ad

Monday, 20 June 2016

Fokus SPM 2016

RUMUSAN SUBTAJUK / SOALAN SPM TAHUN-TAHUN LEPAS
TEMA
TEMA
SUBTAJUK DAN SOALAN TAHUN-TAHUN LEPAS
TAHUN
TUDINGAN 2016

7
1
MaknaTamadun , Ciri-ciri Tamadun,
Tamadun Mesopotamia
Tamadun Mesir Purba
Kepentingan Sungai
Tamadun Indus
Perdagangan dalam tamadun
2006
2006/14
2008/15U
2010
2011/13
2014U
Tamadun Hwang Ho
Makna Tamadun
Kepentingan Sungai
Tamadun Mesopotamia
Tamadun Indus

2
TamadunYunani ( Pemerintahan, PendidikandanSenibina )
Tamadun Rom ( Sumbangan ) , Peperiksaan Awam China
Yunani ( Prinsip Demokrasi )
Rom (Pemerintahan)
Perluasan Kuasa
2004
2005
2008
2014
2015
SEMUA kecuali perluasan kuasa
3
Kerajaan Maritim
Kerajaan Agraria, Kerajaan Maritim dan Saling Bergantung
Pengaruh dalam Senibina-Candi
HinduBuddha dalam pemerintahan
07/13/15U/16U
2010/15
2012
2014U
Pengaruh Hindu Buddha dalam Kesusasteraan
Senibina/Candi


8
4
Dakwah / Penyebaran Islam di Makkah
Masyarakat Jahilliah
Riwayat Hidup / Keperibadian Rasullulah
2005/15U
2008/13/16U
2010
Riwayat Hidup/Keperibadian Rasullulah
5
Perjanjian Aqabah
Piagam Madinah ( Kandungan Dan Kepentingan )
Hijrah ( Konsep, Tujuan Dan Kepentingan )
Perjanjian Hudaibiyah ( Peristiwa dan Kepentingan )
Pembukaan Semula Kota Mekah
2016U
2004
2005/15
2008/14U
2013
Piagam Madinah
Perang Dalam Islam
Pembukaan Semula Kota Mekah
Perjanjian Hudaibiyah
6
Sistem Khalifah ( Konsep)
Khalifah Umar al Khattab dan Pertembungan Tamadun Islam
Khulafa al Rasyidin  (syarat dan cara pemilihan, Tugas), K. Abu Bakar
Kerajaan Turki Uthmaniyah
Kerajaan Bani Umaiyah
PertembunganTamadun
2004/14
2005
2007
2009
2011/15U
201216U
SEMUA kecuali Bani Umaiyah dan Pertembungan Tamadun


7
Pengaruh  Islam di Asia Tenggara (Bahasa, Budaya dan Seni )
Pengaruh Islam di Asia Tenggara ( Pemerintahan dan Pendidikan )
Penyebaran Islam di Asia Tenggara ( cara penyebaran )
Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara
2006
2007
2007/14
2010/15
Pengaruh Islam Politik, Sosial dan Ekonomi
8
Kesan Kedatangan Islam di Malaysia ( Kesenian)
Kesan Kedatangan Islam di Malaysia (Bahasa, kesenian, gayahidup )
Kesan Kedatangan Islam di Malaysia (Politik, Pentadbiran, Ekonomi)
Kesan Kedatangan Islam di Malaysia ( Perundangan)
Kesan Kedatangan Islam di Malaysia ( Pendidikan )
2005
2006
2007
2009/14U
2011
Semua
9
9
Imperialisme Barat di Asia ( factor danKesan )
Revolusi pertanian dan Perindustrian
Zaman Renaissance
Penjelajahan dan Penerokaan
Zaman Gelap
2005/14
2007/12
2009
2010/15
2014U/16U
Zaman Reformation
Zaman Renaissance
Revolusi Pertanian dan Perindustrian
Imperialisme
10
Perusahaan getah
Tanaman Komersial
Ekonomi Tradisional ( Sara diri )
Perlombongan Bijih Timah
Penanaman getah dan Kedatangan Imigran
Dasar British terhadap Pertanian
Pembandaran
2004
2005/14/15
2006/14/15
2008
2011
2013
2015U
Perusahaan getah
Undang2 Tanah / Akta tanah
Institusi kewangan dan Insurans
Perlombongan bijih timah
Imigran
Kesan kedatangan British
RUMUSAN SUBTAJUK / SOALAN SPM TAHUN-TAHUN LEPAS
TEMA
TEMA
SUBTAJUK DAN SOALAN TAHUN-TAHUN LEPAS
TAHUN
TUDINGAN 2016

10
1
Imperialisme Barat dan Sistem Birokrasi Barat
NasionalismeTahap 1
Imperialisme ( Definisi dan Faktor )
Faktor Nasionalisme
Sistem Birokrasi Barat
Perubahan Politik
04/14/16U
2005
2007
2009/12
2013/15U
2014U
Nasionalisme Tahap 1 dan 2
Thailand, Indonesia, Filipina
Kemerdekaan Thailand
Faktor Nasionalisme
2
Penentangan Pemimpin Tempatan ( Sarawak )
Penentangan di Naning dan Sabah ( Dol Said dan Mat Salleh )
Penentangan di Pahang & Perak (Dato Bahaman & Dato Maharaja Lela )
Penentangan Pemimpin Tempatan ( sebab )
Penentangan Pemimpin Tempatan sebelum abad ke-18
Gerakan Islah
Penentangan di Pahang dan Perak
Persatuan
Akhbar/Majalah/Novel
2005
2008
2010
2011
2012
2013
2014U
2015U
2015
Penentangan Tok Janggut, Linggir dan Hj Abdul Rahman Limbong, Rentap, Dol Said, Mat Salleh, Dato Bahaman
Gerakan Nasionalisme sehingga  PD2
-          Faktor Pemangkin Nasionalisme, Peranan Akhbar, Majalah dan Nasionalisme semasa Pend. Jepun )
Sebab Penentangan Pemimpin


11
3
Ciri-ciri Negara Bangsa Eropah
Undang2  Tubuh Kerajaan  Johor , Undang2  Bertulis dan Tidak Bertulis
Ciri-ciri Negara dan Bangsa Kesultanan Melayu Melaka
Negeri Sembilan – SistemDemokrasi
Ciri-ciri Negara Bangsa
2007
2009
2010
2013
2015U
Ciri-ciri Negara Bangsa Eropah
Kelantan – Sistem Jemaah Menteri
Johor
KMM
Negeri Sembilan
Terengganu
4
Malayan Union ( Sebab, ciri dan reaksi )
Pergerakan Politik di Sarawak
Persekutuan Tanah Melayu 1948
2006/11/16U
2008
2009/12/14U
Tokoh-tokoh Penggerak  PTM 1948
Politik di Sarawak
PTM 1948
5
Sistem Ahli
Pakatan Murni
Perjanjian Persekutuan 1957
2006/14
2009/15
2014U
Suruhanjaya Reid
Sistem Ahli
PTM 1957
6
Reaksi Penubuhan Malaysia
Faktor Pembentukan Malaysia dan Langkah Pembentukan Malaysia
2005/2013
2007/16U
Akta Malaysia  dan Intipati Perjanjian
Faktor pembentukan Malaysia
Reaksi Penubuhan Malaysia

7
Sistem Pilihanraya
Perlembagaan Malaysia ( Demokrasi )
Raja Berpelembagaan ( Yang Dipertuan Agong )
Lambang-lambang Negara ( Lagu Negaraku )
Kerajaan Persekutuan
Badan Kehakiman
Kuasa Pemerintahan
2004/14
2007/13/15
2010
2011
2012
2015U
2016U
Raja berperlembagaan
Lambang-lambang Negara
Kerajaan Persekutuan
Pilihanraya

8
DEB ( Rancangan Malaysia ke 2 – ke 5 )
DPE ( DPN, Dasar Penswastaan dan Dasar Pensyarikatan )
Rancangan Malaya Pertama
Rukun Negara
Dasar Pendidikan
Akta Bahasa Kebangsaan
Sukan
Wawasan 2020
2006/14U
2008
2010
2016U
2015
2013
2014
2015U
DPE ( DPN, Dasar Penswastaan dan Dasar Pensyarikatan )
Dasar Kebudayaan Kebangsaan,
Rancangan Malaya
Akta Bahasa Kebangsaan
Sukan untuk Perpaduan
DEB
12
9
Faktor Penggubalan Dasar Luar Malaysia dan ASA
Blok-Blok Kuasa Dunia/Perang Dingin
Perang Dunia Pertama dan Kedua ,
K - ekonomi
Asean Dan Dasar Luar Malaysia
Persatuan Bangsa- Bangsa Bersatu ( PBB )
Dasar Luar Malaysia
Globalisasi, ICT dan Koridor Raya Multimedia
Malaysia dengan Komanwel, PBB, NAM, OIC dan Negara Selatan
2004
2005/16U
2006/12/15
2006
2007
2008/15U
2009/14U
2010/14
2011/2013
Faktor Penggubalan Dasar Luar Malaysia
Malaysia dalam pertubuhan Serantau
( ASEAN, ASA DAN MAPHILINDO )
Perang Dunia
Cabaran Masa Depan
Kerjasama Antarabangsa selain PBB

No comments:

Post a Comment