ad

Tuesday, 8 March 2016

Kertas 3 bab 2 Ting 4

Sejarah Tingkatan 4
Bab 2 : Peningkatan Tamadun
Soalan Kertas 3

Tema/Tajuk : Tamadun Awal Asia Tenggara
Soalan khusus:         
Bincangkan peningkatan tamadun manusia dalam bidang pendidikan dan menghubung kaitkannya dengan kecemerlangan Malaysia pada hari ini.

Peringatan : 
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
1.        Pengenalan
Jelaskan latar belakang aspek pendidikan dalam peningkatan tamadun awal manusia.

5 markah
Isi dan Huraian
2.        Pemahaman

Pendidikan merupakan asas kepada peningkatan aspek sosial dalam sesebuah tamadun.
Terangkan ciri-ciri pendidikan dalam peningkatan tamadun berikut :
i)                    Tamadun Yunani
ii)                  Tamadun Rom
iii)                Tamadun China

              30    markah
3.         Menganalisis

Jelaskan peningkatan tamadun Yunani dan Tamadun China dalam aspek falsafah.

15 markah
4.         Mengaplikasi

Apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk menjadikan negara ini sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia?

15    markah
5.         Menilai

Buktikan kejayaan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia.

10    markah
6.         Menjana idea

(i)       Terangkan masalah yang dihadapi oleh negara kita dalam usaha meningkatkan taraf pendidikan bertaraf dunia.
(ii)     Cadangkan strategi-strategi yang sesuai untuk mengatasi cabaran di atas.

10 markah
7.         Penerapan nilai murni/iktibar/patriotisme

Nyatakan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh warganegara Malaysia ke arah mewujudkan masyarakat yang berilmu.

10 markah
Kesimpulan
8.         Rumusan

         ● Pengetahuan yang diperoleh
         ● Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
         ● Harapan calon

5 markahKERTAS 3

1.


F1

F2

F3

F4


F5


F6


F7


F8


F9Jelaskan latar belakang aspek pendidikan dalam peningkatan tamadun manusia. (m/s 53)

Pendidikan menjadi asas atau tonggak dalam peningkatan sosial

Pendidikan membantu manusia meningkatkan tahap intelek

Seterusnya membawa kepada peningkatan dalam bidang-bidang yang lain

Dalam tamadun Yunani, pendidikan bertujuan melahirkan manusia yang seimbang dari sudut rohani dan jasmani

Perkembangan pendidikan di Yunani berlaku berikutan penubuhan sekolah falsafah

Athens berkembang menjadi pusat cendekiawan Yunani semasa pemerintahan Pericles

Dalam tamadun Rom, pendidikan menekankan aplikasi ilmu yang praktikal dan semangat setia kepada negara

Dalam tamadun China, matlamat pendidikan adalah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan

Kemajuan pendidikan mampu melahirkan sejarawan/ahli pemikir dalam bidang sains dan teknologi

                                                                       ( Mana-mana 5 isi x 1 m )
1

1

1

1


1


1


1


1


1


( 5 m )


2.


F1


F2

F3

F4


F5


F6


F7

F8


F9

F10

F11

F1

F2

F3


F4


F5

F1

F2

F3

F4


F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20


F21

F22

F23

F24


Pendidikan merupakan asas kepada peningkatan aspek sosial dalam sesebuah tamadun. (m/s 53-54)

Terangkan ciri-ciri pendidikan dalam peningkatan tamadun berikut :

(i)        Tamadun Yunani

Pendidikan di Sparta bermatlamat untuk melahirkan tentera/askar yang sempurna, dan gagah perkasa.

Memberi taat setia kepada negara kota

Pendidikan mementingkan latihan fizikal

Mengutamakan latihan fizikal dan kemahiran menggunakan senjata berbanding dengan pendidikan mental.

Pendidikan di Athens bertujuan untuk melahirkan manusia yang seimbang dari segi rohani dan jasmani.

Manusia yang cemerlang ialah manusia yang dapat memenuhi tuntutan fizikal dan mental.

Memberi sumbangan kepada kesejahteraan kehidupan manusia

Pendidikan, sukan, muzik, kesusasteraan, seni berpidato, membaca, menghafal, dan menulis dititikberatkan di Athens.

Sekolah falsafah berkembang di Athens, Thebas, Elea, dan Miletus.

Melahirkan sejarawan seperti Thucydides dan Herodotus.

Melahirkan pemikir dalam bidang sains dan teknologi seperti Thales, Anaximander, Heraclitus, dan Anaxagoras.

                                                                       (mana-mana 10 isi x 1m)
(ii)       Tamadun Rom

Menekankan aplikasi ilmu yang praktikal

Menekankan semangat setia kepada Rom

Melahirkan jurutera yang dapat membina sistem pengairan, bangunan, dan jalan raya

Melahirkan ahli falsafah dan sejarawan yang menulis tentang kegemilangan Rom

Banyak mengambil dan menyerap unsur dari Yunani

                                                                        (mana-mana 5 isi x 1m)

(iii)         Tamadun China

Matlamatnya adalah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan

Pendidikan untuk pentadbiran

Terdapat tiga peringkat pendidikan.

Peringkat rendah tertumpu kepada mengekal dan menghafal tulisan ideogram dan sembilan buah buku suci tanpa memahami maknanya

Peringkat menengah tertumpu kepada karangan dan sastera

Peringkat tinggi tertumpu kepada menterjemah buku suci

Peperiksaan awam mempunyai tiga tahap

Tahap pertama Hsiu Tai, setaraf dengan ijazah pertama.

Peperiksaan tahap pertama dijalankan di daerah

Mereka yang lulus ijazah pertama berpeluang menjadi pegawai kerajaan

Tahap kedua Chun-Jen, setaraf dengan sarjana

Peperiksaan tahap kedua dijalankan di ibu kota daerah

Tahap ketiga Chin Shih , setaraf dengan doktor falsafah

Tahap ketiga dijalankan di istana, iaitu di hadapan maharaja

Mereka yang ijazah ketiga berpeluang menjadi pendidik

Peperiksaan tahap pertama diadakan dua kali dalam tempoh tiga tahun

Peperiksaan tahap kedua dan tahap ketiga diadakan tiga tahun sekali

Peperiksaan awam dikendalikan dengan ketat

Mereka yang didapati meniru akan dikenakan hukuman mati

Pemeriksa akan dikurung sebelum tiba hari peperiksaan untuk mengelakkan sebarang penipuan

Calon ditempatkan di dalam bilik dan disediakan makanan

Calon dikurung selama tiga hari untuk menulis jawapan

Peperiksaan awam tertua

Umur calon tidak terhad
                                                             (mana-mana 15 isi x 1m)
1


1

1

1


1


1


1

1


1

1

1


(10 m)


1

1

1


1


1

(5m)1

1

1
1


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


(15m)

3.


 (a)

 F1

H1a

H1b

H1c

H1d

F2

H2a


H2b

H2c

H2d

F3

H3a

H3b


F4

H4a

H4b

H4c

F5

H5a


H5b

H5c


(b)

F1

H1a

H1b

H1c

H1d

F2

H2a

H2b

H2c

H2d

H2e

H2f

H2g

Jelaskan peningkatan tamadun Yunani dan Tamadun China dalam aspek falsafah. (m/s 55-57)

Falsafah Yunani

Socrates

Perbincangan melalui kaedah soal jawab

Berusaha mencari unsur-unsur dalam kehidupan

Unsur masyarakat bahagia

Persoalan tentang manusia dan masyarakat

Plato

Masyarakat yang sempurna merupakan masyarakat yang diperintah oleh ahli falsafah

Mengasaskan akademi falsafah di Athens

Karyanya ialah Republic

Memberikan maklumat mengenai falsafah Socrates dalam tulisannya

Aristotle

Mendalami bidang sains dan falsafah

Hasil penerbitannya mengandungi ilmu logik, metafizik, etika, politik, fizik, sains tabii, astronomi, dan geologi

Thucycdides

Pengasas Sejarah Saintifik

Menggunakan pendekatan penulisan sejarah melalui penyelidikan.

Karyanya yang terkenal ialahHistory of the Peloponnesian War

Falsafah Stoisisme dari Yunani diamalkan di Rom

Mengaitkan kebahagiaan hidup manusia bergantung kepada hubungan dengan alam

Menekankan keadilan, tanggungjawab, keberanian,dan perikemanusiaan

Mengajar manusia berfikir secara rasional dan mengamalkan sikap ingin tahu


Falsafah China

Falsafah Confucianisme

Menekankan keperimanusiaan, maruah diri, kesopanan, dan kesusilaan

Menekankan hubungan baik antara manusia dengan manusia lain

Mo Tzu berpendapat akhlak manusia baik kerana pengaruh alam sekitar

Mo Tzu memikirkan cara melahirkan masyarakat dan politik yang baik

Falsafah Legalisme

Percaya hanya undang-undang dapat membentuk nilai baik masyarakat

Hukuman berat

Hukuman bercorak kolektif

Undang-undang tegas / kukuh untuk mengawal tingkah laku manusia

Tidak harus wujud belas kasihan dalam menjalankan undang-undang

Undang-undang harus dipelihara dalam apa jua keadaan

Raja mesti memiliki kuasa yang utuh untuk melaksanakan undang-undang.


                                                            (mana-mana 7 isi x 1m)


1

1

1

1

1

1

1


1

1

1

1

1

1


1

1

1

1

1

1


1

1

(7 m)1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(7m)


4.


F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9


F10

F11


F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19


F20


Apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk menjadikan negara ini sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia?

Melahirkan manusia yang seimbang pencapaian dari aspek rohani dan jasmani

Meluaskan peluang pendidikan rakyat

Melahirkan insan yang berkemahiran tinggi ICT

Mengutamakan penyelidikan dan pembangunan pelbagai bidang ilmu

Memupuk budaya ilmu menjana produktiviti

Memperbanyak makmal komputer di setiap sekolah

Mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan rakyat

Merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Melengkapi pelajar dengan pelbagai kemahiran dalam menghadapi cabaran abad ke-21

Memantapkan pendidikan bagi memperkukuh semangat perpaduan

Melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti untuk menuntut di universiti tempatan mahupun universiti luar negara

Melancarkan transformasi pendidikan

Menganjurkan seminar/forum/konvensyen bertaraf dunia

Mengambil tenaga pakar sebagai pensyarah di institusi pengajian tinggi

Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia

Mengadakan program berkembar dengan universiti terkemuka dari luar negara

Menekankan aplikasi yang praktikal

Melahirkan rakyat berbudaya ilmu

Menyediakan lebih banyak perpustakaan awam demi memupuk budaya membaca dalam kalangan rakyat

Menggalakkan pembelajaran online/pendidikan maya

   ( Mana-mana jawapan yang munasabah )

                                                                     (Mana-mana 15 isi x 1m)
1

1

1

1

1

1

1

1

1


1

1


1

1

1

1

1


1

1

1


1


(15m)


5.


F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8


F9

F10

F11

F12


F13


F14

F15

F16

Buktikan kejayaan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia.

Mewajibkan pendidikan peringkat rendah

Skim Pinjaman Buku Teks Percuma

Pendidikan percuma sehingga sekolah menengah atas

Perbelanjaan terbesar untuk pembiayaan pendidikan

Prasarana pembelajaran sekolah bandar/sekolah luar bandar

Kadar kanak-kanak yang bersekolah antara yang tertinggi di dunia

Amalan pembelajaran sepanjang hayat digalakkan dalam kalangan rakyat

Pertambahan bilangan sekolah dalam pelbagai peringkat dari semasa ke semasa

Penubuhan cawangan-cawangan universiti terkemuka dari luar negara

Pelajar cemerlang diberi biasiswa menuntut di universiti terkemuka dunia

Sekolah-sekolah dilengkapi dengan kemudahan komputer dan ICT

Bilangan universiti tempatan, kolej, dan pusat pengajian tinggi semakin bertambah

Kerajaan mengambil langkah memastikan tiada pelajar yang tercicir akibat kemiskinan

Memberikan galakan berbentuk ganjaran kepada pelajar

Penubuhan Sekolah Bestari

Penubuhan Sekolah Wawasan

 ( mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                     (Mana-mana 10 isi x 1m)
1

1

1

1

1

1

1

1


1

1

1

1


1


1

1

1


(10m)

6.


F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9


F10

F11
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

i)           Terangkan masalah yang dihadapi oleh negara kita dalam usaha menjadikan sistem pendidikan bertaraf dunia.

Pencapaian akademik pelajar bandar dengan luar bandar berbeza

Kekurangan guru terlatih dalam mata pelajaran tertentu

Wujudnya pelbagai aliran sekolah

Kehendak dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan berbeza

Kelemahan penguasaan bahasa dalam kalangan rakyat

Sistem pendidikan negara kita yang berorientasikan peperiksaan

Bilangan siswazah yang menganggur semakin meningkat

Pengaruh dan tarikan pusat-pusat hiburan

Masalah disiplin pelajar di sekolah seperti ponteng, ugut dan kurang minat belajar

Proses pembelajaran di dalam bilik darjah yang pasif

Kekurangan kemudahan/prasarana di sekolah khasnya sekolah di kawasan pedalaman

(mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                     (Mana-mana 5 isi x 1m )

ii)      Cadangkan strategi-strategi yang sesuai untuk mengatasi cabaran di atas.

Memperkemas sukatan pelajaran selaras dengan cabaran abad ke-21

Mengutamakan pembelajaran inovatif dan kreatif

Mempergiat program Penilaian Berasaskan Pencapaian Sekolah

Mementingkan pembelajaran kendiri

Menggalakkan proses pembelajaran yang menggunakan ICT

Mengambil guru-guru bahasa Inggeris dari luar negara

Melatih kemahiran berkomunikasi dalam kalangan pelajar

Memperbanyak sekolah vokasional untuk melahirkan tenaga mahir

Meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar

Melengkapi prasarana sekolah khasnya sekolah di kawasan pedalaman

(mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                     (Mana-mana 5 isi x 1m )
1

1

1

1

1

1

1

1

1


1

1


(5m)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(5m)


7.


F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12Nyatakan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh warganegara Malaysia ke arah mewujudkan masyarakat yang berilmu.

Sentiasa memperkaya diri dengan pengetahuan

Berusaha bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu

Bersikap terbuka menerima perubahan

Menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan

Mengamalkan sikap pembelajaran sepanjang hayat

Bermotivasi tinggi

Berdaya saing

Bersifat terbuka

Mementingkan ilmu sains dan teknologi

Bersikap kreatif dan inovatif

Bersikap kritis

Berusaha untuk meningkatkan kemahiran diri

(mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                     (Mana-mana 10 isi x 1m )
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


(10m)


8.

F1

F2


F3

F4F5F6

F7

F8

Rumusan

Kita perlu sentiasa memperbaiki kehidupan bangsa dan negara

Rakyat Malaysia perlulah melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan agar dapat terus bersaing

Manusia perlu meningkatkan pencapaian tamadun dari pelbagai aspek

Pendidikan merupakan aspek penting yang mampu membantu manusia meningkatkan tahap intelek yang membawa kepada kemajuan dalam pelbagai bidang

Pembangunan sosial negara kita banyak mencontohi aspek peningkatan tamadun manusia untuk melahirkan warganegara Malaysia yang cemerlang dalam pelbagai bidang

Kita haruslah sentiasa bersikap inovatif dan proaktif

Manusia juga perlu sentiasa meneroka bidang baru

Kita juga perlu sentiasa merebut peluang yang ada untuk memperbaiki diri/bangsa/negara

(mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                     (Mana-mana 5 isi x 1m )1

1


1

111

1

1(5m)No comments:

Post a Comment