ad

Sunday, 9 September 2012

Bab 1 Tingkatan 5

Bab 1
Soalan struktur
1a) Sebutkan dua negara  Barat yang terlibat dengan imperialisma di Asia Tenggara?
i. ____________________________________________________________
ii.____________________________________________________________
2 markah
1b) Nyatakan dua faktor  yang mencetuskan dasar imperialisma Barat di Asia Tenggara.
i. ____________________________________________________________
ii.____________________________________________________________
iii ____________________________________________________________
iv.____________________________________________________________
4 markah
c)Apakah ciri-ciri sistem birokrasi Barat  yang diperkenalkan di Asia Tenggara?
i. ____________________________________________________________
ii.____________________________________________________________
2 markah
d) Nyataka ciri-ciri gerakan nasionalisma di Asia Tenggara tahap kedua.
i. ____________________________________________________________
ii.____________________________________________________________
2 markah

Skema pemarkahan
Struktur bab 1 T 5
Jawapan
1a)
-Portugis
-Sepanyol
-Belanda
-British
-Perancis
-Amarika Syarikat
(6X1=mak. 2markah)
Mks 3
2b
-Kekayaan bahan mentah
-TanahMelayu –bijih timah/Indonesia-bijih timah/Thailand-bijih timah                                    dan kayu
Jati/Burma-kayu jati/Filipina-tebu dan kelapa
-Sistem pengangkutan  dan perhubungan
-pembukaan terusan Suez
-kapal berkuasa wap
-penciptaan telegraf
-Persaingan kuasa-kuasa Barat
-keluasan tanah jajahan
-lambang kekuatan dan kekayaan
-Slogan beban orang puteh/tugas menyebarkan tamadun
-bertanggungjawab memimpin orang timur
-Perancis-tanggung jawab mentamadunkan orang timur
-mubaligh Kristian-tangung jawab menyebarkan agama Kristian
-revolusi Perindustrian
-Mengeluarkan hasil kilang secara besar-besaran
-memerlukan kawasan pasaran baru
(17 X1 markah= mak  4 markah)
Mks  5-7
c)
-Penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah di Tanah jajahan
-perlantikan Gabenor General sebagai ketua,pentadbir di tanah jajahan
-perlaksanaan pentadbiran melalui biro atau jabatan
-perlantikan pegawai Barat sebagai ketua Biro
-pengenalan undang-undang Barat
-rakyat tempatan kekal dalam ekonomi tradisional
(6 X 1 =mak 2 markah)
mks.8
d)
-bersifat radikal
-berorganisasi
-dipimpin oleh golongan berpendidikan
-berpengetahuan luas dalam bidang kebudayaan  dan ilmu pengetahuan Barat
-menuntutkemerdekaan
-membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat

(6 X 1= mak 2 markah)
Mks. 19

No comments:

Post a Comment