ad

Tuesday, 4 July 2017

Nota Tamadun Hwang Ho

Tamadun Hwang Ho (a) Lokasi tamadun Hwang Ho Dilembah Hwang Ho yang subur(Sungai Kuning) Bersifat setempat kerana bergunung ganang dan berpadang pasir. (b) Dinasti yang wujud dalam tamadun Hwang Ho Dinasti Hsia Dinasti Shang Dinasti Chou Dinasti Ching Dinasti Chin Ciri-Ciri Tamadun Hwang Ho (a) Petempatan awal Berasaskan pertanian membawa kepada kemunculan bandar Anyang merupakan negara kota dalam tamadun Hwang Ho Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan Di bandar ini, terdapat istana, kuil, dan pusat pentadbiran Ketua pemerintah iaitu raja, golongan pembesar, dan golongan agamajuga tinggal di kawasan Bandar Bandar Anyang dilengkapi dengan tembok untuk menghalangpencerobohan musuh Bandar ini juga dikelilingi oleh perkampungan yang didiami olehmasyarakat petani (b) Organisasi sosial masyarakat Shang Golongan raja dan pembesar menduduki lapisan paling atas yangditerajui oleh raja Lapisan bawah terdiri daripada petani yang membentuk sebahagianbesar penduduk Golongan petani mendiami kawasan luar bandar Golongan artisan mempunyai kemahiran dalam teknologi gangsa Gangsa digunakan untuk bagi menghasilkan senjata, perisai dan hiasanpada kereta kuda yang digunakan oleh tentera serta peralatan untukupacara keagamaan Disebabkan hanya golongan pembesar sahaja yang mampu miliki tenteradan senjata gangsa, mereka menggunakan keistimewaan ini untukmenundukkan golongan bawahan. Golongan hamba ialah golongan paling bawah Perhambaan merupakan satu ciri utama dalam Dinasti Shang (c) Ciri-ciri pengkhususan pekerjaan masyarakat Tamadun Hwang Golongan pembesar mempunyai tentera masing-masing iaitu tenteraberkuda dan tentera berjalan kaki Petani sebagai tonggak ekonomi dan pentadbiran berperanan memenuhikeperluan golongan atasan Golongan artisan mencipta pelbagai barangan tembaga seperti bekasminuman dan makanan, senjata dan barang tembikar Golongan hamba sebagai tentera paksaan Selain itu, golongan hamba digunakan untuk membantu kerja-kerjaperburuhan Golongan hamba juga dijadikan korban dalam upacara penyembahan (d) Sistem pemerintahan Dinasti Shang. Sistem pemerintahan berbentuk beraja Pengganti raja dilantik daripada kalangan saudara yang lebih muda atauanak lelaki raja Raja mempunyai wibawa politik, ekonomi, sosial dan agama Raja berkuasa di kawasan pusat pentadbiran Kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan Tidak perlu mendapat pengesahan politik kerana mereka adalahdaripada keturunan pemerintah agama Raja dibantu oleh bangsawan dan pegawai kerajaan yang berhakmentadbir wilayahnya Golongan bangsawan berhak mewujudkan pentadbiran sendiri sepertipungutan cukai, pertahanan dan undang-undang (e) Sistem pentadbiran Dinasti Chou Raja-Raja Chou membahagikan pemilikan tanah kepada wilayahwilayahmelantik pembesar tempatan di setiap wilayah Raja Chou dibantu oleh ketua menteri dan enam badan yang Menguruskan soal pertanian, tentera, kerja awam, upacara agama, hal ehwal monarki dan undang-undang Pentadbiran pada peringkat wilayah dikendalikan oleh pembesar-pembesarfeudal Raja-Raja Chou mengikat pembesar tempatan melalui ikrar taat setiakepada pemerintah, memberikan hadiah seperti kereta kuda, senjatagangsa, hamba dan binatang Mereka juga diminta melindungi raja dan memberikan bantuan tenterapada masa perang Pembesar tempatan juga diberikan hak untuk bertindak sebagai ketuaagama untuk menjalankan upacara pengorbanan (f) Agama dan kepercayaan Masyarakat tamadun Hwang Ho mengamalkan banyak kepercayaantermasuk animisme dan politisme Masyarakat Shang mengamalkan penyembahan roh nenek moyang Mereka juga menyembah tuhan syurga(Shang Ti) dan tuhan bumi(tu),menyembah sungai, bukit dan gunung Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik.tarian dan upacarakorban Upacara ini diketuai oleh golongan bomoh Tulang oracle digunakan untuk meramal sesuatu keadaan Golongan bomoh yang terlibat dalam upacara penilikan ini meletakkantulang ini di atas unggun api sehingga timbul rekahan Rekahan ini ditafsirkan dan disabitkan dengan sesuatu kejadian Amalan ini membawa kepada kemunculan sistem tulisan awal di China Rekahan-rekahan pada tulang ini menimbulkan idea untuk menciptatulisan. Tulisan China berbentuk ideogram, iaitu tulisan berbentuk simbol Tulisan asal ini kebanyakannya mempunyai gambar seperti kanak-kanak, Bulan, matahari dan sungai (g) Penciptaan Sistem Kalendar Dicipta semasa Dinasti Shang. 30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun. Untuk menentukan musim menanam dan menuai. Untuk menjalankan aktiviti harian. Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk upacara perkahwinan /perburuan / pengkebumian. Sumbangan Tamadun Hwang Ho (a) Bidang politik/pemerintahan Sistem pemerintahan berbentuk monarki diteruskan hingga ke zamanDinasti Ching Gelaran raja ditukar kepada maharaja Raja dikaitkan dengan konsep anak syurga dan mandat dari syurga Amalan dinasti diteruskan hingga abad ke-20 (b) Bidang ekonomi Pembinaan sistem pengairan dengan membina terusan untuk mengairikawasan pertanian dan mengelakkan berlakunya banjir Kemajuan dalam teknologi pembajakan Penciptaan cangkul dan sabit Penggunaan batas untuk tujuan penanaman Petani menggantikan alat pertanian yang dibuat daripada kayu denganyang dibuat daripada besi (c) Sistem Tulisan Berkembang secara evolusi dan masih digunakan oleh orang Chinasehingga hari ini Pengunaan tulisan ini adalah meluas dan digunakan dalam bidang penulisan dan percetakan Tulisan ini juga diajar di sekolah-sekolah China Terus berkembang dengan penggunaannya oleh orang Korea dan Jepun (d) Bidang agama dan kepercayaan Pemujaan roh nenek moyang Unsur pemujaan yang dijalankan sejak zaman Shang telah diteruskanmengikut kesesuaian masa Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan dengan unsurmakanan , duit kertas dan barangan perhiasan Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui diteruskan hingga ke hari ini Orang China mempercayai alam semesta dan kejadiannya terdiridaripada unsur saling melengkapi iaitu Yin dan Yang Konsep Feng Hsui berlandaskan falsafah Taoisme yang berlandaskanfalsafah alam semesta yang merujuk pada hubungan antara manusiadengan alam sekitar ( e ) Sistem kalendar Kalendar dicipta semasa Dinasti Shang. 30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun. Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam danmenuai Untuk menjalankan aktiviti harian. Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk upacara perkahwinan /perburuan / pengkebumian. (f) Pengamalan falsafah perang Sun Tzu Karyanya the Art of Warmembincang kan selok belok perang dan cara menangani musuh dalampelbagai bahasa Falsafah tersebut diaplikasikan sebagai taktik dalam perniagaan

No comments:

Post a Comment