ad

Monday, 8 July 2013

Bersemangat kekitaan

- bersatu padu dan berharmoni
- bertolak ansur
- bekerjasama dan tolong menolong
- hormat-menghormati
- bersefahaman dan bermuafakat
- muhibah dan semangat bermasyarakat

No comments:

Post a Comment