ad

Friday, 20 April 2018

KBAT

Cukai penting untuk pembangunan negara. bincangkan. (6m)

perkara pertama ialah buat rangka jawapan

F - kemudahan
H - selesa
C - sekolah, MRT

F - bantuan
H - beban
C - BRIM

I - kemajuan

Cukai penting untuk pembangunan negara kerana dapat digunakan untuk menaiktaraf kemudahan dan infrastruktur yang sedia ada agar dapat memberi keselesaan kepada rakyat dalam negara seperti kemudahan sekolah dan MRT.
Selain itu, cukai disalurkan melalui bantuan kepada golongan yang kurang berkemampuan agar dapat meringankan beban mereka. sebagai contoh bantuan BRIM.
Maka, jelaslah bahawa cukai menjamin kemajuan negara.

No comments:

Post a Comment