ad

Friday, 19 August 2016

contoh jawapan

Adakah keamanan negara dapat dikekalkan jika masyarakat kita masih mengamalkan budaya masyarakat Arab Jahiliah? Berikan hujah anda.

Keamanan negara tidak dapat dikekalkan jika masyarakat kita masih mengamalkan budaya masyarakat Arab Jahiliah. Ini kerana jenayah akan berleluasa dan masalah sosial akan meningkat dari semasa ke semasa. Peperangan juga akan berlaku dan ini akan memudahkan penguasaan kuasa asing terhadap negara kita. Contoh jenayah yang akan berlaku ialah kes merompak dan pembunuhan. Maka, jelaslah bahawa amalan ini akan menjatuhkan imej negara sekaligus menyebabkan kemunduran daripada pelbagai bidang.

No comments:

Post a Comment