Berusaha dan Produktif

- rajin dan gigih
- berdikari
- tabah menghadapi cabaran
- menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan
- berilmu dan berketrampilan

Comments

Post a Comment