ad

Tuesday, 21 March 2017

Tamadun Hwang Ho

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah peranan golongan bangsawan dalam Tamadun Hwang Ho?
  Menguruskan pertahanan
  Bertanggungjawab memungut cukai
  Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran rajaBerdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah sumbangan penting Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian kepada peradaban manusia?
  Memperkenalkan sistem pengairan
  Memperkenalkan alat pertanian daripada besi
  Menggunakan cangkul dan sabit

Pada pendapat anda, mengapakah karya Sun Tzu iaitu ’The Art of War’ popular sehingga hari ini?
  Cara-cara menangani musuh
  Membicarakan selok-belok perang
  Diaplikasi dalam urusan perniagaan

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faktor kemajuan sesebuah tamadun?

Faktornya ialah kecekapan pemerintah seperti Augustus Caesar dalam mewujudkan keamanan Rom. Dalam hal ini, pemerintah yang cekap akan menjamin keagungan sesebuah tamadun dan berupaya menandingi tamadun lain di dunia.

1 comment: