ad

Monday, 10 September 2012

Bab 2 Tingkatan 5

Dato’ Maharaja Lela
BAB 2


 Dato' Maharaja Lela


1. a) Siapakah pegawai British yang telah dibunuh oleh tokoh di atas?
______________________________________
(1m)

b) Nyatakan 3 sebab berlakunya penentangan penduduk tempatan
terhadap British di Perak
i- ______________________________________
ii- ______________________________________
iii- ______________________________________
(3m)

c) Selain Dato’ Maharaja Lela, namakan 3 tokoh lain yang terlibat
dalam komplot pembunuhan tersebut.
i- ______________________________________
ii- ______________________________________
iii- ______________________________________
(3m)

d) Pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh diambil berdasarkan peristiwa
penentangan terhadap British di Perak?
i- ______________________________________
ii- ______________________________________
iii- ______________________________________
(3m)
Skema Jawapan

1. a) Siapakah pegawai British yang telah dibunuh oleh tokoh di atas?
i- J.W.W. Birch                       ii- Residen British di Perak

m/s 38 (1 fakta X 1m = 1m max)

b) Nyatakan 3 sebab berlakunya penentangan penduduk tempatan
terhadap British di Perak
i- Residen memungkiri janji sebagai penasihat British
ii- Pembesar menolak sistem cukai yang diperkenalkan British
iii- Pembesar menolak penguasaan British terhadap kawasannya
iv- Pembasar menolak campur tangan British dalam adat resam tempatan
v- Birch tidak menghormati sistem sosial tempatan dan tidak tahu berbahasa
Melayu
m/s 37 (5 fakta X 1m = 3m max)

c) Selain Dato’ Maharaja Lela, namakan 3 tokoh lain yang terlibat
dalam komplot pembunuhan tersebut.
i- Dato’ Sagor             iv- Pandak Indut         vii- Ngah Ibrahim
ii- Pandak Lam                        v- Sultan Ismail
iii- Seputum                 vi- Sultan Abdullah
m/s 38 (7 fakta X 1m = 3m max)

d) Pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh diambil berdasarkan
peristiwa
penentangan terhadap British di Perak?
i- Semangat setia/cintakan negara
ii- Sikap bekerjasama antara pemimpin dan rakyat
iii- Sikap berdisiplin dan gigih berusaha menghasilkan kejayaan
iv- Kekurangan ilmu dan senjata moden menyebabkan kekalahan

m/s 44 (4 fakta X 1m = 3m max)

No comments:

Post a Comment