ad

Tuesday, 21 February 2012

KBKK~form 4


Pada pendapat anda, apakah sumbangan masyarakat Zaman Logam yang                           dihargai sehingga ke hari ini?
           
(i)         ..............................................................................................................

(ii)        ..............................................................................................................
[2 markah]

Sebagai generasi muda, apakah sumbangan anda untuk memajukan ekonomi                      negara?

(i)         ..............................................................................................................

(ii)        ..............................................................................................................
[2 markah]

Andaikan anda seorang pemimpin negara, apakah langkah yang akan                                  diambil untuk melahirkan masyarakat berilmu?

(i)         ..............................................................................................................

(ii)        ..............................................................................................................

(iii)       ..............................................................................................................
[3 markah]

Pada pandangan anda, bagaimanakah agama mempengaruhi kehidupan seharian kita?

(i)         ..............................................................................................................

(ii)        ..............................................................................................................
[2 markah]

Pada pendapat anda, mengapakah masyarakat tamadun awal membina petempatan di lembah sungai?
                                                                                                                        [6 markah]


Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan pembentukan sistem sosial di kalangan masyarakat tamadun awal?
                                                                                                                        [6 markah]

Pada pandangan anda, mengapakah penduduk tamadun Indus berupaya membina bandar terancang?
                                                                                                                     [6 markah]

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian yang masih digunakan sehingga hari ini.
          [6 markah]No comments:

Post a Comment