ad

Tuesday, 4 July 2017

Pengaruh Hindu Buddha dalam Kerajaan Awal

Cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal Dibawa oleh golongan ksyatria atau tentera penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan takhluk di Asia Tenggara Dibawa oleh golongan pedagang atau vaisya Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta Melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang disesuaikandengan budaya tempatan Pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal Sistem beraja dengan penggunaan gelaran raja sebagai pemerintah Raja berada dipuncak pemerintahan Raja dibantu oleh kerabat diraja , pembesar , Brahmin Raja berkuasa mutlak dalam pentadbiran, hubungan luar, ketenteraandan khazanah negara Perintah raja menjadi undang-undang yang wajib dilaksanakan Sesiapa yang melanggar perintah raja bermakna menderhaka dan tidakdiampunkan Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah Raja merupakan bayangan tuhan dan lahir konsep dewa-raja Raja mempunyai kesaktian melalui mitos dan lagenda untukmemperkuat kedudukan Untuk mengukuhkan kedaulatan raja, diwujudkan pelbagai adat istiadatpertabalan raja yang dipimpin oleh golongan Brahmin Raja mendirikan kompleks kota yang melambangkan konsep alamsemesta iaituorde kosmos Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian i. Maksud monumen Binaan atau bangunan yang dibuat daripada batu untukmemperingatiorang ternama atau peristiwa penting Monumen boleh berupa candi/kuil/wat/stupa/arca/patung ii. Kepentingan/fungsi/tujuan candi kepada kerajaan awal di Asia Tenggara Monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha Sebagai rumah ibadat Sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya Tempat menyimpan patung dewa utama Lambang keagungan pemerintah berdasarkan kehebatan senibinanya Melambangkan orde kosmos contoh Angkor Wat dan CandiBorobudur iii. Contoh candi terkenal di Asia Tenggara Candi Dieng di Jawa Tengah , Indonesia Candi Borobudur di Jawa Tengah , Indonesia Candi Prambanan di Jawa Tengah , Indonesia Candi Angkor Wat di Kemboja Candi Chaiya dan Yarang di Thailand Candi Lembah Bujang di Kedah iv. Patung agama Patung Avalokitesvara merupakan patung agama Buddha Patung dewa Vishnu, Siva, Brahma, Durga dan Linggamerupakan patung agama Buddha Patung Drawapala dan Nabdiswara menjaga candi daripadadimasuki roh jahat Melambangkan zaman penciptanya Melambangkan salah satu pengaruh sama ada Amaravati , Gupta,Palava,Pala atau Cola Menunjukkan adunan dua tamadu iaitu India dan Asia Tenggara Gaya India bergantung pada masa patung itu dibuat. Sekiranyadibuat antara abad ketiga hingga kelima Masihi terdapatlahpengaruh Amaravati Sekiranya dicipta abad kelima Masihi hingga abad ketujuhMasihi mewakili pengaruh zaman Dinasti Gupta vi. Angkor Wat Dibina untuk agama Hindu Terletak enam km ke utara Siem Reap dan melambangkan ordekosmos Tinggi 213 meter dan keluasan kawasannya 208 hektar Mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengah sekitar 39meter dengan teres bertingkat empat Setiap sudut mempunyai menara Bahagian luar terdapat tembok Terdapat ukiran yang menggambarkan epik Ramayana danMahabharata vii. Candi Borobudur Mewakili agama Buddha Terbahagi kepada tiga tingkat yang melambangkan tiga tahapkehidupan iaitu sila , samadhi dan panna Setiap tingkat mempunyai patung stupa dan patung Buddha Tingkat pertama terdapat ukiran cerita kehidupan GautamaBuddha Dibina selama 75 tahun Kepentingan Bahasa Sanskrit dalam kerajaan awal Asia Tenggara Meningkatkan pencapaian dalam bidang intelek masyarakatmengandungi maklumat tentang agama, pemerintahan, raja dan undangundang Batu bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja Batu bersurat Sungai Mas berkaitan dengan ajaran Buddha Inskripsi di Palembang berkaitan dengan pemerintahan dan amaran rajakepada rakyat serta pembesar agar tidak menderhaka kepada raja Batu bersurat di Lembah Bujang mengandungi arahan danpemberitahuan kepada rakyat Bahasa keagamaan bahasa yang digunakan dalam urusan pemerintahan Mengalami penyesuaian dan berubah ke adalam bahasa Melayu sepertidosa, duka, Derhaka, manusia, pahala, rupa , sengsara dan huruf Berkembang menjadi bahasa ilmu Bahasa komunikasi Memperkayakan bidang kesusasteraan seperti epik / puisi / prosa jawapenceritaan lisan dan teater Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesusasteraan Kesusasteraan India melalui epik Ramayana , Mahabharata serta Puranasmenyumbang kepada unsur mitos yang terdapat dalam kesusasteraanklasik di Asia Tenggara Pengaruh kesusasteraan India dalam puisi dan prosa Jawa sepertiNagarakertagama Sutasoma, Arjunwiwaha dan Kunjarkarma Cerita-cerita dalam Epik Ramayana dan Mahabharata melaluikesusasteraannya telah mempengaruhi penceritaan lisan dan teaterseperti wayang kulit Epik Mahabharata melahirkan naskah hikayat yang diadun dengan unsur tempatan seperti Hikayat Pendawa Lima, Hikayat Pendawa jaya dan Hikayat Sang Samba. Hikayat Ramayana melahirkan Hikayat Seri Rama

No comments:

Post a Comment