ad

Tuesday, 8 March 2016

Kertas 3 bab 2 Ting 5

Sejarah Tingkatan 5
Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang dunia Kedua
Soalan Kertas 3

Tema/Tajuk : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
Soalan khusus :        
Penjajahan British di Tanah Melayu telah membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan.
Bincangkan peristiwa-peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Tanah Melayu dan kejayaan negara Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan negara sehingga kini.
Peringatan :
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
1.         Pengenalan
Jelaskan maksud gerakan nasionalisme.

5 markah
Isi dan Huraian
2.         Pemahaman
Huraikan peristiwa kebangkitan pemimpin tempatan menentang British berikut:

i)          Penghulu Dol Said
ii)        Mat Salleh
iii)      Tok Janggut

30       markah
3.         Menganalisis
Jelaskan implikasi daripada penentangan pemimpin tempatan terhadap British.

15 markah
4.         Mengaplikasi

Bagaimanakah kita memanfaatkan perjuangan pemimpin tempatan pada abad ke-19 dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat?

15       markah
5.         Menilai
Buktikan kejayaan Malaysia dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat sejak tahun 1957.

10    markah
6.          Menjana idea
(i)        Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara kita dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat.
(ii)      Cadangkan langkah-langkah yang drastik untuk menangani cabaran di atas.

10 markah
7.         Penerapan nilai murni/iktibar/patriotisme
Nyatakan nilai-nilai murni yang boleh kita teladani daripada gerakan penentangan pemimpin tempatan terhadap British.

10 markah
Kesimpulan
8.       Rumusan

         ● Pengetahuan yang diperoleh
         ● Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
         ● Harapan calon

5 markahKERTAS 3
1.

F1


F2F3


F4F5


F6
Jelaskan maksud gerakan nasionalisme. (m/s 28-29)

Usaha masyarakat tempatan menentang apa-apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar/penjajah

Didorong oleh hasrat untuk membebaskan negara mereka daripada kuasa penjajah

Di Malaysia, penentangan terhadap British telah dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan sejak abad ke-19

Gerakan nasionalisme secara menyeluruh telah bermula pada awal abad ke-20

Gerakan pemimpin tempatan berlaku pada awal kedatangan British di Malaysia

Merupakan reaksi spontan masyarakat tempatan untuk menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi dan dikuasai oleh orang luar

                                                                       ( Mana-mana 5 isi x 1 m )


1


11


11


1


( 5 m )

2
F1

H1a

F2

H2a

F3

H3a

H3b

H3c

H3d

H3e

F4

H4a

H4b

H4e

F1

H1a

H1b

F2

H2a

H2b

F3

F4

H4a

H4b

H4c

F5

H5a

H5b

H5c

H5d

H5e
F1


H1a

F2


H2a

H2b

H2c


F3

F4

H4a

H4b

H4c


F5H5a

F6

F7

F8

H8a

H8b

H8c

Huraikan peristiwa kebangkitan pemimpin tempatan menentang British berikut: (m/s 31-42)

i)                    Penghulu Dol Said

Dipelopori oleh Penghulu Dol Said

Menentang Naning dijadikan wilayah taklukan British

Enggan menghantar satu per sepuluh hasil

Sebagai ufti

British menghantar tenteranya menakluk Naning pada tahun 1831

Dol Said dibantu oleh Yam Tuan Ali dari Rembau

Syed Syaban, Penghulu Remai, dan Rechat

Dato’ Kelana Sungai Ujong

Serta Penghulu Gemencheh.

Berjaya mengalahkan 150 orang tentera British pimpinan Kapten Wyllie

Pada tahun 1832, 1200 orang tentera British menyerang kali kedua

Dol Said tidak mendapat bantuan

Pasukan British berjaya mengalahkan tentera Dol Said

Dol Said terpaksa menyerah diri dan dibawa ke Melaka

                                                                      (mana-mana 10 isi x 1m)

ii)                  Mat Salleh

Nama sebenar ialah Mohammad Salleh bin Datu Balu

Berketurunan suku Sulu Paitan

Pemerintah daerah Tambunan dan Sungai Sugut

SBUB melaksanakan sistem cukai kepala dan surat perahu

SBUB tidak menghiraukan kedudukan Mat Salleh

Mereka menduduki kawasan pengaruh Mat Salleh

Pegawai SBUB bersikap kasar terhadap penduduk tempatan

Mat Salleh ke Sandakan untuk berbincang dengan SBUB (1897)

Tetapi tidak dilayan

Gabenor Beaufort menyerang dan membakar kampung Mat Salleh

Mat Salleh terpaksa melarikan diri

Mat Salleh menyerang kubu SBUB di Pulau Gaya

SBUB menawarkan pelan damai kepada Mat Salleh

Menyerahkan Tambunan kepadanya

SBUB mungkir janji menyebabkan Mat Salleh menyerang kubu SBUB

SBUB menyerang balas kubu Mat Salleh

Tewas dan meninggal dunia pada tahun 1900
                                                                   (mana-mana 10 isi x 1m)

iii)                Tok Janggut

Penentangan berlaku di Pasir Puteh pada 1910 apabila sistem penasihat British diperkenalkan

Penentangan dikenali sebagai kebangkitan Tok Janggut

British paksa penduduk tempatan menerima pakai sistem cukai yang diperkenalkan

Pembesar tempatan kehilangan kuasa di kawasan mereka

Engku Besar Jeram Tuan Ahmad dilarang memungut cukai

Cukai tanah baharu yang diperkenalkan Inggeris menekan kehidupan rakyat


Layanan kasar daripada pegawai kerajaan terhadap penduduk tempatan

Tok Janggut membantah pelaksanaan cukai dan enggan bayar cukai tersebut

Bantahan Tok Janggut tidak dilayan

Arahkan Sarjan Che Wan menangkap beliau tetapi gagal

Che Abdul Latif(pegawai daerah Pasir Puteh) cuba patahkan kebangkitan Tok Janggut namun gagal

Pada tahun 1915, pembesar Engku Besar Jeram, Tuan Ahmad, Penghulu Adam, Haji Said, Che Ishak dan rakyat tempatan menyerang Pasir Puteh dan berjaya mendudukinya
       
Sebuah kerajaan sementara dibentuk

British membawa masuk pasukan tentera dan mendarat di Tumpat

Pada Mei 1915, memulakan serangan di Saring

Berjaya menumpaskan perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya

Penggunaan senjata moden dan tersusun

Tok Janggut terbunuh dan mayatnya digantung terbalik di pasar

Amaran kepada penduduk yang cuba menentang British

                                                             (mana-mana 10 isi x 1m)


      1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

      1

      1

( 10 m )

    

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
(10m)1


1

1


1

1

1


1

1

1

1

1


11


1

1

1


1

1

(10m)

3.

   
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22Jelaskan implikasi daripada penentangan pemimpin tempatan terhadap British. (m/s 31-44)

Pemimpin menjadi boneka

Pemimpin hilang pengaruh

Pemimpin hilang jawatan

Pemimpin hilang gelaran

Kawasan / wilayah pengaruh dikuasai oleh British

Pemimpin diserang British

Pemimpin yang menentang berundur/melarikan diri

Pemimpin terbunuh, ditangkap, atau dipenjarakan

Terpaksa menerima pentadbiran Barat

Pentadbiran tradisional terhapus

Pembesar dijauhi hukuman bunuh atau dibuang negeri

Kehilangan punca rezeki/diberi pencen

Anak buah dijadikan buruh paksa

Ramai anak buah/pengikut terkorban

Petempatan dimusnahkan

Cukai yang dikenakan tinggi

Perlu mendapat kebenaran pegawai British untuk membuka tanah

Undang-undang Barat dilaksanakan

Pembentukan daerah

Pentadbiran dikuasai oleh pegawai British

Ekonomi dieksploitasi British

Penguasaan oleh pedagang British
                                                                       (mana-mana 15 isi x 1m)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

      1


 (15m)
4.F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8


F9

F10

F11

F12


F13Bagaimanakah kita memanfaatkan perjuangan pemimpin tempatan pada abad ke-19 dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat?

Bertanggungjawab menjaga maruah bangsa

Dedahkan semangat “Malaysia Boleh”

Sanggup berkorban untuk negara

Semangat nasionalisme perlu dipupuk sejak peringkat sekolah rendah lagi

Kenali tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan

Sedari susah payah tokoh-tokoh kemerdekaan

Bina keyakinan diri

Ibu bapa memainkan peranan mengasuh anak-anak agar menghormati kedaulatan negara

Suntik semangat juang yang tinggi

Pelihara kemakmuran negara

Pelihara keselamatan negara

Mementingkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum

Mengasuh anak-anak menghormati keutuhan negara

   ( Mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                     (Mana-mana 15 isi x 1m )
1

1

1

1

1

1

1

1


1

1

1

1


1


( 15m )
5


F1

F2

F3

F4

F5

F6


F7

F8

F9


F10


F11
Buktikan kejayaan Malaysia dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat sejak tahun 1957.

Rakyat negara berusaha untuk menjaga nama baik negara

Rakyat negara ini sentiasa menjaga imej negara di mata dunia

Menggunakan produk tempatan

Melancong di dalam negara

Kejayaan-kejayaan atlet negara dalam persada sukan antarabangsa

Terus berkhidmat di Malaysia walaupun ada tawaran lumayan dari luar negara

Berusaha untuk menjaga keselamatan negara

Tidak mengamalkan sikap individualistik

Pencapaian angkasawan pertama negara Datuk Sheikh Muszaphar Shukor dalam misinya ke ISS

Rakyat Malaysia bersatu padu menyokong sukan tempatan atas dasar cinta akan negara

Kejayaan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara
 ( mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                     (Mana-mana 10 isi x 1m )1

1

1

1

1

1


1

1

1


1


1


(10m)
6.


F1

F2

F3


F4

F5

F6

F7


F8


F9


F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10
i)        Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara kita dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat.

Tekanan globalisasi

Kepesatan teknologi

Anasir-anasir subversif yang mampu memecahbelahkan dan menjejaskan semangat patriotik dalam kalangan rakyat

Ancaman kebanjiran pendatang asing

Masalah sosial yang mampu menggugat kestabilan dan perpaduan negara

Pihak-pihak yang berkepentingan sengaja menimbulkan isu-isu sensitif

Masyarakat zaman moden yang memburu kekayaan sehingga meremehkan semangat cinta akan tanah air

Kurangnya kesedaran diri dalam kalangan rakyat tentang sejarah perjuangan tokoh-tokoh terdahulu

Sikap remaja masa ini yang meremehkan mata pelajaran Sejarah yang dianggap mampu menanam semangat patriotik dalam kalangan rakyat

(mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                     (Mana-mana 5 isi x 1m )


ii)                  Cadangkan langkah-langkah yang drastik untuk menangani cabaran di atas.


Memantapkan kesedaran patriotisme dalam kalangan rakyat

Memantapkan perpaduan kaum

Merancakkan sambutan bulan kemerdekaan setiap tahun

Memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan generasi muda

Memberi kesedaran tentang tanggungjawab mengisi kemerdekaan

Mengambil iktibar daripada sejarah pembinaan bangsa dan negara

Menghindari budaya negatif

Mengamalkan gaya hidup sihat

Menghayati perjuangan tokoh-tokoh silam

Memelihara jati diri bangsa


(mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                     (Mana-mana 5 isi x 1m )1

1

1


1

1

1

1


1


1(5m)


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 (5m)
7.F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13


Nyatakan nilai-nilai murni yang boleh kita teladani daripada gerakan penentangan pemimpin tempatan terhadap British.


Pemimpin perlu berkaliber dan berwibawa

Sanggup berkorban untuk negara

Perpaduan penting dalam perjuangan

Ilmu tunjang kekuatan negara

Tabah dalam perjuangan negara

Membuat perancangan yang strategik

Bijaksana menyelesaikan masalah

Teknologi penting untuk menjamin kestabilan dan keselamatan negara

Mengukuhkan pertahanan negara

Berani menentang musuh negara

Memiliki perasaan cinta akan negara

Mengamalkan sikap bekerjasama

Bersikap toleransi


(mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                     (Mana-mana  10 isi x 1m )
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(10m)
8.

F1

F2


F3


F4


F5


F6


F7


F8
Rumusan

Sistem pendidikan mampu  membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat
Kita mestilah melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan agar tidak dijajah lagi

Amalan bersatu padu dan bekerjasama antara pemerintah dengan rakyat amatlah penting demi mengukuhkan pertahanan negara

Akhbar, majalah dan novel telah menjadi alat penyebaran kebangsaan seluruh masyarakat Tanah Melayu

Penentangan penduduk tempatan merupakan tindak balas penduduk untuk menjamin hak dan meruah mereka daripada dicerobohi oleh British

Semua kegiatan nasionalisme berfokus pada matlamat orang Melayu untuk membebaskan diri daripada tekanan penjajahan

Semangat ini perlu dimiliki generasi masa ini demi mengekalkan kedaulatan negara

Semangat sanggup berkorban untuk mempertahankan negara perlu dipupuk sejak kecil dalam kalangan generasi muda.

 (mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                     (Mana-mana 5 isi x 1m )


1

1


1

111

1

1(5m)

No comments:

Post a Comment