ad

Sunday, 30 October 2011

Pecutan Akhir SPM Form 5

Nota Pecutan Akhir SPM 2011
TINGKATAN 5

Ciri-ciri umum Birokrasi Barat
·  Penubuhan kerajaan pusat
·  Menyatukan wilayah-wilayah di tanah jajahan
·  Perlantikan Gabenor Jeneral sebagaiketua pentadbir
·  Pentadbiran melalui biro / jabatan
·  Pelantikan pegawai Barat sebagai ketua biro
·  Pengenalan undang-undang Barat

Perubahan pengenalan birokrasi Barat di A.Tenggara.
·  pengenalan sistem pentadbiran berpusat
·  perlantikan gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir
·  pelaksanaan pentadbiran melalui biro
·  pegawai Barat sebagai ketua biro
·  pengenalan undang-undang Barat
·  Di Filipina daerah-daerah kecil / barangay disatukan
·  peringkat pentadbiran tempatan perkenal Sistem Encomienda
·  diketuai oleh Encomiendaro
·  Menjaga keamanan
·  Mengkristian penduduk
·  Mengutip cukai
·  Dibenci penduduk Filipina
·  Mengenakan cukai yang tinggi
·  Kerahan tenaga kepada rakyat
·  Di Indonesia pentadbiran terbahagi kepada dua
·  iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan
·  Pentabiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral
·  Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda
·  penubuhan jabatan-jabatan: Jabatan Pelajaran / Jabatan Pertanian
·  Penubuhan Dewan Tempatan  yang berfungsi sebagai penasihat  pentadbiran Belanda
·  Penubuhan Volksraad /Majlis Rakyat ke arah berkerajaan sendiri
·  Hasil desakan Sarekat Islam
·  Di Burma diperkenalkan Akta Kampung Ulu Burma dan Akta Perkampungan Burma
·  penubuhan Majlis Perundangan dan jabatan di Burma seperti Jabatan perhutanan/ jabatan kesihatan/ jabatan pelajaran
·  Di Indochina, pentadbiran diketuai oleh Gabenor Jeneral yang bertanggungjawab terus kpd Kementerian Tanah Jajahan di Paris
·  Perancis menubuhkan Union Indochinoise
·  rang undang-undang di Indochina diluluskan Parlimen Perancis
·  Di Tanah Melayu, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura disatukan di bawah negeri-negeri Selat
·  diketuai oleh seorang Gabenor Jeneral
·  dibantu oleh residen kaunselor
·  pentadbiran peringkat kampung dikekal/ diketuai oleh penghulu
·  Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang disatukan di bawah Negeri-negeri Melayu Bersekutu
·  diperkenalkan Sistem Residen
·  Kedah, Terengganu, Kelantan, Perlis dan Johor dijadikan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
·  Sistem Penasihat diperkenalkan
·  Pengenalan Sistem kutipan cukai
·  pembahagian negeri kepada beberapa daerah
·  penubuhan balai polis
·  Di Thailand birokrasi Barat diperkenal sendiri oleh Raja Chulalongkorn dan Raja Mongkut
·  Perlantikan pegawai-pegawai Barat mengetuai jabatan-jabatan kerajaan dan melatih pegawai tempatan
·  Pegawai Britain dilantik Penasihat Kewangan dan pelabuhan
·  Penasihat kastam dan ketenteraan dari Amerika dan Perancis
·  memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah/ Majlis Mesyuarat Tertinggi / Kabinet Menteri
·  Juru audit dari Britain dilantik dalam perbendaharaan negara

Kesan Sistem birokrasi Barat di negara:
i. Burma
·   Dinasti Konbaung berakhir
·  Institusi raja tersingkir
·  Jawatan pembesar tradisional pada peringkat pusat terhapus
·  Pesuruhjaya Tinggi British jadi pemerintah tertinggi Burma
·  British perkenalkan Akta Kampung Ulu Burma
·  British perkenalkan Akta Perkampungan Burma
·  Sistem pentadbiran tradisional juga lenyap
·  Pentadbiran daerah diambil alih  Myo-ok (pegawai bandaran)
·  Sistem undang-undang Barat diperkenalkan
·  Pengaruh golongan agama merosot
·  Raja penaung sami Buddha diambil alih oleh undang-undang Barat
·  Majlis Perundangan telah diperkenalkan
·  Beberapa jabatan ditubuhkan
·  Jabatan Perhutanan/Jabatan Kesihatan/Jabatan Pelajaran

ii. Indochina
·  Pentadbiran di Indochina diketuai oleh seorang Gabenor Jeneral
·  Gabenor Jeneral bertanggungjawab kpd Kementerian Tanah Jajahan Paris
·  Leftenan Jeneral pemerintah di peringkat wilayah jajahan/naungan
·  Terdapat juga Residen Jeneral
·  Di bawah Residen Jeneral, terdapat Residen Wilayah
·  Perancis juga membentuk kerajaan Pusat
·  Penubuhan Union Indochinoise (Vietnam, Kemboja dan Laos)
·  Semua undang-undang di Indochina diluluskan Parlimen Perancis
·  Pentadbiran kerajaan tempatan tidak dicampuri kerajaan pusat
·  Kerajaan tempatan perlu bayar cukai dan sediakan kerahan tenaga

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem birokrasi Barat tidak disambut baik oleh penduduk tempatan?
·  Lantik Gabenor Jeneral/Pesuruhjaya Tinggi sebagai pentadbir pusat
·  Hapuskan jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat
·  Raja kehilangan kuasa
·  Mansuhkan fungsi raja sebagai penaung agama
·  Jalankan pentadbiran melalui biro yang diketuai pegawai Barat
·  Memperkenalkan undang-undang Barat
·  Luluskan undang-undang bagi tanah jajahan di negara mereka
·  Memperkenalkan sistem kehakiman Barat
·  Melaksanakan sistem pungutan cukai
·  Memaksa raja menerima penasihat Barat

Kesan pengenalan birokrasi Barat kpd penduduk di Asia Tenggara
·  Kemerosotan pengaruh golongan datu
·  Jawatan pembesar tradisional terhapus/ terjejas
·  Institusi raja tersingkir / terjejas
·  Pengaruh golongan agama merosot
·  Cukai yang tinggi terhadap rakyat
·  Kerahan tenaga kepada rakyat

Kesan pelaksanaan sistem birokrasi Barat terhadap pemerintahan tradisional negara-negara di Asia Tenggara
·  Di Filipina - sistem pemerintahan tradisional merosot
·  pengaruh golongan datu merosot
·  rakyat dikenakan cukai tinggi
·  rakyat juga dikenakan kerahan tenaga
·  agama kristian disebarkan/dianuti penduduk / barangay
·  Di Indonesia peranan raja / pembesar daerah / bupati diambil alih pegawai Barat
·  Penubuhan Dewan Tempatan tetapi tiada kuasa perundangan
·  Rakyat Indonesia dilatih ke arah berkerajaan sendiri
·  Di Burma berakhirnya dinasti Konbaung di Burma
·  Sistem pentadbiran tradisional lenyap
·  pengaruh golongan agama merosot
·  Raja penaung sami Buddha diambil alih undang-undang Barat
·  Di Indochina kemerosotan kuasa golongan Mandarin
·  Pentabiran dikuasai sepenuhnya oleh Perancis
·  Walaupun pentabdbiran tempatan tidak dicampuri kerajaan pusat tetapi mereka perlu membayar cukai
·  Rakyat Indochina juga dikehendaki sediakan kerahan tenaga
·  Di Tanah Melayu, penaklukan Portugis runtuhkan  institusi raja yang dibina sejak Kesultanan Melayu Melaka
·  Pemerintahan Belanda di Melaka, instutusi raja terus terhapus
·  rakyat dibebani dengan pelaksanaan sistem pembayaran cukai
·  kuasa pembesar Melayu terjejas diambil alih pegawai British
·  Walaupun pentadbiran negeri tidak berubah, namun raja hanya berkuasa dalam hal ehwal agama Islam dan adat resam
·  di Thailand muncul golongan baru iaitu pentadbir yang punyai kedudukan dalam birokrasi moden berdasar tahap pendidikan
·  sistem raja berperlembagaan kurangkan pengaruh institusi raja
·  birokrasi Barat berjaya kekalkan kemerdekaan Thailand
·  institusi Raja masih kekal tapi peranannya berkurangan
·  birokrasi Barat mengambilalih peranan raja dan pembesar
·  tercetus gerakan nasionalisme di Asia Tenggara

Pada pendapat anda, mengapakah kuasa Barat memperkenalkan perubahan-perubahan tersebut?
·  untuk menguasai ekonomi tanah jajahan
·  menguasai pentadbiran tanah-tanah jajahan   
·  memudahkan mereka meluaskan pengaruh
·  mengekalkan kuasa /pengaruh politik di tanah jajahan
·  mendapatkan cukai / pendapatan / keuntungan
·  memperoleh buruh yang murah melalui kerahan tenaga
·  sebarkan agama kristian
·  luaskan kawasan takluk / tanah jajahan
·  sebarkan budaya Barat
·  kuasai jabatan-jabatan kerajaan
·  hapuskan kuasa raja dan pembesar
·  mudahkan mereka jalan pentadbiran / melicinkan pentadbiran

Ciri-ciri gerakan nasionalisme . Tahap Pertama
·  Penentangan secara terbuka
·  Bersifat setempat
·  Tidak berorganisasi
·  Isu kebudayaan/agama/hak peribumi
·  Dipimpin oleh golongan pertengahan
·  Golongan berpendidikan Barat dan Asia Barat
·  Menekankan kesedaran politik daripada tindakan politik
·  Menuntut hak mereka dikembalikan
·  Menuntut taraf hidup mereka diperbaiki
·  Tidak meminta kemerdekaan dengan segera

Ciri-ciri nasionalisme pada tahap kedua
·  Lebih radikal
·  Berorganisasi
·  Dipimpin oleh golongan berpendidikan Barat
·  Pemimpin berpengetahuan luas dalam kebudayaan/ilmu
·  pengetahuan Barat
·  Menyedari perubahan yang dibawa oleh penjajah dan
·  kesannya terhadap negara dan bangsa
·  Matlamat perjuangan jelas/tuntut kemerdekaan
·  Ingin membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat


Tulis perjuangan tokoh gerakan nasionalisme berikut:
·  Jose Rizal
·  Mengadakan gerakan dakyah
·  Menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
·  Tuntut bangsa Filipina diberi hak yang sama spti bangsa Sepanyol
·  Menuntut bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara
·  Menubuhkan Liga Filipina
·  Desak Sepanyol lakukan pembaharuan politik/ekonomi/ sosial

·  Raden Ajeng Kartini
·  Berusaha memajukan pendidikan wanita
·  Menumpukan isu pendidikan
·  Mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia
·  Mendedahkan penindasan Belanda
·  Berjuang melalui karyanya/menulis Habis Gelap Terbitlah Terang/Penulisan Seorang Puteri Jawa

Sebab  gerakan  nasionalisme di Thailand berbeza daripada nasionalisme di negara-negara lain di Asia Tenggara ?
·  Tidak bersifat anti penjajah
·  Menentang  kerabat diraja/ raja berkuasa mutlak

Sebab  berlaku gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand
·  Wujud  kegelisahan rakyat Kerabat diraja menguasai  politik
·  Menentang raja berkuasa mutlak
·  Perkembangan  sistem pendidikan Barat
·  Rakyat  terdedah kepada  fahaman liberal
·  Rakyat  terdedah  kepada  fahaman demokrasi
·  Rakyat  terdedah  kepada  sistem raja berperlembagaan
·  Muncul golongan intelek
·  Kelemahan sistem pentadbiran
·   Raja bersikap boros
·  Tnubuh Parti Rakyat oleh Nai Pridi Phnomyong dan Phibul Songgram
·  Melancarkan Revolusi Thai pada tahun 1932
·  Menamatkan sistem raja berkuasa mutlak

Tindakan  Phibul Songram mengatasi masalah tidak puas hati rakyat semasa gerakan nasionalisme tahap kedua
·  Lulus undang-undang sekat  kebebasan / penguasaan ekonomi orang Cina
·  Penduduk pribumi digalak melibatkan diri dalam ekonomi
·  Sekolah Cina dibubarkan
·  Akhbar Cina dibubarkan
·  Jawatan tertinggi kerajaan  hanya untuk penganut agama Buddha
·  Menukar nama Siam  kepada Thailand bermaksud Tanah Bebas
·  Bekerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua
·  Berjaya mendapat semula wilayah di IndoChina / Tanah Melayu

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda , mengapakah Thailand berjaya mengekalkan  kemerdekaannya?  
·   Birokrasi Barat diperkenal Raja Mongkut/Raja Chulalongkorn
·  Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat Untuk mengetuai pelbagai jabatan melatih pegawai tempatan
·  Penasihat kewangan/pelabuhan/polis dari Britain Penasihat kastam dari Amerika Syarikat
·  Penasihat tentera dari Perancis
·  Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah
·  Memperkenalkan Majlis Mesyuarat Tertinggi
·  Memperkenalkan Kabinet Menteri
·  Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam  perbendaharaan Negara
·  Sistem Raja Berperlembagaan diperkenalkan menggantikan  sistem raja berkuasa mutlak.
·  Menjalin hubungan baik dengan kuasa Eropah
·  Jalin hubungan baik dengan Jepun semasa Perang Dunia  Kedua

Sebagai warganegara, apakah usaha yang perlu dilakukan bagi meng- hadapi cabaran mengekalkan Malaysia sebagai negara  berdaulat?
·  Cekal/tabah
·  Tidak berputus asa
·  Berani
·  Bijaksana
·  Berfikiran positif
·  Berdayasaing
·  Menguasai pelbagai ilmu
·  Mempunyai jati diri yang kukuh
·  Berpegang teguh kepada ajaran agama
·  Sentiasa bersatupadu
·  Semangat patriotic/cinta akan negara
·  Berinovasi/kreatif

Anda adalah pengerusi Persatuan Sejarah di sekolah anda, cadangkan aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di negara kita
·  Menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar
·  Menghormati lambang-lambang kebesaran
·  Menghayati Rukun Negara
·  Menganjurkan pertandingan bahas/pidato/syarahan/kuiz/melukis berkaitan Yang di Pertuan Agong dan raja
·  Lawatan ke muzium diraja
·  Mencari maklumat berkaitan melalui internet
·  Menghasilkan buku skrap mengenai institusi raja
·  Menggantung gambar Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu
·  Meraikan hari keputeraan sultan
·  Kembara Tengku Mahkota dibukukan

Tokoh-tokoh Gerakan Islah
·  Sheikh Tahir Jalaludin
·  Syed Sheikh al-Hadi
·  Dr. Burhanuddin al-Helmy
·  Mohd Yunus Abdul Hamid
·  Haji Abbas b. Mohd Taha
·  Sheikh Mohd Salim al-Kalili

Akhbar dan majalah yang menjadi perantara gerakan Islah
·  Al-Imam / Neracha / Idaran Zaman / Pengasuh / Al-Ikhwan /
·  Saudara / Semangat Islam

Perjuangan Gerakan Islah
·  Dorong orang Melayu membetulkan pandangan terhadap Islam
·  Sampaikan idea/jana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
·  Gesa ekonomi Melayu dimajukan
·  Gesa pendidikan/sosial Melayu dimajukan
·  Gesa politik Melayu dimajukan
·  Semat sikap kritik penjajah dalam kalangan orang Islam
·  Kritik raja/pembesar Melayu tidak berperanan majukan orang Melayu
·  Menubuhkan madrasah
·  Menjalankan pendidikan Islam meliputi dunia/akhirat
·  Menjalankan pendidikan fardu ain
·  Menjalankan pendidikan Ilmu Hisab
·  Menjalankan pendidikan bahasa Inggeris
·  Memberi peluang pelajar perempuan mendapatkan pendidikan

Nyatakan cabaran yang dihadapi oleh gerakan ini
·  Ditentang oleh Kaum Tua
·  Dapat bergerak dengan baik di Negeri-negeri Selat sahaja
·  Undang-undang halang pengaruhnya di Negeri-negeri Melayu
·  Kegiatan dakwah Islam perlu kebenaran sultan
·  Risalah/buku Kaum Muda tidak dibenar masuk ke negeri  Melayu

Idea-idea yang diperjuangkan Islah.
·  Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
·  kem bali kepada ajaran Islam sebenar
·  Gesaan majukan pendidikan/ekonomi/politik/ sosial orang Melayu
·  Menyemai sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Melayu
·  Kritik raja dan pembesar Melayu yang tidak majukan orang Melayu
·  Mencetuskan idea penubuhan madrasah
·  Mencadangkan pendidikan untuk wanita
·  Menggesa pendidikan Islam meliputi pendidikan dunia dan akhirat
·  Titikberat pengetahuan sejarah kerana banyak iktibar boleh dipelajari
·  Ketepi adat resam/kepercayaan karut yang boleh halang kemajuan

Halangan-halangan yang dihadapi oleh Kaum Muda dalam perjuangan mereka
·  Tentangan oleh Kaum Tua
·  Undang-undang yang dikeluarkan oleh Negeri-Negeri Melayu bagi halang pengaruh Kaum Muda
·  Tidak benarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran sultan
·  Halang risalah dan buku Kaum Muda di bawa masuk ke Negeri-Negeri Melayu

Sebagai seorang pemimpin persatuan sekolah, bagaimanakah anda menanggani setiap cabaran dihadapi?
·  Tidak berputus asa
·  Berani menghadapi risiko
·  Cekal/tabah
·  Berfikiran positif
·  Rasional
·  Bijaksana
·  Berilmu
·  Bertoleransi

Pada pendapat anda, bagaimanakah idea-idea Kaum Muda dapat memajukan negara kita masa kini?
·  Mengamalkan Islam sebenar iaitu kemajuan lahiriah dan jasmaniah
·  Memajukan ekonomi sehingga menjadi negara maju
·  Memajukan pendidikan dengan penubuhan banyak university
·  Memajukan politik sehingga negara menjadi stabil dan aman
·  Kadar kemiskinan dapat dikurangkan
·  Pengangguran dapat diatasi Negara Malaysia kekal merdeka
·  Institusi raja dikukuhkan dengan konsep raja berperlembagaan
·  Pendemokrasian pendidikan/sekolah kluster/sekolah berprestasi tinggi/sekolah agama

Persatuan Melayu yang telah ditubuhkan di Tanah Melayu
·  Kesatuan Melayu Singapura
·  Persatuan Sahabat Pena Malaya / PASPAM
·  Persatuan Melayu Perak
·  Persatuan Melayu Selangor
·  Persatuan Melayu Negeri Sembilan
·  Persatuan Melayu Pahang
·  Kesatuan Melayu Muda

Isu yang dibincangkan persatuan ketika itu
·  Kemunduran orang Melayu dalam pendidikan
·  Kemunduran orang Melayu dalam ekonomi
·  Isu bahasa / mendaulatkan bahasa Melayu
·  Isu sastera
·  Layanan pilih kasih British kepada anak negeri / orang Melayu
·  Perpaduan di kalangan orang Melayu
·  Kelemahan orang Melayu dalam politik / bela politik bangsa
·  Kebajikan terhadap orang Melayu
·  Penempatan orang Melayu di kawasan bandar
·  Masalah kenegerian
Matlamat perjuangan persatuan Melayu di Sarawak
·  Mengeratkan perpaduan di kalangan orang Melayu
·  Menggalakkan pendidikan
·  Menjaga budaya bangsa
·  Menjaga maruah bangsa
·  Menegak/ mempertahankan agama Islam

Usaha Kesatuan Melayu Muda mencapai matlamat politiknya
·  Bekerjasama dengan Jepun untuk halau British dari Tanah Melayu
·  Jadikan Kesatuan Melayu Muda sebuah badan propaganda Jepun
·  Beli Warta Malaya untuk dijadikan alat propaganda anti-British
·  Mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan
·  Tubuh cawangan KMM perluaskan propaganda tentang Brtish
·  Tubuh Maahad II Ihya Assyariff di Gunung Semanggol Perak
·  Sedia kader-kader dikenali  tentera semut utk menentang British
·  Minta Jepun beri kemerdekaan kpd TMelayu bersama Indonesia
·  Berusaha ke arah tubuhkan Melayu Raya / Indonesia Raya

Pada pendapat anda, mengapakah orang Melayu pada masa itu digalakkan menubuhkan persatuan.
·  Menggalakkan kesedaran untuk bersatu padu
·  Membela kepentingan orang Melayu dalam semua bidang / politik/ekonomi/sosial
·  Perpaduan untuk menghadapi masalah bersama
·  Orang Melayu akan menjadi bertambah kuat
·  Suara orang Melayu akan didengari oleh British
·  Semangat kenegerian akan diatasi
·  Orang Melayu tidak mudah ditindas
·  Mengukuhkan kuasa politik orang Melayu
·  Kebajikan orang Melayu akan terbela
·  Memupuk semangat kebangsaan
·  Usaha awal kearah kemerdekaan

Sebab British perkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu
·  Persediaan T.Melayu membentuk pemerintahan sendiri
·  Melicinkan pentadbiran
·  Menjimatkan kos pentadbiran
·  Mengawal kuasa politik orang Melayu
·  Membentuk bangsa Malayan Union
·  Golongan pendatang melupakan Negara asal mereka
·  Golongan pendatang tumpukan taat setia kepada Malayan Union
·  Pastikan sumber manusia majukan ekonomi TMelayu tidak terbantut
·  Pastikan pelaburan bagi majukan ekonomi TMelayu tidak terbantut
·  Hapuskan Negara dan bangsa Melayu/ Kesultanan Melayu Melaka

Ciri-ciri Malayan Union
·  Semua negeri NNMB dan NNMTB serta NNS disatukan
·  Gabenor British ketuai MU
·  Dibentuk Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan MU
·  Singapura diasing dpd MU/ pelabuhan bebas
·  Kewarganegaraan berdasarkan jus soli
·  Raja-raja Melayu jadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu yg berkuasa bincang hal agama dan adat istiadat Melayu
·  Di setiap negeri dilantik seorang Pesuruhjaya Negeri
·  TMelayu jadi Tanah Jajahan British /bukan lagi naungan British

Sebab orang Melayu menentang Malayan Union
·  Orang Melayu bantah tindakan Sir Harold MacMichael yang ugut Raja-raja Melayu akan diturunkan takhta sekiranya tidak sokong
·  Sultan tidak diberi masa yang cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri
·   Terdapat sultan yang menandatangani Perjanjian Malayan Union atas dasar setia kawan kepada British
·  Keadaan selepas Perang Dunia Kedua tidak sesuai untuk British membuat pembaharuan politik Orang Melayu menentang penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu
·  Raja-Raja Melayu hanya jadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu tanpa sebarang kuasa
·  Raja-Raja Melayu hilang kuasa/ kreadibiliti sebagai ketua orang Melayu
·   Zakat fitrah dipungut oleh Gabenor Malayan Union
·  Orang Melayu bimbang agama Islam akan tercabar
·  Orang Melayu tolak pemberian kerakyatan yg longgar kpd orang dagang
·  Dasar ini mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi
·  Jumlah orang Melayu jadi kecil dengan kemasukan orang dagang
·  Ekonomi orang Melayu akan mundur
·  Pendidikan orang Melayu akan mundur
·  Orang Melayu bimbang akan hilang warisan tamadun yang telah dibina seperti Kesultanan Melayu Melaka
·  Malayan Union akan menghapuskan sejarah yang dibina

Bagaimanakah cara orang Melayu menentang Malayan Union ?
·  Orang Melayu adakan demonstrasi secara besar-besaran
·  Akhbar-akhbar Melayu/ Utusan Melayu/ Majlis/ Warta Negara menyuarakan bantahan secara berterusan
·  Persatuan-persatuan Melayu dihidupkan semula
·  Orang Melayu hantar telegram ke Pejabat Tanah Jajahan di London
·  Orang Melayu hantar surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London
·  Dato’ Onn Jaafar menyeru orang Melayu berkongres
·  Beliau menubuhkan United Malays Organization (UMO) sebagai banteng menentang Malayan Union
·  Orang Melayu mengadakan Kongres Melayu dari 1 hingga 4 Mac di Kelab Sultan Sulaiman , Kampung baru, Kuala Lumpur
·  Kongres ini setuju tubuhkan UMNO/ Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu untuk menentang Malayan Union
·  Orang Melayu adakan Kongres Melayu Kedua pada 30 dan 31 Mac 1946 untuk bantah pengisytiharan Malayan Union pada 1 April 1946
·  Orang Melayu adakan rapat umum di setiap Bandar besar untuk menunjukkan bantahan mereka kepada ahli-ahli Parlimen British
·  Raja-Raja Melayu telah berkumpul di Kuala Kangsar untuk menyatakan bantahan mereka kepada ahli-ahli Parlimen British
·  UMNO dan Raja-Raja Melayu berunding dengan British

Apakah iktibar yang boleh diambil dalam perjuangan  orang Melayu menentang Malayan Union ?
·  Kerjasama membolehkan sesuatu agenda dicapai
·  Perpaduan  penting dalam sesuatu perjuangan
·  Semangat juang  perlu wujud dalam jiwa masyarakat
·  Jangan mudah berputus asa dalam menghadapi sesuatu masalah
·  Keutuhan dan kedaulatan negara perlu dipelihara
·  Cintai tanah air
·  Semangat nasionalisme perlu dipupuk dalam jiwa rakyat Malaysia

Pihak yang menyokong penubuhan Malayan Union
·  Orang dagang
·  Golongan Melayu radikal
·  Parti kebangsaan Melayu Malaya/ PKMM
·  Angkatan Pemuda Insaf/ API
·  Angkatan Wanita Sedar/AWAS
·  Barisan Tani Malaya/ BATAS

Pada pandangan anda, mengapakah orang Melayu menjadikan akhbar sebagai alat untuk menentang Malayan Union?
·  Media elektronik / lain dikuasai penjajah
·  Akhbar mudah disebarkan
·  Ramai orang-orang Melayu boleh membaca
·  Muncul wartawan yang terkenal spt Zaaba / Dato Onn Jaafar / Abdul Rahim Kajai
·  Tulisan mereka bernas/ bangkitkan kesedaran menentang British

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan kepada orang Melayu jika Malayan Union tidak dibubarkan?
·  Bangsa Melayu akan terhapus
·  Kesultanan / Raja Melayu terhapus
·  Adat istiadat / budaya Melayu pupus
·  Orang Melayu akan merempat / mundur ekonomi
·  Agama Islam bukan agama rasmi
·  B.Melayu bukan bahasa kebangsaan
·  YDP Agong tidak menjadi ketua Negara
·  Imigran kuasai ekonomi

Sebab British perkenalkan Persekutuan Tanah Melayu 1948
·  Ketegasan Melayu membantah Malayan Union
·  Perpaduan Melayu
·  Keupayaan Melayu memujuk/mendesak Britishhidupkan
·  semula dasar melindungi Melayu
·  Sokongan bekas pegawai British
·  Sokongan pegawai tinggi British
·  Sikap politik Melayu sederhana
·  Melayu tidak guna senjata
·  UMNO tidak tuntut kemerdekaan
·  Gesaan Piagam Atlantik 1945/PBB tidak galakkan penjajahan baru

Tuntutan orang Melayu dalam Jawatankuasa Eksekutif yang gubal Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
·  Raja/UMNO menolak semua prinsip MU/struktur MU
·  Mahu sebuah persekutuan
·  Menolak kerakyatan terbuka MU/Jus Soli
·  Meminta dasar perlindungan terhadap Negeri-negeri Melayu dan orang Melayu dipulihkan
·  Raja-raja Melayu diakui sebagai ketua Negeri-negeri Melayu
·  Kedudukan istimewa Melayu dilindungi
·  Status quo Negeri-negeri Melayu dilindungi
·  Islam/adat istiadat Melayu sebagai teras ketuanan Melayu

Sebagai warganegara Malaysia, mengapakah kita medti mengamalkan sikap bertoleransi dalam kehidupan seharian?
·  Menjamin keharmonian hidup
·  Menjamin kestabilan negara
·  Mempercepat pembangunan negara
·  Tidak berlaku pertumpahan darah
·  Menjaga nama baik/imej negara
·  Mengeratkan perpaduan

Peranan Suruhanjaya Reid
·  Membincang Perlembagaan yang merdeka                                      
·  Menyusun pelembagaan Persekutun Tanah Melayu                         
·  Merangka sebuah perlembagaan Tanah Melayu yang merdeka      
·  Jadikan beberapa isu sebagai panduan pembentukan PTM              
·  Beri kuasa autonomi kepada kerajaan negeri dalam bidang tertent
·  Mengambilkira isu kedudukan raja-raja Melayu                                               
·  Menjaga kedudukan dan hak istimewa orang Melayu                      
·  Mewujudkan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu                     
·  Mengadakan rundingan dengan Raja-raja Melayu                            
·  Menerima kerakyatan/ prinsip jus soli                                              
·  Memasukkan kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi         
·  Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi                          
·  Menerima 131 memorandum daripada pelbagai pihak                    
·  Memberi perhatian utama cadangan Parti Perikatan

Kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
·  Sebuah kerajaan Persekutuan dibentuk                                             
·  Kuasa Persekutuan dipisahkan dengan kuasa negeri
·  melalui senarai Persekutuan dan Senarai Negeri                             
·  Institusi Raja jadi Raja berperlembagaan di peringkat negerinegara
·  Tiga jenis kerakyatan diwujudkan
·  Kerakyatan:kuatkuasa undang-undangpermohonan naturalisasi
·  Kerakyatan berasaskan prinsip Jus Soli diterima                                               
·  Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan                                 
·  Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan                             
·  Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan                                    
·  Tanah Simpanan Melayu dikekalkan                                                  
·  Yang Di-pertuan Agong sebagai ketua negara                  
·  Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen                       
·  Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran negeri
·  Menteri Besar dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco      

Kepentingan perjanjian PTM 1957
·  Membentuk sebuah kerajaan demokrasi
·  Membentuk kerajaan berkonsep Raja Berperlembagaan
·  Mewujudkan perpaduan antara kaum
·  Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah
·  Menjadi sebuah negara yang bebas merdeka dan berdaulat
·  Hak mutlak penduduk tempatan tadbir negara ikut acuan sendiri
·  Lahirkan identiti masyarakat merdeka tanpa mengira warna kulit, agama, bahasa dan bangsa
·  Memelihara warisan kaum peribumi
·  Mengiktiraf hak kaum-kaum lain
·  Mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat
·  Memastikan kedudukan agama Islam terpelihara
·  Memastikan hak keistimewaan orang Melayu terpelihara
·  Membolehkan semua rakyat menikmati kekayaan negara

Pada pendapat anda, mengapakah kita mesti menghargai kemerdekaan yang telah kita capai selama ini ?
·  Negara kita bebas daripada belenggu penjajahan                            
·  Mewujudkan keamanan dan kestabilan negara                
·  Membentuk masyarakat yang bersatu-padu                     
·  Menegakkan maruah bangsa dan kedaulatan negara                       
·  Mewujudkan kestabilan politik,ekonomi dan sosial                          
·  Berusaha melahirkan warganegara yang patriotik
·  Menjadi negara berdaulat

Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah anda dapat mengisi kemerdekaan negara kita?
·  Berusaha sehingga mencapai kejayaan
·  Bertolak ansur dalam politik
·  Mewujudkan kerjasama
·  Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat
·  Sanggup berkorban demi kebaikan bersama
·  Menjaga kedaulatan negara
·  Merealisasikan dasar-dasar kerajaan
·  Menjaga nama baik negara
·  Mempromosikan Malaysia di luar negara
·  Menjayakan konsep 1Malaysia

Cadangan-cadangan ke arah pembentukan Malaysia
·  Lord Brassey cadang Sabah, Sarawak, Negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat digabungkan
·  Sir Malcolm MacDonald cadang Sarawak, Sabah, Brunei, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan
·  Dato’ Onn (1956) cadang Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamai Malaysia
·  Cadang Sarawak, Sabah, Brunei, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan
·  Cadangan daripada pemimpin Singapura seperti Lim Yew Hock, David Marshall dan Lee Kuan Yew
·  Desak British berunding dengan Tunku Abdul Rahman
·  Gabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu sahaja
·  Tidak dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman
·  Bimbang berlaku ketidakseimbangan penduduk
·  Akhirnya Tunku Abdul Rahman setuju dengan gagasan Malaysia
·  Umum cadangan gagasan Malaysia di Singapura/Hotel Adelphi
·  Menjamin kedudukan politik yang lebih kukuh

Sebab pembentukan Malaysia pada tahun 1963
·  Masalah keselamatan,
·  Lee Kuan Yew bimbang perkembangan pengaruh Barisan Sosialis
·  BSosialis berhaluan kiri 
·  akan melemahkan Parti Tindakan Rakyat 
·  Gugat rancangan British beri kemerdekaan kepada Singapura
·   Ancaman komunis
·  PTM  berpengalaman lama banteras Parti Komunis Malaya (PKM)
·  Ancaman komunis di Sarawak oleh Clandestine Communist Organization (CCO) 
·  CCO mahu jadikan Sarawak negara komunis
·  Penyertaan Sarawak Sabah dan Singpura jadi benteng kukuh hadapi komunis
·  Penubuhan Malaysia percepat kemerdekaan Sarawak, Sabah , Singapura dan Brunei
·  Pembangunan sosial, ekonomi dan politik dapat dinikmati
·  Proses dekolonisasi British
·  Usul PBB agar tanah jajahan dimerdekakan
·  Jamin kestabilan politik kepada rantau Asia Tenggara
·  British mahu menjamin kepentingan mereka di Singapura  terkawal
·  Faktor Ekonomi
·  Mewujudkan pasaran yang luas
·  Menggalakkan pelaburan/perkembangan pertanian
·  Memanfaatkan keistimewaan/sumber di negeri-negeri terlibat
·  Faktor Sosial
·  Mengimbangkan jumlah pertumbuhan kaum

Langkah ke arah pembentukan Malaysia.
·  Tunku Abdul Rahman melawat ke Sarawak/Sabah/Brunei
·  Terang konsep/tujuan/matlamat penubuhan Malaysia
·  Rundingan antara pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai British dari Sarawak/Sabah/Singapura
·  Tubuh Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
·  Peranan terang kpd orang ramai tentang pembentukan Malaysia
·  Kumpul pandangan penduduk
·  Galak kegiatan ke arah pembentukan Malaysia
·  Mesyuarat jawatankuasa telah berlangsung di Jesselton/ Kuching/Kuala Lumpur/Singapura
·  Brunei hantar pemerhati hadiri tiga mesyuarat terakhir JPPK
·  Ahli-ahli JPPK cadang tubuh Suruhanjaya Cobbold
·  Suruhajaya Cobbold  tinjau pendapat rakyat Sabah/Sarawak tentang gagasan Malaysia
·  Buat penilaian
·  Terima memorandum dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan
·  Kemukakan cadangan kepada British
·  Bentuk Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) perinci cadangan dari Suruhanjaya Cobbold
·  Dipengerusi JAK (Lord Landsdowne)/
·  Tun Abdul Razak kunjungi Sabah/Sarawak bagi terangkan penubuhan Malaysia
·  Bermesyuarat sebanyak 24 kali bagi wajarkan tentang kemasukan Sabah/Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia
·  Turut bincangkan hak/kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia
·  Tentangan Indonesia dan Filipina sulitkan proses pembentukan Malaysia
·  Sidang kemuncak  ketua kerajaan ketiga-tiga negara bagi mencari jalan penyelesaian setuju bentuk MAPHILINDO
·  Perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu dibentuk/ United Nations Malaysia Mission (UNMM)
·  Wakilnya, Lawrence Michaelmore bersama tujuh orang wakil
·  Meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sabah/Sarawak
·  Hasilnya, majoriti penduduk Sabah/Sarawak setuju sertai Malaysia
·  Pengisytiharannya pada 16 September 1963

Cadangan yang dikemukakan olah Suruhanjaya Cobbold.
·  Perlembagaan Malaysia yang baru harus berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.
·  Sarawak dan Sabah diberikan kuasa menentukan dasar imigresen
·  Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan
·  Jaminan terhadap hak & kedudukan bumiputera Sarawak & Sabah.
·  Pemberian nama Malaysia bagi negara baru yang dibentuk
·  Penentuan tarikh penubuhan Malaysia

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah faedah yang diperolehi daripada pembentukan Malaysia?
·  Keluasan negara bertambah
·  Bilangan penduduk bertambah
·  Pertahanan negara kukuh
·  Komunis dapat diatasi
·  Penjajahan asing ditamatkan
·  Memperkayakan budaya negara
·  Meluaskan pasaran negara
·  Negeri kurang maju dapat dibangunkan
·  Mempercepatkan kemerdekaan negeri terlibat.
·  Politik di rantau Asia Tenggara stabil,
·  Halang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo,
·  Galak perkembangan industri pertanian.
·  Manfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu.
·  Kekayaan hasil negara bertambah
·  Kekayaan/ hasil negara dikongsi bersama
·  Imbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota,
·  Galak pelaburan
·  Galak perkembangan industri pertanian,
·  Wujud kerjasama serantau dalam bidang ekonomi,
·  Sepakat majukan negeri masing-masing demi kepentingan bersama
·  Rakyat nikmati pembangunan ekonomi/ social / politik
·  Perpaduan/  hubungan antara kaum dapat dipupuk
·  Semangat setiakawan antara negeri dapat dipupuk

Reaksi Indonesia terhadap pembentukan Malaysia
·  Bantah pembentukan Malaysia
·  Anggap satu bentuk neokolonialisme yang ancam Indonesia
·  Komunis mempengaruhi Soekarno
·  Isytiharkan Dasar Konfrontasi
·  Guna konsep Ganyang Malaysia
·  Serang kapal nelayan Tanah Melayu
·  Ceroboh ruang udara Malaysia
·  Serang melalui Johor/Sarawak/Sabah
·  Burukkan nama PTM di negara Afro-Asia/Dunia Ketiga

Perkara-perkara daripada Akta Malaysia yang telah dimasukkan ke dalam perlembagaan Malaysia
·  Semua urusan hal ehwal luar tanggungjawab kerajaan Persekutuan
·  Agama Islam agama Persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak
·  Agama lain bebas diamalkan
·  B.Melayu bahasa kebangsaan
·  B.Inggeris / bahasa lain boleh digunakan
·  Sabah/ Sarawak/ bahasa rasminya B.Inggeris hingga 10 tahun selepas Hari Malaysia
·  Sabah/ Sarawak diberi kuasa kawal hal ehwal imigresen
·  Sabah/ Sarawak diberi kuasa kawal perkhidmatan awam
·  Sarawak peroleh 24 kerusi / Sabah 16 kerusi / Singapura 15 kerusi
·  Rakyat bumiputera Sabah/ Sarawak diberi taraf sama dengan orang Melayu di PTMelayu

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah cabaran semasa pembentukan Malaysia Berjaya diatasi
·  PTM/British berusaha menjelaskan pembentukan Malaysia
·  Semangat perpaduan dalam kalangan pemimpin
·  Sikap toleransi dalam kalangan pemimpin
·  Pemimpin memberikan kerjasama
·  Pemimpin mempertimbangkan pandangan penduduk yang terlibat
·  Kebijaksanaan pemimpin PTM/TAR tidak menggunakan
·  Kekerasan semasa menghadapi tentangan
·  Menghantar bantahan rasmi mengikut saluran betul/PBB
·  Mengadakan lawatan untuk menjelaskan keadaan
·  Menggunakan cara diplomasi
·  Kerjasama daripada rakyat

Peranan Suruhanjaya Pilihan Raya dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. 
·  Mengendalikan  pilihan raya umum/ pilihan raya kecil
·  Menjamin pilihanraya adil
·  Jamin pilihanraya bebas tanpa tekanan parti pemerintah / pembangkang
·  Menentukan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya
·  Menjalankan pendaftaran pemilih

Syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya.
·  Warganegara Malaysia Berumur 21 tahun
·  Bermastautin di Malaysia
·  Sempurna akal Bukan orang yang mufflis
·  Tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam
·  Tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah
·  Calon boleh bertanding atas nama parti/ calon bebas
·   Calon kemuka kertas penamaan calon pada hari penamaan calon

Kelayakan untuk menjadi seorang  pengundi dalam pilihanraya
·  Mendaftar nama dalam Senarai Daftar Pemilih
·  Berumur 21 tahun
·  Bermastautin di Malaysia / tidak bermastautin
·  Tinggal di mana-mana kawasan dalam pilihan raya Dewan Rakyat / Dewan Undangan Negeri
·  Boleh mengundi dalam sebuah kawasan pilihan raya sahaja
·  Anggota pasukan keselamatan, pelajar di luar negara dan pegawai kerajaan yang bertugas di luar negara mengundi melalui pos asalkan berdaftar sebagai pengundi

Sebagai  seorang warganegara , apakah tanggungjawab anda dalam negara demokrasi berparlimen di negara kita?
·  Menjalin pemuafakatan  dengan kerajaan
·  Mendaftar sebagai pengundi
·  Keluar mengundi
·  Berganding bahu bantu dan sokong kerajaan kekalkan keharmonian
·  Bekerjasama dengan semua kaum
·  Sedia bekorban demi tanah air
·  Cintai negara
·  Perasaan bangga akan Negara

Pihak yang terlibat sehingga terhasilnya bendera negara.
·  Encik Mohamad Hamzah
·  Majlis Perundangan Persekutuan
·  Penglibatan 373 pereka
·  Akhbar The Malay Mail
·  King George VI

Negeri yang dikaitkan dengan lima bilah keris pada jata negara.
·  Perlis  / Kedah / Kelantan / Terengganu / Johor

Maksud yang terdapat pada bendera dan jata negara.
·  Bulan sabit berwarna kuning - Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Malaysia
·  Bintang berpecah empat belas - Gabungan empat belas buah negeri dalam Persekutuan Malaysia
·  Warna kuning -  kedaulatan Raja-Raja Melayu/warna Diraja

Pada pandangan anda, apakah kepentingan lambang-lambang tersebut kepada negara kita?
·  Rakyat dapat tunjukkan ketaatan dan kesetiaan terhadap tanah air
·  Rakyat sanggup berkorban terhadap tanah air
·  Taat kepada pemerintah
·  Rakyat sentiasa bersemangat
·  Simbol perpaduan
·  Lambing kemegahan penduduk
·  Membezakan Malaysia dengan negara lain
·  Melambangkan kedaulatan sesebuah Negara
·  Memupuk semangat bersyukur
·  Menyemarakkan semangat patriotism
·  Memupuk semangat kesetiaan kepada raja
·  Lambang jati diri bangsa dan Negara
·  Lambang identity Negara
·  Menimbulkan perasaan bangga terhadap Negara
·  Simbol kedaulatan Negara
·  Melahirkan perasaan kecintaan terhadap tanah air

Maksud dengan Wawasan 2020
·  Gagasan negara utk jadi negara maju menjelang tahun 2020.
·  jadikan Malaysia negara industri yang maju dengan acuan sendiri
·  Agar setanding dengan negara maju yang lain.
·  Kemajuan yang hendak dicapai berlandaskan kemajuan bersepadu

Cabaran yang perlu diatasi untuk mencapai Wawasan 2020.
·  Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu.
·  Membina masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram & berkeyakinan.
·  Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang
·  Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika
·  Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi.
·  Membina masyarakat yang maju dan saintifik.
·  Mewujudkan masyarakat yang berbudaya peyayang
·  Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya.
·  Memupuk dan membina masyarakat makmur.

Dasar kerajaan untuk mencapai perpaduan negara
·  Perpaduan rakyat /Kestabilan politik / Ketinggian taraf hidup / Kekuhan nilai moral dan etika./ Kekukuhan sistem kerajaan / Ketinggian maruah bangsa/ Semangat yakin diri bangsanya.

Teras untuk jadi negara industri menjelang 2020
·  Dasar Pembangunan Nasional / Dasar Bahasa Kebangsaan / Dasar Kebudayaan Kebangsaan / Pendidikan Kebangsaan            

Cara menjadikan Wawasan 2020 satu realiti
·  semua sembilan cabaran utama dapat disahut  rakyat Malaysia
·  terlibat dalam pengisian wawasan                                   
·  teruskan kesinambungan perjuangan pemimpin negara terdahulu
·  terus mengekalkan kemajuan negara kita                        

Cadangan-cadangan:
(i) Penyata Razak
·  Penubuhan sekolah umum/ rendah
·  Guna B.Melayu bahasa pengantar
·  Penubuhan sekolah jenis umum / rendah
·  Guna B.Inggeris/ Cina/ Tamil bahasa pengantar
·  Penubuhan sekolah menengah Melayu
·  Guna B.Melayu bahasa pengantar
·  Penubuhan sekolah Inggeris
·  Guna B.Inggeris bahasa pengantar
·  B.Melayu wajib diajar semua sekolah
·  B.Inggeris wajib diajar semua sekolah
·  Pembentuk bangsa bersatu padu
·  Pembentukan satu dasar pendidikan

(ii) Laporan Rahman Talib
·  Sekolah umum jadi sekolah kebangsaan
·  Sekolah jenis umum jadi sekolah jenis kebangsaan
·  Pelajaran percuma kpd pelajar sekolah rendah kerajaan
·  Guna B.Melayu bahasa kebangsaan
·  B.Inggeris bahasa pengantar di sekolah rendah ditukar kpd B.Melayu
·  B.Melayu bahasa pengantar di semua sekolah menengah
·  Pelajaran agama Islam disemua sekolah bantuan penuh kerajaan
·  Yg punyai tidak kurang 15 pelajar Islam
·  B.Cina/ Tamil diajar di sekolah kebangsaan jika terdapat 15 orang pelajar
·  Semua peperiksaan awam dalam bahasa kebangsaan

Langkah memajukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
·  Mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan /
·  Termaktub dalam perlembagaan /Perkara 152
·  Penubuhan DBP
·  Pelancaran Minggu Bahasa/ Bulan Bahasa
·  Pelancaran slogan Bahasa Jiwa Bangsa
·  Tubuh sekolah menengah guna B.Melayu bahasa pengantar spt di Sek Alam Shah/ Sek Sri Puteri/ Sek Sultan Abdul Halim
·  Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan
·  Semua sekolah Inggeris bahasa pengantar B.Inggeris ditukar kpd B.Melayu
·  Tubuh UKM bukti B.Melayu bahasa ilmu
·  B.Melayu bahasa pengantar di semua sekolah ganti B.Inggeris
·  B.Melayu diguna di mahkamah

Pada pandangan anda, mengapakah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan.
·  Untuk memartabadkan B.Melayu
·  Jamin perpaduan rakyat
·  Pernah jadi bahasa ‘lingua franca’ di alam Melayu
·  Bahasa rasmi sejak kerajaan Melayu Melaka
·  Bahasa pertuturan orang Melayu
·  Jadi lambang kedaulayan kerajaan Melayu

Kepentingan Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
·  Menjadi panduan membentuk identiti negara
·  mengekalkan identiti negara
·  Mengukuhkan perpaduan
·  Memupuk keperibadian kebangsaan
·  Memperkaya kualiti kehidupan
·  Memperkaya aspek kemanusiaan
·  Memperkaya aspek kerohanian
·  Memperkaya aspek pembangunan sosioekonomi

Prinsip utama Dasar Kebudayaan Kebangsaan
·  Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang
·  Unsur kebudayaan lain yang sesuai diterima
·  Islam sebagai unsur terpenting

Cara aktiviti sukan dapat pupuk perpaduan kaum
·  Aktiviti sukan tanpa mengira ideologi
·  Aktiviti sukan dapat menyemarakkan semangat patriotik rakyat
·  Aktiviti sukan tidak hadkan penyertaan kpd sesuatu kaum sahaja
·  Aktiviti sukan terbuka kepada sesiapa yang beminat
·  Aktiviti sukan sebagai kokurikulum di sekolah
·  Tubuhkan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah untuk galakkan sukan
·  Menganjurkan Sukan Malaysia (SUKMA)

Tujuan aktiviti sukan digalakkan oleh kerajaan.
·  Mengeratkan hubungan kaum / perpaduan kaum
·  Mewujudkan hubungan antara negeri
·  Menyemarakkan semangat patriotik
·  Tidak menghadkan penyertaan kepada sesuatu kaum
·  Memberi peluang seluas-luasnya kepada mereka yang berminat

Mengapakah perpaduan penting kepada masyarakat di negara kita?
·  Mewujudkan keamanan / keharmonian
·  Menghindar  perbalahan/pergaduhan kaum
·  Mewujudkan kestabilan politik
·  Memakmurkan ekonomi
·  Menanam semangat patriotisme
·  Mempertahankan negara daripada ancaman musuh
·  Wujud kehidupan/suasana harmoni dalam kalangan rakyat
·  Dapat membangkitkan rasa cinta akan negara
·  Mengelak daripada penjajahan kuasa asing
·  Memastikan ekonomi negara terus berkembang
·  Dapat menarik kedatangan pelabur asing
·  Akan dihormati oleh negara luar
·  Kemajuan negara akan berterusan/berkembang pesat
·  Wujud kerjasama antara rakyat yang berbilang kaum
·  Sebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan dan tolak ansur kaum

Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah semangat perpaduan dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum di sekolah?
·  Menggunakan bahasa kebangsaan semasa berkomunikasi
·  Mengamalkan budaya yang baik
·  Menghormati aktiviti kebudayaan bangsa / kaum lain
·  Mengadakan aktiviti perkhemahan pelbagai kaum 
·  Merancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaum
·  Menyertai pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah
·  Menganjurkan aktiviti sukan yang tidak berteraskan kaum

Pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama.
·  Perikatan Kuasa Tengah
·  Pakatan Bertiga

Negara yang terlibat dalam peperangan ini.
·  Jerman  / Austria-Hungary / Italy / Turki / Bulgaria / Britain / Perancis / Rusia / Jepun

Sebab berlakunya Perang Dunia Pertama.
·  Faktor politik/ ekonomi
·  Kemunculan nasionalisme di Eropah.
·  Negara kecil Eropah bersatu bentuk negara bangsa lebih besar.
·  Mereka berlumba-lumba untuk dapatkan tanah jajahan.
·  Nasionalisme sebabkan mereka sanggup berperang untuk buktikan kekuasaan masing-masing.
·  Kuasa-kuasa besar ini bersaing merebut peluang ekonomi.
·  Mereka bersaing untuk dapatkan bahan mentah
·  Mereka mahu  pasarkan barang keluaran mereka
·  Imperialis baru/ingin bentuk lingkungan pengaruh masing-masing
·  Kewujudan sistem pakatan negara-negara Eropah/wujudnya Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga
·  Persaingan antara kedua-dua pakatan ini mengancam perimbangan kuasa dunia yang wujud pada masa itu.
·  Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand pewaris takhta Austria-Hungary
·  Austria disokong Jerman
·  Jerman isytiharkan perang terhadap Serbia.
·  Serbia disokong Rusia dan Peranchis
·  Jerman serang Perancis dari Belgium timbulkan kemarahan Britain.
·  Britain meminta bantuan Amerika Syarikat menentang Jerman.
·  Jerman menyerang kapal dagang Amerika Syarikat
·  Amerika turut terlibat dalam perang itu.

Kesan Perang Dunia Pertama
·  Tamatnya pemerintahan beraja di Eropah
·  Perjanjian damai Jun 1919
·  Termeterai Perjanjian Versailles
·  Terbentuknya beberapa buah negara baru
·  Berubahnya peta Eropah
·  Terbentuknya Liga Bangsa
·  Negara-negara berperang mengalami inflasi
·  Berlaku pengangguran
·  Menanggung hutang peperangan yang tinggi
·  Pasaran dunia dikuasai oleh Amerika Syarikat dan Jepun
·  Britain kehilangan 1/3 daripada sumber perdagangan luar
·  Kehilangan nyawa yang ramai

Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada Perang Dunia Pertama untuk memupuk keamanan dunia?
·  Elakkan daripada peperangan
·  Hubungan yang baik dengan semua negara/diplomatic
·  Perpaduan di kalangan rakyat
·  Menghormati kedaulatan negara lain
·  Elak perlumbaan senjata
·  Kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang
·  Menyelesai masalah melalui rundingan
·  Menyertai pertubuhan serantau/antarabangsa
·  Tidak menjalankan dasar penjajahan

Sebagai seorang pemimpin  yang berwibawa,  apakah usaha yang boleh anda lakukan  untuk  mengelak  berlakunya peperangan ?
·  Mematuhi dan mengamalkan undang-undang.
·  Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain.
·  Menanam kesedaran pentingnya keamanan.
·  Mengutamakan keharmonian kaum
·  Berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi
·  Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar 
·  Mematuhi matlamat Piagam PBB
·  Kerjasama di peringkat antarabangsa
·  Bersama-sama menentang keganasan
·  Meningkatkan taraf hidup rakyat
                                                          
Bagaimanakah generasi muda Malaysia hari ini dapat memanfaatkan keamanan negara?
·  Belajar bersungguh-sungguh hingga ke peringkat tertinggi
·  Memupuk perpaduan antara kaum
·  Menjaga keamanan dan keselamatan negara
·  Hidup bertoleransi dan berganding bahu
·  Memajukan ekonomi ke peringkat global 
·  Menghasilkan produk untuk pasaran
·  Memelihara kedaulatan negara
·  Memelihara demokrasi sedia ada di negara kita
·  Menghidupkan semangat 1Malaysia

Pada pendapat anda, bagaimanakah peperangan dapat dielakkan
·  Melalui kerjasama masyarakat antarabangsa
·  Melalui PBB
·  Kerjasama Pertubuhan serantau
·  Hubungan baik antara Negara yang berjiran
·  Hormat-menghormati antara sesama Negara
·  Kuasa besar tidak serang Negara lain sewenang-wenangnya

Peranan Malaysia selesaikan beberapa konflik dan masalah di peringkat antarabangsa
·  Menentang dasar apartheid di Afrika Selatan
·  Menyertai pasukan pendamai di bawah PBB di Congo
·  Wakili pasukan pengaman PBB ke Namibia bantu capai kemerdekaan
·  Menghantar pasukan pemerhati sempadan IraIraq/Kampuchea
·  Menghantar pasukan pengaman ke Bosnia
·  Sarankan Benua Antartika jadi warisan dunia/hak milik semua negara
·  Tegas memerangi gejala penyalahgunaan dadah
·  Menyelesaikan konflik politik di Myanmar
·  Memperjuang isu Palestin
·  Mengutuk serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq

Manfaat diperoleh Malaysia sebagai anggota beberapa pertubuhan antarabangsa
·  Menerima bantuan pertahanan daripada Komanwel semasa konfrontasi Indonesia-Malaysia
·  Eksport Malaysia dikenakan cukai rendah ke Negara Komanwel
·  Menerima bantuan teknikal/biasiswa dalam bidang pendidikan
·  Dapat bantuan Bank Dunia untuk FELDA/prasarana pendidikan/ penyelidikan
·  Dapat pinjaman Bank Pembangunan Islam utk projek pembangunan
·  Membantu membina UIAM
·  RECSAM dibina di Pulau Pinang
·  Menjadi tuan rumah Sidang kemuncak NAM ke-13 tahun 2003
·  TAR menjadi Setiausaha Agung OIC pertama
·  Pernah menjadi tuan rumah Persidangan OIC
·  Menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB
·  Tan Sri Razali Ismail pernah jadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB

Faedah diperoleh Malaysia dalam Pertubuhan Komanwel?
·  Mendapat manafaat daripada Rancangan Colombo.        
·  Mendapat bantuan teknikal.
·  Biasiswa dalam pendidikan                                                               
·  Cukai eksport rendah ke negara Komanwel                       
·  Menjadi tuan rumah Persidangan Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) 1989.  
·  Mesyuarat CHOGM membincangkan kepentingan bersama
·  Mengisytiharkan Deklarasi Langkawi                                 
·  Dapat mengatasi masalah pencemaran                            
·  Bersuara menentang Dasar Apartied.                                               
·  Memperoleh kerjasama pertahanan.                                
·  Menyekat keganasan Parti Komunis Malaya.                    
·  Perjanjian pertahanan dengan Britain, Australia, New Zealand
·  Mandapat bantuan tentera komanwel apabila diserang. 
·  Menganjurkan Sukan Komanwel tahun 1998.


Sumbangan Malaysia dalam pertubuhan OIC.
·  Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung pertama.
·  Perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran-Iraq.   
·  Sokong perjuangan rakyat Palestin dapatkan semula tanahair.
·  Menjadi tuan rumah Persidangan OIC tahun 1974/2003.
·  Menganjurkan persidangan menentang pengganas 2002.               
·  Tawar biasiswa kpd para pelajar dari negara OIC  belajar di UIA   
·  Menubuhkan UIAM dengan bantuan OIC.                          
·  Mengesyorkan penggunaan mata wang dinar untuk urusan perdagangan/kegiatan Ekonomi                                       
·  Mendapat faedah daripada Bank Pembangunan Islam bagi
·  melaksanakan  projek pembangunan.                                               
·  Mendapat penghormatan daripada negara anggota.       
·  Serius memperjuangkan hak dan kebajikan negara Islam
·  Membantu negara Islam lain yang menghadapi masalah.               
·  hantar pasukan perubatan ke Lubnan/Bosnia/  Afghanistan.
·  Memberi bantuan kewangan kepada negara-negara Islam yang kurang maju seperti  Sudan/Nigeria/Chad.               

Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
·  Ditubuh 1945 selepas PD2 selepas bubar Liga Bangsa
·  Ibu Pejabat awal di San Francisco kemudian pindah di New York
·  Peringkat awal disertai 54 negara kemudian jadi 189 negara
·  Pada 1957 Malaysia jadi ahli PBB
·  Matlamat PBB:jamin keamanan & keselamatan dunia/
·  galak hubungan berbaik negara anggota/
·  bekerjasama selesai masalah antarabangsa/
·  lindungi hak asasi manusia/
·  harmonikan tindakan negara-negara anggota
·  Semua anggota wajib akur Piagam PBB

·  Sumbangan Malaysia dalam PBB –
·   membantu selesaikan konflik antrabangsa
·  sertai pasukan pendamai PBB utk tamat perang saudara di Congo
·  dipilih mewakili pasukan pengaman PBB
·  bantu negara Namibia itu capai kemerdekaan
·  hantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq/Kampuchea/ Bosnia
·  lantang bersuara di PBB  tentang dasar aparteid di Afrika Selatan
·  menyarankan Benua Antartika jadi warisan dunia / cadang benua benua tersebut dijadikan hak milik bersama
·  menjadi ahli Bank Dunia yg bantu negara ahli yang sedang membangun dari segi kewangan
·  mengambil pendirian teguh perangi gejala salahgunaan dadah
·  PM dpilih jadi Yang Dipertua persidangan antarabangsa di Vienna
·  Malaysia bekerjasama dan menyertai agensi di bawah PBB
·  kerjasama dalam bidang pengeluaran makanan di bawah FAO
·  kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah WHO
·  kerjasama dalam bidang sains dan teknologi di bawah UNESCO
·  menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB
·  Tan Sri Razali Ismail jadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB
·  dilantik wakil khas PBB selesaikan konflik politik negara Myanmar
·  desak PBB jalankan usaha selesaikan masalah Palestin
·  anjurkan Persidangan Antarabangsa ttg Palestin di Kuala Lumpur

Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)
·  Ditubuhkan pada 1961 semasa kemuncak Perang Dingin
·  Ahli terdiri 113 negara-negara membangun di Asia/Afrika/Amerika Selatan + 16 negara pemerhati + 28 negara jemputan
·  Matlamat: kekalkan keamanan dunia/
·  tidak sokong mana-mana blok
·  Prinsip perjuangan: elak campurtangan asing / hormati kedaulatan negara/ selesai pertelingkahan antara negara melalui rundingan/ hormati hak asasi manusia
·  Malaysia sertai NAM 1970 selepas perubahan dasar luar dpd pro Barat dan anti komunis kpd berkecuali
·  Sumbangan Malaysia: usul bela kepentingan negara membangun/ isu Palestin/ kerjasama ekonomi/ isu Benua Antartika/ cadangan hapuskan dasar apartied di Afrika Selatan
·  Malaysia dilantik Naib Presiden Sidang Kemuncak NAM di Belgrade/ dilantik ahli Kumpulan 16 /
·  jadi tuan rumah Sidang Kemuncak NAM ke-13
·  Deklarasi KLumpur bincangkan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq
·  menghidupkan kembali NAM/
·  pernyataan bersama mengenai kedudukan Palestin.

Negara-Negara Selatan.
·  dikenali juga dengan Negara Dunia Ketiga
·  mempunyai banyak persamaan dari segi latar belakang ekonomi
·  negara-negara yang pernah dijajah oleh kuasa Barat
·  bergantung kpd negara maju utk pasarkan bahan mentah mereka
·  tidak punyai kepakaran dan modal proses bahan mentah
·  pergantungan ini membawa kepada syarat perdagangan yang tidak adil seperti harga bahan mentah
·  dikenakan kadar feadah yang tinggi dalam pinjaman
·  matlamat  untuk mengatasi harga eksport bahan-bahan mentah
·  tingkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal negara anggota
·  tanpa bergantung kepada negara-negara maju

Peranan dan sumbangan Malaysia pertubuhan ini.
·  lahirkan idea tubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan semasa Sidang Kemuncak NAM di Zimbabwe
·  ingin menubuhkan Kumpulan 15 / G15
·  mengadakan sidang kemuncak G15 pertama di Kuala Lumpur
·  merancang adakan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi
·  tubuhkan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan / SITTDEC di Kuala Lumpur
·  menubuhkan Sistem Keistimewaan Perdagangn Global / GSTP
·  tubuhan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan

Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan hubungan sesebuah negara dengan negara yang lain.
·  Anggota perlu bersatu dalam menjaga kepentingan bersama
·  Saling membantu apabila diserang musuh/diceroboh     
·  Sering mengadakan pertemuan/mesyuarat
·  Kerjasama dalam ekonomi.                                                               
·  Kerjasama dalam bidang pertahanan.               
·  Kerjasama kerjasama politik.                                             
·  Bertindak satu suara.                                                         
·  Kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan                     
·  Pertukaran teknologi                                                          
·  Menghormati kedaulatan negara lain.                              
·  Mengadakan hubungan dua hala.                                      
·  Pertukaran budaya

Pada pandangan anda, mengapakah hubungan luar penting bagi sesebuah Negara?
·  Meningkatkan eksport/import negara
·  Menarik pelabur asing
·  Pertukaran teknologi/kepakaran
·  Mengekalkan kedaulatan negara
·  Menjamin kestabilan/keamanan dunia
·  Menjalin kerjasama erat dalam semua aspek
·  Mewujudkan perdagangan dua hala
·  Menyelesaikan sebarang masalah secara toleransi/rundingan
·  Menarik lebih ramai pelancong luar
·  Meningkatkan imej negara di mata dunia

2 comments: