ad

Thursday, 8 September 2011

Trial esok?

Perjanjian Aqabah
1.     Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam. 621M mengunjungi lagi dan wujud perjanjian Aqabah 1. Syarat Perjanjian:
a.      Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. Dan Rasul
b.     Membantu Nabi saw
c.     Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah.
2.     Selepas perjanjian hantar Mus’ab bin Umair untuk mendakwah.
3.     622M Perjanjian Aqabah 2. Syaratnya :
a.      Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw.
b.     Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah ke Madinah
c.     Mereka secara sukarela mengadakan tempat tinggal
d.     Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah
e.      Kesediaan mempertahankan Islam.
4.     Kesan Perjanjian:
a.      Penghantaran utusan dakwah ke Madinah
b.     Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia
c.     Perlindungan bagi orang Islam Makkah.
d.     Jaminan dan keselamatan orang Islam Makkah terjamin
e.      Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah.
f.       Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah
g.     Megembalikan keaman dan persaudaraan  masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam.
h.     Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah.


Piagam Madinah atau Sahifah Madinah
1.     Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka  Nabi pada 622M- berpandukan wahyu.
2.     Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat Islam dan Bukan Islam.
3.     Mencatatkan tentang tanggungjawab ketua negara dan rakyatnya
4.     Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam.
5.     47 fasal . 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka. 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah.
6.     Boleh dirumus kepada 7 aspek penting yg merangkumi politik, ekonomi, sosial spt
a.      Pentadbiran
      i.          Nabi Muhamad pemimipin di Madinah
      ii.         Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan Bukan Islam
b.     Agama
      i.          Bebas mengamalkan sebarang agama
      ii.         Bebas mengamalkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam.
c.     Sosial
      i.          Masyarakat sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama              terhadap negara
      ii.         Tidak boleh bermusuhan
d.     Perundangan
      i.          Undang-undang Islam diguna pakai, tetapi undang-undang kekeluargaan dalam         kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam
      ii.         Undang-undang Islam menekankan pengingsafan dan bukannya jatuhan       hukuman.
      iii.        Menetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat mengesahkan      jenayah.
e.      Pertahanan
      i.          Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara
f.       Kedudukan kaum Yahudi
      i.          Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah
g.     Ekonomi
      i.          Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara
      ii.         Unsur tipu dan riba dihapuskan.

Kepentingan Piagam Madinah

1.     Model kerajaan Islam yang unggul
2.     Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan kaum
3.     Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat.
4.     Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan.
5.     Berjaya membentuk masyarakat  berasaskan ummah
Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain

Cara pertembungan:
1.     Perdagangan dan perniagaan
a.      Zaman Nabi pertembungan dengan Syam
b.     Penguasaan Islam di Teluk Parsi,Laut Merah dan Timur Mediteranean pertembungan dengan Tamadun Rom dan Yunani
c.     Orang Islam menetap dan berdagang di Canton Cina .
2.     Hubungan diplomatik
a.      Penghantaran kumpulan peneroka ke Gibraltar, Selatan Sepanyol.
b.     Bertemu dengan orang bukan Islam di Cardova, Valencia, dan Rhonda dan berjaya buat hubungan diplomatik. Boleh memahami cara hidup, pandangan politik,keagamaan, ekonomi dan pentadbiran.
3.     Penaklukan dan ketenteraan
a.      Kerajaan-kerajaan Islam membentuk ekpedisi ketenteraan.Menguasai Iraq dan Iran. Bertembung dengan Tamadun Parsi.
b.     Penaklukan Mesir dan Afrika Utara bertembung dengan Tamadun Eropah.
4.     Kebudayaan
a.      Kemasukan Islam ke Sepanyol wujud kebudayaan baru. Bahasa Arab menjadi bahasa utama.berpusat di Cardova.
b.     Lahir golongan Mozarab – orang Kristian yang ambik kebudayaan Islam dan Berbahasa Arab.
5.     Intelektual
a.      Berlaku antara ahli fikir Islam dan bukan Islam.
b.     Ilmuan islam berjaya mendalami ilmu dan keilmuan Eropah.
Kesan Pertembungan

1.     Dapat dilihat melalui sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia.
a.      Keagamaan sendiri.- satu nilai akidah – percaya kepada Allah swt. Sediakan sistem perundangan berdasarkan Quran dan Hadis. Berasakan syariah dan akidah mudah diterima kerana sarwajagatnya. Islam tidak menghapuskan amalan, cara hidup dan adat setempat.
2.     Perluasan kawasan penyebaran Islam
a.      Melahirkan bentuk kerajaan dan masyarakat spt
            i.          Kerajaan Delhi Mughal
            ii.         Cina wujud masyarakat islam
            iii.        Umaiyah, Abbasiyah dan Uthmaniah wujud kerajaan pusat yang kuat.
b.     Memboleh orang Islam menguasai ekonomi. Dengan memastikan keselamatan laluan perdagangan. Dibuat dengan cara
            i.          Uthmaniah mempunyai Armada laut yang kuat .Menguasai Laut Merah,                                      Mediteranean dan Teluk Parsi.

c.     Pedagang Islam berjaya berdagang hingga ke India,Ceylon, Kepulauan Melayu, Cina, Sepanyol, Selatan Perancis, Armenia, dan selatan gurun Sahara.
d.     Menguasai Istanbul pusat pertembungan dunia timur dan barat.
3.     Mempengaruhi proses urbanisasi dan organisasi sosial
a.      Mempengaruhi penyelarasan undang-undang yang saksama – cth di Balkan Zaman Uthmaniyah.
b.     Kebudayaan  dan Intelektual
      i.                Perkembangan pendidikan agama dan bukan agama spt Matematik,  Sains dan            Teknologi. Zaman Abasiyah pelajar diwajbkan belajar - Ilmu Mantik ( Logik ),                            Geografi, Sejarah, Sains Fizikal dan Biologi.
      ii.               Tatatertib berpakaian, berfikir, bertutur, berdagang dan berpolitik. Zaman                    Uthmaniyah , Sepanyol – orang bukan Islam mengamalkan cara hidup Islam.
1.     Betutur dalam bahasa Arab, berpakaian Islam, tatasusila kehidupan. – dilakukan sehingga zaman Renaissance
2.     Peranan penting dimainkan oleh golongan Mudejar – orang Islam setempat yang menetap di kawasan majoriti Kristian.
4.     Pertukaran pendapat antara cendikiawan.
a.      Peringkat awal cendikiawan Islam mengumpul maklumat dan teks penulisan.
b.     Diterjemahkan  daripada penulis Greek spt Aritotle, Plato, Galen dan Hipocrates.
c.     Proses penterjemahan wujudkan perpustakaan – Baituhikmah, Zaman Abbasiyah
d.     Wujudkan budaya keilmuan  dan intelektual yang tinggi.
e.      Ahli fikir Islam yang terawal menjalankan penyelidikan  ialah:-
      i.                Abu al-Aswad al- Duali 7M
      ii.               Hunayn bin Ishaq 873M – terjemah karya Greek
      iii.              Al-Fazari – terjemahan hasil karya Tamadun India.
5.     Perkembangan penterjemahan dan intelektual.
a.      Zaman kemuncak antara 8M- 1258M , mula runtuh Kerajaan Abbasiyah.
b.     Lahirkan cendikiawan Islam spt:-
      i.                Zakaria al-Razi ( 865 -925M) – Perubatan – Kepentingan klinikal, Hasilkan 20                            karya spt Al-Hawi( Ensiklopedia perubatan) Terjemahkan hasil Galen-ahli                            perubatan Greek
      ii.               Al-Zahrawi ( 936-1013M) – Kajian Perubatan dan Farmasi
      iii.              Al-Khawarizmi – Matematik dan Astronomi.

Sebab-sebab kedatangan imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak abad ke-19.
Kurang buruh tempatan
Kekurangan buruh di dalam sektor pertanian dan perlombongan mendorong British membawa masuk imigran.
British benar masuk
British telah membawa masuk tenaga buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan.
Kemiskinan di negara sendiri.
Kemiskinan di tempat asal mendorong kedatangan buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan.
Melayu tidak tentang
Orang Melayu tidak menentang imigran China dan India berhijrah ke Tanah Melayu.
Hubungan tTradisi yg sudah ada.
Hubungan tradisi yang terjalin antara Tanah Melayu dengan India yang telah mendorong mereka berhijrah ke Tanah Melayu.
Peluang kerja.
Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam perusahaan getah dan bijih timah.
Kestabilan Politik.
Kestabilan politik di Tanah Melayu mempengaruhi buruh asing ini untuk ke sini.

Cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu pada abad ke-19.

1.     Sistem Tiket Kredit
Dikumpul dari kg.
Melalui sistem tiket kredit,bakal imigran ke Tanah Melayu ini dikumpulkan dari kampung-kampung di negara China oleh kheh-tau atau ketua.
Ketua bayar wang
Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang dibawa dikenali sin kheh.
Buat perjanjian
Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis untuk menjelaskan hutang bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh yang tertentu.
Sin Kheh diawasi.
Sin kheh diletakkan dibawah pengawasan nahkoda atau agensi buruh setelah menerima bayaran daripada bakal majikan.
Tiket dibekalkan.
Sin kheh dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka tuju serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang.
Pemborong buruh.
Sin kheh yang sampai di pelabuhan akan diambil oleh pemborong buruh bertindak sebagai orang tengah untuk diserahkan kepada majikan dengan bayaran tertentu.

2.     Sistem Pengambilan kakitangan
Majikan hantar pegawainya.
Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan tenaga buruh.
Tambang dibiayai majikan.
Segala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh majikan.
Pegawai Iring buruh.
Pegawai yang dihantar bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga mereka sampai di tempat majikannya.

3.     Sistem Pengambilan Rumah Kongsi
Dilakukan Pegawai Di Cina.
Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi.
Pegawai yg biayai
Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut sehinggalah mereka sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu.
Diserah tuan rumah kongsi .
Buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi,pembawa buruh akan dibayar dengan kadar tertentu seperti yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya.

4.     Kemasukan Secara Berkumpulan
Tajaan Charles Brook
Kedatangan imigran ini telah berubah ekoran wujudnya tajaan oleh Charles Brooke melalui syarikatnya yang beribu pejabat di Singapura.
Persetujuan ketua Foochow – Sarawak.
Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow di Sarawak secara berkumpulan dengan persetujuan antara ketua Foochow di Sibu dengan Charles Brooke.
Sektor pertanian.
Imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor pertanian gambir dan lada hitam.

Maksud kangani
Seorang yang diberi kepercayaan dan lesen oleh majikan untuk mendapatkan tenaga buruh dari India.

Cara kemasukan buruh India ke Tanah Melayu abad ke-19.

1.     Sistem Buruh Bebas
Sendiri
Buruh dari India yang memasuki Tanah Melayu melalui sistem buruh bebas,akan datang sendiri dengan biayaan masing-masing.
Atur
Kedatangan mereka diaturkan oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi.
Bebas
Setelah tiba di Tanah Melayu,mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki.

2.     Sistem Kontrak
Majikan biaya
Majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu dan sebagai balasannya buruh tersebut akan bekerja dengannya untuk jangka masa tertentu (antara 1-3 tahun) dengan bayaran yang paling minimum,iaitu antara 9 hingga 13 sen sehari.3.     Sistem Kangani
Lesen
Seseorang kangani yang diberi kepercayaan oleh majikan,akan diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh.
Wang Pendahuluan
Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh tersebut sehingga mereka tiba di Tanah Melayu.
Pengurus agensi
Seseorang kangani adalah seperti pengurus agensi yang membawa masuk pekerja asing.

GERAKAN ISLAH DI TANAH MELAYU
Maksud Gerakan Islah 
 
*      Gerakan Islah adalah satu gerakan pemulihan yang berusaha membetulkan pandangan masyarakat Melayu terhadap Islam.
*       Ia bertujuan untuk memajukan umat Islam berdasarkan ajaran al-Quran dan Hadis.
*       dipimpin oleh Kaum Muda setelah tamat belajar di Universiti al-Azhar di Mesir
Tokoh-tokoh /pelopor 
*      Sheikh Tahir Jalaludin
*       Syed Syeikh al-Hadi
*       Dr. Burhanuddin al-Helmy Matlamat / tujuan / isu
*      menyampaikan idea mereka demi kemajuan umat Islam selaras dengan kemajuan dunia pada waktu itu.
*       Memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu.
*       Menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Melayu
*       Mengkritik raja yang tidak berperanan dalam memajukan orang Melayu.
*       Mengkritik pembesar Melayu yang tidak berperanan dalam memajukan
*      orang Melayu.
Akhbar/ Majalah
*      Al-Imam
*       Neracha
*       Edaran Zaman
*       Pengasuh
*       Saudara
Tokoh-tokoh 
Sheikh Tahir Jalaluddin
*      Tokoh gerakan Kaum Muda.
*       merupakan seorang tokoh yang menjadi pendukung kepada akhbar al-Imam
*       menulis dalam majalah al-Manar.
Syed Syeikh al-Hadi
*      tokoh gerakan Kaum Muda
*       menubuhkan Jelutung Press
*       menerbitkan majalah Saudara.
*       mendirikan madrasah al-Masyhor di Pulau Pinang 
*       mengarang Novel Hikayat Faridah Hanum.
Halangan/Tentangan
*      Perjuangan Kaum Muda ini telah ditentang oleh Kaum  Tua yang terdiri daripada golongan alim ulama dan telah lama menguasai masyarakat dengan fahaman lama mereka.
*       Bagi mereka Islam itu hanyalah akhirat dan fardu ain semata-mata sehingga sukar untuk Kaum Muda mempengaruhi masyarakat Melayu megenai ajaran Islam yang sebenarnya.
*       Gerakan gologan Kaum Muda ini tidak dapat bergerak  dengan baik di negeri-negeri Melayu kerana terdapat beberapa undang-undang yang menghalang pengaruh Kaum Muda.
*       Undang-undang tersebut tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran Sultan.
*      Risalah dan Buku karya tokoh-tokoh Kaum Muda juga dilarang di bawa masuk ke negeri-negeri Melayu.
*       Tekanan British dan Kaum Tua tidak dapat menghalang sepenuhnya Gerakan Islah dalam masyarakat Melayu, terutamanya  dalam bentuk pendidikan.
Sumbangan
*      Beberapa buah madrasah telah ditubuhkan oleh kaum Muda yang menjalankan sistem pendidikan Islam.
*       Pendidikan tersebut meliputi pendidikan untuk dunia dan akhirat seperti fardu ain, ilmu hisab dan bahasa Inggeris.
*       Kaum perempuan juga diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan.


Dalam konsep pengasingan kuasa, kuasa pemerintahan dibahagikan kepada tiga cabang iaitu, badan perundangan, badan pelaksana dan badan kehakiman
 
 

2 (a) Huraikan peranan badan pelaksana di negara kita .
                                                    [8 markah]  
F1
-
Merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan
F2
-
Merupakan pembuat dasar tertinggi negara
F3
-
Penggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara
F4
-
Perdana Menteri adalah Ketua Jemaah Menteri
F5
-
Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri mengetuai sesebuahatau  beberapa kementerian
H5a
-
Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar kerajaan merancang, menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial negara kita
H5b
-
Setiap kementerian diketuai oleh seorang Menteri,Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan Setiausaha politik
F6
-
Seseorang Menteri yang tidak diberikan tugas dalam kementerian  dikenali sebagai Menteri Tak Berportfolio dan akan diberikan tugas-tugas tertentu oleh Perdana Menteri
F7
-
Perkhidmatan Awam diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara yang bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan
F8
-
Pentadbiran kementerian diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian
H8a
-
KSK dibantu oleh kakitangan kerajaan yang dikenali sebagai pegawai  perkhidmatan awam
F9
-
Semua kakitangan awam bertanggungjawab melaksanakan dasar dan  tugas yang ditetapkan oleh kerajaan
F10
-
Jabatan kerajaan diketuai oleh Ketua Jabatan ytang dikenali sebagai  Ketua PengarahNo comments:

Post a Comment