ad

paper 3 bab 5


P/S : Kepada semua pembaca post ini, jika anda ingin copy, silakan..caranya ialah select yang mana perlu, kemudian tekan ctrl+C, open microsoft word, paste di word.. selamat mencuba dan all the best in SPM 2013

regards,
Cikgu Sarah 
Tajuk Umum Tugasan


TAJUK                   8.2          KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

(Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 bab 5)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;

I.             Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai          sumber seperti buku teks, buku ilmiah,akhbar ,majalah,risalah,internet dan lain-lain.

II.            Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks,
                buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik                 peperiksaan.

III.           Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.               

Tema/Tajuk :     8.2  Bab 5  Tingkatan 4

Soalan :

Huraikan pembentukan Kerajaan Islam di Madinah dan menghubungkaitkannya dengan Kerajaan Malaysia pada hari ini.

Peringkatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
Memahami latar belakang kerajaan Islam Madinah
1.Pengenalan

    Jelaskan latar belakang negara kota  
   Madinah di Tanah Arab sebelum     
   kedatangan Islam.
5 Markah

Isi dan HuraianMemahami konsep dan tujuan hijrah

2. Konsep Hijrah dan     
    kepentingannya.
   
   Huraikan konsep ,tujuan dan    
   kepentingan Hijrah.
  
   i.   Konsep Hijrah. (5 M)
  
   ii.  Sebab dan tujuan Hijrah . ( 5 M)

   iii.   Kepentingan Hijrah. ( 20 M)  30 MarkahMenganalisis aspek-aspek penting kandungan Piagam Madinah dengan Perlembagaan Malaysia
3. Aspek-aspek penting Piagam     
    Madinah.

    Jelaskan kandungan Piagam     
    Madinah .15 Markah
Mengaplikasikan matlamat Malaysia ke arah menjayakan konsep IMalaysia.

Atau
Mengaplikasikan hubungkait Piagam Madinah dengan Perlembagaan  Malaysia
4. Langkah-langkah ke arah
    menjayakan konsep 1Malaysia
    masyarakat Malaysia.

    Cadangakan langkah-langkah untuk
    menjayakan konsep IMalaysia.
        Atau
Hubungkaitkan kandungan Piagam Madinah dengan situasi negara kita
pada  hari ini.


10 Markah
Menilai kejayaan Negara Malaysia menerusi perpaduan kaum.
5. Kejayaan Malaysia.
     Berdasarkan pemerhatian anda,   
     jelaskan kejayaan yang dicapai oleh       
     negara menerusi perpaduan kaum.10 Markah


Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh

Mencipta/Menjana idea menjadikan Malaysia ke arah  keamanaan dan keharmonian negara
6.Cabaran dan langkah:
i) Jelaskan cabaran yang dihadapi  
    untuk mengekalkan keamanan dan
    keharmonian negara .           (5M)

ii) Nyatakan langkah-langkah untuk
     mengatasi cabaran di atas. ( 5M)


10 Markah

Menghayati Nilai-nilai murni /iktibar daripada aspek perpaduan kaum

7.  Nilai-nilai daripada aspek 
      perpaduan kaum

Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar yang diperolehi daripada perpaduan kaum10 Markah
Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan
8.Rumusan

Pengetahuan yang diperoleh iktibar kepada diri,Bangsa dan Negara
Harapan untuk perpaduan kaum di Malaysia yang lebih cemerlang.5 MarkahPeraturan pemarkahan Tingkatan  4 Bab 5

Tema/Tajuk :     8.2  Bab 5  Tingkatan 4

Soalan :

Huraikan pembentukan Kerajaan Islam di Madinah dan menghubungkaitkannya dengan Kerajaan Malaysia pada hari ini. Bincangkan

Soalan
Isi dan Huraian
Markah
1
Pengenalan /Latar belakang Kota Madinah
-Yathrib
-bandar bercahaya
-Hijaz
-Utara Makkah
-Pusat perdagangan
-Strategik
-di tengah-tengah perjalanan antara Makkah dan Syam
-Nasrani
-Yahudi
-Arab
-Aus /Khazraj
-Bani Qainuqa/Nadir/Quraizah
-Kurang aman
-Pergeseran suku Arab
-Penguasaan ekonomi Yahudi
-Ditadbir oleh kerajaan Arab Saudi


5 markah
2
i) Konsep Hijrah    ( 5 markah )
-berpindah
-perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain
-perpindahan orang Islam
-dari Kota Makkah ke Madinah
-Memperkukuh kedudukan Islam
-Strategi menyebarkan Islam
-Perjuangan
-Menegakkan kebenaran
-Meninggalakkan keburukan/kejahatan
-Semangat ingin berubah
-Perubahan sikap
-Perubahan cara berfikir
-Perubahan tingkah laku

ii) Tujuan   - (MS 121)   ( 5 markah )

iii)Kepentingan – (Ms 122- 124) ( kepentingan )


30 markah
3
-Nabi Muhammad s.a.w- dilantik sebagai pemimpin di
  Madinah
-Perdana Menteri dipilih melalui sistem pilihanraya
- Nabi Muhammad s.a.w adalah sebagai hakim yang
  menyelesaikan masalah yang timbul antara orang Islam  
  dengan orang bukan Islam
-Di Malaysia ,hakim adalah orang yang dilantik Yang
   Dipertuan Agong
-Perlembagaan Madinah dibentuk sebelum pembentukan
  Madinah.
-Perlembagaan Malaysia dibentuk sebelum merdeka.
-Perlembagaan Madinah ,masyarakat Madinah bebas  
  mengamalkan agama masing-masing
-Perlembagaan Malaysia turut memberikan konsep   
  kebebasan beragama
-Perlembagaan Malaysia menetapkan agama Islam sebagai
  agama rasmi
-Perlembagaan Madinah, masyarakat Madinah dianggap
  sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang   
  sama terhadap negara.
-Perlembagaan Malaysia menetapkan warganegara Malaysia
 sebagai rakyat negara Malaysia
-Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama
  sendiri
-Masyarakat Malaysia digalakkan bersatupadu dan
  bekerjasama
-Piagam Madinah undang-undnag Islam digunapakai secara
  menyeluruh tetapi peraturan kekeluargaan di dalam
   sesuatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan
  dengan Islam
-Di Malaysia ,undang-undang sivil menjadi teras tetapi
   undang-undang syariah juga digunakan untuk orang-orang
   Islam
-Kerjasama antara masyarakat Madinah dituntut demi
  memajukan ekonomi negara
-Kerjasama antara masyarakat Malaysia juga turut dituntut
  memajukan ekonomi negara
-Di Madinah,unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam
  sistem perniagaan
-Di Malaysia, rakyat diberi pilihan mengamalkan sistem
  ekonomi yang bebas riba
-Semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan
  Madinah daripada ancaman luar.
-Semua rakyat Malaysia dikehendaki bekerjasama
  mempertahankan negara daripada ancaman luar
  (RELA,Wataniah)
-Keselamatan orang bukan Islam ( khususnya Yahudi)
  terjamin selagi mereka mematuhi perlembagaan Madinah
-Keselamatan warganegara dan warga asing yang berada
  di Malaysia terjamin mereka mematuhi undang-undang
 dan perlembagaan Malaysia.
(mana-mana yang munasabah )
 15 markah

4. Langkah-langkah ke arah menjayakan konsep
   1Malaysia  masyarakat Malaysia.
-   Mengukuhkan perpaduan rakyat
-   Merealisasikan Wawasan 2020
-   Merealsasikan Falsafah Pendidikan Negara
-  Meningkatkan mutu pendidikan
-  MBMBI
- Menghayati Rukun Negara
- Menghayati Perlembagaan Malaysia
- Pendidikan sepanjang hayat
- Mengukuhkan jati diri
-  Menerapkan integriti
-  Memperkasakan sekolah wawasan
-  Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)
-  Menghormati agama lain
-  Menjadikan minda rakyat kelas pertama
-  Mana-mana jawapan yang munasabah

15 markah

5. Kejayaan Malaysia.

-Kestabilan politik
-Kemajuan pendidikan
-Kebebasan beragama
-Kebebasan mengamalkan kebudayaan pelbagai kaum
(Mana-mana yang munasabah)


10 markah

6.Cabaran dan langkah:
Cabaran :
-Masalah perpaduan
-Persaingan ekonomi dunia
-Kekurangan tenaga mahir
-Masalah kemiskinan
-Ancaman dadah
-Penyalahgunaan laman sesawang
-Kemasukan orang asing
-Ancaman liberalisme Barat
-Keruntuhan akhlak
Langkah :
-Memperkukuhkan perpaduan rakyat
-Meningkatkan kerjasama
_Mengamalkan toleransi
-Hormat-menghormati
-Menjayakan konsep 1Malaysia
(Mana-mana yang munasabah)

5 markah

5 markah

7.  Nilai-nilai daripada aspek  perpaduan kaum
-Memanfaatkan kurniaan Tuhan
-Mengekalkan tradisi
-Berani menghadapi cabaran
-Bersatupadu
-Bekerjasama
-Hormat-menghormati
-Toleransi
-Jatidiri
-Berdaya saing
-Berani mempertahankan negara
-Menghormati lambing negara
-Bangga sebagai rakyat Malaysia
(mana-mana yang munasabah)
      8.Iktibar
-Pengetahuan yang diperoleh
-Kepada diri,bangsa dan Negara
-Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.10 markah


5 markah


289 comments:

 1. cikgu pagi, saya nava.. boleh tak cikgu tolong send jawapan t8.2 Bab 5 Tingkatan 4 untuk i.. i punya email navapragashen@gmail.com ..harap cikgu dapat bantu ..terima kasih cikgu

  ReplyDelete
  Replies
  1. can email to me that answer?pls.....
   Yugeorgie@gmail.com

   Delete
  2. Salam cikgu, email kan jawapan kat saya. terima kasih syakirshayz@yahoo.com

   Delete
 2. Cikgu dh reply, check emel ye dik..maaf juga kalo terlambtt, kdg2 cikgu dh tdo dh..tp bgn pg2, sure cikgu emelkn..

  ReplyDelete
  Replies
  1. cikgu saya nak jugak , tlong emelkan kt sy please ... tq
   @salmanstyle123@gmail.com

   Delete
  2. assalamualaikum cikgu, saya nak jugak jawapan bagi tugasan kertas 3 ting. 4 (tema 8.2- Kerajaan Islam di Madinah) terima kasih, cikgu. Paling lambat saya nak esk petang. email- the_kawan@yahoo.com

   Delete
  3. cikgu emailkan dekat saya juga . irsyahazief@gmail.com . terima kasih

   Delete
  4. cikgu email kan dekat saya jugak boleh tak?
   secepat mungkin .. thanks
   ni email saya
   mielacupcakes@yahoo.com :)

   Delete
  5. Cikgu emailkan dekt saya juga boleh tks? Thanks
   Yugeorgie@gmail.com

   Delete
  6. cikgu tolong e-mailkan dekat saya boleh? girlz_cute97@yahoo ..... saya harap cikgu bole membantu kerana saya akan menghadapi peperiksaan pada jumaat ini , bersamaan 25/4/2014 ... dan ini dapat membantu kerana sama tajuk , terima kasih

   Delete
  7. Assalamualaikum cikgu, tolong email kan dekat saya boleh ? shaz.weirdo@gmail.com saya harap cikgu boleh tolong. kerana exam saya pada hari rabu ini. terima kasih cikgu (:

   Delete
  8. cikgu..boleh tlg emelkan jwpan kpde sye jugak tak??mintak maaf sbb susa kn cikgu..sye perlukan jwapan bab 5 tingkatan 4 tuu..ni email sye syirawahab_97@yahoo.com

   Delete
  9. cikgu,nk tanya..kat mne nak cari latar belakang kota madinah tu yer??sye exam isnin nii..hope cikgu dpat send kat sye jwapan full tu esok..ni email sye syirawahab_97@yahoo.com

   Delete
  10. assalamualaikum cikgu,tolong emelka saya jawapan utk bab 5 ting 4 jugk..terima kasih banyak2 cikgu..pertolongan ckg amat dihargai
   emel saya:saminhamahtab@gmial.com

   Delete
 3. Assalam. Boleh tolong emelkan jawapan bagi tugasan kertas 3 ( tema/tajuk 8.2 - Kerajaan Islam di Madinah. Terima kasih.

  Emel - mrfaieszevans@yahoo.com / mfaiesz@yahoo.com

  ReplyDelete
 4. Ingin dapat A+ dalam Sejarah SPM 2013? Jom dapatkan e-book Sejarah SPM 2013

  Hanya RM10 sahaja..

  berminat? boleh whatsapp di 012-7963455

  For serious buyer only
  CIMB Siti Sarah bt Mohd Noor : 01230015803527

  ReplyDelete
  Replies
  1. salam cikgu , boleh email kan semua contoh soalan paper3 nie ? sekali dengan jawapan , email kan dekat amirah2108@gmail.com terima kasih cikgu =)

   Delete
 5. Cikgu,boleh email tak jawapan ni kat saya? Terima kasih. Emel-LynaSalleh1610@yahoo.com

  ReplyDelete
 6. salam cikgu , boleh email kan semua contoh soalan paper3 nie ? sekali dengan jawapan , email kan dekat sueowns@yahoo.com. terima kasih cikgu =)

  ReplyDelete
 7. salam cikgu, boleh tak email kat saye jawapan paper 3 8.2 bab 5 ting. 4 ? thanks .
  emel-snillyaqilah@gmail.com

  ReplyDelete
 8. Assalam. Boleh tolong emelkan jawapan bagi tugasan kertas 3 ( tema/tajuk 8.2 - Kerajaan Islam di Madinah. Terima kasih.

  norsyazani1996@gmail.com

  ReplyDelete
 9. can send to junwai@live.co.kr ? ^^

  ReplyDelete
 10. cikgu , boleh tolong send jawapan tema 8.2 tingkatan 4 bab 5 untuk e-mail saya lierweihan@hotmail.com harap cikgu akan bantu , terima kasih !!

  ReplyDelete
 11. seLamat pagi cikgu.cikgu, tolong hantar jawapan untuk tema 8.2 ting 4 bab 5 ke e-mail saya nhavinraj@yahoo.com sebelum 3/5/2013. saya harap cigu dapat bantu saya utk exam ppt . saya rasa payah utk jawab kertas 3, tolong cikgu! terime kasih!!!!

  ReplyDelete
 12. salam cikgu....tolong hantar jwapan t8.2 bab5 form 4 untuk saya....saya punya e.mail maiemaisarah_29@yahoo.com harap cikgu boleh tolong...terima kasih....

  ReplyDelete
 13. terima kasih cikgu......moga dirahmati cikgu....

  ReplyDelete
 14. salam cikgu . boleh tlg hantar jawapan paper3 8.2 bab5 tingkatan4 kat saya ?
  terima kaseh .

  emel : liplop_honeydew@yahoo.com

  ReplyDelete
 15. Salam cikgu, boleh tolong hantar jawapan paper 3 8.2 bab 5 tingkatan 4 dkt saya? TQ. Email: ora_gurlz@yahoo.com

  ReplyDelete
 16. Purnamasariherman@gmail.com.....tolong saya juga cikgu...terima kasih :-D

  ReplyDelete
 17. Cikgu boleh tolong hantarkan jawapan tema 8.2 kertas 3 kat saya.
  email: ajoymasam@gmail.com

  ReplyDelete
 18. cikgu boleh tolong emailkan jawapan tema 8.2 kat saya. terima kasih :D
  email : nursyaf_fiqah@yahoo.com

  ReplyDelete
 19. salam cikgu tolong email pd saya. terima kasih :-)
  email: far_ana97@yahoo.com

  ReplyDelete
 20. salam, boleh cikgu tolong emelkan jawapan? terima kasih. nightwing691@yahoo.com

  ReplyDelete
 21. salam cikgu, boleh tolong email kan jawapan kertas3 ,bab 5 sejarah ? alfizaradzhar@yahoo.com , terimakasih :)

  ReplyDelete
 22. cikgu boleh tolong email kan soalan dgn jawapan ? terima kasih :) najminajiha@gmail.com

  ReplyDelete
 23. salam cikgu . tolong email kan soalan+jawapan boleh ? terima kasih , izyanasuha96@gmail.com

  ReplyDelete
 24. Asssalamualaikum, Cikgu, boleh bagi skema jawapan untuk kertas 3 bab 5 ini? Kalau boleh, boleh send ke nufatiamia@icloud.com? Terima kasih!! :)

  ReplyDelete
 25. salam cikgu, boleh tolong email kan jawapan kertas3 ,bab 5 sejarah ?
  emel : nurinnasuha97@ymail.com

  ReplyDelete
 26. salam cikgu , email kpd sy juga jawapan kertas 3 tema 8.2 :)
  email - fatmahzahra_21@yahoo.com
  thank youuu ~~

  ReplyDelete
 27. cikgu, bolehkah emelkan jawapan kertas 3 tema 8.2?
  emel : kamyan97@gmail.com
  terima kasih =)

  ReplyDelete
 28. Assalamu'alaikum, Cikgu. Boleh cikgu tolong e-melkan saya jawapan kepada soalan Kertas 3 Bab 5 Tingkatan 4 ini? E-mel saya gamerz1910@yahoo.com. Terima kasih, Cikgu! :-)

  ReplyDelete
 29. assalamualaikum ckgu.bleh tlg sy cari jawapan sj k3(bab5 tingkatan5)
  ni emel sy-noorzafirah96@gmail.com..

  ReplyDelete
 30. Thanks Cikgu. Saya Tak Sabar Nak Jawab Soalan Sejarah Paper 3 Besok :)

  ReplyDelete
 31. ckg,blh e-mel kpd sy?
  loosooping@ymail.com
  tq^^

  ReplyDelete
 32. assalamualaikum cg boleh tlg emelkan saya jawapan 8.2 bab 5 tingkatan empat
  ~terima kasih
  sitinurhafizah_0512@yahoo.com

  ReplyDelete
 33. cikgu,bleh tak saya dapatkan jawapan ini..untuk persediaan percubaan spm...

  ReplyDelete
 34. assamualaikum cg boleh tlg emelkn saya jawapan 8.2 bab 5 tingkatan 4
  emel : alonakim10@gmail.com
  terima kasih ^_^

  ReplyDelete
  Replies
  1. cikgu tlong emailkan saya jwpan at faradhibaashwani@yahoo.com.... tq cikgu....

   Delete
 35. assalamualaikum cikgu boleh tlg emelkn saya jawapan 8.2 bab 5 tingkatan 4
  emel:ainulazymah@gmail.com
  terima kasih

  ReplyDelete
 36. salam cigu...
  bolehkah emelkn saya jawapan 8.2 bab 5 tingkatan 4...untuk persediaan percubaan spm...
  emel: kelvinlee5785@gmail.com
  tq cikgu...

  ReplyDelete
 37. assalamualaikum ckgu, boleh tolong emailkan soalan nie dan jwapan nya skali.. untuk percubaan spm akn dtg nie... nie email sya, hidayah_rusli@yahoo.com
  terima kasih cikgu..

  ReplyDelete
 38. salam cikgu, boleh emailkan saya soalan&jawapan untuk soalan ini? saya memerlukannya secepat yang boleh.
  email saya- nisaqiqi@yahoo.com
  thank you cikgu.

  ReplyDelete
 39. Cikgu, boleh emailkan saya soalan&jawapan untuk soalan ini? saya memerlukannya secepat yang boleh krn uhian ku bsok.....
  prashanth.prashobh@gmail.com
  terima kasih cikguu

  ReplyDelete
 40. cikgu, boleh tak cikgu tolong send jawapan 8.2 Bab 5 Tingkatan 4 yang ni untuk i. kalau boleh malam ni send kan sebab besok i dah nak gune !! harap cikgu boleh tolong saya. coklelo_alep@yahoo.com

  ReplyDelete
 41. ok cikgu , dah boleh copy . terima kasih banyak-banyak !! btw , SELAMAT HARI RAYA :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. bolehkah emelkn saya jawapan 8.2 bab 5 tingkatan 4...untuk persediaan percubaan spm...
   emel: kelvinlee5785@gmail.com

   Delete
 42. salam,ckgu,boleh tolng sendkan saya soalan dan jawapan 8.2 bab5 tingkatan 4..untuk percubaan spm.time kasih.email saya iznie_daebak@yahoo.com

  ReplyDelete
 43. salam.cikgu,boleh tolong sending this question and answer 8.2 bab 5 form 4 to me..it's for my trial spm this year.. hashimasalim@yahoo.com

  ReplyDelete
 44. teacher,can u send tiz 2 my email..plz n tq!!
  email: dharanibalan336@yahoo.com

  ReplyDelete
 45. teacher,can u send tiz 2 my email..plz n tq!!
  email: dharanibalan336@yahoo.com

  ReplyDelete
 46. salam cikgu,bolehkah cikgu emailkan jawapan kertas 3 bab5.terima kasih!!!!
  emal:varshaielan@gmail.com

  ReplyDelete
 47. salam,boleh cikgu emailkan saya jawapan kertas 3 bab 5.
  email:nazmi_spiritkiller96@yahoo.com

  ReplyDelete
 48. salam cikgu.boleh tolong emailkn bab 5 form 4 kpd saya ?
  email: leenana595@yahoo.com

  ReplyDelete
 49. assalam..cgu boleh tlong emailkn saya paper 3 bab 5 fom 4 ( soaln dgn jwpn).
  tq ckgu ..
  abir589096@gmail.com

  ReplyDelete
 50. assalam, ckgu tlong emailkan saya bab 5 kertas 3 soalan dengan jawapan boleh? terima kasih.

  sailorhunbell365@gmail.com

  ReplyDelete
 51. salam ukhwah cikgu, tolong emelkan saolan dan jawapan paper 3 bab 5 ni eh
  emel : zul_aika96@yahoo.com

  ReplyDelete
 52. salam cikgu. sy nak jugak. :) d_zain04@yahoo.com

  ReplyDelete
 53. salam , ckgu tlg email kertas 3 tema 8.2 . terima kasih . fiezza_17@yahoo.com

  ReplyDelete
 54. cikgu, bleh x send jwp bagi kertas 3 ting4 bab 5?? terima kasih =)
  diamonden96@gmail.com

  ReplyDelete
 55. Cikgu, boleh tolong emelkan kepada saya tak soalan kertas 3 bab 5 ni? nabilah_munchy@ymail.com . Terima kasih :)

  ReplyDelete
 56. Assalamualaikum Cikgu Sarah :)
  Bolehkah Cikgu e-melkan jawapan Sejarah Kertas 3, Tingkatan 4 Bab 5 ini kepada saya dengan secepat mungkin? Saya amat memerlukannya. Harap Cikgu boleh tolong saya. Terima kasih banyak banyak.

  E-mel: iamxiaomui@hotmail.com

  ReplyDelete
 57. cikgu,tolong e-melkan kpd saya noradiba03@gmail.com ..terima kasih

  ReplyDelete
 58. salam cikgu , mintak emailkan jawapan ni kat email : angah.sweet96@gmail.com
  kalau boleh nak secepat mungkin . terima kasih

  ReplyDelete
 59. cikgu, boleh emelkan jawapannya ke email jasonjonah23@hotmail.com . hendak bersedia untuk mengambil sejarah kertas 3 yang pertama kali pada minggu depan. terima kasih banyak-banyak.

  ReplyDelete
 60. assalam cikgu,boleh tolong emelkan soalan dan jawapan ni kat email yatie_cutee@yahoo.com..untuk persediaan trial spm

  ReplyDelete
 61. cikgu, untuk nilai murni , perlukah kami memberi huraian selepas menulis nilai? cikgu saya cakap perlu menghuraikannya , jika tidak , 0 markah :0

  ReplyDelete
 62. cikgu boleh x tolong emailkan jawapan n soalan tema 8.2 bab5 tingkatan 4... nur_dlah@yahoo.com..
  cikgu setakat ni bab5 tingkatan 4 ada tema8.2 je kan ??

  ReplyDelete
  Replies
  1. cikgu boleh x tolong send secepat yg mungkin.. saya dah nk exam paper 3

   Delete
 63. salam,,cikgu boleh tolong send soalan n jawapan kertas 3 tema 8.2 bab 5 tingkatan 4 kat email nie wanie960408@yahoo.com..terima kasih..

  ReplyDelete
 64. cikgu boleh tak tolong emailkan jawapan paper 3 untuk soalan bab 5 tingkatan 4 kerajaan islam di madinah ? email ke ea.kashfi@gmail.com saya dah nak exam paper 3 sejarah . utk trial spm.. :)terima kasih..

  ReplyDelete
 65. cg. tolong emailkan jawapan kertas 3 tema 8.2 bab 5 tingkatan 4 kat email ni pls nieyna.rody@gmail.com for this upcoming trial spm. Thankyou

  ReplyDelete
 66. boleh hantar kan jawapan pada email iskandarkerpan@gmail.com

  ReplyDelete
 67. salam cikgu. tolong emailkan soalan and jawapan ni ye. TQ email : faezah_nahran@yahoo.com

  ReplyDelete
 68. Cikgu,Salam, tolong send jawapan Kertas 3 Sejarah tingkatan 4 bab 5,
  heartz_xinyang001@hotmail.com

  ReplyDelete
 69. salam cg, blh tlg email kan jwpn kertas 3 sejarah tingkatan 4 bab 5?
  nurlaila_othman@yahoo.com

  ReplyDelete
 70. cikgu , salam . tlong send jwpan kertas3 sjrah ting4 bab5
  ainfarhanah96@gmail.com

  ReplyDelete
 71. salam cg. pls email sy yg ni dkt atiqahivory@gmail.com

  ReplyDelete
 72. as salam cg..blh emailkan jwpn kertas 3 sjrah ting 4 bab 5 ni kat email nawiganu@gmail.com..

  ReplyDelete
 73. cg tolong emailkn ke aliffaiz84@yahoo.com

  ReplyDelete
 74. cg tolong emailkan sejarah kertas 3 tingkatan 4 bab 5 ke mohammadazuddin96@gmail.com

  ReplyDelete
 75. tolong emailkan zaziqmansor@gmail.com

  ReplyDelete
 76. cg tolong emailkan ke zana.dylah@gmail.com jawapan sejarah kertas 3 form4 bab5..

  ReplyDelete
 77. asal xprint sendiri je

  ReplyDelete
 78. Cg tolong emailkan jawapan sejarah kertas 3 bab 5 k email berth95@yahoo.com . Kalau bole emailkn cepat ckit .

  ReplyDelete
 79. askm cg sy nk paper 3 bab ni cg email kat nuyu_wanie@yahoo.com kalau bleh nk hari ni k :)

  ReplyDelete
 80. Pagi cikgu, tolonglah emailkan kpd vital123000@live.com, terima kasih

  ReplyDelete
 81. Assalam cikgu .. cikgu boleh tlong emailkan skema jwapan bagi krtas 3 tngktan 4 bab 5 ..
  ni email sya.. nurhafiza.jafrey@yahoo.com .. thanks

  ReplyDelete
 82. Cikgu boleh tak cikgu emailkan skema jwpn nie kat saya zyra.aries97@gmail.com terima kasih !

  ReplyDelete
 83. Salam cikgu , cikgu boleh tlg emailkan sejarah kertas 3 tg 4 bab 5 punya ? Saya nak soalan dgn jawapan sekali . Terima Kasih byk byk cikgu :) Ni email saya : farah_nadira77@yahoo.com . Terima kasih cikgu kerana membantu :)

  ReplyDelete
 84. Salam, cikgu boleh tolong emelkan jawapan sejarah kertas 3bab 5 :) ni emel saya : n.wahida77@yahoo.com . Terima kasih membantu cikgu :D

  ReplyDelete
 85. Salam. cikgu,emailkan jawapan kat saya boleh? Ini email saya : sarasheqin@yahoo.com. Terima kasih cikgu :D

  ReplyDelete
 86. Assakamualaikum cikgu.... boleh x cikgu emailkan sejarah kertas 3 tingkatan 4 bab 5 ..
  email saya fatihah.zainal.2013@gmail.com... Terima kasih ^_^

  ReplyDelete
 87. Salam cikgu, boleh tolong emailkan jawapan sejarah kertas 3 tingkatan4 bab 5 kat saya..
  sitinurhanani1@gmail.com

  ReplyDelete
 88. salam cikgu .. tolong emailkan jawapan sejarah kertas 3 tingkatan 4 bab 5 kat saya ... mulhasman@yahoo.com

  ReplyDelete
 89. salam cikgu.. boleh tlg emailkan jawapan sejarah kertas 3 tingkatan 4 bab 5 pada saya.. ini email sya: ainfunny97@gmail.com .. harap ckg blh tlng sent kn..

  ReplyDelete
 90. Salam cikgu, boleh tlong emailkn jwapan bagi kertas 3 bab5 bgi tingktan 4 kpda saya...
  :Fridz87@yahoo.com

  ReplyDelete
 91. Asalam. cikgu b0lh t0long emailkan jawapan nie kat saya. lurve_anis97@yahoo.com

  ReplyDelete
 92. hi! can you send me the answer for this one? Tingkatan 4 bab 5 's ans pleasee! i need it before wednesday! :(
  because there are some question i doesn't know how to solve.
  please email to yoshiko07chi@hotmail.com
  hoping alot!
  Thanks alottt! your blog is awesome! :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. would you like to earn some money by send answers to me?
   not alot but to thank you.
   if yes,please email the answers to yoshiko07chi@hotmail.com and we'll talk about the price there :) thanks alot

   Delete
 93. blh x cikgu tlg hantarkan jawapan kat email saya? ni sy punya email atiqah.muhamad211@gmail.com

  ReplyDelete
 94. who can e-mail for me?? now pls...
  i wan full answer~~
  yuhfeichia1011@gmail.com

  ReplyDelete
 95. cikgu knape no cikgu x leh whatsapp?

  ReplyDelete
 96. cikgu tlong emailkan ntuk sya trmasuk jwapan skali shineehikaru@gmail.com

  ReplyDelete
 97. Salam,cikgu. Boleh tak tolong emailkan jawapan kertas 3 tingkatan 4 bab5 . Saya nak buat preparation untuk final exam. Harap cikgu boleh tolong. E-mail ~ niaar97@yahoo.com

  ReplyDelete
 98. Salam. cikgu. Boleh tolong emailkan jawapan bagi kertas tiga tingkatan 4 bab 5 tak? please. email saya : amieracute@rocketmail.com

  ReplyDelete
 99. salam cikgu, boleh tolong emailkan soalan dan jawapan kertas 3 tingkatan 4 bab 5 tak ? Saya nak jawab final exam ni.
  izureenzaki@gmail.com

  ReplyDelete
 100. salam cikgu bley tolong e-mail kn kpd sye?
  hrp2 bley.
  nie e-mail sye.
  aku_marang97@yahoo.com

  ReplyDelete
 101. KATA BOLEH COPY ! NI KENAPA DISABLED PULAK ?? NAK KONGSI ILMU BIAR IKHLAS K CIKGU . CHAUU !

  ReplyDelete
 102. Salam, Cikgu boleh tolong e-mail saya termasuk jawapan sekali. Tolong ye.
  E-mail: hosannayong@yahoo.com

  ReplyDelete
 103. Salam cikgu, boleh emailkan pada saya jawapan kertas 3 sejarah tingkatan 4, bab 5? Terima kasih. Ini emailnya fereolife@hotmail.com

  ReplyDelete
 104. Salam cikgu,boleh cikgu tolong e-mailkan sy jawapan kertas sejarah tingkatan 4 bab 5? Sy amat memerlukannya sebelum esok pagi.. harap cikgu baca :) ini e-mail sy nsakinah97@gmail.com

  ReplyDelete
 105. salam..tolong e-mel kan jawapan kat sy syasyafieqa@yahoo.com
  before tomorrow please.......

  ReplyDelete
 106. cikgu tolong emelkan jawapan dekat saya nuramira9788@yahoo.com . kalau boleh before tomorrow please

  ReplyDelete
 107. cikgu tolong emelkan jawapan dekat saya nuramira9788@yahoo.com . kalau boleh before tomorrow please

  ReplyDelete
 108. cikgu tolog email kn jawapan kpada saya.......wardatun_athirah@yahoo.com...TQ

  ReplyDelete
 109. email kan jawapan kepada saya.....ahmad97513@gmail.com

  ReplyDelete
 110. assalamualaikum cikgu boleh tlg emelkn saya jawapan 8.2 bab 5 tingkatan 4
  emel:aisyahabdaziz97@gmail.com
  terima kasih, semoga cikgu dirahmati Allah

  ReplyDelete
 111. asslm...cikgu tlong e-mail kan kpd sya jwapan....m_de34@yahoo.com...tq

  ReplyDelete
 112. Ckgu bleh tlong emailkan jawapan nie email sy anna_biuna@yahoo.com ..

  ReplyDelete
 113. hi cikgu,bolehkah emelkan jawapan ni untuk saya?
  donut0901@gmail.com
  dan..cikgu ada contoh jawapan untuk soalan ini ?

  " Hijrah mempunyai nilai yang sangat pengting kepada peningkatan tamadun masyarakat Arab pada masa itu dan masyarakat Islam pada hari ini"

  ReplyDelete
 114. salam cikgu boleh cikgu tolong emel kn sy jawapan soalan ni emeil sy asmahzeandyliyne@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. cikgu dah emel belum? Could you email to me? please..

   Delete
 115. Salam cikgu, boleh cikgu tolong emailkan jawapan untk soaln ini kepda saya, nur-izyan47@hotmail.com Terima kasih.

  ReplyDelete
 116. salam cikgu , boleh emelkan jawapan soalan ini kpd saya , aisyahshahrul@gmailcom . Terima kasih jasa cikgu amat dihargai :)

  ReplyDelete
 117. Assalamualaikum cikgu,boleh tak tlg emelkan jawapan untuk soalan ini kepada yayamawi@yahoo.com.my.Terima Kasih :)

  ReplyDelete
 118. Tak dapat copy, tolong emel ke vickie_56570@hotmail.com terima kasih

  ReplyDelete
 119. cikgu,boleh tak hantar ke penny_wong_1314@hotmail.com.terima kasih.

  ReplyDelete
 120. Asslamualaikum cikgu, boleh tak tolong emel kan jwpn soalan ni ke sitinurezatty@yahoo.com .. terima kasih <3

  ReplyDelete
 121. assalammualaikum cikgu boleh tlg email kan jawapan soalan ni kat iniakupunyer@gmail.com

  ReplyDelete
 122. cikgu kalau boleh saya nak esok atau hari ni. terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 123. Cikgu bolehkah send kepada email saya
  happygirl97@hotmail.com

  ReplyDelete
 124. Cikgu bolehkah send kepada email saya
  happygirl97@hotmail.com

  ReplyDelete
 125. assalamualaikum cikgu . boleh tak cikgu send jawapan ni pada email saya ayna100798@yahoo.com

  ReplyDelete
 126. tolong email kat saya juga cikgu
  sulaim313@yahoo.com

  ReplyDelete
 127. salam, cikgu boleh tak tolong emailkan jawapan kpd saya? sarahnurfathiah@yahoo.com

  ReplyDelete
 128. Salam , cikgu boleh emailkan kat saya ? chaa.yien@gmail.com

  ReplyDelete
 129. Assalamualaikum cg, tlg email kt sy juga ye? thanks :)
  azlin.shurtugal56@gmail.com

  ReplyDelete
 130. Salam cikgu. tolong emailkan jawapan ni ke khairulam97@gmail.com. secepat mungkin ye cikgu. paling lambat malam ni

  ReplyDelete
 131. cikgu please email me this one! i really need it. i beg you. Email me> nureen.arissa@gmail.com

  ReplyDelete
 132. salam cikgu..boleh hantarkan jawapan kat saya??kalau boleh secepat yg mungkin.email saya> sheeradina@yahoo.com
  terima kasih cikgu! =)

  ReplyDelete
 133. Salam. Mintak tolong emailkan ke saya >ziqacute98@yahoo.com. Thanks.

  ReplyDelete
 134. Assalamualaikum cikgu boleh emailkan jawapan kepada saya.terima kasih farahanafafa@gmail.com

  ReplyDelete
 135. salam cikgu, boleh emailkan saya jawapan ni ke lynpojie@yahoo.com. terima kasih :)

  ReplyDelete
 136. salam....cikgu bleh x emailkan kepada saya x selewat2nya esok.....please....ke iqa717@gmail.com.......thank you....

  ReplyDelete
 137. assalamualaikum cikgu... boleh x tlong emailkan pda sya skali.... slewatnyer mlm nie sbab esok sya akan pulang ke asrama.... chinta_hidawa@yahoo.com
  terima kasih

  ReplyDelete
 138. cikgu tlong emailkan dkat email nih... fadli.hamidi11@yahoo.com ...tlong cikgu...

  ReplyDelete
 139. assalamualaikum ,cg tolong sent jawapan 8.2 tu ye ..kt arming98@gmail.com tak puun shahmi_skbi@yahoo.com ..moge dirahmati Allah .

  ReplyDelete
 140. assalamualaikum.. ckgu tolong email pd saye jugak.. thanks.. noorhanayaser@gmail.com

  ReplyDelete
 141. emelkan pd sye juga anisaryani@gmail.com

  ReplyDelete
 142. assalamualaikum cikgu boleh tolong email kan jwapan kepada saya naisha_58@yahoo.com

  ReplyDelete
 143. assalammualaikum boleh tolong email kan dkt muhdariffizzat4beta@gmail.com

  ReplyDelete
 144. assalamualaikum cikgu, cikgu tolong emailkan jawapan kepada saya hamizahhashi01@gmail.com

  ReplyDelete
 145. salam cikgu, boleh emailkan jawapan kepada saya teeywenn@gamil.com
  Terima kasih :D

  ReplyDelete
 146. salam cikgu,boleh tolong emailkan jawapan soalan ini kepada saya muhdidzham11@gmail.com

  ReplyDelete
 147. boleh x cikgu emaikan jawapan kepada saya nasrul_zahrin@yahoo.com

  ReplyDelete
 148. salam cikgu. boleh emailkan jawapan kertas 3 bab 6 tingkatan 4 kepada saya?
  email; nsyafiqahsamsudin@gmail.com

  ReplyDelete
 149. salam.cikgu boleh x emel kan kat saya. shima1908@gmail.com terima kasih sangat2

  ReplyDelete
 150. Salam. Cikgu boleh tak emelkan jawapan kat saya. coffee_ori@hotmail.com terima kasih banyak2

  ReplyDelete
 151. cikgu boleh tolong emelkan jawapan ke emel sy?terima kasih cikgu
  roskamillmie@gmail.com

  ReplyDelete
 152. salam cikgu.. boleh tolong emelkan jawapan ini ke emel saya? terima kasih.
  aziraazhari@gmail.com

  ReplyDelete
 153. salam..cikgu..boleh tolong emelkan jawapan ni ke emel sy? terima kasih..
  uzumaki1010@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 154. Terima kasih atas pertolongan cikgu sarah...

  ReplyDelete
 155. assalamualaikum cikgu , emailkan jawapan ni kat saya ye cikgu .. terima kasih nuridasiti@yahoo.com

  ReplyDelete
 156. salam cikgu, boleh saya dapatkan jawapan bagi soalan di atas?
  terima kasih cikgu. lisalilyismyname@gmail.com

  ReplyDelete
 157. salam cikgu tlg emailkan jawapan bagi soalan di atas. ni email saya ubaadahbr@gmail.com tq :)

  ReplyDelete
 158. salam cikgu boleh tolong emelkan kpd sya anisbahseri98@gmail.com ?

  ReplyDelete
 159. asssalammualaikum cikgu..... boleh tak mintak tolong emailkan jawapan kertas 3 bab5 kepada saya? yanayzzat98@gmail.com. mintak tolong ye cikgu... terima kasih

  ReplyDelete
 160. Salam cikgu, harap maaf kerana mengganggu. saya amat lemah dalam kertas sejarah, terutamanya kertas 3...Saya teringin sangat meningkatkan peristasi saya dalam peperiksaan .. Bolehkah cikgu emelkan jawapan kepada saya? Saya akan berasa amat bersyukur jika cikgu sudi membabtu saya.. Ini ialah emel saya remagrevol2@gmail.com..

  ReplyDelete
 161. Salam cikgu tolong sgt emailkan jwapan kat saya
  ini email saya aimanhaqim123@gmail.com
  Saya dh nak periksa esok

  ReplyDelete
  Replies
  1. salam cikgu tolong emailkan jawapan kat saya ini emai saya azadam8255@gmail.com

   Delete
 162. assalamualaikum ..cikgu..cikgu klu boleh..boleh x cikgu tlng e-melkan jwpan dekat sya.. e-mail sya.. lovelyikinrukiman@gmail.com..trima ksih cikgu..

  ReplyDelete
 163. assalamualaikum....cikgu...boleh tak tolong e-melkan jwpan dekat saye..sbb saye nak guna utk bahan rujukan periksa sejarah kertas 3 minggu depan a.i_man@yahoo.com...terima kasih cikgu...

  ReplyDelete
 164. hi teacher can you email this to me jenn1712@gmail.com thanks

  ReplyDelete
 165. Ckgu tolong emailkan kepada saya juga ya..email saya mandasintar@gmail.com. ASAP please cikgu. Thankss

  ReplyDelete
 166. Assalamualaikum cikgu? Tolong emailkan kepada sy ya. Perlu untuk percubaan Spm. shasha.saibun98@gmail.com

  ReplyDelete
 167. cikgu, boleh tlg email kan? nur_athiqah@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 168. Assalammualaikum..ckgu blh tolong emailkn jawapan?
  nurnnyza@gmail.com

  ReplyDelete
 169. salam cikgu.... boleh tlg emailkan jawapan kepada saya

  ilhambestari@gmail.com

  ReplyDelete
 170. salam cikgu boleh tolong emailkan kt saya jwapan ? saya nak exam esok .

  sitinurhidayah13@ymail.com

  ReplyDelete