ad

Wednesday, 12 October 2011

Fokus SPM 2011


TINGKATAN 4

BAB

TAJUK
TAHUN
TAJUK YANG BELUM KELUAR
FOKUS
1
Tamadun Mesopotamia. (ciptaan & senibina)
Tamadun Mesir Purba Kepentingan sungai-tamadun
2006

2008
2010
Konsep dan pengertian
Sumbangan setiap tamadun

Sumbangan Tamadun Hwang Ho

Sumbangan tamadun Indus

2
Tamadun Yunani.(pemerintahan,pendidikan dan senibina)
Tamadun Rom
Peperiksaan awam China
Yunani ,prinsip demokrasi


2004

2005
2005
2008

Peningkatan tamadun India

Tamadun India
3
Kerajaan Maritim
Agraria vs Maritim
2007
2009
Kemunculan agama dan ajaran utama dunia

Ajaran

Bentuk dan ciri-ciri kerajaan awal

Kerajaan-kerajaan di asia tenggara

Pengaruh hindu dan buddha dalam kerajaan awal di asia tenggaraPengaruh hindu dan
buddha – pemerintahan dan kesenian dan kesusasteraan
BAB

TAJUK
TAHUN
TAJUK YANG BELUM KELUAR
FOKUS
4
Dakwah Islam di Mekah.
 Masyarakat Jahiliah
Riwayat Hidup Rasullullah
2006
2008
2010
Strategi dakwah yang digunakan
oleh Nabi Muhammad s.a.w dalam
menyampaikan dakwah islamiyah

Bentuk penentangan orang Arab
Quraisy terhadap dakwah Nabi
Muhammad s.a.w

Sebab orang Arab Quraisy
menentang dakwah Nabi Muhammad
s.a.w

Strategi dakwah
yang digunakan
oleh Nabi
Muhammad s.a.w dalam menyampaikan
dakwah islamiyah

Bentuk penentangan orang
Arab Quraisy terhadap dakwah Nabi
Muhammad s.a.w

Sebab orang Arab Quraisy menentang
dakwah Nabi Muhammad s.a.w
5
Piagam Madinah(kandungan & kepentingan)
Peristiwa Hijrah
Perjanjian Hudaibiyah
2004

2005
2008
Perjanjian Aqabah Pertama dan
Kedua

Penyebaran Islam

Pembukaan semula kota Makkah
Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua
Piagam Madinah
Penyebaran Islam di Madinah
Pembukaan semula kota Makkah
6
Sistem Khalifah.(Konsep)
Tamadun Islam dan sumbangannya
Khalifah Umar al-Khattab
Sistem khalifah –(Tugas, syarat & K.Abu Bakar.
Turki Uthmaniyah.
2004
2005

2005
2007

2009
Kerajaan Bani Umaiyah

Kerajaan Bani Abbasiyah
Faktor penye-baran Islam ke Eropah
Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia


Sumbangan Khalifah Umar
Sumbangan Khalifah Uthman
Sumbangan Khalifah Ali
Sumbangan Umaiyah
Sumbangan Abbasiyah
Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia
7
Penyebaran Islam A.Tenggara melalui pedagang.
Teori kedatangan Islam
2007

2010
Pengaruh Islam di Asia Tenggara


Pengaruh Islam Di Asia Tenggara


8
Pengaruh Islam di A.Tenggara melalui bahasa, budaya dan seni
Pengaruh Islam di A.Tenggara melalui pemerintahan dan pendidikan
2006

2007
Pengaruh Islam :
Pemerintahan dan pentad-biran
Perundangan
Sosiobudaya
Bahasa dan ke-susasteraan
Ekonomi


PendidikanBAB

TAJUK
TAHUN
TAJUK YANG BELUM KELUAR
FOKUS
9
Revolusi Pertanian & Perindustrian
Renaissance
Penjelajahan Sepanyol & Portugal
2007

2009
2010
Zaman Gelap

Reformation

Imperialisme

Zaman Gelap

Reformation

Imperialisme

10
Perusahaan getah di T.Melayu
Tanaman komersial
Ekonomi Sara diri.
Perlombongan Bijih Timah
2004
2005
2006
2008
Penggunaan tenaga buruh luar

Institusi kewangan dan insuran Undang-undang ber-hubung tanah

Dasar British terhadap pekebun kecil

Kesan-kesan dasar ekonomi


Penggunaan tenaga buruh luar

Institusi kewangan dan insuran Undang-undang ber-hubung tanah

Dasar British terhadap pekebun kecil

Kesan-kesan dasar ekonomi

TINGKATAN 5

BAB


TAJUK

TAHUN

TAJUK YANG BELUM KELUAR
FOKUS
1
Imperialisme Barat dan sistem Birokrasi
Nasionalisme Tahap 1
Definisi Imperialisme dan faktor imperialisme
Faktor Nasionalisme
2004

2004
2007

2009

Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara


PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

·                     Filipina
·                     Indonesia
·                     Indochina
·                     Burma
·                     Malaysia
·                     Thailand

2
Penentangan pemimpin tempatan
Penentangan Dol Said,Mat Salleh
Penentangan British di Perak & Pahang
2005
2008
2010
Peristiwa penentangan pemimpin setempat
(Rentap, Syerif Masahor, Yam Tuan Antah, Mat Salleh, Tok Janggut, Antanom, Abdul Rahman Limbong)

Gerakan Islah

Perjuangan badan-badan dan kesatuan

Perkembangan dan peranan akhbar  dan
majalah   

Gerakan Islah Dalam Meningkatkan Minda Bangsa

Perjuangan Nasionalisme Oleh Persatuan-Persatuan MelayuBAB


TAJUK

TAHUN

TAJUK YANG BELUM KELUAR
FOKUS
3
Pembentukan negara bangsa Eropah.
Undang-undang Tubuh Johor
Undang-undang Bertulis dan tidak bertulis.
Ciri-ciri negara bangsa Melaka
2007
2009
2009

2010
Terengganu
-   Ittqan – ilmuluk bi-ta’dil il-suluk

iii. Kelantan
-   Sistem Jemaah Menteri

iv. Negeri Sembilan Prinsip  demokrasiNegeri Sembilan Prinsip  demokrasi
-    Konsep Persekutuan

4
Malayan Union.
Penyerahan Sarawak kepada British.
 Persekutuan Tanah Melayu (PTM)
2006
2008
2009


5
Sistem Ahli
Pakatan Murni
2006
2009
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

Pergerakan politik di Sarawak dan Sabah
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
6
Reaksi penubuhan Malaysia
Pembentukan Malaysia
2005
2007
Pembentukan Malaysia 16 Sept. 1963
i.    Idea pembentukan Malaysia
ii.   Reaksi terhadap pembentukan Malaysia
   - Dalam negara

Perjanjian   Malaysia 1963

Idea pembentukan Malaysia

Reaksi terhadap pembentukan Malaysia
   - Dalam negara

BAB


TAJUK

TAHUN

TAJUK YANG BELUM KELUAR
FOKUS
7
Sistem pilihanraya di Malaysia
Perlembagaan Malaysia
Raja Perlembagaan
2004
2007
2010
Badan pemerintah

Kerajaan Persekutuan
i.     Kerajaan Pusat
ii.   Kerajaan Negeri

Lambang-lambang negara
  1. Jata Negara
  2. Bendera Kebangsaan
  3. Lagu Kebangsaan

Parti politik

Badan pemerintah

Kerajaan Persekutuan
Kerajaan Pusat
Kerajaan Negeri

Lambang-lambang negara
Jata Negara
Bendera Kebangsaan
Lagu Kebangsaan

8
DEB
Dasar Pembangunan Ekonomi
 Dasar Pengswastaan &.Pensyarikatan
Dasar pertanian negara
Rancangan Malaya pertama
2006
2008
2008

2008
2010
Rancangan Malaya Kedua
Rancangan Malaysia  Ketiga
Rancangan Malaysia Keempat
Rancangan Malaysia Kelima
Dasar Hala Cara Baru
Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara
Dasar Kependudukan

Rukun Negara
Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Akta Bahasa Kebangsaan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Sukan untuk perpaduan
Wawasan  2020
Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Akta Bahasa Kebangsaan

Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Sukan untuk perpaduan
Wawasan  2020

BAB


TAJUK

TAHUN

TAJUK YANG BELUM KELUAR
FOKUS
9
Faktor penggubalan dasar luar Malaysia
ASA
Blok-blok kuasa dunia
K-Ekonomi
Perang dunia 1 dan 2
Asean dan dasar luar Malaysia
PBB
Dasar Luar Malaysia
Globalisasi-cabaran globalisasi
2004

2004
2005
2006
2006
2007
2008
2009
2010
Kepentingan dasar luar Malaysia

Komanwel

Pertubuhan Negara-negara Berkecuali

Negara-negara  Selatan
Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
MAPHILINDO

Kepentingan dasar luar Malaysia

Komanwel

Pertubuhan Negara-negara Berkecuali

Negara-negara  Selatan
Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
MAPHILINDONo comments:

Post a Comment