ad

Tuesday, 16 August 2011

Preparation Trial SPM 2011


3
(a)        Nyatakan dua ciri bandar terancang di Mohenjo-Daro dan Harappa.

            -           Teratur dan sistematik
            -           Bandarnya terbahagi kepada dua bahagian
                  -           Di kelilingi oleh tembok
                  -           Bahagian utamanya merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan
                  -           Bahagian kedua ialah kawasan perumahan
                  -           Disusun berasaskan blok berbentuk empat segi
                  -           Setiap blok dipisahkan oleh jalan raya yang lurus
                  -           Terdapat sistem kumbahan terancang
                  -           Sungai berfungsi sebagai jalan perhubungan
[ 2 markah ]

(b)        Jelaskan pengkhususan pekerjaan masyarakat tamadun Indus?
                             
            -           Menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan / pertanian / pertukangan / pembuatan / artisan
            -           Aktiviti perdagangan membabitkan perdagangan luar termasuk dengan Mesopotamia
            -           Bukti penemuan cop mohor Indus di Mesopotamia
            -           Hasil perdagangannya ialah emas/gading gajah/manik/hasil pertanian
            -           Petani bercucuk tanam makanan seperti barli/kacang
            -           Ahli masyarakat menjadi artisan terlibat dalam pembinaan/penghasilan barangan logam/barangan tembikar
[ 2 markah ]

(c)        Senaraikan organisasi sosial masyarakat Lembah Indus

-               Terbahagi kepada dua golongan / golongan atasan dan golongan bawahan
            -           Golongan atasan terdiri daripada pendeta dan pedagang
-           Pendeta mempunyai kuasa/pengaruh yang besar dalam mengawal akviti masyarakat terutama perkara yang melibatkan keagamaan
            -           Tampuk pemerintahan dipegang oleh pendeta
            -           Golongan bawahan terdiri daripada petani dan buruh
            -           Petani menjalankan aktiviti pertanian dan menyalurkan sebahagian hasil kepada pihak berkuasa
            -           Golongan buruh menjalankan kegiatan peburuhan seperti menjaga kebersihan bandar/membina tembok di benteng/membina terusan
[ 2 markah ]

(d)        Apakah sumbangan tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia?

            -           Mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan harian
-           Perancangan bandar
                  -           Kemajuan dalam geometri
                  -           Kemajuan pembinaan / seni bina
                  -           Teknologi pembakaran batu-bata dengan suhu tinggi
                  -           Sifat keterbukaan
                  -           Membuat hubungan dengan tamadun lain
[ 2 markah ]

(e)        Mengapakah tamadun Indus dianggap matang?

-           Pencapaian cemerlang dalam perancangan bandar
            -           Menjalankan kegiatan perdagangan antarabangsa
            -           Kemajuan dalam bidang ekonomi, rohani dan kepercayaan
            -           Melahirkan masyarakat yang kreatif
            -           Menghasilkan teknologi hebat
            -           Mempunyai sifat keterbukaan
[ 2 markah ](b)        Nyatakan situasi yang membenarkan peperangan dalam Islam.

-           Mempertahankan diri / apabila diserang
-           Mencari keamanan
-           Menjaga tempat ibadat
-           Menjaga maruah negara
-           Menentang kezaliman
-           Mempertahankan maruah agama
-           Mempertahankan maruah bangsa
[ 2 markah ]

(c)        Namakan dua peperangan yang berlaku di antara orang Islam Madinah dan orang Quraisy Makkah.

-           Perang Badar
-           Perang Uhud
-           Perang Khandak
-           Perang Tabuk
[ 2 markah ]

(d)        Berikan dua bukti Islam berkembang secara sukarela dan toleransi.

-           Nabi Muhammad s.a.w  mengampunkan tawanan Arab Quraisy dalam
peperangan Badar
-           Tentera Islam dilarang membunuh sesuka hati dalam peperangan
-           Peperangan antara orang Islam Madinah dengan pihak Quraisy Makkah adalah untuk mempertahankan maruah agama, bangsa dan negara
-           Islam berkembang meluas selepas Perjanjian Hudaibiyah iaitu semasa dalam tempoh aman

[ 2 markah ]

KBKK
(e)        Pada pendapat anda, mengapakah peperangan pada masa sekarang perlu dielakkan?

-       Kemusnahan yang berlaku lebih besar
-       Kedua-dua belah pihak mengalami kerugian / kemusnahan
-       Peperangan akan melibatkan banyak negara / pihak          
-       Jawapan lain yang sesuai
[ 2 markah ]


1          Pembukaan semula kota Makkah pada  8 Hijrah bersamaan tahun 622 M. telah membawa kepada kepesatan perkembangan Islam

(a)        Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w membuka semula kota Makkah?
[ 6 markah ]
F1     -
Tempat kelahiran Nabi Muhammad s.a.w
F2     -
Tempat lahirnya agama Islam
F3     -
Pihak Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah
F4     -
iaitu tidak menghormati hak kebebasan yang dipersetujui bersama
F5     -
dengan membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah yg berpihak kpd Islam
F6     -
Sebagai strategi jangka panjang utk meneruskan penyebaran Islam
F7     -
Memantapkan kedudukan kerajaan Islam Madinah
(b)        Apakah faktor kejayaan pembukaan semula kota Makkah?
[ 6 markah ]
F1     -
Nabi memasuki kota Makkah secara bijak
F2     -
Berpegang kepada prinsip aman tanpa kekerasan
F3     -
Pengislaman bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w / al-Abbas
F4     -
Pengislaman ketua Arab Quraisy / Abu Suffian
F5     -
Tektik mengepung kota Makkah
F6     -
Menerusi empat arah berlainan
F7     -
Arah utara, selatan, barat dan barat daya Makkah
F8     -
Nabi member jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung
F9     -
Semangat ketakwaan dan keyakinan tentera Islam


(a)           Nyatakan kesan pembukaan semula kota Makkah.
[ 8 markah ]
F1     -
Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah
F2     -
Penyembahan berhala dihapuskan selama-lamanya
F3     -
Digantikan dengan Islam
F4     -
Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam
F5     -
Kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam
F6   - 
Menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia untuk mengerjakan ibadat.
F7     -
Membuktikan negara Islam yang dibentuk di Madinah begitu kukuh sehingga dapat membuka kota Makkah
F8     -
Menjadi pembuka jalan bagi penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab
F9     -
Dakwah Islamiah dapat disebarkan secara aman
F10   -
Mewujudkan pemerintahan Islam yang kuat  berpusat di Madinah
Gerakan Nasionalisme
  • Filipina
  • Thailand


       2       (a)         Nyatakan perkembangan gerakan nasionalisme tahap ke dua di Filipina?

                                                                                                                                                                   [ 12 markah ]

F1
-
Penubuhan Katipunan oleh Andres Bonifacio
F2
-
Memulakan penentangan secara radikal
F3
-
Matlamat Katipunan untuk menyatukan bangsa Filipina
F4
-
Mencapai kemerdekaan melalui revolusi
F5
-
Menggunakan media cetak  iaitu akhbar Kalayan untuk menyebarkan fahaman revolusi kepada rakyat
F6
-
Melancarkan revolusi bersenjata untuk menggulingkan sepanyol tetapi gagal
F7
-
Bonificio di hukum mati oleh Emilio Aguinaldo
F8
-
Aguinaldo bekerjasama dengan Amerika dan berjaya mengusir Sepanyol
F9
-
Penguasaan Amerika terhadap Filipina
F10
-
Pengisytiharan kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo tidak  disahkan oleh Amerika
F11
-
Revolusi diteruskan dan Aguinaldo ditangkap
F12
-
Kerajaan Amerika membenarkan penubuhan parti-parti politik sederhana
F13
-
Dewan Perhimpunan diketuai oleh Sergio Osmena
F14
-
Parti Nasional memenangi pilihanraya pada tahun 1907
F15
-
Nasionalis Filipina menuntut kemerdekaan melalui perlembagaan                             


Muka surat 22-23          

      ( b )      Berikan ciri-ciri gerakan nasionalisme di Thailand
                                                                                                                                                                  [8 markah ]
                                                                                                     
F1
-
Gerakan tidak bersifat antipenjajah
F2
-
Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik kerabat di raja
F3
-
Penentangan rakyat terhadap raja berkuasa mutlak
F4
-
Menentang kelemahan sistem pemerintahan
F5
-
Menentang sikap boros Raja Vajiravudh
F6
-
Melancarkan Revolusi Thai oleh parti rakyat untuk menamatkan raja berkuasa mutlak
F7
-
Gerakan tahap kedua akibat rasa tidak puas hati rakyat
F8
-
penguasaan ekonomi oleh kapitalis Barat dan China
F9
-
Phibul Songram meluluskan undang-undang menyekat penguasaan ekonomi oleh orang China, sekolah China dan  akhbar China
F10
-
Phibul Songram menggalakan penduduk tempatan melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan ekonomi
F11
-
Semua jawatan tinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut Buddha
F12
-
Phibul Songram telah menukar nama Siam kepada Thailand yang bermaksud Tanah Bebas
F13
-
Hasil kerjasama Jepun dalam Perang Dunia ke dua, Thailand berjaya mendapatkan semula wilayah-wilayah di IndoChina dan Tanah Melayu

Muka Surat 10-11


3        ( a )      Nyatakan perubahan pentadbiran yang diperkenalkan oleh Perancis di IndoChina.

                                                                                                                                                                        [8 markah ]
             
F1
-
Gabenor Jeneral bertanggungjawab terus kepada Kementerian Tanah Jajahan di Paris
F2
-
Pembentukan sebuah kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise    
F3
-
Terdiri daripada Vietnam, Kemboja dan Laos
F4
-
Ketua pentadbir di IndoChina adalah Gabenor Jenaral
F5
-
Perancis menguasai pentadbiran
F6
-
Semua rang undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis
F7
-
Pemerentah wilayah jajahan adalah Leftenan Gabenor
F8
-
Kerajaan tempatan perlu membayar cukai kepada kerajaan pusat
F9
-
Kerajaan tempatan juga perlu menyediakan kerahan tenaga
F10
-
Pentadbiran kerajaan tempatan tidak dicampuri oleh kerajaan pusat3(a)
Suruhanjaya Cobbold disertai oleh tiga orang pegawai British iaitu Lord Cobbold,
Sir Anthony Abell dan Sir David Watherston serta rakyat tempatan iaitu Dato’ Wong
Pow Nee dan Tan Sri Ghazali Shafie.
Apakah tujuan penubuhan Suruhanjaya Cobbold?
-
Meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia
-
Membuat penilaian
-
Mengemukakan cadangan kepada pihak British

[1 markah](b)
Nyatakan peranan yang telah dilaksanakan oleh Suruhanjaya Cobbold?

-
Telah meninjau pendapat penduduk Sarawak dan Sabah
-
Menerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan
-
Memulakan tugasnya dari bulan Februari  hingga April 1962
-
Mengemukakan laporan mereka kepada kerajaan British pada Jun 1962
-
Satu per tiga menyokong tanpa syarat, satu per tiga menyokong dengan
syarat kepentingan mereka dilindungi dan satu per tiga inginkan kemerdekaan terlebih dahulu                        

[ 2 markah]


(c)
Nyatakan dua keputusan yang diperolehi Suruhanjaya Cobbold setelah meninjau
pendapat penduduk Sarawak dan Sabah

-
Satu per tiga menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat
-
Satu per tiga menyokong dengan syarat kepentingan mereka dilindungi
-
Satu per tiga inginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia

[ 2 markah]


(d)
Cadangan Suruhjaya Cobbold diperincikan oleh Jawatankuasa Antara Kerajaan
(JAK). Jawatankuasa ini dianggotai oleh wakil-wakil dari?

-
Persekutuan Tanah Melayu
-
Britain
-
Sarawak
-
Sabah

[ 2 markah]
                                                           
( e)
Pada pendapat anda mengapakah pada peringkat awal penduduk Sarawak dan Sabah tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia?

-
Belum ada keyakinan untuk membentuk pemerintahan sendiri
-
Bimbang negeri mereka dikuasai oleh Persekutuan Tanah Melayu
-
Bimbang kehilangan identiti
-
Bimbang dikuasai oleh orang Melayu
-
Bimbang sumber ekonomi mereka dikuasai oleh kerajaan Persekutuan Tanah Melayu
-
Inginkan kemerdekaan terlebih dahulu

[ 3 markah]


4            (a)  Terangkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kerajaan Persekutuan bagi
                   menjayakan penubuhan  Malaysia.                                                         
[ 10 markah ]

F1
-
Tunku Abdul Rahman Mengadakan lawatan
H1a
-
Lawatan ke Sarawak, Sabah dan Brunei
H1b
-
Menerangkan konsep, tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia
F2
-
Mengadakan rundingan
H2a
-
Antara pegawai-pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai-
pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura
F3
-
Menubuhkan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum (JPPK)
H3a
-
Menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia
H3b
-
Mengumpul pandangan dan menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan
Malaysia
F4
-
Pembentukan Suruhanjaya Cobbold oleh British
H4a
-
Mengemukakan satu memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold  
H4b
-
Memberikan pertimbangan kepada pandangan dan pendapat untuk dimasukkan ke
dalam perlembagaan baru
H4c
-
Suruhanjaya Cobbold meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang
gagasan Malaysia
H4d
-
Membuat penilaian dan mengemukakan cadangan kepada British
H4e
-
Menurut laporan Suruhanjaya ini, penduduk Sarawak dan Sabah satu per tiga
H4f
-
Menyokong, satu per tiga menyokong bersyarat dan satu per tiga lagi inginkan
kemerdekaan terlebih dahulu
H4g
-
Cadangan Suruhanjaya ini diperincikan oleh Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
F5
-
Jawatankuasa Antara Kaum (JAK) ditubuhkan
H5a
-
Menerangkan penubuhan Malaysia
H5b
-
Membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah
F6
-
Malaysia, Indonesia dan Filipina mengadakan perjumpaan
H6a
-
Mengadakan sidang kemuncak antara Tunku Abdul Rahman, Presiden Soekarno
dan Presiden Macapagal di Manila
H6b
-
Hasil rundingan MAPHILINDO ditubuhkan
H6c
-
Ketiga-tiga negara bersetuju mencari jalan penyelesaian dengan bantuan PBB
H6d
-
Perwakilan Malaysia ke PBB telah dibentuk oleh Setiausaha Agung PBB,
U Thant dengan menghantar wakil meninjau sekali lagi pendapat rakyat
Sarawak dan Sabah
H6e
-
Majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyertai persekutuan Malaysia
F7
-
Tarikh pembentukan Malaysia terpaksa ditunda pada 16 September 1963 kerana laporan daripada PBB serta penentangan daripada Indonesia dan Filipina
(b)   Senaraikan perkara-perkara dalam Akta Malaysia yang dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia.                                                                                  
 [ 4 markah ]

F1
-
Urusan hal ehwal luar negeri menjadi tangungjawab kerajaan Persekutuan
F2
-
Agama Islam merupakan agama Persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah
F3
-
Agama lain bebas diamalkan
F4
-
Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan
F5
-
Bahasa Inggeris dan bahasa lain boleh digubakan
F6
-
Sarawak dan abah, bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris sehingga selepas 10 tahun selepas hari Malaysia
F7
-
Sarawak dan Sabah diberikan kuasa mengawal hal ehwal imigresen  dan perkhidmatan awam
F8
-
Rakyat bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat taraf sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu.


(c)   Andaikan anda pemimpin di Sarawak dan Sabah pada ketika itu, mengapakah anda
      bersetuju dengan idea pembentukan Malaysia?       
 [ 4 markah ]

F1
-
Berjaya menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu dengan negeri-negeri jirannya bagi kepentingan bersama
F2
-
Memaparkan ciri-ciri kepimpinan tokoh tempatan di Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah
F3
-
British sanggup bekerjasama dan bertolak ansur demi mencapai kesejahteraan bersama
F4
-
Memastikan kedaulatan negeri terjamin
F5
-
Mengekalkan kesejahteraan dan perpaduan antara negeri
 
2. Gambar di atas menunjukkan Jata Negara
    (a)  Namakan dua negeri yang dikaitkan dengan lambang pokok.                            
-
-
Melaka
Pulau Pinang
[ 2 markah ]

    (b)  Senaraikan tiga negeri yang dilambangkan oleh lima bilah keris.                     
-
-
-
-
-
Perlis
Kedah
Kelantan
Terengganu
Johor
[ 3 markah ]

    (c)  Berikan maksud untuk lambang-lambang Jata Negara berikut.                           
 (i)     Harimau
 (ii)    Bulan sabit
 (iii)   Bunga raya
-
-
-
Keberanian
Islam agama rasmi
Bunga kebangsaan
[ 3 markah ]

    (d)  Mengapakah setiap negeri mempunyai Jata Negeri masing-masing?                
-
-
-
Lambang rasmi negeri
Lambang kemegahan penduduk
Simbol identiti negeri
[ 2 markah ]

Muka Surat  191

3. (a)  Namakan lagu kebangsaan British yang menjadi lagu kebangsaan
          negara sebelum merdeka                                                                                  
-
God Save the Queen
[ 1 markah ]

    (b)  Tuliskan baris ketiga lirik lagu kebangsaan negara kita.
-
Rakyat idup bersatu dan maju
                                           [ 1 markah ]
     
    (c)  Nyatakan tiga tuntutan ke atas rakyat Malaysia yang ada dalam lagu Negaraku.                                                                                                            
-
-
-
-
-
-
-
Bersyukur
Taat kepada raja
Kesetiaan kepada tanah air
Sanggup berkorban mempertahankan negara
Semangat patriotik / cintakan tanah air
Hidup bersatu
Mencapai kemajuan
[ 3 markah ]

(d)   Bilakah Jalur Gemilang perlu dikibarkan?
-
-
-
-
Dalam majlis rasmi
Dalam adat istiadat rasmi
Hari Kebangsaan
Hari Keputeraan DYMM Yang di-Pertuan Agong
                                           [ 3 markah ]
     
(e)   Mengapakah anda perlu menghormati bendera Malaysia?
-
-
-
Simbol perpaduan
Simbol kebangaan
Simbol kedaulatan


3.   Kelemahan daripada  pergantungan  ekonomi  Negara-Negara  Selatan terhadap negara maju telah membawa kepada penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan.

a     Apakah matlamat penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan?                                                                                                                                   
             -      Mengatasi harga eksport bahan-bahan mentah
             -      Meningkatkan kerjasama ekonomi negara anggota
             -      Meningkatkan kerjasama teknikal negara anggota
                                                                                                                                                                         [2 markah]                                       
b.    Mengapakah ekonomi Negara-Negara Selatan bergantung kepada negara maju?                                                                                                                                 
-      Tidak mempunyai kepakaran memproses bahan mentah
-      Tidak mempunyai modal memproses bahan mentah menjadi barangan siap
                                                                                                                                                                        [1 markah]

c.     Apakah kesan pergantungan ini                                                                                                                                  
             -      Kawalan terhadap harga bahan mentah oleh negara maju
             -      Kadar faedah yang tinggi terhadap pinjaman yang diberikan kepada Negara-Negara Selatan.
                                                                                                                                                                        [1 markah]

d.    Jelaskan projek-projek yang dirancang oleh Negara-Negara Selatan untuk mengatasi masalah pergantungan terhadap negara maju.                                                                                                                                 
             -     Menubuhkan Kumpulan 15 / G15
             -     Kerjasama dalam bidang sains
             -     Kerjasama dalam bidang teknologi
             -     Penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan
             -     Penubuhan Sistem Kewangan Perdagangan Global
             -     Penubuhan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan
                                                                                                                                                                         [4 markah]

e.    Pada pendapat anda mengapakah kita perlu mengurangkan pergantungan kepada negara
       maju dalam membangunkan ekonomi negara (KBKK)
       -     Dapat menentukan harga bahan mentah yang dieksport
       -     Ekonomi negara tidak dipengaruhi kuasa luar / negara maju
       -     Politik dalam negara tidak diengaruhi kuasa luar / negara maju
       -     Membentuk sikap berdikari
       -     Negara dapat membuat sebarang keputusan tanpa campurtangan luar
       -     Jawapan lain yang sesuai
                                                                                                                                                 [2 markah]


       2.    Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)  mengamalkan  prinsip berkecuali dalam
       melaksanakan matlamat  penubuhannya.

a.     Jelaskan prinsip perjuangan NAM.

             F1    -  Mengekalkan keamanan dunia
             F2    -  Tidak menyokong Blok Barat atau Blok Komunis
             F3    -  Elak campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara
             F4    -  Menghormati kedaulatan sesebuah Negara
             F5    -  Menyelesai pertelingkahan melalui perundingan
             F6    -  Persefahaman antara negara
             F7    -  Menghormati hak asasi manusia                                                                                              
                                                                                                                                                [ 6 Markah]

      
b.    Terangkan sumbangan Malaysia dalam pergerakan NAM.   
F1   -  Dalam Sidang Kemuncak Ketujuh di New Delhi tahun 1987, Malaysia membuat usul    
           membela kepentingan negara-negara sedang membangun.
             H1a -  Membangkitkan isu Palestin,
             H1b -  Kerjasama ekonomi dan isu Benua Antártika
             F2   -  Dalam Sidang Kemuncak Kelapan di Harare,
             H2a -  mencadangkan dasar Aparteid di Afrika Selatan dihapuskan
             F3   -  Dipilih sebagai Naib Presiden Sidang Kemuncak NAM di Belgrade
             F4   -  Dilantik sebagai ahli Kumpulan 16
             H4a -  Membincangkan isu kerjasama politik negara anggota
             F5   -  Menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak NAM ke 13  pada 2003
             H5a -  Sidang ini berjaya mendaftarkan dua negara anggota iaitu Timur Leste dan Pulau
                        Catalina
             F6   -  Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha menghidupkan kembali NAM
             H6a -  Pernyataan bersama dikeluarkan tentang kedudukan Palestin
             H6b -  dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq                   
                                                                                                                                    [ 10 Markah]

c.     Mengapakah negara kita mengamalkan prinsip berkecuali dalam konteks hubungan antarabangsa?         
F1   - Dapat  berbaik-baik dengan semua negara
             F2   - Tidak bergantung dengan mana-mana kuasa besar dunia
             F3   - Tidak mahu bersekongkol dengan mana-mana kuasa dunia
             F4   - Ingin mengadakan hubungan ekonomi dengan semua negara
             F5   - Tidak terlibat dalam mana-mana konflik antarabangsa
             F6   - Menyumbang untuk mengekalkan keamanan dunia
             F7   - Jawapan lain yang sesuai
                                                                                                                                                 [4 markah]Muka Surat 234-235

3     Tamatnya Perang Dunia Kedua telah membawa kepada kemunculan blok dunia dan Perang Dingin.

       a.   Nyatakan ciri-ciri blok negara berikut
            
             i.     Blok kapitalis
             F1   -  Negara demokratik
             F2   -  Pemilihan kerajaan melalui pilihan raya
             F3   -  Peluang perniagaan terbuka
             F4   -  Membenarkan pemilikan persendirian
             F5    -  Kebebasan individu sepenuhnya

             ii.    Blok Komunis
             F6    -  Pemerintahan oleh diktator
             F7    -  Parti Komunis sahaja diiktiraf
             F8    -  Perniagaan dimiliki / diuruskan oleh kerajaan sahaja
             F9    -  Kebebasan individu dilindungi dan dikawal
                                                                                                                                                 [8 markah]

       b.   Mengapakah blok dunia ini terbentuk?          
             F1    -  Kegagalan rundingan untuk menyelesaikan Perang Dunia Kedua
             F2    -  Perpecahan antara negara-negara
             F3    -  Bertindak secara bersama
             F4    -  Menjaga kepentingan negara ahli
             F5    -  Berasaskan geopolitik
             F6    -  Perbezaan ideologi
             F7    -  Perbezaan fahaman politik
             F8    -  Keinginan membuktikan kekuatan
             F9    -  Persaingan untuk menyebarkan pengaruh
             F10  -  Persaingan memajukan kepentingan masing-masing di Eropah dan Asia
                                                                                                                                                 [8 markah]

c.   Jelaskan kesan Perang Dingin    
      F1    -  Pembentukan blok dunia
      F2    -  Penubuhan NATO
      F3    -  Penubuhan Warsaw
      F4    -  Penubuhan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara / South-East Asia Treaty
                 Organisation (SEATO)
      F5    -  Perlumbaan senjata
                                                                                                                                                [4 markah]                                                                   No comments:

Post a Comment