ad

Monday, 8 July 2013

Berdisiplin

- berakhlak dan berbudi pekerti mulia
- mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Malaysia
- mematuhi peraturan dan undang-undang
- berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi
- bertindak wajar
- bersifat amanah dan jujur
- berlaku adil dan bertimbang rasa

1 comment: