ad

paper 3 bab 7

 P/S : Kepada semua pembaca post ini, jika anda ingin copy, silakan..caranya ialah select yang mana perlu, kemudian tekan ctrl+C, open microsoft word, paste di word.. selamat mencuba dan all the best in SPM 2013

regards,
Cikgu Sarah 
                       KUMPULAN 4
Tajuk Umum Tugasan
TAJUK 8.4 ISLAM DI ASIA TENGGARA
(Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah  Tingkatan 4 Bab 7)

 Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;
I.                    Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks,
        buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain.

II.                  Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan
        bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.


III.                Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.


Tajuk 8.4 : Islam di Asia Tenggara
(Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah  Tingkatan 4 Bab 7)
SOALAN
Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah meninggalkan  kesan ekonomi terhadap negara kita. Bincangkan.
Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Aspek
Perincian
Markah penuh
Pengenalan
Memahami kehendak tugasan soalan
1.Pengenalan

Jelaskan secara ringkas tentang teori  kedatangan Islam ke Asia Tenggara

5 markah
Isi dan huraian
Memahami proses penyebaran Islam di Asia Tenggara
2.Faktor-faktor kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Terangkan factor-faktor kedatangan Islam ke Asia Tenggara

30 markah

Menganalisis kesan penyebaran Islam terhadap ekonomi Asia Tenggara
3. Kesan penyebaran Islam dalam sistem ekonomi Asia Tenggara

Terangkan kesan penyebaran Islam dalam sistem ekonomi Asia Tenggara15 markah

Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi  serantau
4. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi serantau.

Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi serantau.
15 markah


Menilai kejayaan Malaysia dalam ekonomi serantau


                       


5. Kejayaan Malaysia dalam kegiatan ekonomi serantau

Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam kegiatan ekonomi di peringkat serantau.


10 markah

Mencipta /menjana idea usaha-usaha Malaysia kea rah menghadapi cabaran ekonomi di abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara
6. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran ekonomi di abad 21

Jelaskan cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara
10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotism daripada perkembangan ekonomi  negara
7. Nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi.

Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi negara
10 markah

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan
8. Rumusan

·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
·         Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

5 markah

Peraturan pemarkahan
Cadangan jawapan
Soalan
Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah meninggalkan  kesan ekonomi terhadap negara kita. Bincangkan.
Soalan
Isi dan huraian
Markah


1
Pengenalan
Teori kedatangan Islam ke  Asia Tenggara
Dari  Semenanjung  Tanah Arab
1-      Dikemukakan oleh John Crawford
2-      Aktiviti para pedagang
3-      Pelabuhan di Selat Melaka menjadi tempat persinggahan
4-      Prof Syed Muhammad Naquib al Attas
5-      Wujud persamaan penulisan dan kesusasteraan
6-      Persamaan adat resam dan kebudayaan
7-      Pengislaman raja
Dari India
8-      Emanuel Gadinho Eredia dan SQ Fatimi
9-      Peranan Canton / Guang Zhou
10-   Perpindahan beramai-ramai
11-   Batu bersurat Terengganu
12-   Persamaan senibina
Dari india
13-   Snouck Hurgronje
14-   Hubungan perdagangan antara India dan Asia Tenggara
15-   Batu marmar pada nisan
16-   Persamaan unsur kebudayaan
17-   Kedatangan islam dibawa oleh pedagang  islam5 markah

2
Faktor-faktor kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Perdagangan
1 - Disebarkan oleh para pedagang dari Arab, China dan India
2 – telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan pelabuhan utama di Asia Tenggara
3 – contoh pelabuhan di Selat Melaka, Teluk Siam, Indo-china, di kepulauan Rempah seperti Maluku, Makasar dan Laut Jawa
4 – Pelabuhan sebagai pusat kegiatan manusia dari pelbagai tempat dan masyarakat tempatan 
5- kepercayaan dan amalan baru sentiasa menjadi tajuk perbualan dan ikutan
6 – kemurnian sikap dan tingkah laku pedagang Islam menjadi ikutan penduduk setempat
7 – perkampungan pedagang Islam menjadi pusat perbincangan tentang agama Islam di kalangan pedagang
8 – Semangat dakwah Islamiah tertanam di hati pedagang menarik minat masyarakat tempatan di Bandar-bandar pelabuhan
9 – pedagang membawa ulama untuk menyebarkan Islam
10 – Ulama tinggal beberapa bulan atau menetap di pelabuhan untuk menjalankan kegiatan dakwah
11 – Pedagang amalkan sifat berhemah dan lemah lembut semasa menyebarkan Islam
12 – Sifat mahmudah pedagang menarik minat  lebih ramai penduduk tempatan memeluk Islam
13 – hubungan baik pedagang Islam dengan pemerintah tempatan
14 – Pemerintah member keistimewaan tertentu kepada pedagang yang singgah di kawasan mereka
15 – Kejujuran dan sifat amanah para pedagang
16 – Pedagang dianugerahkan jawatan syahbandar di beberapa pelabuhan di Asia Tenggara

Perkahwinan
17 – Melalui perkahwinan siasah dan perkahwinan biasa
18 – Perkahwinan siasah berlaku di kalanagan kerabat diraja
19 – Contoh di Melaka Sultan Mansur Syah dan Sultan Muzaffar Syah mengahwinkan puteri mereka dengan raja Siak, Kampar, Indragiri dan Jambi
20 – Puteri raja Melaka dikahwinkan dengan raja Pahang dan raja Kedah
21 – dengan perkahwinan ini negeri tersebut diislamkan
22 – perkahwinan biasa berlaku antara pedagang atau ulama Islam dengan penduduk tempatan
23 – Islam tersebar di kalangan keluarga yang baru dikahwini
24 – Seterusnya Islam disebarkan di kalangan masyarakat sekeliling keluarga yang dikahwini oleh pedagang

Pengislaman raja dan golongan bangsawan
25 – Masyarakat Melayu sangat mentaati raja
26 – raja dan golongan bagsawan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap rakyat
27 – Apabila raja memeluk Islam, amalan ini diikuti oleh rakyatnya
28 – Contohnya pengislaman Megat Iskandar Syah diikuti oleh pembesar Melaka, keluarga diraja dan rakyat Melaka
29 – di Pasai, pengislaman Raja Malik al-Salih menyebabkan pembesar turut memeluk Islam
30 – Selepas pengislaman Raja Malik al-Salih, Pasai menjadfi kerajaan yang kuat dan Islam tersebar dengan cepat

Kelahiran kerajaan Islam
31 – Kerajaan Islam yang awal seperti Perlak, Samudera-Pasai, Melaka, Acheh, Demak, mataram, Sulu dan Mindanao
32 – Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang terkenal
33 – Tun Perak memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam
34 – Tun Perak berjaya menakluk Aru, Rokan, Siak, Kampar dan Inderagiri
35 – kawasan baru yang dikuasai mendapat keistimewaan daripada Melaka
36 – Selepas rakyat memeluk Islam, ulama dihantar ke kawasan tersebut untuk mengajar tentang Islam
37 – Johor-Riau menguasai Melaka dan berusaha meningkatkan penyebaran Islam
38 – Berusaha menawan kembali Melaka daripada Portugis
39 – mengelak daripada penyebaran agama kristian
40 – Setelah menguasai Majapahit, Demak menyebarkan Islam ke seluruh Pulau Jawa
41 – diikuti oleh kerajaan Pajang dan Mataram
42 – Acheh menjadi kuasa terkuat di Asia Tenggara
43 – Acheh menanungi negeri kecil di Sumatera Utara dan menakluk negeri di Tanah Melayu
44 – Acheh menjadi pusat perdagangan yang penting dan digelar Serambi Mekah
45 – Kebanyakan orang Islam singgah di Acheh dalam perjalanan ke Makkah untuk menunaikan haji
46 – Pattani diislamkan pada tahun 1457
47 – Rajanya Raja Phaya Tu Nakpa menganut Islam dan menukar namanya Sultan Mahmud Syah
48 – Penyebaran Islam dilakukan sepenuhnya semasa pemerintahan Sultan Mudzaffar Syah
49 – Bukti ketibaan Islam di Brunei adalah berasakna catatan China yang menyatakan seorang pembesar iaitu Pu Ali dihantar ke China
50 – Syariff Ali Mufaqih Muqaddam atau Syariff Berkat menyebarkan Islam ke Brunei
51 – Penyebaran Islam ke Champa berdasarkan penemuan batu nisan bertarikh 1039M dan sebuah prasasti bertarikh 1025M yang mencatatkan syarat pembayaran cukai dan hutang

Pusat kebudayaan
52 – wujud di Perlak, Samudera-Pasai, Riau dan Acheh
53 – bertindak sebagi pusat keilmuan dan pusat penyebaran Islam
54 – terdapat institusi pendidikan dan golongan cerdik pandai
55 – Samudera-pasai menjadi pusat penterjemahan di Kepulauan Melayu
56 – kitab Arab diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu
57 – Kitab al-Dur al-Manzum dihantar ke Samudera-Pasai
58 – Cerdik padai dan ulama Samudera-Pasai menjadi pakar rujuk
59 – Contoh buku kesusasteraan Arab Hikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Amir hamzah, Hikayat Nabi Bercukur
60 – memberi semangat dan kekuatan kepada orang Islam untuk menentang musuh
61 – banyak karya puisi seperti syair menarik pembaca menghayati Islam
62 – lahir pemikir Islam seperti hamzah Fansuri, Syeikh Nuruddin al-Raniri, Abdul Rauf Singkel

Peranan Mubaligh
63 – Lahir pendakwah seperti Syeikh Ismail dan fakir Muhammad
64 – di Melaka terdapat Syeikh Abdul Aziz, Mualana Abu Bakar dan Maulana Yusuf
65 – pendakwah mempunyai peribadi yang jujur dan berlemah lembut
66 – di Melaka masjid, istana dan rumah menjadi tempat mempelajari Islam

Keistimewaan islam
67 – konsep Tuhan Yang Esa, keadilan, hak individu dan masyarakat


30 markah

3
Kesan pengaruh Islam dalam  ekonomi

1    -   memperkenalkan institusi ekonomi
2    -   penubuhan Baitulmal oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam di
      Acheh
3    -   berfungsi sebagai perbendaharaan negara
4    -   hasil diperoleh daripada zakat
5    -   hasil diperoleh daripada sedekah
6    -   harta milik negara iaitu sumber kekayaan
7    -   Pelaburan dan saham dijual kepada umat Islam
8    -   Saham dijual kepada umat Islam
9    -   Islam menggalakkan umatnya rajin bekerja
10     -   Islam menggalakkan mencari rezeki yang halal
11     -   Islam melarang umatnya mengemis
12     -   Islam menggalakkan orang Islam berdagang
13     -  Islam mengamalkan unsur-unsur yang halal semasa berurus niaga
14    -  Amalan riba tidak dibenarkan
15    -  Penindasan tidak dibenarkan
16    - Penipuan dilarang
17 -  amalan berjimat cermat
18 -  berusaha bersungguh-sungguh


15 markah

4
langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi serantau.
1-      Menyediakan kemudahan pelabuhan
2-      Pengurusan pelabuhan yang cekap
3-      Tambahkanbilangan pelabuhan antarabangsa
4-      Pelbagaikan fungsin pelabuhan
5-      Menyediakan jalinan pengangkutan/perhubungan
6-      System cukai yang berpatutan
7-      Kawalan kawasan perairan
8-      Memajukan industri perkapalan
9-      Tenaga kerja mahir
10-   Menggunakan teknologi moden
11-   Penambahbaikan infrastruktur
12-   Menggalakkan pelaburan asing
13-   Menjalin hubungan baik dengan semua negara
14-   Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan serantau
15-   Mengekalkan keamanan serantau
16-   Mengekalkan perpaduan kaum
17-   Kestabilan politik/zon aman/bebas/berkecuali
18-   Memajukan hub halal
19-   Peluang pekerjaan
20-   Pelancongan
21-   Pusat perindustrian
22-   Pusat pembuatan
23-   Pusat pemprosesan petroleum
24-   Pusat permainan/sukan
25-   Pusat kapal layar
26-   Pusat penyelidikan/inovasi
27-   Bantuan teknilkal dan nasihat
15 markah


5
Kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam kegiatan ekonomi di peringkat serantau.

1-      Pemodenan  pertanian
2-      Perindustrian berkembang
3-      Perkembangan teknologi
4-      Pelaksanaan K ekonomi
5-      Hubungan antarabangsa berkembang
6-      Pusat kewangan pesisir pantai
7-      Kemajuan  sistem pengangkutan
8-      Kemajuan sisitem komunikasi / perhubungan
9-      Perlombongan
10-   Petempatan
11-   Pentadbiran cekap
12-   Menjadi terkenal
13-   Bersaing
14-   Kemajuan pembinaan10 markah


6
cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara

1 – Persaingan ekonomi dunia
2 – Tekanan daripada Negara maju
3 – kadar pengangguran tinggi
4 – gejala sosial
5 – globalisasi
6 – isu perkauman
7 – kenaikkan harga barangan
8 – kurang tenaga mahir
9 – ekonomi domestic
10 – perbezaan pekerjaan
11 – tiada kerjasama
12 – perbezaan idea
13 – tiada keyakinan diri
14 – persaingan pendidikan
15 – inflasi
(mana-mana yang munasabah)    

Langkah untuk mengatasi cabaran di atas
1 – memperkukuh perpaduan rakyat
2 – meningkatkan R & D
3 – Konsep 1Malaysia
4 – meneroka teknologi baru
5 – memastikan wawasan 2020 dicapai
6 – meneruskan Dasar Ekonomi Baru
7 – Minda kelas pertama
8 – meningkatkan mutu pendidikan
9 – mempelajari dan mencontohi Negara maju
10 – peranan media
11- motivasi tinggi
12 – keyakinan
13 – rakan sebaya
(mana-mana yang munasabah)

10 markah


7
nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi negara

1-      Berdikari
2-      Memanfaatkan kurniaan tuhan
3-      Tidak putus asa /berusaha
4-      Rajin berusaha
5-      Mengekalkan tradisi
6-      Berani menghadapi cabaran
7-      Semangat meneroka
8-      Bercita-cita tinggi / berwawasan
9-      Berani
10-   Pentadbiran teratur
11-   Bekerjasama
12-   Bersatu padu
13-    

10 markah


8
·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
·         Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
Iktibar
1 – memperoleh pengetahuan
2 -  berguna kepada Negara, bangsa dan agama
3 – harapan masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
4 – kemerdekaan
5 – pelbagai kebudayaan
6 – manfaat
7 – mencapai hasrat 2020
8 – menerajui kehidupan
9 – menjalin persahabatan
(mana-mana yang munasabah)

5 markah

123 comments:

 1. Do u have amswer?

  ReplyDelete
  Replies
  1. FOR ALL STUDENTS IN NEED HIS
   to copy this whole document,
   use CHROME, go to SETTINGS. click on PRIVACY, find the CONTENT SETTINGS buttons and DISABLE your JAVASCRIPT.

   Delete
  2. i only have firefox on my computer.. how to copy it?

   Delete
  3. Higlight it all press ctrl c to copy thn ctrl v to paste

   Delete
 2. Tomorrow I'll post the answer ok

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. FOR ALL STUDENTS IN NEED HIS
   to copy this whole document,
   use CHROME, go to SETTINGS. click on PRIVACY, find the CONTENT SETTINGS buttons and DISABLE your JAVASCRIPT

   Delete
  3. what do you mean by "DISABLE YOUR JAVA"

   Delete
 3. when u will post the answer?

  ReplyDelete
  Replies
  1. FOR ALL STUDENTS IN NEED HIS
   to copy this whole document,
   use CHROME, go to SETTINGS. click on PRIVACY, find the CONTENT SETTINGS buttons and DISABLE your JAVASCRIPT

   Delete
 4. dear, today i post another set of paper 3 with answer, this one i will get the answer soon ok :)

  ReplyDelete
 5. i dah tukar bab 1, 2, 3, 7, 8, 9 dan 10
  selamat study ye :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 6. thanks cikgu siti.. soalan dan cadangan jawapan yang cikgu beri memang sangat-sangat membantu saya. thanks a lot! :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. My peasure, I wish I give the best..
   Good luck :-)

   Delete
  2. FOR ALL STUDENTS IN NEED HIS
   to copy this whole document,
   use CHROME, go to SETTINGS. click on PRIVACY, find the CONTENT SETTINGS buttons and DISABLE your JAVASCRIPT

   Delete
 7. Can teacher please email the questions and the answer to me? My email is szee_ee2008@hotmail.com Thanks.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dik, check emel ye :-)
   All the best of luck

   Delete
 8. salam cikgu,
  saya nak cadangan jawapan .
  tolong emailkan asap .

  nur.sab_ena@yahoo.com

  terima kasih.

  ReplyDelete
  Replies
  1. awk..saya nk tnye..awk dpt ker jwpn utk soalan kat ats??klu awk dpt boleh tolong email kan kat saya x??
   arfalyana07@gmail.com

   Delete
 9. Kpd semua, cikgu dh reply, check emel ye dik..maaf juga kalo terlambtt, kdg2 cikgu dh tdo dh..tp bgn pg2, sure cikgu emelkn..

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 10. Cikgu tlg bg jwpan jap

  ReplyDelete
 11. Assalamualaikum,

  Boleh tak email kat email ni.

  nbookworm086@gmail.com

  Terima kasih banyak-banyak

  ReplyDelete
 12. salam,cikgu. emel yg cikgu hantar kt saya, bab 7 takde skema nya. blh tlg emelkn? dkt farah.aini@yahoo.com. tq so muchh cikgu. :))

  ReplyDelete
 13. btw, sy ada bab 6 punye.sy dah emel kt cikgu.

  ReplyDelete
 14. Cikgu ! tolong emel kan jawapan kt sy :)
  Fatin_blueberry@yahoo.com Thanks ^^

  ReplyDelete
 15. *Fatin_blueberry96@yahoo.com

  ReplyDelete
 16. thx a lot ckgu .. teramat membantu saya :D .. really appreciate it,, ;)

  ReplyDelete
 17. Tumpang lalu, cikgu boleh tak emel skema jawapan setiap bab kat address ni (andrew_raphael27@hotmail.com). Harap tak ganggu. Terima kasih cikgu ;DDD  AndrewRaphael.
  ReplyDelete
  Replies
  1. knp xblh copy paste????

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 18. Salam'alaik..cikgu..
  ada x cnth soalan krtas 3 ,bab 1 ???
  kalau ada tlg emelkannya kpd sy,boleh ??
  ini emel sy sempoii96@gmail.com

  ReplyDelete
 19. thank you..boleh ke buat dlm bntuk point..i think dlm perenggan

  ReplyDelete
 20. Ingin dapat A+ dalam Sejarah SPM 2013? Jom dapatkan e-book Sejarah SPM 2013

  Hanya RM10 sahaja..

  berminat? boleh whatsapp di 012-7963455

  For serious buyer only
  CIMB Siti Sarah bt Mohd Noor : 01230015803527

  ReplyDelete
 21. can i have the answer too?
  blackghost_1113@hotmail.com

  ReplyDelete
 22. SALAM CIKGU .. BAB 6 XDE KE ??

  ReplyDelete
 23. Assalamualaikum cikgu . boleh tolong emelkan jawapan kertas 3 bab 7 tingkatan 4 ?
  emel saya : tia_bipskrine@yahoo.com
  kalau boleh hari ni jugak ye cikgu . terima kasih :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. cikgu dah siap ke jawapn2 tu? saya x dapat email pun dari cikgu .

   Delete
 24. assalamualaikum :) boleh tolong email jawapan kertas 3 bab7 tingkatan 4? e mail ; eirdina_dolce@yahoo.com
  thankyou :)

  ReplyDelete
 25. hai,can teacher email paper 3 bab 7 to me. dewinakky@gmail.com. Thank you^^

  ReplyDelete
 26. blh x cikgu email bagi saya??
  hooini_9875@hotmail.com
  thank you so much~

  ReplyDelete
 27. salam.. ckgu blh tlg emailkan kat alamat ni????
  afiena96@gmail.com.. thanks ckgu.. :)

  ReplyDelete
 28. can email for me about tis ans? thk :)
  stupid_a.p@hotmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 29. cikgu bleh tolong e-melkan bab 7 punya soalan dan jawapan di aisyah_azmie@yahoo.com.jasa cikgu amat dihargai

  ReplyDelete
 30. cikgu tlg emelkan soalan dan jawapan bab 7(maynaka_96@yahoo.com)

  terima kasih..........

  ReplyDelete
 31. salam.....cg boleh tak tolong emelkan soalan dan jawapan bab 7 di zulhanif188@gmail.com

  ReplyDelete
 32. Kenapa cikgu kedekut sangat? Tak bagi copy pulak.

  ReplyDelete
 33. cikgu. tlong saya emailkan skema jawapan ni kat email saya email: ierasyahirah16@gmail.com
  lusa dah nak exam kertas 3 bab ini ><

  ReplyDelete
 34. salam cikgu, boleh tolong emailkan tak soalan dan jawapan ke miaenciel@yahoo.com. Terima kasih :D

  ReplyDelete
 35. salam. tolong emailkn sy soalan dan jawapan ke azizanjunaidi@yahoo.com..TQ.. :)

  ReplyDelete
 36. Salam cikgu,tlong emailkan jwp ke ljhao_97@hotmail.com... lusa mau exam.... terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 37. Salam .Boleh emailkan to azzalea_azlie04@yahoo.com ? Esok exam tehee tq :)

  ReplyDelete
 38. teacher,can u send tiz 2 my email..plz n tq!!
  email: dharanibalan336@yahoo.com

  ReplyDelete
 39. assalamuaikum cikgu.. mohon jasa baik cikgu hantarkan jawapan soalan sejarah kertas 3 tingkatan 4 bab 7.. tajuk 8.5 .. nie email saya, nur_reyhan96@yahoo.com

  ReplyDelete
 40. assalamualaikum cikgu..cikgu boleh tak hantarkan jawapan untuk soalan kertas 3 tinkatan 4 bab 7..mintak tolong sangat sangatnye cikgu..pleasee...terima kasih..ini email saya syafika.syaf@gmail.com..terima kasih!!!

  ReplyDelete
 41. Cikgu boleh tolong email soalan dan skema jawapan kertas 3 tingkatan 4 bab7???! please~, lois_123456789@hotmail.com terima kasih!:)

  ReplyDelete
 42. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 43. Cikgu, Can you please send Sejarah Tingkatan Empat Bab 7 Soalan dan Jawapan to my E-Mail. saw_yong_qi@hotmail.com Thank You! :D

  ReplyDelete
 44. Salam cikgu,tlong emailkan jwp ke chaiyikhou@hotmail.com..terima kasih!!!

  ReplyDelete
 45. cikgu, kalau blh tolong emailkan soalan n jawapan bagi Bab 7 T4 kat mail ni ya.. terima kasih byk2! :)
  yap_nicole@live.com.my

  ReplyDelete
 46. Hello...can u email this answers for me?
  wee.weizhen@hotmail.com
  Thanks

  ReplyDelete
 47. Assalammualaikum cikgu ,, cikgu boleh tak cikgu emailkan soalan dan jawapan ni dekat email saya nadiahmustaza97@gmail.com ... terima kasih :)

  ReplyDelete
 48. Hi cikgu. Can you email me the soalan and cadangan jawapan for tingkatan 4 bab 7? Thankyou!
  yeeling_97@hotmail.com

  ReplyDelete
 49. hi,teacher. can you email question and answer form 4 bab 7 for me .urgent need .thx :)
  liliset@outlook.com

  ReplyDelete
 50. hi teacher...can you pls email the question and answer for me...thank you very much
  karlit_97@hotmail.com

  ReplyDelete
 51. hi teacher...can you please email the question and answer for me...thank you very much
  nicholastangzy@hotmail.com

  ReplyDelete
 52. assalammualaikum cikgu, boleh tolong email kan .... kyraunly6897@gmail.com terima kasih

  ReplyDelete
 53. Hi teacher. Can you email the question and answer for me? lydiachinj@gmail.com..Thank you very much.

  ReplyDelete
 54. Hi teacher. Can you please email the question and answer for me?
  lazzyso@hotmail.com,
  thank you very much

  ReplyDelete
 55. hi teacher , can you please email the question and answer for me? aryss0921@hotmail.com
  thank you very much

  ReplyDelete
 56. tacher please email me alexismnlyn@yahoo.com

  ReplyDelete
 57. salam cikgu,
  boleh saya minta cadangan jawapan .
  tolong emailkan di
  nurizzaty51297@gmail.com

  terima kasih.

  ReplyDelete
 58. Cikgu , can you send the questions and answers to mrng3215@gmail.com. Appreciate your help alot... Please and Thank You :)

  ReplyDelete
 59. helo cikgu,boleh minta cikgu emel answer dan question ni ke wei.ivan997@gmail.com x?
  terima kasih diucapkan dulu~hope for ur help~its urgent~

  ReplyDelete
 60. cikgu boleh tolong email skema jawapan bab 7 tingkatan 4 ke narev89@yahoo.com

  ReplyDelete
 61. where are the answers? may i have a link to it?

  ReplyDelete
 62. Hello teacher, may i please have the answers ? email me at magicmasterable97@gmail.com exam tomorrow >< .Thank you :D

  ReplyDelete
 63. assalamualaikum. cg, mtk tolong emailkan ke lovelyaisyah36@yahoo.com . terima kasih atas perkongsian :) semoga urusan cg dipermudahkan. insyaallah :)

  ReplyDelete
 64. salam.cg,mtk tlg emailkan ke nuramira971113@yahoo.com.tq

  ReplyDelete
 65. salam.cg,mtk tlg emailkan ke mohamadnuramira@yahoo.com.tq

  ReplyDelete
 66. salam cikgu.boleh cikgu emailkan kepada saya?tq raihan_k@yahoo.com

  ReplyDelete
 67. Hello teacher, can you email the answer to me... My email address is vernyee97@hotmail.com

  ReplyDelete
 68. cikgu nak jawapan untuk kertas 3 bab 7 Tingkatan4.Pertolongan cikgu amat dihargai.email address saya ialah yamunavedaiyan@gmail.com

  ReplyDelete
 69. can you send to my email leankahyee@gmail.com TQ

  ReplyDelete
 70. assalamualaikum, cg saya nk tnye, cg bleh email kan sya jawapan kertas 3 bab 7 form 5.., sorry klau mengganggu cikgu..
  nornadirahnordin@yahoo.com terima kasih.. :D

  ReplyDelete
 71. salam, boleh cg emelkan dekat sy jawapan kertas 3 bab 7 ni dekat sy?? sy perlukannnya esok. thnx cg. : hamaiza@gmail.com

  ReplyDelete
 72. Salam, boleh cikgu email kan skema jawapan bab7 ni. dayahjalil1507@gmail.com terima kasih

  ReplyDelete
 73. As salam cikgu boleh tolong emailkan saya semua skema jawapan.
  muhammadadamrayyan1610@gmail.com

  ReplyDelete
 74. cikgu pls email saya skema jawapan ini terima kasih devinthr9009@gmail.com

  ReplyDelete
 75. Hi cikgu boleh tak cikgu emelkan saya skena jawapan ni juga? Terima kasih farisha19izzati@gmail.com

  ReplyDelete
 76. assalamualaikum cikgu ble x antaq jaewapan ini ke lovemeloveme534@yahoo.com

  ReplyDelete
 77. Assalamualaikum, sy nk mintak tlg emailkn jwpn ini ke mizanina_nabila@yahoo.com. kerjasa anda amat sy hargai. terima kasih

  ReplyDelete
 78. assalamualaikum cikgu,cadangan jwpn kat ats mmg jwpn nyer yer??

  ReplyDelete
  Replies
  1. assalamualaikum cikgu...minta cikgu email kan jwpn ker arfalyana07@gmail.com
   terima kasih..

   Delete
 79. hi. salam. boleh cikgu email kpd saya untuk jawapan kertas 3 t4 bab 7? ni email sy: rubyduya312@gmail.com

  ReplyDelete
 80. hi. salam. boleh cikgu email kpd saya untuk jawapan kertas 3 t4 bab 7? ni email sy: rubyduya312@gmail.com

  ReplyDelete
 81. can teacher send the answer and the question to me? winnie_hia@hotmail.com

  ReplyDelete
 82. salam cikgu sarah. boleh tolong emailkan saya contoh jawapan tak? terima kasih (email; nadzirah23january@gmail.com)

  ReplyDelete
 83. salam cikgu,boleh tolong send ini di emel saya? emel saya : nurwahidah704@gmail.com
  terimakasih

  ReplyDelete
 84. tak pRAKTIKL . MUNAFIK . AJARAN SESAT

  ReplyDelete
 85. salam.boleh tolong email ke dillarazak2@gmail.com?
  thank u

  ReplyDelete
 86. Thanks cikgu for the answer xD thank you very much

  ReplyDelete
 87. Hey there teacher ! Can u pls send me the answer to my email : vanessa_anne1999@yahoo.com ? I need it ASAP as in by today . Thank you & God bless :)

  ReplyDelete
 88. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 89. cikgu tolong emelkan kat saya.. ismailputeh63@gmail.com. terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 90. cikgu sarah,tolong emelkan jwpn utk kertas 3 bab 7(kdtgn islam di asia tggra)...nursyahirahizzati99@gmail.com..thanks yaa..

  ReplyDelete
 91. wish us luck final exam history paper 1 2 3 form 4 2016
  batch 1317 dxtenang di sana

  thanks and sorry:]

  ReplyDelete
 92. cikgu,boleh tolong emailkan tak
  jijiflutist00@gmail.com

  ReplyDelete
 93. cikgu,boleh tolong emailkan tak
  jijiflutist00@gmail.com

  ReplyDelete
 94. assalamulaikum cikgu boleh tolong emailkan x?
  ni e-mail saya(sharifahnashwajamian@gmail.com)

  ReplyDelete
 95. assalamulaikum cikgu boleh tolong emailkan x?
  ni e-mail saya(sharifahnashwajamian@gmail.com)

  ReplyDelete
 96. CIKGU boleh tak cikgu hantar ini dekat email saya......
  samsonwinston71@gmail.com

  ReplyDelete
 97. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 98. bleh emel kan dekat saya tak this whole question and answer ftnadhirahz@gmail.com

  ReplyDelete
 99. boleh tak tolong email kan kat saya question and the answer balqiszawawi8@gmail.com

  ReplyDelete
 100. Hello and hye teacher, can you send this guideliness through my email. :) ftnuraina@gmail.com... thank you

  ReplyDelete