ad

Wednesday, 12 September 2012

bab 3 tingkatan 5

Bab 3 – Kesedaran Pembinaan Negaa Dan Bangsa

Realpolitik merupakan amalan politik yang dipelopori oleh Niccolo Machiavelli dalam bukunya ‘The Prince’
 

1a)   Namakan DUA tokoh Eropah yang menggunakan amalan realpolitik.

i)    ____________________________________________________________

ii)    ____________________________________________________________

( 2m )

b)    Apakah taktik yang digunakan oleh tokoh-tokoh di atas dalam usaha
menyatukan negara mereka?

i)    ____________________________________________________________

ii)   ____________________________________________________________

iii)  ______________
______________________________________________

( 3m )

c)    Berikan DUA prinsip yang dicadangkan dalam Deklarasi 14 Perkara Woodrow
Wilson.

i)    ____________________________________________________________

ii)   ____________________________________________________________

( 2m )

d)   Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. berjaya membentuk kerajaan Islam di
Madinah?

i)    ____________________________________________________________

ii)   ____________________________________________________________

iii)  ____________________________________________________________

( 3m )Skema Jawapan Bab 3

1a        -           Otto Eduard von Bismarck
-           Count Camillo Benso di Cavour                                 ( ms 68 – 69 )

b          -           tipu helah
-           pemalsuaan dokumen
-           provokasi
-           penipuan
-           ugutan                                                                         ( ms 69 )

c.         -           penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri
-           sempadan negaa berasaskan bangsa                            ( ms 68 )

d.         -           diplomasi
-           musyawarah
-           permuafakatan                                                                        ( ms 71 )

No comments:

Post a Comment