ad

Wednesday, 10 August 2016

Kertas 3 Bab 2 Ting 5

TUGASAN SPESIFIK

Perjuangan tokoh-tokoh nasionalis tempatan mempertahankan kedaulatan tanah air wajar dicontohi oleh generasi muda hari ini bagi meneruskan kesinambungan Malaysia sebagai sebuah bangsa yang dihormati.

Bincangkan perkembangan nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua dalam mempertahankan kedaulatan negara.


Aspek

Perincian

Markah


Pengenalan

1.    Maksud nasionalisme.


5 markah
Isi dan Huraian2.    Faktor-faktor pemangkin nasionalisme.


30 markah

3.    Bentuk perjuangan.


15 markah

4.    Kepentingan gerakan nasionalisme.


10 markah

5      Sebab semangat patriotisme semakin luntur.


10 markah      6. Peranan anda untuk memperkasa semangat nasionalisme di
          kalangan rakyat Malaysia.


10   markah

7.    Kesan sekiranya semangat nasionalisme tidak ada dalam
       kalangan rakyat10   markah


      8.     Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji.

5 markah

Kesimpulan

     9.     Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah
             dibincangkan:

(a)  Pengetahuan yang diperoleh.
(b)  Nilai / unsur patriotisme berdasarkan tajuk.
(c)  Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan terbilang.


5 markah


KERTAS SOALAN TAMAT

Cadangan Jawapan:

Soalan
Butiran
Markah

1
Maksud nasionalisme

F1        Perasaan cinta atau sayang akan bangsa
F2        dan negara.
F3        Perasaan ini akan mencetuskan gerakan untuk membebaskan tanah air F4          daripada belenggu penjajahan.
F5        Gerakan ini juga akan membebaskan tanah aIr daripada cengkaman
            ekonomi penjajah               
F6        dan bebas daripada pengaruh kebudayaan asing/barat

 [Jumlah markah]

5 M

2Faktor-faktor pemangkin nasionalisme.


F1        Pengenalan sistem Politik Barat
H1a     Dipekenalkan oleh Sir Andrew Clarke
H2b     memasuhkan sistem politik tradisional
H3c     Residen mengambil alih pentadbiran negeri daripada pembesar
            tempatan
H4d     Para pembesar diberi pencen dan tempat mereka diganti oleh pegawai
            British
H5e     Mencabar sistem atau amalan tradisi dan menjatuhkan maruah orang
            Melayu

F2        Perkembangan sistem pendidikan
H1a     Sistem  pendidikan Inggeris dan sekolah vernacular Melayu
            diperkenalkan
H2b     Lahir golongan intelek Melayu yang mampu berfikir tentang kemanjuan
            bangsanya
H3c     Mereka menyedari perlunya sumbangan tenaga dan fikiran sedarkan
            bangsa Melayu
H4d     Mereka guna idea baru untuk majukan diri
H5e     Mereka menolak penjajahan British

F3        Dasar British
H1a     British galak sesiapa sahaja datang melabur,berniaga,berdagang,bekarja
            dan menetap di Tanah Melayu
H2b     Ramai orang asing menetap di Tanah Melayu
H3c     Jumlah imigran di Tanah Melayu meningkat
H4d     Wujud persaingan dengan penduduk tempatan
H5e     Orang asing kuasai ekonomi khasnya bidang perlombongan
            bijih,perladangan getah dan perniagaan
H6f      Orang melayu kekal dalam pertanian padi yang tidak dimajukan British
H7g     British buka Bandar baru sebagai pusat pentadbiran
H8h     Bandar maju ekonimi dan perniagaan
H9i       Pasarana di andar lengkap
H10j     Taraf hidup di Bandar meningkat
H11k   Orang Melayu tinggal di kampung dengan segala kekurangan

F4        Pendudukan Jepun
H1a     Perkenal konsep Kesemakmuran Asia
H2b     Kebebasan Negara-negara Asia
H3c     Bebas menentukan kemajuan masing-masing
H4d     Galak orang tempatan berkerjasama dengannya
H5e     Berjanji akan memerdekakan Asia
H6f      kesengsaraan masa Jepun iaitu kekurangan makanan dan ubatan
H7g     Kekejaman Jepun menyebabkan penduduk membenci Jepun dan
            penjajah Barat lain
H8h     Apabila British perkenak Malayan Union penduduk Tanah Melayu
            menentangnya

F5        Penguasaan Parti Komunis Malaya(PKM)
H1a     PKM kuasai 14 hari membangkitkan semangat menentang penjajah
H2b     Menyebarkan idealogi komunis
H3c     Komunis kuasai balai-balai polis dan menengkap orang menyokong
           Jepun
H4d     Wujud konflik perkauman
H5e     Banyak orang Melayu terbunuh  dan rumah dibakar
H6f      Keganasan komunis dibalas orang Melayu Perak,Johor,Negeri Sembilan
            dan Pahang

F6        Kemunculan Mesin Cetak

H1a     Berlaku penyebaran ilmu pengetahuan dan penentangan terhadap
            British
H2b     Sebar idea penentangan melalui buku,majalah,kitab agama dan lain-lain

F7        Gerakan Pan-Islamisme sedunia

H1a     Merupakan gerakanintelektual Islam seluruh dunia
H2b     Tujuan membangkitkan pemahaman lebih progresif terhadap Islam
H3c     Menentang penjajahan Barat ke atas Negara-negara Islam
H4d     Didokong oleh pelajar-peklajar Islam seluruh dunia
‘H5e     Gerakan Reformis dimulakan oleh Syekh Muhamad Abduh
H6f      Beliau menerangkan bahawa Islam adalah satu cara hidup
H7g     Menurutnya Islam menekankan kepentingan dunia dan akhirat
H8h     Islam mendorong umatnya menuju kejayaan
H9i       Ideanya disebar memalui majalah al-manar
H10j     Gerakan Wahabi di Arab Saudi juga mendesak matlamat yang sama

F8        Kesedaran Politik serantau

H1a     Kesedaran politik di Indonesia mendorong kebangkitan nasionalisme di
           Tanah Melayu
H2b     kesedaran politik dan pendidikan di Indonesia lebih matang dann lahir
            ramai intelektual
H3c     Karya penulis Indonesia menjadi bacaan penduduk tanah Melayu
H4d     Idea kebebasan politik dan penentangan penjajah dalam tulisan mereka
            tersebar luas
H5e     Kemasukan orang Indonesia ke Tanah Melayu memudahkan
            penerimaan unsur  nasionalisme Indonesia

                                                                                                                       Jumlah markah
30 M

3


Bentuk perjuangan

F1       Melalui akhbar
H1      Akhbar yang meniupkan semangat kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua. Majlis,Utusan Melayu Warta Malaya Warta Negara Lembaga Malaya Fajar Sarawak

Ekonomi

F1       Menggalakkan syarikat kerjasama
F2       Mendesak British mengurangkan kemasukan orang dagang kerana mengancam  orang Melayu
F3       Menggalakkan orang Melayu berniaga
F4       Melarang orang Melayu menjual tanah
F5       Menyeru orang Melayu berjimat cermat
F6       Mendesak British mewujudkan kawasan kampung khas orang Melayu di Kuala Lumpur

Politik

F1       Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa raja-raja Melayu
F2       Mengkritik pembesar dan Raja-Raja kerana tidak melaksanakan kepimpinan yang sewajarnya untuk rakyat
F3       Menolak sikap pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan
F4       Menuntut diadakan Malay Administrative Service (M.A.S)
F5       Melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan
F6       Menyeru orang Melayu bersatu dalam sebuah pertubuhan kebangsaan
F7       Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan
H2       Kesedaran untuk memajukan diri
H3       Menyeru masyarakat bersatu padu
H4       Mengkritik dasar penjajah yang menekan orang Melayu
H5       Membangkitkan persoalan pendidikan/social/ekonomi/politik
H6       Menyedarkan dan memajukan bangsa
F7       Majalah menyentuh isu pendidikan/ekonomi/bahasa/sastera/politik
F8       Menyemai sikap anti penjajah dan anti orang asing
F9       Majalah Guru/Pengasuh/Bulan Melayu
F10     Novel menyeru semangat nasionalisme yang tinggi di kalangan generasi muda
F11     Menggesa rakyat menentang penjajah
F12     Menuntut rakyat membela maruah bangsa
F13     Wanita digalak memajukan diri dan bangsa
F14     Novel Keris Melaka/Putera Gunung Tahan/Anak Mat lela Gila/Melor Kuala  Lumpur

Melalui Majalah

F1        Pendidikan anak-anak Melayu
F2        Perpaduan dalam kalangan orang Melayu
F3        Meniupkan semangat cinta akan negara dan menentang penjajahan
F4        Membaiki taraf hidup orang Melayu
F5        Memajukan bahasa dan sastera
F6        Galakkan perpaduan di kalangan guru sebagai pemimpin bangsa
F7        Bincang soal penafsiran Islam yang progresif untuk kemajuan ummah
F8        Memperluas ilmu dalam semua bidang
F9        Memberikan penafsiran kepada persoalan orang Islam
F10      Menggesa orang Melayu menjauhkan sifat buruk
F11      Menggalakkan perpaduan dalam kalangan guru perempuan Melayu Johor
F12      Menggalakkan golongan wanita mendapatkan pendidikan
F13      Menggesa wanita menjaga kesopanan dengan nilai Islam dan budaya Timur
F14      Menggalakkan wanita menjadi obor memajukan bangsa


Melalui novel

Keris Melaka-Ahmad Bakhtiar

F1       Semangat perjuangan menentang penjajah Barat seperti Portugis
F2       Menghargai sumbangan tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka
F3       Menggunakan sejarah sebagai inspirasi dan pedoman perjuangan generasi muda


Anak Mat Lela Gila  -Ishak Hj Muhammad

F1       Semangat menentang penjajah oleh anak muda
F2       Menghargai warisan bangsa sendiri
F3       Mencintai tanah air
F4       Menolak kesenangan demi maruah bangsa

Putera Gunung Tahan – Ishak Hj Muhamamd

F1       Semangat wira pemuda tempatan menentang penjajah
F2       Mencintai tanah air
F3       Bangga dengan kebolehan sendiri
F4       Seorang gadis tempatan menolak cinta pegawai penjajah
F5       Tidak mahu menjatuhkan maruah bangsa

Melor Kuala Lumpur – Harun Aminurrashid

F1       Emansipasi atau kebebasan wanita menentukan hala tuju 
F2      Wanita yang mengutamakan pendidikan untuk kebaikan diri
F3      Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan


Melalui persatuan

F1        Kemunduran orang Melayu dalam pendidikan
F2        Kemunduran orang Melayu dalam ekonomi
F3        Isu bahasa / mendaulatkan bahasa Melayu
F4        Isu sastera
F5        Layanan pilih kasih British kepada anak negeri / orang Melayu
F6        Perpaduan di kalangan orang Melayu
F7        Kelemahan orang Melayu dalam politik / bela politik bangsa
F8        Kebajikan terhadap orang Melayu
F9        Penempatan orang Melayu di kawasan bandar
F10      Masalah kenegerian

Melalui kerjasama dengan Jepun

F1      Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu
F2      Menjadikan KMM sebagai badan propaganda Jepun
F3      Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propaganda anti British
F4      Mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan
F5      Menubuhkan cawangan untuk meluaskan propaganda
Jumlah markah
15 M

4


Kepentingan gerakan nasionalisme.

F1        Lahir semangat cinta Negara
F2        sanggup berkorban demi Negara
F3        Melahirkan rakyat yang bertanggungjawab
F4        Menjaga kepantingan Negara
F5        Mempertingkatkan kualiti hidup rakyat
F6        Mengurus Negara dengan lebih baik
F7        Menjunjung dan menjaga kesucian Islam
F8        Menjujung tinggi perlembagaan Negara
F9        Memelihara institusi kesultanan
F10      memastikan pembangunan Negara meningkat
F11      Meningkatkan daya saing ekonomi
F12      Melahirkan masyarakat yang bersatu
F13      Meningkatkan taraf pendidikan
F14      Melahirkan rakyat berfikiran positif
F15      Sanggup berkorban untuk Negara
F16      bertanggungjawab menjaga maruah bangsa

(mana-mana yang munasabah)

Jumlah markah

10 M5

Sebab semangat patriotisme semakin luntur .

F1
Kepentingan diri sendiri
F2
Musnahnya nilai peradaban manusia dalam pertarungan ekonomi
F3
Fahaman politik berbeza    
F4
Kemasukan pengaruh luar
F5
Gejala social
F6
Pengaruh media /cetak/media massa/internet
F7
Kekurangan ilmu
F8
Tidak memahami maksud patriotisme
F9
Leka dengan lambakan hiburan
F10
Terpegaruh dengan budaya Barat
F11
Tidak memahami konsep rukun negara
F12
Tiada  perasaan cinta akan negara
F13
Sistem pendidikan berbeza
F14
Mentaliti imigran kolonial
F15
Nasionalisme berasaskan kaum

[Mana-mana jawapan yang munasabah]
Jumlah

10 M6

Peranan anda untuk memperkasa semangat nasionalisme di  kalangan rakyat Malaysia.

F1
Memberi penekanan tentang konsep patriotisme sejak dibangku sekolah
F2
Kempen secara besar-besaran
F3
Menjalankan aktivit bersesuaian
F4
Memperkasa Program Khidmat Negara
F5
Peranan media massa
F6
Mengadakan lawatan sambil belajar tempat bersejarah
F7
Peranan ibu bapa cth menceritakan tentang sejarah kemerdekaan Negara
F8
Meningkatkan kemahiran sains teknolgi
F9
Mengeratkan perpaduan bangsa
F10
Mempertahankan identiti bangsa
F11
Mencegah budaya liar dan budaya kuning
F12
Peranan agama/tokoh agama/ahli akademik/guru
F13
Penyertaan program sukarelawan seperti IM4U
F14
Mengadakan pameran berkaitan dengan sejarah Negara
F15
Iklan patriotik dalam media massa dan elektronik

[Mana-mana jawapan yang munasabah]
Jumlah

10 M


7

Kesan sekiranya semangat nasionalisme tidak ada dalam kalangan rakyat


F1
Perpecahan kaum
F2
Perpecahan parti politik
F3
Kepentingan individu
F4
Mudah Terpegaruh anasir luar
F5
Negara menjadi mundur
F6
Keamanan negara tergugat
F7
Keharmonian hidup rakyat terjejas
F8
Berlakunya rusuhan
F9
Imej dan maruah negara tercalar
F10
Pertahanan negara menjadi lemah
F11
Peningkatan gejala social
F12
Tidak menghormati rukun negara
F13
Tidak wujud kebanggaan menjadi rakyat Malaysia
F14
Wawasan 2020 sukar untuk dicapai
F15
Hilang jati diri
 [Mana-mana jawapan yang munasabah]
Jumlah


10 M

8


Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji.

F1        Kenali tokoh-tokoh pejuang negara
F2        Hargai jasa-jasa dan pengorbanan pejuang Negara
F3        Hayati susah payah pejuang Negara
F4        Bina keyakinan diri
F6        Rakyat Malaysia mesti ada semangat juang yang tinggi
F7        Lengkapkan diri setiap rakyat dengan ilmu
F8        Amalkan semangat kerjasama
F9        Pelihara keamanan
F10      Hindari budaya negatif
F11      Suntik semangat juang
F12      Pupuk semangat jati diri sejak di bangku sekolah
F13      Asuh anak-anak menghormati kedaulatan Negara
F14      Setiap rakyat mesti sanggup berkorban untuk Negara
F15      Terapkan semanagat Malaysia Boleh
F16      Berwaspada dengan musuh Negara

[Mana-mana jawapan yang munasabah]
Jumlah
5 M


9

Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:

(a)             Pengetahuan yang diperoleh.

Pengetahuan yang saya peroleh ialah negara kita telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 hasil perjuangan tokoh-tokoh nasionalis terdahulu. Selain itu saya juga dapat mengetahui bahawa perjuangan menuntut kemerdekaan berjaya kerana wujudnya perpaduan dalam kalangan rakyat negara ini yang berbilang bangsa.

(b)                Nilai / unsur patriotisme berdasarkan tajuk.

Sementara itu nilai yang saya peroleh ialah semangat kerjasama antara kaum telah berjaya menjadikan Malaysia sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Nilai kedua yang saya peroleh ialah keberanian tokoh-tokoh nasionalis tanah air memperjuangkan maruah dan kedaulatan bangsa daripada penjajahan.
                
(c)    Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia cemerlang dan terbilang
Harapan saya agar Malaysia menjadi sebuah negara yang maju hasil perpaduan dan kerjasama erat antara kaum di Malaysia. Di samping itu para pemimpin perlu berusaha merealisasikan hasrat menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman, maju dan berperanan penting dalam arus pembangunan dunia.
 [ Mana-mana jawapan yang munasabah]
Jumlah markah

5 M

No comments:

Post a Comment