ad

Sunday, 29 September 2013

Kertas 3 Sejarah SPM 2013

P/S : Kepada semua pembaca post ini, jika anda ingin copy, silakan..caranya ialah select yang mana perlu, kemudian tekan ctrl+C, open microsoft word, paste di word.. selamat mencuba dan all the best in SPM 2013

regards,
Cikgu Sarah 

TEMA   UMUM :   MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA
Sejak mencapai kemerdekaan Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam pertubuhan serantau.

Cadangan jawapan


Nyatakan maksud dasar luar negara kita.

 • Dasar berbaik-baik dengan semua negara
 • Menjamin keselamatan rakyat /negara
 • Mengekalkan kedaulatan negara
 • Menggalakkan pembangunan/kemajuan ekonomi
 • Mengekalkan keamanan sejagat
 • Mengadakan kerjasama antarabangsa
 • Menjadi warga global


Matlamat pertubuhan serantau

ASA

 • Menjalankan kerjasama dlm kalangan negara anggota
 • Bidang ekonomi , sains dan sosial
 • Memberikan dan menyediakan kemudahan latihan
 • Penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi
 • Mengekalkan serta menjamin keselamatan
 • Kestabilan politik negara-negara serantauASEAN

 • Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara
 • Membantu antara satu sama lain
 • Dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan
 • Meningkatkan taraf hidup penduduk
 • Kerjasama dalam bidang pertanian / perdagangan / industri
 • Memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan / penyelidikan
 • Mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan / pertubuhan serantau dan Antarabangsa


MAPHILINDO

Meningkatkan hubungan persahabatan
Menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia - Filipina dan Malaysia - Indonesia

    a)  Huraikan faktor-faktor yang menentukan corak dan arah dasar luar
         negara.

Faktor Sejarah
 • menyediakan peluang pekerjaan
 • Melalui Dasar Pandang ke Timur, kemasukan pelabur dari Jepun / Korea digalakkan
 • Menjalin hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun
 • Menjalin hubungan baik dengan negara-negara  Islam/OIC

Faktor politik
 • Berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagat
 • Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain
 • Berpegang teguh prinsip-prinsip / piagam PBB
 • Bagi memelihara keamanan dunia
 • Menyokong semua resolusi PBB

Faktor geografi
 • kedudukan yang strategik di Asia Tenggara
 • Bersempadan dengan negara di rantau ini
 • Perairannya menjadi laluan utama kapal-kapal dagang
 • Keselamatan negara serantau akan mempengaruhi Malaysia

Faktor demografi
 • Hubungan diplomatik dengan negara Islam
 • Sejajar dengan penduduknya majoriti beragama Islam
 • Tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel
 • Negara berkenaan menceroboh/ menindas pribumi Palestin
 • Menentang keras Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan
 • Tidak mengadakan sebarang hubungan diplomatik dengan negara berkenaan

b) Terangkan perkembangan dasar luar negara
Sentiasa berubah mengikut peredaran masa / perkembangan dunia

Ditentukan oleh perkembangan semasa


Tahap Pertama semasa Tunku Abdul Rahman

 • Dasar pro-Barat
 • anti komunis

 • Dasar berbaik-baik dengan negara jiran / Komanwel

 • Ia dilaksanakan disebabkan faktor politik/,ekonomi / sosial.

 • Faktor politik merujuk kepada ancaman komunis

 • Malaysia mendapatkan bantuan  pertahanan daripada negara-negara Komanwel

 • Seperti Britian/USA/Australia

 • Malaysia menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu (AMDA)

 • Menubuhkan ASA • Penubuhan Maphilindo

 • Penubuhan ASEAN

 • Faktor ekonomi pula memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain

 • kerana Malaysia anggota blok sterling,

 • mengharapkan permintaan negara Barat

 • terhadap hasil timah / getah.

 • pelabur Britain masih menguasai ekonomi Malaysia

 • Bagi mengurangkan kebergantungan ini,Malaysia yang mengamalkan pasaran bebas

 • Mula membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Jepun/USA/Singapura/Jerman Barat

 • mencari pasaran baru


Tahap Kedua semasa: Tunku Abdul Razak  & Tun Hussein

·         Mengamalkan dasar berkecuali
·          berbaik-baik dengan semua negara.

·         Perubahan ini  disebabkan kurangnya peranan AMDA

·         kurangnya pengaruh Britain di timur

 • pergolakan yang berlaku di Vietnam.

 • Mengisytiharkan ZOPFAN

 • Menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China

·         Menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam


Tahap Ketiga  semasa  Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad

 • mengekalkan dasar tahap kedua

 • tetapi memberi penekanan kepentingan ekonomi.

 • Malaysia menjalin hubungan yang lebih erat dengan  ASEAN

 • seperti menyelesaikan krisis Vietnam /Kampuchea.

 • Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur.

 • dengan menggunakan Jepun / Korea Selatan sebagai model pembangunan

 • Malaysia mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara lain

 • Menerusi lawatan oleh Perdana Menteri,Dato Seri Dr Mahathir

 • ke negara Afrika/Amerika Selatan /Caribbean / Pasifik Selatan

 • Malaysia  menandatangani perjanjian perdagangan dua hala.

 • Malaysia menjalin hubungan dengan negara Dunia Ketiga.


 •  
 Huraikan peranan /sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau

Peranan dan sumbangan ASEAN

·         Tuan rumah mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN pada November1971
·         Menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur
·         Mengisytiharkan Negara- Negara ASEAN sebagai ZOPFAN
·         Mengadakan mesyuarat bagi membentuk kerajaan demokratik  campuran Kampuchea di Kuala Lumpur pada tahun 1982
·         ASEAN diisytiharkan sebagai Zon Bebas Senjata Nuklear
·         Tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan pelabuhannya mengangkut bahan atau senjata nuklear
·         Kerjasama dalam projek –projek perindustrian
·         Contoh baju uria di Bintulu, Sarawak
·         Kerjasama ekonomi ASEAN melalui AFTA
·         Mengemukan idea memperluas kerjasama ekonomi melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan
·         Oleh Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad dinamakan EAEC
·         Kerjasama tidak rasmi diadakan melalui konsep ASEAN +3
·         Kerjasama dalam pendidikan
·         Tertubuhnya Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN/ SEAMEO
·         Kerjasama dalam semua bidang
·         Pembinaan pusat serantau untuk Sains dan Matematik/ RECSAM
·         Kerjasama dalam bidang kebudayaan dan sosial
·         Menubuhkan Tabung  Kebudayaan ASEAN
·         Pertukaran rancangan television dan radio
·         Sukan SEA diadakan
·         Kerjasama dalam bidang pelancongan
·         Mengadakan Tahun Melawat ASEAN pada tahun 1992
·         Kerjasama melalui Dasar berbaik-baik dengan negara jiran
·         Contohnya Pertubuhan ASA/ MAPHILINDO / ASEAN


Peranan dan sumbangan MAPHILINDO

·         Mencapai kata sepakat memohon bantuan PBB
·         Mendapatkan pandangan masyarakat Sabah dan Sarawak
·         Menghantar perwakilannya / Lawrence V.Michael More
·         Bersetuju dan menyokong pembentukan MalaysiaApakah faedah/ manfaat yang diperoleh Malaysia daripada menganggotai pertubuhan  serantau?

ASEAN
·         Menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur
·         Mengisytiharkan Negara- Negara ASEAN sebagai ZOPFAN
·         Mengadakan mesyuarat bagi membentuk kerajaan demokratik  campuran Kampuchea di Kuala Lumpur pada tahun 1982
·         ASEAN diisytiharkan sebagai Zon Bebas Senjata Nuklear
·         Tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan pelabuhannya mengangkut bahan atau senjata nuklear
·         Kerjasama dalam projek –projek perindustrian
·         Contoh baja uria di Bintulu, Sarawak
·         Kerjasama ekonomi ASEAN melalui AFTA
·         Mengemukan idea memperluas kerjasama ekonomi melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan dinamakan EAEC
·         Kerjasama tidak rasmi diadakan melalui konsep ASEAN +3
·         Kerjasama dalam pendidikan
·         Tertubuhnya Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN/ SEAMEO
·         Kerjasama dalam semua bidang
·         Pembinaan pusat serantau untuk Sains dan Matematik/ RECSAM
·         Kerjasama dalam bidang kebudayaan dan sosial
·         Menubuhkan Tabung  Kebudayaan ASEAN
·         Pertukaran rancangan televisyen dan radio
·         Sukan SEA diadakan
·         Kerjasama dalam bidang pelancongan
·         Mengadakan Tahun Melawat ASEAN pada tahun 1992
·         Kerjasama melalui Dasar berbaik-baik dengan negara jiran
·         Contohnya Pertubuhan ASA/ MAPHILINDO / ASEAN


MAPHILINDO
 • Mencapai kata sepakat memohon bantuan PBB
 • Mendapatkan pandangan masyarakat Sabah dan Sarawak
 • Menghantar perwakilannya / Lawrence V.Michael More
 • Bersetuju dan menyokong pembentukan Malaysia

     Keanggotaan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan  telah  menjadi
     pemangkin kepada kejayaan negara .
    Jelaskan kejayaan tersebut?

·            Keamanan negara terjamin
·            Kedaulatan negara terpelihara
·            Perkembangan ekonomi
·            Wujudnya pakatan ekonomi /EAEC/ ASEAN +3/ AFTA
·            Menjadi rantau bebas daripada ancaman senjata nuklear
·            Menjadi negara contoh dalam membanteras ancaman komunis
·            Menjalin hubungan bilateral / multilateral
·            Malaysia menjadi hab halal
·            Mewujudkan pasaran bebas
·            Berjaya membina Pusat Serantau Sains Matematik / RECSAM
·            Tuan rumah Persidangan OIC
·            Tawaran biasiswa kepada pelajar dari negara anggota OIC
·            Menganjurkan  persidangan anti keganasan dalam kalangan negara Islam
·            Menubuhkan SITTDEC di Kuala Lumpur
·            Menganjurkan sukan SEA
        (Mana-mana jawapan yang munasabah)
Apakah cadangan anda untuk mengekalkan keamanan / kedaulatan /hubungan luar

·         Memastikan hubungan baik dengan semua negara.
·         Menjamin keselamatan rakyat
·         Menjamin keamanan negara
·         Memelihara kepentingan nasional
·         Mengekalkan kedaulatan negara
·         Menggalakkan pembangunan ekonomi
·         Menggalakan kemajuan ekonomi
·         Mewujudkan rasa cinta kepada negara
·         Mengukuhkan kesetiaan kepada raja dan negara
·         Mengamalkan sikap terbuka
·         Mengekalkan hubungan diplomatik
·         Mewujudkan perpaduan rakyat
·         Mewujudkan kerjasama politik, ekonomi, sosial
·         Memelihara sistem perundangan
·         Menghormati perlembagaan negara
·         Mengelakkan perlumbaan senjata
·         Mewujudkan zon aman, bebas dan berkecuali
·         Mewujudkan zon bebas nuklear
·         Mewujudkan sistem pentadbiran mantap
·         Mengekang budaya negatif
·         Mengekang demonstrasi jalanan
·         Memupuk kesejahteraan sejagat
·         Menjalin hubungan dengan negara majuApakah cabaran untuk mengekalkan keamanan / kedaulatan /hubungan luar

·         Ketidakstabilan politik
·         Berlaku demontrasi jalanan
·         Pemerintah tidak adil
·         Politik berasaskan kaum
·         Tiada kerjasama dalam masyarakat
·         Tidak mematuhi undang-undang
·         Tidak menghormati sistem demokrasi
·         Keruntuhan akhlak/ gejala sosial / jenayah
·         Tidak mengamalkan nilai-nilai murni
·         Berlaku campurtangan pihak luar
·         Amalan tradisi terpinggir
·         Masyarakat tidak mengamalkan sikap tolak ansur
·         Hubungan diplomatik yang renggang
·         Tidak menghormati kedaulatan negara lain
·         Wujudnya perlumbaan senjata api
·         Ekonomi yang tidak stabil
·         Berlaku amalan rasuah
·         Masyarakat kurang semangat patriotisme
        [Mana-mana jawapan munasabah]Apakah nilai-nilai murni/iktibar/pengajaran yang diperoleh melalui  pengamalan dasar luar negara?

 • Bijaksana merancang strategi
 • Bekerjasama antara pemimpin dan rakyat
 • Perundingan/musyawarah dalam membuat keputusan
 • Berusaha dengan gigih
 • Permuafakatan antara pemimpin negara
 • Mengekalkan perpaduan kaum/bersatu padu
 • Bekerjasama antara kaum
 • Bertolak ansur antara satu sama lain
 • Mengamalkan sistem pemerintahan Demokrasi
 • Tidak berputus asa dalam usaha mencapai kejayaan
 • Tabah menghadapi cabaran
 • Menanam semangat meneroka
 • Rakyat / pemimpin yang berwawasan
 • Mengamalkan sikap berdikari
 • Bersikap Inovatif dan kreatif dalam semua bidang yang diceburi
 • Mengamalkan pemikiran terbuka dalam menyelesaikan masalah
 • mengekalkan keamanan
 • Menjalankan Pentadbiran teratur/sistematik
 (Mana-mana jawapan yang munasabah)


Dicadangkan membuat ayat yang lengkap

Malaysia terus memainkan peranan yang penting dalam hubungan dengan negara lain.
Apakah pengetahuan yang anda peroleh daripada pelaksanaan dasar luar negara , iktibar kepada diri, bangsa dan negara  serta harapan  anda untuk masa depan Malaysia yang lebih gemilang.

Pengetahuan
l  Langkah -langkah dinamis dan Strategi dasar luar penting bagi memastikan negara dapat terus bersaing  dari segi politik , ekonomi dan sosial.
l  Perlu mengejar maklumat  dan mengikuti perubahan semasa dalam mengejar kemajuan
l  Semangat dan daya saing rakyat negara penting untuk berjaya pada peringkat dunia
Iktibar pada diri/bangsa/negara


Memperkaya ilmu berkaitan dasar luar
Memiliki semangat patriotisme/ cinta akan negara
Menanamkan jati diri
Memperoleh idea baru untuk meningkatkan kemajuan negara
Mempertahan kedaulatan negara
Kerjasama penting untuk mencapai kejayaan
Semangat meneroka dalam pelbagai bidang

Harapan

Mengekalkan hubungan baik dengan negara-negara lain
Keamanan dunia bertambah baik
Berkongsi kepakaran dalam semua bidang
Malaysia menjadi negara maju / makmur
Taraf kehidupan rakyat meningkat
Pentadbiran negara mendapat pengiktirafan dunia
Mengukuhkan identiti negara dan bangsa Malaysia
(Mana-mana jawapan yang munasabah)

[cadangan supaya pelajar mengambil juga maklumat daripada bahagian rumusan]


93 comments:

 1. mengapa cikgu bagi pelajar cpoy n paste...bagilah cikgu utk pljr spm buat kali terakhir

  ReplyDelete
  Replies
  1. sy dh letak arahan di atas ye

   Delete
  2. Pelik betul dia tanya soalan gitu. Cikgu dah baik hati nak menolong, masih lagi menyoal perbuatan cikgu

   Delete
  3. cikgu semangnya saya nak buat terima ksih...:)

   Delete
  4. jangan mempertikaikan perbuatan cikgu ... dia susah payah menolog pelajar ... otak ada ... berfikirlah secara rasional ...

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
  6. trima kseh cgu...gu kite blakow!!

   Delete
  7. terima kasih cikgu

   Delete
 2. Assalamualaikum cikgu.. boleh tolong email tema umum ini sekali dengan soalan kbkk nya terima kasih,,.. ini email saya GadisFebruaru96@gmail.com.. saya harap cikgu dapat membantu saya.. dan saya harap soalan kbkk ada sekali ye.. terima kasih cikgu kerana membantu..

  ReplyDelete
  Replies
  1. sila ikut arahan di atas..selamat mencuba ye

   Delete
  2. copy paste je lahh. apa susahnyeee. cikgu dah tolong kitorang dah

   Delete
 3. Terimakasih banyak-banyak dengan bahan ini.

  ReplyDelete
 4. Cikgu, bolehkah saya meminta sejarah paper 3 tema 12.2?(ASEAN,MAPHILINDO,ASA,...)

  ReplyDelete
 5. ada skema jawapan bagi tajuk 11.3 : Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat tak ( Sejarah Kertas 3 )

  ReplyDelete
  Replies
  1. saya ambik exam spm persendirian. disebabkan sejarah subjek wajib lulus , baru skrg saya menangis nak cari sourcE. thanks byk2 cikgu .. so mana2 jawapan boleh pakai kan ?

   saya dengar , utk sejarah paper 3 , kita boleh bawak bahan masuk dalam dewan ujian, betul ke ?

   first time amik spm ..
   dulu mak suh belajar rajin2 , saya malas .. aduina

   Delete
 6. cikgu,boleh tengok ni tak? saya rasa akan keluar soalan macam aras 1 ,2 dan 3 tu.

  http://www.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/sej/hsp_sej_f5b.pdf

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. TERBAIK LAA... ADA JUGA CIKGU YG CEMERLANG MCM NI. SAYA DOAKAN CIKGU DIPERMUDAHKAN SEGALA URUSAN.. AMINNNNN..

  ReplyDelete
 9. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 10. terima kaseh cekgu :)

  ReplyDelete
 11. Terima Kasih banyak2 cikgu........:)..........Inshaallah kami lakukan yang terbaik mungkin untuk Sejarah serta SPM kami

  ReplyDelete
 12. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 13. Terima kasih Cikgu. Diharap dapat membantu anak saya dan calon-calon SPM yang lain...

  ReplyDelete
 14. Waaa best nya cikgu skrg ne.. Ne baru pembimbing tq cikgu...

  ReplyDelete
 15. terima kaseh cikgu,,,,,

  ReplyDelete
 16. kenapa tak boleh copy eh cikgu ?

  ReplyDelete
 17. Terima kasih cikgu kerana perkongsian yang diberi.Ini sangat membantu saya.Doakan saya dapat A+ dalam subjek ini ye.
  pelajarSPMipoh♥

  ReplyDelete
 18. salam ckgu.. why saya xleh nk copy.. blh ckgu email kt saya.. wanbest96@gmail.com
  plzzz sngt2 ckgu saya perlukannya...

  ReplyDelete
 19. terima kasih untuk nota ni.. saye mmg perlukan ini.. terima kasih cikgu sarah.. wish u good luck

  ReplyDelete
 20. tq tcer :) this gonna help me very much

  ReplyDelete
 21. Terima kasih byk2 cikgu! All the best to all of us! :D

  ReplyDelete
 22. CIKGUUUUU SARAHHHH COMELLL1!!!!!!


  TQ SO MUCH LOVE HUGS!!! <3 HHEHEHEH

  ReplyDelete
 23. cikgu, saya taboleh copy nota ni :( dia tu;is 'the page at sarahcikgusejarah.blogspot.com says: function disabled' boleh cikgu tlg emailkan kertas 3 ni kpd saya ? slumberz_syakirah@yahoo.com. tlg ya cikgu. terima kasih banyak2 :)

  ReplyDelete
 24. thank you! mohon share :)

  ReplyDelete
 25. terima kasih :)

  ReplyDelete
 26. Cikgu, ada ramalan utk kertas 2 tak ? saya lemah sangat :( teruatama bahagian B

  ReplyDelete
 27. Cikgu, boleh tolong emailkan kepada saya? Terima kasih cikgu. :)
  Elizeleeliz@gmail.com

  ReplyDelete
 28. Terima kasih cikgu ;) semoga Allah mempermudahkan segala urusan cikgu.

  ReplyDelete
 29. Thank you very much, teacher.saya harap maklumat ini dapat membantu saya dan rakan-rakan saya sewaktu peperiksaan nanti..:)

  ReplyDelete
 30. thanks .. from sabah...

  ReplyDelete
 31. Terima kasih banyak cikgu. Dengan cara begini cikgu dapat membantu anak-anak di seluruh Malaysia. Syabas, Teruskan usaha murni ini. Semoga lebih Berjaya cikgu.
  Ikhlas - Parents from Sabah.

  ReplyDelete
 32. alhmdlh..ni berkat kerjasama Panel Sejarah Negeri Johor :)

  ~go PPMP Sejarah Johor~

  ReplyDelete
 33. Assalammualaikum , cikgu terima kasih :) saya harap jawapan yang cikgu berikan sangat berguna :) terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 34. terima kasih,cikgu :D

  ReplyDelete
 35. terima kasih cikgu atas perkongsian ini...cikgu ada tak peruncgan sejarah krtas 2??

  ReplyDelete
 36. http://sarahcikgusejarah.blogspot.com/2013/07/spm-2013.html

  SPM 2013

  ReplyDelete
 37. terima kasih cikgu .. g0d bless u .

  ReplyDelete
 38. cikgu sarah , terima kasih banyak-2 . bersyukur sangat dapat jumpa blog cikgu nihh . may Allah always bless you

  ReplyDelete
 39. semoga Allah memberkati usaha cikgu.terima kasih

  ReplyDelete
 40. cikgu sarah,bolehkah kamu email jawapan ini kepada saya? kerana says tidak dapat copy seperti yang cikgu cakap~
  alice_eng1996@hotmail.com

  ReplyDelete
 41. cikgu, blh tlg emilkn tak?? zamima96@gmail.com

  ReplyDelete
 42. assalamualaikum,cikgu..sy mohon jasa baik cikgu untuk email kn sy jawapan ini di iqa1996@gmail.com??terima kasih,cikgu..doakan sy 9a+ spm 2013 ea....

  ReplyDelete
 43. Terima Kasih Banyak Cikgu di atas maklumat Kertas 3 Sejarah SPM tahun ini.. Doakan kejayaan saya dan pelajar SPM tahun 2013...

  ReplyDelete
 44. as'salam cikgu .. trima kasih bnyk2 .. skrg kerja sy jd lebih mudah utk buat kertas 3 sejarah .. ^-^
  ~Ash~

  ReplyDelete
 45. saya mohon jasa baik guru untuk email kan saya skema jawapan ini
  email saya: readyforloveEvelyn@gmail.com
  terima kasih banyak~

  ReplyDelete
 46. Salam,cikgu kenapa tak boleh copy ?? ^-^ ke ??

  ReplyDelete
 47. Terima kasih Cikgu kerana share. \OvO/

  ReplyDelete
 48. terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 49. TERIMA KASIH CIKGU....

  ReplyDelete
 50. cikgu tlong emailkan kt sya... tq very much..

  ReplyDelete
 51. terima kasih cikgu,
  insyaallah kami akan buat yg terbaik..:)

  ReplyDelete
 52. terima kasih cikgu.. ini dapat membantu saya walaupun bukan saya yg menduduki peperiksaan

  ReplyDelete
 53. Terima kasih cikgu... InsyaAllah... Mudah-mudahan bahan2 ini dapat membantu saya dalam peperiksaan nanti...

  ReplyDelete
 54. Terima kasih dengan bantuan cikgu ....semoga cikgu dan keluarga senantiasa dirahmati serta diberkati Allah selalu....Terbaeeekkkk.

  ReplyDelete
 55. TQ Cikgu............. kita jumpa di syurga....

  ReplyDelete
 56. Terima Kasih cikgu...

  ReplyDelete
 57. cikgu,sya dah bca arahan mcm mna nk copy bnda ni,tpi masalahnya sy buat tak boleh pun

  ReplyDelete
 58. assalam cikgu...blh x saya copy bhn nie dan bwk masuk ke dwn peperiksaan?

  ReplyDelete
 59. Minta maaf ye cikgu,tetapi bahan yang ada dekat sini memang 100 peratus keluar ke?
  Ini baru first time saya cari bahan sendiri,selalunya fotostat dari kawan.

  ReplyDelete
 60. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 61. ckgu cmne nak tekan +C tu..

  ReplyDelete
 62. cikgu ni bukan bab 5 ?

  ReplyDelete
 63. Cikgu ada skema jawapan untuk bab7 tingkatan 5 ke? Soalan adalah Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem demokrasi selepas kemerdekaan. Bincangkan . Boleh cikgu tolong saya?

  ReplyDelete
 64. aiyo...juz press ctrl+c can copy then press paste in microsoft lol wat for u guys want email

  ReplyDelete
 65. Terima kasih cikgu! Semoga segala usaha cikgu sentiasa diberkati Allah.

  ReplyDelete
 66. Terima kasih cikgu! Semoga segala usaha cikgu sentiasa diberkati Allah.

  ReplyDelete
 67. terima kasih cikgu semoga urusanmu dipermudahkan . doakan yg terbaik utk saya .

  ReplyDelete