ad

Friday, 20 April 2018

Apakah kepentingan inovasi dalam bidang pertanian?

rangka
 F - Meningkatkan produktiviti
H - berdaya saing
C - durian kacuk, cili jambak
I - kemajuan

Kepentingan inovasi dalam bidang pertanian ialah dapat meningkatkan produktiviti terhadap sesuatu hasil pertanian agar menjadikan sektor pertanian lebih berdaya saing. Sebagai contoh, inovasi terhadap buah durian dan cili jambak. Maka, jelaslah bahawa inovasi dalam pertanian menjamin kemajuan ekonomi negara.

No comments:

Post a Comment