ad

Thursday, 16 March 2017

KBAT Bab 1 Ting 4

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faktor yang membolehkan masyarakat Indus membina bandar terancang?

Berdasarkan pengetahuan sejarah saya, faktor tersebut ialah sifat keterbukaan masyarakat Indus dalam membina bandar terancang. Hal ini kerana mereka mendalami ilmu pengetahuan daripada  Tamadun Mesopotamia seperti pembakaran batu bata daripada tanah liat dengan suhu yang tinggi.

No comments:

Post a Comment