistem birokrasi Barat terhadap pemerintahan tradisional
            negara-negara di Asia Tenggara.                                                                                                                                                                                                                                   
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-

F10
-

F11
-

F12
-


Muka surat 18-19

Gerakan Nasionalisme
  • Filipina
  • Thailand

       2      
a.     Nyatakan perkembangan gerakan nasionalisme tahap ke dua di Filipina?                                                                                                                                         

F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-

F10
-

F11
-

F12
-

F13
-

F14
-

F15
-

Muka surat 22-23          

b.    Berikan ciri-ciri gerakan nasionalisme di Thailand
                                                                                                     
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-

F10
-

F11
-

F12
-

F13
-


Muka Surat 10-11
3       
a.     Nyatakan perubahan pentadbiran yang diperkenalkan oleh Perancis di IndoChina.
             
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-

F10
-


 Muka surat 10-11
b.    Bagaimanakah sistem pemerintahan di Burma sebelum penjajahan kuasa British
                    
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-


Muka surat 10-11
c.     Nyatakan perubahan yang telah diperkenalkan oleh British semasa penjajahan di
            Burma
                                                                                                                                               
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-


Muka surat  21-22

4
a.     Galurkan perkembangan nasionalisme tahap pertama dan kedua di Burma.                                 
                Perjuangan Tahap Pertama 
           
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-


               Perjuangan Tahap KeDua 

F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-

F10
-


Muka surat 18
b.    Bagaimanakah gerakan nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara.
                                                                                                                                                                        Perjuangan Tahap Pertama

F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-            Perjuangan Tahap Kedua

     F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-


Muka surat 18-23
c.     Nyatakan kejayaan gerakan nasionalisme tahap kedua di asia Tenggara.
                                                                                                                                               
F1
-

F2
-

F3
-

F4
-

F5
-

F6
-

F7
-

F8
-

F9
-


Muka surat 14-17

5.
a. Huraikan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara.
                                                                                                                                                           
F1

Pengenalan dasar penjajahan Barat
H1a
-

H1b
-

C1a
-

H1c
-

H1d
-

F2
-
Pengaruh agama
H2a
-

H2b
-

C2a
-

H2c
-

H2d
-

F3
-
Hasil karya sastera
H3a
-

C3a
-

F4
-
Sikap penjajah
H4a
-

H4b
-

H4c
-

H4d
-

F5
-
Kemunculan golongan intelektual
H5a
-

H5b
-

H5c
-

F6
-
Pengaruh luar
C6a
-

H6a
-


Muka surat 19-20
c.     Terangkan perjuangan nasionalis Indonesia pada tahap pertama dan kedua                                             Tahap Pertama

F1
-

H1a
-

H1b
-

C1a
-

F2
-

H2a
-

H2b
-

H2c
-


                        Tahap Kedua

    -         F1
-

C1a
-

F2
-

H2a
-

F3
-

H3a
-

H3b
-

H3c
-


Muka surat 20-21

c. Nyatakan perkembangan nasionalisme yang berlaku di IndoChina                                                                                                                   
    -         F1
-

C1a
-

F2
-

H2a
-

H2b
-

F3
-

H3a
-

F4
-

H4a
-

H4b
-

H4c
-

F5
-No comments:

Post a Comment