Bersemangat kekitaan

- bersatu padu dan berharmoni
- bertolak ansur
- bekerjasama dan tolong menolong
- hormat-menghormati
- bersefahaman dan bermuafakat
- muhibah dan semangat bermasyarakat

Comments

Popular posts from this blog

Cadangan Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2013

Jawapan KBAT

Cabaran dan Langkah ~KBKK