ad

Monday, 31 March 2014

KBAT dalam Sejarah

1.       Apakah ciri-ciri masyarakat yang tidak bertamadun di dunia moden hari ini?
                                 i.            ……………………………………………………………………………………
                               ii.            …………………………………………………………………………………....
                              iii.            ……………………………………………………………………………………

2.       Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda Negara kita dapat meningkatkan kegemilangan tamadun bangsa?
                                 i.            ………………………………………………………………………………………
                               ii.            ………………………………………………………………………………………
                              iii.            ………………………………………………………………………………………


3.       Apakah ciri-ciri warganegara yang berupaya mengekalkan kesinambungan tamadun bangsa?
                                 i.            ………………………………………………………………………………………
                               ii.            ………………………………………………………………………………………
                              iii.            ………………………………………………………………………………………

4.       Bagaimanakah anda dapat memanfaatkan karya Sun Tzu, The Art of War untuk mencapai kecemerlangan diri?
                                 i.            ……………………………………………………………………………………
                               ii.            ……………………………………………………………………………………
                              iii.            ………………………………………………………………………………………

5.       Mengapakah tindakan perluasan kuasa dikutuk oleh warga dunia pada masa kini?
                                 i.            ………………………………………………………………………………………
                               ii.            ……………………………………………………………………………………
                              iii.            ………………………………………………………………………………………

6.       Negara kita sedang melaksanakan transformasi dalam system pendidikan Negara untuk mewujudkan system pendidikan bertaraf dunia.
Beri cadangan anda bagi merealisasikan hasrat tersebut.
                                 i.            ………………………………………………………………………………………
                               ii.            ………………………………………………………………………………………
                              iii.            ………………………………………………………………………………………

7.       Bagaimanakah falsafah hidup membantu anda menjadi seorang yang berjaya?
                                 i.            ………………………………………………………………………………………
                               ii.            ………………………………………………………………………………………
                              iii.            ………………………………………………………………………………………

8.       Bagaimanakah anda menyahut cabaran keenam Wawasan 2020 iaitu masyarakat yang maju dan bersaintifik?
                                 i.            ………………………………………………………………………………………
                               ii.            ………………………………………………………………………………………
                              iii.            ………………………………………………………………………………………

9.       Negara kita sedang melaksanakan transformasi dalam system pentadbiran Negara.
Apakah tujuan transformasi pentadbiran tersebut dilaksanakan?
                                 i.            ………………………………………………………………………………………
                               ii.            ………………………………………………………………………………………
                              iii.            ………………………………………………………………………………………

10.   Sebagai warganegara Malaysia yang bertanggungjawab, mengapakah anda mesti mematuhi prinsip keempat Rukun Negara iaitu kedaulatan undang-undang?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

11.   Bagaimanakah anda mengambil iktibar daripada peningkatan tamadun China untuk mencapai kecemerlangan diri?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

12.   Apakah ciri-ciri masyarakat yang menyumbang kepada kegemilangan sesebuah tamadun?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

13.   Malaysia mempunyai pelabuhan-pelabuhan bertaraf antarabangsa seperti West Port, Pasir Gudang dan Tanjung Pelepas.
Bagaimanakah untuk meningkatkan daya saing pelabuhan-pelabuhan di Negara kita supaya menjadi pelabuhan perdagangan antarabangsa terpenting?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

14.   Malaysia menduduki tangga ke-18 dalam perdagangan antarabangsa dunia.
Beri cadangan anda untuk meningkatkan perdagangan antarabangsa Negara kita.
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

15.   Pada pendapat anda, mengapakah sifat saling bermaafan perlu diamalkan dalam kehidupan seharian?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..


16.   Nyatakan konsep hijrah yang telah anda amalkan dalam kehidupan seharian untuk mencapai kecemerlangan diri.
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

17.   Pada pendapat anda, apakah nilai-nilai hidup masyarakat Madinah yang patut diamalkan oleh masyarakat Malaysia bagi merealisasikan gagasan 1Malaysia?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

18.   Pada pendapat anda, apakah bentuk tipu daya dunia yang patut anda jauhi?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

19.   Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia mampu menjadi hub-pendidikan dunia sebagaimana kerajaan Abbasiyah?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

20.   Pada pendapat anda, bagaimanakah dakwah Islam disampaikan pada zaman sekarang?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

21.   Bagaimanakah system ekonomi Islam dilaksanakan di Negara kita?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

22.   Bagaimanakah anda boleh menerapkan nilai-nilai Islam dalam perdagangan?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

23.   Malaysia amat terkenal dengan bangunan bercirikan Islam. Buktikan.
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..24.   Mengapakah pekerja perlu menubuhkan Kesatuan sekerja?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

25.   Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan Zaman Gelap di Negara kita?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

26.   Zaman Renaissance membuktikan lahirnya manusia yang menguasai pelbagai kemahiran.
Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk melahirkan generasi Malaysia seperti tersebut?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

27.   Daya kreativiti, semangat inovatif, dan kegiatan keusahawanan menjadi pemangkin kepada kemajuan bidang perindustrian di Eropah pada kurun ke-18.
Apakah persiapan anda untuk menyahut cabaran tersebut?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

28.   Mengapakah orang Melayu patut mengkomersialkan sektor pertanian tradisional?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

29.   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah tanaman komersial lebih tertumpu di kawasan pantai Barat semasa penjajahan British?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

30.   Mengapakah orang tempatan sukar mendapat pinjaman kewangan di bank semasa penjajahan British?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

31.   Pada pendapat anda, bagaimanakah orang Melayu boleh menangani dasar British yang mengekalkan orang Melayu sebagai petani?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
32.   Mengapakah pembentukan Bandar baharu tidak menguntungkan orang Melayu?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

33.   Bagaimanakah pengenalan birokrasi Barat di negeri-negeri Melayu menggugat system pentadbiran tradisional?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

34.   Pada pendapat anda, mengapakah gerakan nasionalisme di Indonesia Berjaya mencapai matlamat kemerdekaan pada tahun 1945?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

35.   Apakah nilai yang boleh diambil daripada perjuangan golongan nasionalis di Asia Tenggara?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

36.   Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada gerakan nasionalisme di Filipina.
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

37.   Mengapakah golongan nasionalisme menggunakan akhbar untuk meniup semangat kebangsaan?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

38.   Apakah faedah menyertai pelbagai persatuan di sekolah?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

39.   Jika anda menjadi pengasas sebuah pertubuhan politik, apakah usaha anda untuk menjadikannya sebuah pertubuhan politik yang kuat?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..


40.   Memelihara kemerdekaan Negara ialah tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia.
Bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab tersebut?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

41.   Apakah cadangan anda bagi memupuk semangat cinta akan Negara dalam kalangan rakan sekolah anda?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

42.   Pada pendapat anda, bagaimanakah hasrat membentuk Negara dan bangsa berteraskan konsep 1Malaysia boleh dicapai?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

43.   Mengapakah kemenangan Parti Perikatan dalam pihanraya mengubah sejarah Negara kita?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

44.   Apakah ciri-ciri kepimpinan yang patut dicontohi daripada pemimpin rombongan kemerdekaan Negara?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

45.   Sebagai warganegara yang berjiwa patriotik, apakah yang boleh anda sumbangkan jika Negara menghadapi ancaman konfrontasi?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

46.   Tindakan Negara luar mencampuri urusan Negara kita terutamanya mengenai penubuhan Malaysia adalah tidak wajar.
Berikan pendapat anda untuk menyokong pernyataan tersebut.
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
47.   Pada pendapat anda, mengapakah Negara kita mengadakan pilihan raya?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

48.   Mengapakah lambang-lambang Negara penting kepada Negara kita?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

49.   Mengapakah semua Negara di dunia mempunyai bendera kebangsaan?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

50.   Pada pandangan anda, apakah kesan pelaksanaan pembahagian kuasa dalam pentadbiran kerajaan persekutuan?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

51.   Apakah tanggungjawab anda untuk memajukan Negara?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

52.   Bagaimanakah anda sebagai warganegara mengamalkan prinsip Rukun Negara?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

53.   Bagaimanakah pendidikan di Negara kita mampu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek seperti hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

54.   Dalam pelaksanaan transformasi ekonomi, kerajaan turut memberi bantuan kepada rakyat bagi menjamin kesejahteraan hidup.
Nyatakan bantuan tersebut.
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..


55.   Bagaimanakah langkah-langkah pembangunan social tersebut mampu mencapai matlamat perpaduan?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

56.   Sebagai pemimpin masa depan, cadangkan system pendidikan yang mampu melahirkan warganegara bertaraf dunia?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

57.   Apakah tanggungjawab anda sebagai pelajar dalam merealisasikan Wawasan 2020?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

58.   Pada pendapat anda, apakah kualiti warganegara yang mampu menghadapi cabaran Wawasan 2020?
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..

59.   Hubungan Malaysia dengan Negara lain telah banyak memberi keuntungan kepada Negara kita. Buktikan.
                                 i.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                               ii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                              iii.            …………………………………………………………………………………………………………………………………..


Semoga Berjaya..


No comments:

Post a Comment