ad

Thursday, 16 March 2017

KBAT bab 1 Ting 4

Pada pendapat anda, mengapakah Tamadun Indus dianggap memberi sumbangan yang penting   kepada peradaban manusia.

Pada pendapat saya, ini disebabkan oleh keupayaan Tamadun Indus dalam mewujudkan sebuah bandar terancang seperti Bandar Mohenjo Daro dan Harappa. Hal ini disebabkan oleh sifat keterbukaan masyarakat dalam membuat hubungan luar terutamanya  dengan Tamadun Mesir Purba dan Tamadun Mesopotamia.

No comments:

Post a Comment