ad

paper 3 bab 3

P/S : Kepada semua pembaca post ini, jika anda ingin copy, silakan..caranya ialah select yang mana perlu, kemudian tekan ctrl+C, open microsoft word, paste di word.. selamat mencuba dan all the best in SPM 2013

regards,
Cikgu Sarah 
Terhad

Cadangan Format Soalan Sejarah 1249/3
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
Tugasan untuk calon
TEMA 7 – HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 3            
                       

TAJUK 7.2 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;

I.              Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain.

II.            Pada hari peperiksaan, calon hanya dibenarkan membawa masuk  buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan / bilik peperiksaan.

III.           Bahan  tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.
Cadangan Soalan Kertas 1249/3
Untuk calon – diberikan pada hari peperiksaan
TAJUK 7.2 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Tema / Tajuk : 7.2 Bab 3 Tingkatan 4

Soalan:
Huraikan sumbangan kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini.
Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh

Pengenalan

Memahami latar belakang pengaruh Agama Hindu Buddha dalam kerajaan awal

1.  Pengenalan
Jelaskan latar belakang pengaruh Agama Hindu Buddha dalam kerajaan awal
5
markah

Isi dan HuraianMemahami  cara-cara  kedatangan Agama Hindu Buddha dan pengaruhnya dalam kesenian
2.   Cara-cara  kedatangan Agama Hindu Buddha dan pengaruhnya dalam kesenian di Asia Tenggara
   Huraikan cara-cara  kedatangan Agama Hindu Buddha dan pengaruhnya dalam kesenian di Asia Tenggara:
i.              cara-cara  kedatangan Agama Hindu
Buddha     (10M)
ii.           pengaruhnya dalam kesenian kerajaan Agraria   (20M)
    

30
markah
Menganalisis  aspek pemerintahan di Asia Tenggara.

3  Kesan pengaruh Hindu Buddha terhadap Asia Tenggara.
Jelaskan pengaruh Hindu Buddha dalam aspek pemerintahan di Asia Tenggara .

15
markah
Mengaplikasikan : Pengaruh kesenian dimanfaatkan demi kemajuan negara.
4  Pengaruh Kesenian dimanfaatkan demi   kemajuan negara.
Bagaimanakah kita memanfaatkan perkembangan kesenian di Asia Tenggara bagi kemajuan negara

15
markah
Menilai kejayaan negara setelah memanfaatkan  kesenian di Asia Tenggara
5. Kejayaan negara setelah memanfaatkan  kesenian di Asia Tenggara
Apakah kejayaan yang dicapai oleh negara setelah memanfaatkan  kesenian  di Asia Tenggara

10
 markah


Mencipta / Menjana idea mengekalkan intitusi beraja di Malaysia

6  Cabaran mengekalkan intitusi beraja di Malaysia.
·         Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan intitusi beraja .(5M)

·         Nyatakan langkah-langkah untuk mengekalkan intitusi beraja  (5M)

10
markah

Menghayati nilai-nilai murni / ikhtibar / patriotisme daripada pengaruh-pengaruh luar demi memajukan negara kita

7.    Penerapan nilai-nilai murni ikhtibar / patriotisme daripada pengaruh-pengaruh luar  demi memajukan negara kita

Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme  daripada pengaruh-pengaruh luar demi  kemajuan  negara kita.

10
markah
Kesimpulan


Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.


8        Rumusan

·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Ikhtiar kepada diri, bangsa dan negara
·         Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang


5
markah


Peraturan pemarkahan
Cadangan Soalan Kertas 1249/3
Soalan:
Huraikan sejarah kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini.
Soalan
Kod
Isi dan Huraian
Markah
1


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pengenalan/Latar belakang pengaruh Hindu-Buddha

Berkembang sejak zaman logam
Bentuk amalan/animisme
Wujud hubungan dengan India
Menerima aspek kebudayaan/amalkan aspek kebudayaan
Kepercayaan agama
Pemerintahan beraja
Kesenian
Kesusasteraan
Masih diamalkan di Myanmar/Thailand/Laos/Kemboja/Vietnam5

2
1
2

3
4
5
6

7
8

9

10
11
12

13

1

2
3


4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14


15

16
17

18

19

20

21

22
23

24
25
26


Huraikan cara-cara kedatangan Hindu-Buddha dan pengaruh dalam sistem pemerintahan di Asia Tenggara.

cara-cara kedatangan Hindu-Buddha (10m)

dibawa oleh golongan Ksytria atau tentera
pengaruh dibawa dan disebarkan oleh golongan penakluk dari India
membentuk tanah jajahan takluk di Asia Tenggara
dibawa oleh golongan pedagang atau Vaisya
dibawa oleh golongan brahmin atau pendeta
proses berlaku melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik sahaja
disesuaikan dengan budaya tempatan untuk diamalkan
berdasarkan jumpaan seni arca yang kasar mempunyai langgam bercirikan Asia Tenggara
arca dengan ikatan tali kulit harimau yang hanya ditemui di Srivijaya
aspek amalan kepercayaan
contoh di Buddha di Kedah Tua/Hindu di Dieng, Indonesia
keagamaan dan sistem beraja juga didorong oleh faktor perdagangan
perdagangan dua hala berkembang apabila India sendiri berusaha mendapatkan logam emas dari Asia Tenggara


pengaruh Hindu-Buddha dalam kesenian (20m)

Patung agama Hindu-Buddha

Gaya menggabungkan antara elemen India dengan tempatan
Gaya India mempengaruhi gaya patung gaya patung bergantung pada masa patung itu dibuat

Angkor Wat di Kemboja

Dibina untuk agama Hindu
Terletak 6 km ke utara Siem Reap
Melambangkan orde kosmos
Ketinggian 213m dan keluasan kawasan 208 hektar
Mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengah
Ketinggiannya sekitar 39m dengan teres bertingkat empat
Setiap sudut mempunyai menara
Bahagian luarnya terdapat tembok
Dibina daripada batuan laterit dan batu pasir dengan ukuran 850m lebar dan 1000m panjang
Terdapat ukiran menggambarkan antara lain epik Ramayana dan Mahabharata

Candi Borobudur

Terbahagi 3 tingkat
Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili patung stupa dan patung Buddha
Di tingkat pertama terdapat ukiran cerita kehidupan Gautama Buddha
Tiga tingkat melambangkan tiga tahap kehidupan, iaitu sila, samadhi dan panna
Dibina dalam masa 75 tahun

Candi Lembah Bujang

Kesemua candi yang dijumpai tingal bahagian tapak sahaja
Candi agama Hindu terbahagi lepada dua bahagian utama, iaitu vimana dan mandapa
Vimana ahíla bahagian suci tempat arca diletakkan
Mandapa ahíla bahagian luar candi
Candi berunsur Buda pula memiliki pelan jenis cruciform

30
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1516
17
18
1920
21
22
23
24

25

26
27
28
29


Jelaskan Pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara.

-Raja berkuasa mutlak
-dalam pentadbiran/ hubungan luar/ ketenteraan / khazanah
  Negara
-Perintah raja wajib / dilaksanakan/ undang-undang
-langgar perintah menderhaka / tidak diampunkan
-raja adil
-rakyat takut menderhaka walau tidak adil
-bayangan tuhan
-konsep dewaraja
-kesaktian
-unsur mitos/ lagenda tentang asal usul raja
- pelbagai adat istiadat / pertabalan raja
-tujuan bezakan kedudukan raja
-mendirikan kompleks kota/ konsep alam semesta /
  Orde Kosmos

Pentadbiran Angkor

-Raja / Suryavarman 11 bina Angkor Wat
-raja dewa / kedudukan puncak pemerintahan
-dibantu pembesar/ gabenor / pegawai tentera/ hakim
-Brahmin upacara keagamaan

Pentadbiran Srivijaya

-pentadbiran pusat/ daerah
-kumpulan anak raja
-raja putra tidak boleh ganti raja
-parvanda/ senapati/ ketua pentadbiran pusat
-bawahnya pegawai hakim / temenggung/ penghulu /
 Hamba
-daerah datu / parvanda(berketurunan raja) / bhupati (orang-orang kaya)
-upacara angkat sumpah di Telaga Batu
-tujuan supaya pembesar taatsetia
-diketuai Brahmin
-bencana menimpa kalau khianati sumpah
15
41
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Bagaimanakah kita memanfaatkan perkembangan keseniaan di Asia Tenggara bagi kemajuan Negara

-mengekalkan warisan monumen/ bangunan bersejarah
-memelihara bangunan / tempat bersejarah ada nilai seni dan estetika
-daya tarikan pelancong
-peranan pihak berkuasa
-mencerminkan budaya setempat
-identiti dan kedudukan bangsa / Negara
-mampu mendalami sejarah Negara
-melawat ke tempat bersejarah
-mampu menjana ekonomi Negara
-kempen melawat Malaysia/ Cuti-cuti Malaysia/ Tahun Melawat Malaysia
-sumber pendapatan  Negara daripada sector pelancongan
-rakyat berpeluang menambah sumber pendapatan
-aktiviti perniagaan di kawasan terbabit
-tanggungjawab rakyat
-peluang pekerjaan
-lahir sikap inovatif
-bersikap terbuka/ toleransi
-meningkatkan kemahiran / ilmu
-promosi besar-besaran
-peranan media masa
-peranan media cetak
-peranan media masa


15
5


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kejayaan negara setelah memanfaatkan kesenian di Asia Tenggara

Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan negara setelah memanfaatkan kesenian di Asia Tenggara?

Kemajuan ekonomi
Perindustrian berkembang
Pelaksanaan k-ekonomi
Tumpuan pelancong asing
Hubungan antarabangsa berkembang
Menjadi terkenal
Kemajuan pembinaan
Perkembangan arkeologi
Kemajuan sistem pengangkutan
Penambahbaikan infrastruktur
Peluang pekerjaan
Menganjurkan persidangan antarabangsa
Menggalakkan pelaburan asing
Pemuliharaan10
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Cabaran mengekalkan institusi beraja di Malaysia.

Jelaskan cabaran mengekalkan insitusi beraja. (5m)

Politik perkauman
Isu perkauman
Idea pemikiran/liberalisme
Globalisasi
Jati diri
Tiada semangat patriotisme
Perbezaan cara berfikir
Perbezaan ideologi


Langkah-langkah mengekalkan institusi beraja. (5m)

Menanam semangat patriotisme
Meningkatkan mutu pendidikan
Memperkukuh perpaduan rakyat
Peranan media
Jati diri
Konsep 1 Malaysia
Bersikap terbuka
Memegang/menghayati prinsip Rukun Negara


10
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22


7.    Penerapan nilai-nilai murni ikhtibar / patriotisme daripada kerajaan awal demi memajukan negara kita

Berdikari
Memanfaatkan kurniaan tuhan
Tidak putus asa
Rajin berusaha
Mengekalkan tradisi
Berani menghadapi cabaran
Semangat meneroka
Bercita-cita tinggi/Berwawasan
Bersifat inovatif dan reaktif
Memiliki sikap bertoleransi
Sikap sedia menerima perubahan
Kepentingan memelihara perpaduan
Kepentingan ilmu pengetahuan
Mengekalkan keamanan
Bersikap kreatif
Bekerjasama
Cekal
Pentadbiran teratur
Bercita-cita
Berani
Menghayati
Bersungguh-sungguh


10

8


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8    Rumusan
Pengetahuan yang diperoleh
Ikhtiar kepada diri, bangsa dan negara
Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
Faktor perdagangan
Persahabatan
Menerajui kehidupan
Kemerdekaan
Pelbagai kebudayaan
Memanfaatkan
Mencapai hasrat wawasan 2020
Keharmonian
Inovatif
5
Peraturan Pemarkahan Tamat

286 comments:

 1. hi teacher, can u send this to my email :) for my rujukan for the coming test....tqvm :) email: irinlee1313@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dik, check emel ye :-)
   All the best of luck

   Delete
  2. cikgu, can you pls send this to my email? Its for my upcoming test! thanks! its katrinadoshi.kd@gmail.com

   Delete
  3. Teacher , can you send this to my email please? Please and TQ! bridgetmoh@yahoo.com....... :3

   Delete
  4. Cikgu boleh tolong email kan tak jawapan paper 3, untuk bab 3 tamadun awal asia tenggara dekat email nurashikines@gmail.com ?

   Delete
  5. send dekat email sy bleh cikgu...dolphin_ida92@yahoo.com

   Delete
  6. cikgu, boleh tak cikgu tolong emailkan jawapan paper 3 ni juga? email saya kunurazwa@yahoo.com

   Delete
 2. cikgu, boleh x sent kan saya tajuk 7.2 Tamadun awal asia tenggara ke xfac15@gmail.com???
  boleh cepat ciket x cikgu??? hahaha...
  tolong ehh cikgu!!! TQ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dik, check emel ye :-)
   All the best of luck

   Delete
 3. tlong masukkan hubungkait sejarah awal dia asia tenggara dengan kegemilangan negara kita pada masa kini

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nnt sy sediakan jawapan tu utk awk ye

   Delete
  2. cikgu,cikgu boleh tolong hubung kaitkan sejarah awal asia tenggara dengan kegemilang negara kita pada masa kini.Cikgu boleh tolong letak sekali tak contoh menulis pendahuluan dan penutup,Ini email saya amritz97@yahoo.co.uk

   Delete
  3. Cikgu,boleh tolong hantar ke email saya contoh jawapan bagi "Huraikan sumbangan kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini" ke pro_king1997@hotmail.com

   Delete
 4. cikgu tlg htr kt email saya kaitokid6129@yahoo.com
  kalau boleh cikgu bagi hubungkait sejarah awal dia asia tenggara dengan kegemilangan negara kita pada masa kini....tq

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dik, buat masa ni, ini shj yg sempat cikgu buat..nnt cikgu perbykkan lg :-)

   Delete
 5. salam cikgu bole tlong hntr kt email sya aaqilah_najihah319@yahoo.com..
  sya nak hubungkait sejarah awal asia tenggara dgn kegemilangan negara kitga pd msa kini...terima kasih.. :)

  ReplyDelete
 6. cikgu,boleh tolong hantar kat email saya tak tentang latar belakang kerajaan awal di asia tenggara,bagaimana kita memanfaatkan kedudukan yang startegik di nusantara bg kemajuan negara dan apakah kejayaannya stlh memanfaatkannya...??? email saya ...kehsavartiny@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Alahai dik..sorry, cikgu blm smpt, nnt ada,cikgu akan upload ok

   Delete
  2. cikgu , jika ada , bolehkah hantar bagi saya juga ? :)happyxinn_234@live.com

   Delete
 7. Teacher , can you send this to my email ? ziying_mok_96@hotmail.com
  Please and thank you :)

  ReplyDelete
 8. macam mana nak buat esei dia eh ?

  ReplyDelete
 9. Dik..ada 8 konstruk, setiap konstruk, 1 esei, jd ada 8 esei..hmm jgn lupa numbering setiap esei ye..jgn buat dlm point form nnt potong 50% marks

  ReplyDelete
 10. Salam cikgu , boleh send soalan dan jawapan ini ke email saya ziqhk96@gmail.com ? thanks a lot for helping me cikgu

  ReplyDelete
  Replies
  1. terima kasih cikgu . boleh bagi saya jawapan kepada soalan menghuraikan sejarah kerajaan awal di asia tenggara ?

   Delete
 11. Replies
  1. soalan ttg latar belakang kerajaan awal di asia tenggara , bagaimana kita memanfaatkan kedudukan strategik di nusantara bg kemajuan negara dan apakah dan apakah kejayaan setelah memanfaatkanya ?

   Delete
  2. awak dah dpt jwpn untuk soalan tu tak??klau dah boleh tolong forwrdkan to this emel doradilla_82@yahoo.com..hee~~thank you

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. tolong hantar kat saya juga. . plezz saya nak exam esok . . kalau dah dapat la
   emel:notieygurlzz@gmail.com

   Delete
  5. Email to me please!!
   soralowe@gmail.com
   please and thank you very much~~ ^_^

   Delete
 12. cikgu,boleh emailkan jawapan kepada saya...sebab exam nak sampai..
  terima kasih
  happylkxin@gmail.com

  ReplyDelete
 13. cikgu , klau boleh sya pun nk jwapan bgi soalan yg Haziq Zainal tnya tuu . Klau cikgu ada ,, bleh tlong emailkan kt sya ----> nikizwan96@gmail.com .
  Terima Kasih Cikgu ! ~~

  ReplyDelete
 14. hi teacher can u send this to my email? :))for my rujukan for the coming test... TQ cyj.freedom@gmail.com

  ReplyDelete
 15. Cikgu.. Tlg hantar ke emel saya untuk hubungkait kerajaan awal asia tenggara dengan kegemilangan malaysia.Tlg cpt ye cikgu.. Exam da nak sampai.
  Email: nanana_8120@hotmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. terima kasih ya cikgu hantar dgn cpt :D

   Delete
 16. can email the answer for me please ? ( teohyuphang@msn.com )

  ReplyDelete
 17. cgu yg peraturan permarkhan.. dlm kotak isi/ huraian 2 memng jawapn tuk soaln dy kew? tpi kte just kna bt dm bntuk esei larhh...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ye dik, mcm esei kt paper 2, jawab mengikut kehendak soalan Dan markah..kalo 6 markah, bg la 6 isi ye dik

   Delete
 18. Kpd semua, cikgu dh reply, check emel ye dik..maaf juga kalo terlambtt, kdg2 cikgu dh tdo dh..tp bgn pg2, sure cikgu emelkn..

  ReplyDelete
 19. salam cikgu,,boleh tak saya nak skema jawpn untuk soalan kertas 3 yg huraikan sejarah krajaan awal dan hubungkait dgn kgemilngan dgn ngara kita hari ni,,,terima kasih..this is my emel,,doradilla_82@yahoo.com

  ReplyDelete
 20. wah cepatnya...hee~~terima kasih,,kalu untuk latar kerajaan awal asia tenggara,,berkaitan dgn kerajaan maritim dan agraria ader tak??kalu ada boleh tlong sentkan??kalo boleh scpat mgkin boleh tak??hee~~doradilla_82@yahoo.com..,thanks ckgu..

  ReplyDelete
 21. Assalamualaikum ;)
  Cikgu ada tak jawapan untuk soalan seperti di dalam blog ni?

  http://e-panitiasejarahsmkdpb-kluster.blogspot.com/2012/06/contoh-kertas-3lain.html#comment-form

  Kalau ada skema jawapan untuk tajuk esei tu, boleh tak sekiranya cikgu tolong hantarkan skema jawapan tersebut kepada saya melalui emel dsyaleeza@gmail.com ataupun syaleeza_aida@yahoo.com

  Terima kasih banyak-banyak ya cikgu ^_^

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dik, sy dh tgk soalan..nnt sy fikirkan skema jwpn utk awk ye..dh siap, sy emelkn

   Delete
  2. Berapa lama ya masanya? Kalau cikgu rasa susah, saya minta cikgu tolong berikan skema jawapan untuk bahagian 4 dan 5 sahaja.

   4. Bagaimanakah kita memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara bagi kemajuan negara? (15 markah)

   5. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara. (10 markah)


   Saya mohon maaf banyak2 kerana menyusahkan cikgu, tapi saya perlukan maklumat ni sebab saya akan jawab kertas 3 ni 29/10/2012.
   Cikgu boleh send di emel syaleeza_aida@yahoo.com
   Terima kasih banyak-banyak ya cikgu kerana sudi membantu saya! ^_^

   Delete
  3. Dik, sorry, I'm travelling kemamaan-kl-penang, xsmpt nk upload :( anyway, all the best

   Delete
  4. Tak mengapa, saya dah dapatkan maklumat itu! anyway terima kasih sebab sudi membantu! ^_^

   Delete
  5. assalamualaikum dsyaleeza.maaf mngganggu..klu x keberatan boleh tak bgi skeme jwpn soalan dsyaleeza kpd sy,..soalan dsyaleeza same dgn soalan sy ni...tolong emailkan kpd sy.....sy sgt brhrp dsyaleeza dpt bg jwpn tu..please ye..ni email sy puterizarazinnirah@yahoo.com...maaf skli lg jika mnyusahkan...tq..

   Delete
  6. assalamualaikum,dsyaleeza tolong forward jawapan 2 kat saya sebab saya nak guna esok????plez tolong yew. . .
   nie emel notieygurlzz@gmail.com

   Delete
  7. dsyaleeza , plezz share jwapan yg awak dpat tu . my exam is around the corner . i need the answer .email kan pada saya . Erdyna_ina@yahoo.com . mf dah m'nyusahkan awak :)

   Delete
 22. slm cgu ,, sy nk mntak tolong sgt cgu tlong bg jwpan utk soalan esei ni. skln sy agk lain sbb sy dri sekolah yik .. pihak yayasan telah mmilih tjuk 4 utk tgasan ini... sy mhon maaf klu myusahkan cgu..hrap cgu dpt tlong sy sbb ppriksaan ni akn djalankan pd 30/10/2012-selasa-..:)

  4)bagaimanakah kita memanfaatkan perkembangan islam dmi kmajuan ngara?.15m
  5)apkah kjayaan yg dcapai oleh negara stelah memnfaatkan penyebaran islam?.10m
  6)-Jelaskan cbaran yg dhadapi oleh Malaysia sbg sbuah ngara islam ?
  - Nyatakan lgkah2 utk mngatasi cbaran diatas. 10m
  8)rumusan:
  i)pengathuan yg dperoleh
  ii)iktibar kpd dri dri,bgsa dan ngara
  iii)hrapan utk masa depan ekonomi Malaysia yg lbih cemerlang. 5m

  cgu bleh send jwapan dkat email sy..sofeasoffi_46@yahoo.com

  ptolongan cgu amat dhargai..terima kasih..:)

  ReplyDelete
 23. hi,teacher.i'm lai ping from smkpp.Can you send this to my email too? Thanks! <3

  ReplyDelete
 24. SALAM CIKGU...mintk lg ckgu e-melkan skema di atas..sy xblh nk copy..ni e-mel sy firdaus0210@yahoo.com
  jasa baik cikgu sy dahulukan dgn ucapan berbanyak-banyk terima kasih.

  ReplyDelete
 25. Assalamualaikum,

  Boleh tak email ni kat email ni secepat mungkin.

  nbookworm086@gmail.com

  Tqvm

  ReplyDelete
 26. salam cikgu saya nak mintak cikgu email kan saya boleh??? i really need this ainazman15@yahoo.com terima kasih banyak-banyak cikgu ^_^

  ReplyDelete
 27. cikgu minta tolong .

  boleh cikgu bagi hubungkait sejarah awal dia asia tenggara dengan pembangunan malaysia . Emelkan kat freakso96@gmail.com . Terima kasih cikgu :D

  ReplyDelete
 28. salam cikgu . boleh cikgu email kan kertas 3 bab 3 pada email saya
  dybailys_1011@yahoo.com . tq :)

  ReplyDelete
 29. CIKGU. EMAILKAN KAT SAYA (afiqahfatihah@ymail.com) TQVM :)

  ReplyDelete
 30. assalamualaikum.. cikgu boleh e-melkan contoh jawapan kertas 3 bab 3? aina_qizreen93@yahoo.com .. terima kasih sudi tolong.. :)

  ReplyDelete
 31. assalamualaikum..knape ni smua org main ntar kat email..hantar jwapan kat sini la cg, sye xde email.. :(

  ReplyDelete
 32. salam cikgu, tolong hantar dekat email saya yee miseu_goongju@yahoo.com terima kasih :)

  ReplyDelete
 33. assalam cg, na mtk tolong cg emailkan soaln dan jawapan kt email sy ley babybucuk14324@gmail.com
  terimakasihcg :)
  sy kena prepare awal memandangkan im still in form 4 n need a lot of guide. hehe
  timakaseh banyak cg.

  ReplyDelete
 34. salam cikgu :) nak mintak tolong send kan ke email saya miezakecik96@gmail.com
  terima kasih ^^

  ReplyDelete
 35. Ingin dapat A+ dalam Sejarah SPM 2013? Jom dapatkan e-book Sejarah SPM 2013

  Hanya RM10 sahaja..

  berminat? boleh whatsapp di 012-7963455

  For serious buyer only
  CIMB Siti Sarah bt Mohd Noor : 01230015803527

  ReplyDelete
 36. teacher can i get this for my exam? please? ><

  ReplyDelete
 37. Teacher, can you email this to sharontan97@gmail.com by this week if possibe? Thank you.

  ReplyDelete
 38. Teacher, sorry for the trouble but can you please email this to me? Thank you.

  ReplyDelete
 39. teacher can email this please? rachelleongqiqi@hotmail.com thank you

  ReplyDelete
 40. Boleh tolong emailkan this thing to me, cikgu? Pretty please....

  ReplyDelete
 41. Ni email saya sarah_thepishang@yahoo.com

  ReplyDelete
 42. Asalamualaikum... Hye =D
  boleh tak hantar kat email ni..
  zimz_striker96@yahoo.com
  terima kasih banyak2 cikgu... semoga bahan2 ini dapat membantu pelajar dalam kertas 3..
  terima kasih sekali lagi =)))

  ReplyDelete
 43. Cikgu ! terima kasih :) ... sangat berguna , tapi saya harap cikgu dapat mailkan benda ni kat saya --> shalinirajamohan@gmail.com :) terima kasih daun keladi , kalau boleh hendak lagi :)

  ReplyDelete
 44. cikgu,kalau tajuk yang ni "kerajaan yang muncul dalam tamadun awal asia tenggara boleh dibahagikan kepada kerajaan agraria dan kerajaan maritim.pembahagian ini adalah berasaskan aspek kedudukan geografi dan sosioekonomi" cikgu ada x jawapannya.. kalau ada tlg send kan dekat email sy = farida.naja@yahoo.com harap sngat cikgu dpt bantu sy.. terima kasih

  ReplyDelete
 45. cikgu,boleh tak sediakan skema jawapan kertas 3 bagi tingkatan 5 bab 3 ? sebab exam sudah nak sampai >.<

  ReplyDelete
 46. salam cikgu , boleh tlong emailkan kat saya yang ni secepat mngkin ye cikgu...... nie email saya aidawani95@yahoo.com..... terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 47. assalamualaikum cikgu..tlg emelkan ni untuk saya..nadhirah_nanor@yahoo.com..mohon secepat mungkin cikgu..exam saya minggu depan dah

  ReplyDelete
 48. cikgu macam mana nak buat paper 3 . tajuk untuk sekolah saya ialah bab 3 tamadun awal manusia . tajuk umum ialah kerajaan awal di asia tenggara boleh dibahagikan kepada dua kategori berdasarkan aspek kedudukan geografi dan sosioekonomi .walaupun berbeza bentuk kerajaan namun pada dasarnya, kedua, dua jenis kerajaan tersebut saling bergantung antara satu sama lai dan saling melengkapi .cikgu kalau ada tips atau bahan yang boleh emel bagi saya ? email saya ialah oceanchan97@gmail.com

  ReplyDelete
 49. cikgu boleh tolong emelkan ???
  syuzanhan97@gmail.com
  time kaseh :)

  ReplyDelete
 50. salam cikgu boleh x tolong emalkan saya soalan dan jawapan nye.
  wanie_aimi97@yahoo.com
  terima kasih........:)

  ReplyDelete
  Replies
  1. time kasih byk2 cikgu
   sye da terima emel cikgu
   time kasih sekali lagi :)

   Delete
 51. Assalamualaikum Cikgu Boleh kasi Sekema Jawapan die tak?? Email Saya muzaffarsyam014@gmail.com

  ReplyDelete
 52. Assalamualaikum Cikgu, boleh tolong emailkan kepada saya soalan dan jawapannya? My examination is around the corner. nisaqiqi@yahoo.com Terima kasih!

  ReplyDelete
 53. assalamualaikum cg , boleh tak send jawapan utk soalan sy nie .
  1 .bagaimanakah kita memanfaatkan kedudukan yang strategik di nusantara bagi memajukan negara ?
  2 .jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara setelah memanfaatkan kedudukan strategik di nusantara ? nie email sy - Erdyna_ina@yahoo.com

  ReplyDelete
 54. Assalamuaikum cikgu, boleh emeilkan saya soalan dan jawapannya. basribadruddin@gmail.com Terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 55. Cikgu boleh emelkan soalan dan jawapannya? bryan15mu@yahoo.com

  ReplyDelete
 56. tlong emelkn kn ke izz_farihah@yahoo.com. trimas cikgu...

  ReplyDelete
 57. tlong emelkan ke lindsaba@YAHOO.COM...SAP...tq

  ReplyDelete
 58. emalkan ke ladyally@gmail.com, yea. Terima Kasih :D

  ReplyDelete
 59. cikgu..boleh beri dalam bentuk karangan ke kerana exam kena sampai 20 muka surat tolong cikgu...thank you

  ReplyDelete
  Replies
  1. minta maaf cikgu emel saya..pillaysangkara@yahoo.com..

   Delete
  2. me 2 teacher. sorry 4 the trouble. umahdevisubramaniam@gmail.com

   Delete
 60. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 61. Salam cikgu.Boleh send soalan dan jawapan ke emel saya? kherxin_97@hotmail.com Banyak Terima kasih cikgu!

  ReplyDelete
 62. assalamualaikum cikgu, boleh tlong hantar kat email saya jugak tak :^^
  ainaa_aziz_97@yahoo.com

  ReplyDelete
 63. assalam..
  cikgu...tolong buatkan skema untuk bab 2 tingkatan 5 boley x?
  ni soalan nye:-
  http://e-panitiasejarahsmkdpb-kluster.blogspot.com/2013/01/tugasan-kertas-3-bab-2.html

  send kan kepada:-
  emianonymous@gmail.com

  ReplyDelete
 64. ckgu,bole x sye nk yg bab 3 nyer(form4).hantar kat naz_najihah@yahoo.com

  ReplyDelete
 65. cikgu boleh tlg sent kan x tajuk 7.2 kat email saya ni h_nazirah@yahoo.com..thank

  ReplyDelete
 66. cikgu,blh e-mail sy?
  loosooping@ymail.com

  ReplyDelete
 67. sya nak yg nie cikgu, bole send kat e-mail sya tak,cikgu?
  mitchie_lolita@yahoo.com
  urgent sangat~

  ReplyDelete
 68. cikgu,bole cikgu send kat e-mail sya tak?
  rainahpsk4kj113@gmail.com
  a.s.a.p..urgent :)
  thank you~

  ReplyDelete
 69. cikgu please send this 7.2 to me umahdevisubramaniam@gmail.com
  please teacher its urgent. it will be very usefull 2 me.

  ReplyDelete
 70. salam...ckgu boleh x tolong hantar ke email saya. androidanz97@gmail.com ...mekasih

  ReplyDelete
 71. as-salam.. ckgu tolong hantar 7.2 ke email saya violetroses97@yahoo.com
  thank you!!

  ReplyDelete
 72. gileworldcup2010@yahoo.com ...mintak tlg..tq :D....ptg nie nak blek asrama dh

  ReplyDelete
 73. nak jugak..!!farzanami_vida@yahoo.com

  ReplyDelete
 74. ASKUM....cikgu boleh tlong email kat saya x?? A.S.A.P... wanyezthebest@gmail.com

  ReplyDelete
 75. Cikgu...boleh tolong email 7.2 Tamadun Awal Manusia kat saya tak???... soalan dan jawapan ini mungkin dapat membantu saya dalam peperiksaan pada hari Khamis ni...kalau boleh ASAP..ni email saya gavinglennbendie@yahoo.com...

  ucapan daripada saya
  Orang Melayu,Orang Putih,
  Thank you,Terima Kasih

  ReplyDelete
 76. Assalamualaikum,cikgu.saya meminta jasa baik cikgu memberikan contoh soalan serta jawapan kertas 3 bab 2 tingkatan 5.kalau boleh, tolong emel kepada kjw.fanz96@gmail.com. kalau boleh malam ni. tapi kalau tak boleh, x pe la. terima kasih :)

  ReplyDelete
 77. HI Teacher ! Hope you haven't slept yet , need this urgently , my email is changsour@hotmail.com Thank Ya ! :)

  ReplyDelete
 78. cikgu...boleh tolong hantar dekat email saya...dolphin_ida92@yahoo.com

  ReplyDelete
 79. cikgu , tolong hantar dekat email saye cikgu thepurplegurl@gmail.com
  perlukan sangat . urgent :)

  ReplyDelete
 80. cikgu tolong emailkan saya jawapan... poker123king@gmail.com

  ReplyDelete
 81. cikgu,tlg email utk sy jgk ye.. Nasuha_salim@yahoo.com . Terima kasih.

  ReplyDelete
 82. cikgu tolong emailkan saya ......poker123king@gmail.com

  ReplyDelete
 83. cikgu, tolong hantar dekat email saya jyyn_8787@hotmail.com
  terima kasih!

  ReplyDelete
 84. trima kasih cikgu ^^ brguna sgt info ni.tlong emailkn kt ayue_catlover97@yahoo.com

  ReplyDelete
 85. Hye cikgu, maaf kalau menyusahkan.. Cikgu boleh tolong emailkan jawapan yang berkaitan dgn kerajaan awal asia tenggara yng menghubungkait dengan kegemilangannya......maaf yerh cikgu dan trima kasih banyak ats bntuan anda :) email: adelyne97@gmail.com

  ReplyDelete
 86. Cikgu bagaimanakah Kita memanfaatkan kedudukan di nusantara bagi kemajuan Negara? Apakah kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di nusantara? email : jacqueline.hannah@hotmail.com please:(

  ReplyDelete
 87. cikgu, boleh send to my email pls? :) exam p3 sej tomorrow. thank you !historysej@hotmail.my

  ReplyDelete
 88. cikgu, boleh tolong emailkan kepada saya liyanafarah14@gmail.com

  ReplyDelete
 89. cikgu,, tlg emailkn kat sy umi_mayom@yahoo.com bab 1-6
  sy nk kna kumpul maklumat p3 utk tugasan cuti nih.. tp 4 hri bulan sy kna g jeli utk kem.. jdi sy hrp cg dpt email secepat mungkin,, timer ksih cg..

  ReplyDelete
 90. hi teacher..can u send tiz 2 my email..plz n tq!!!
  email : dharanibalan336@yahoo.com

  ReplyDelete
 91. kak, kertas 3 ting.5 bab 7 ada x ? nk trial nie.. sye student asrama.. hope dpt emelkan sye di Syira_garfieldfunny54@yahoo.com (facebook)

  ReplyDelete
 92. salam cikgu . tolong email kan kat saya soalan dan jawapan sejarah kertas3 bab3 tingkatan4 kat email ni izyanasuha96@gmail.com . kalau boleh secepat nya ya cikgu sebab ahad nii saya nak balik asrama dah . terima kasih cikgu :)

  ReplyDelete
 93. hello teacher, can you please send a copy of this to my email, angelapd_69@ymail.com? not to rush you but the sooner the better. thank you so much.:)

  ReplyDelete
 94. assalamualaikum..bleh saya dapatkn skema dan soalan tajuk Tamadun awal asia tenggara ni .. kalau bleh cikgu tolong emailkn ke baby.tiey@yahoo.com.terima kasih banyak-banyak cikgu..

  ReplyDelete
 95. assalamualaikum^^ cikgu, boleh tolong emelkan soalan n jawapan.
  bieyha_ramli96@yahoo.com Thanks a lot >v<

  ReplyDelete
 96. assalamualaikum,,, cikgu boleh tak e mail kn kt saya dhiya_zahid@yahoo.com

  ReplyDelete
 97. assalamualaikum....cikgu boleh tak email kat saya :) fatinazwani@ymail.com .... please cikgu,asap ye... hehe

  ReplyDelete
 98. hi teacher can you send to me?jamestan96@gmail.com

  ReplyDelete
 99. cikgu boleh emel ptg nii jgak x ?? sbb bsok saye ad paper sejarah kertas 3 for trial SPM pleaseee...(avenged_rev11@yahoo.com)

  ReplyDelete
 100. Assalamualaikum, cg tolong email dekat saya sekarang boleh ?. sasyarizas@gmail.com. terima kasih

  ReplyDelete
 101. Assalamualaikum cgu. boleh emailkan dkt saya skema utk tingkatan 5 bab 2? saraasyafiqah@gmail.com

  ReplyDelete
 102. asslmualaikm ckgu...boleh x tolong send yg hubungkait sejarah awal asia tenggara dgn kmilangan negara kita pd masa kini dkt saya sekarang ? plesss ckgu yee... hidayati1307@yahoo.com

  ReplyDelete
 103. Selamat sejahtera,cikgu..Boleh tolong hantar jawapan ni ke e-mel saya.Pertolongan anda amat saya hargai.bolehkah saya dpt secepat mungkin.. terima kasih.E-mel saya(thiviashanti@yahoo.com)

  ReplyDelete
 104. Assalamualaikum cikgu, boleh post kan kat email saya? -> cypherineartemis@gmail.com >.< TQ *Exam 5 hari lagi nieh >_<*

  ReplyDelete
 105. assalamualaikum cg. sy nk mntak tolg post kn maklumat ni dkt email sy ..arienazyra@gmail.com
  TQ...jasamu dknang..

  ReplyDelete
 106. salam, cikgu, saya sangat sangat memerlukan pertolongan cikgu, bole x tolong post kan maklumat ni untuk saya ?? harap cikgu sudi membantu... email : nickjonasjustin@ymail.com

  ReplyDelete
 107. i have all the points but i dun know how to huraikan,can send me all the huraian ? lim-jia-yee@hotmail.com

  ReplyDelete
 108. salam, cikgu sarah.
  boleh tak nak minta cikgu emelkan maklumat dekat page ni pada saya.
  Terima kasih cikgu :)

  deeana89ska8er@yahoo.com

  ReplyDelete
 109. Mekasih cikgu. ianya sangat membantu.. ^^

  ReplyDelete
 110. boleh tak minta cikgu emelkan skema jawapan

  fatinattiqahrazali_97@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 111. cikgu , blh x tlg email kan skema jawapan diatas untuk rujukan anak saya. email saya vickykuna@yahoo.com.tq

  ReplyDelete
  Replies
  1. boleh copy..select then click ctrl+c..lepas tu paste pd word..tq!

   Delete
  2. THANK YOU CIKGU.....................

   Delete
 112. hi teacher, can you email to me pls? lingxuan9988@hotmail.com thanks :)

  ReplyDelete
 113. Hi teacher, can you email to me please? ishraf98@gmail.com thanks

  ReplyDelete
 114. salam cikgu,, leh xnk mintak cikgu e-mail kan dkt saya soalan dan jwpn utk kertas 3 bab 3 tingkatan 4 secepatnye ye cikgu sbb hr nie dah nk blik hostel,, tq. . khairunshakri@gmail.com

  ReplyDelete
 115. Assalamualaikum cikgu , mintak tolong emailkan jawapan kat saya secepat mungkin . Saya balik asramaa hari ni . (syifaaatiqah97@gmail.com)

  ReplyDelete
 116. Hi Cikgu...sila hantar jawapan kepada emel saya, ccsy2010@hotmail.com... Terima kasih. =)

  ReplyDelete
 117. salam cikgu, saya nak jawapan soalan ini kat email saya... irfan_izham@ymail.com .. Terima Kasih

  ReplyDelete
 118. salam cikgu,tlg emailkan pada saya blh?ni email saya nurfadhilahazmi96@yahoo.com....terima kasih =)

  ReplyDelete
 119. Hi cikgu, sila hantar jawapan soalan ini kepada emel saya , chingmay043@gmail.com

  ReplyDelete
 120. Terima Kasih banyak-banyak cikgu.. Cikgu saya kata tajuk ini masuk peperiksaan pertengahan tahun ni, terima kasih ya cikgu, telah banyak membantu saya :D

  ReplyDelete
 121. cikgu, tolong emailkan ni kpd saya? emel saya kathrynleong.ys@gmail.com terima kasih byk ye :)

  ReplyDelete
 122. Assalamualaikum cikgu, boleh hantarkan ke email saya ? - sha96_lisa@yahoo.com terima kasih cikgu !

  ReplyDelete
 123. Assalamualaikum cikgu,boleh hantarkan ke email saya?-mohdfaiz.mf8742@gmail.com...terima kasih Cikgu :)

  ReplyDelete
 124. cikgu, boleh tak send ini kepada email say : yinyeebluesky@yahoo.com
  terima kasih :D

  ReplyDelete
 125. cikgu, boleh emailkan kpd saya. saya nak buat rujukan. thank you very much :))))) (qistinaaqilah22@gmail.com)

  ReplyDelete
 126. Assalamualaikum cikgu. Sy minta maaf sebab mengganggu. Sy ingin bertanya berkaitan tajuk yang ni "kerajaan yang muncul dalam tamadun awal asia tenggara boleh dibahagikan kepada kerajaan agraria dan kerajaan maritim.pembahagian ini adalah berasaskan aspek kedudukan geografi dan sosioekonomi" Cikgu ada tak jawapannya? Kalau ada, boleh tak hantar dekat email ni -syuhadah.hashim@yahoo.com . Tapi kalau tidak ada, tak apa. Terima kasih cikgu :)

  ReplyDelete
 127. Assalamualaikum, maaf menganggu cikgu boleh tak hantar jawapan Bab 3 ni kat emel saya peaceapiz@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. hi
   boleh send in bab 3 kepada saya kah ?


   Delete
  2. ooijinwei67@gmail.com

   Delete
 128. cikgu , boleh tolong email kan jawapan dekat saya tak ? Thank you . Ni email saya : abee98@gmail.com

  ReplyDelete
 129. Cikgu, boleh tolong saya email kat saya. Thank You. Email: izaurin@yahoo.com.my.

  ReplyDelete
 130. cikgu boleh tolong email kat saya? Terima kasih. Email: qistine_jackie94@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 131. cikgu boleh send bab 3 tingkatan 4
  ooijinwei67@gmail.com
  jumaat ini ada exam PPT
  pls

  ReplyDelete
 132. Cikgu, boleh tak send bab 3 tingkatan 4 (kertas 3) ini kepada diana.ann74@yahoo.com
  Saya perlukannya secepat mungkin, esok dah exam. Terima kasih.

  ReplyDelete
 133. Cikgu , boleh sendkan bab 3 tingkatan 4 kertas 3 ini ke email nuraina.atikah20@gmail.com ?
  Dan , saya boleh cikgu bagi tips cara-cara nak menjawab sejarah kertas 3 ?
  Terima kasih .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak apalah cikgu . Saya dah boleh copy . Thank you so much . :)

   Delete
 134. Cikguu . Tolong emailkan cikgu saya ada exam nak buat revision send kat email ni sofia.ainin@yahoo.com thanks ckgu

  ReplyDelete
 135. assalamualaikum,cikgu boleh tolong email kan?saya nak copy tak boleh.mintamaaf ye cikgu.terima kasih.. :) <3 email;adzleenadnan@gmail.com

  ReplyDelete
 136. Hi cikgu, sila hantar jawapan soalan ini kepada emel saya chihoe.1997@gmail.com

  ReplyDelete
 137. HI ,cikgu ..saya nak tanya ini macam mana nak buat

  TEMA UMUM:Tamadun Awal Asia Tenggara
  Kerajaan Awal di Asia Tenggara telah berkembang dari aspek perdagangan dan umum sumbangan penting kepada negara kita kini

  sila hantar jawapan ke xiinxin98@gmail.com.. thank you

  ReplyDelete
 138. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 139. Cikgu..can u forward this answer to dinieafandy@yahoo.com ..urgent..tqvm cikgu

  ReplyDelete
 140. Cikgu..sila hantar jawapan ke hooikajing@yahoo.com...urgent ..terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 141. Salam cikgu,boleh tolong sent jawapan kertas 3 (tema umum:bab3 tamadun awal asia tenggara:pengaruh hindu-buddha di asia tenggara) ke adawiah_98@yahoo.com
  Untuk exam isnin 12 mei 2o14..

  ReplyDelete
 142. Salam cikgu blh ckgu tlong sent the answer and the question to my email,,,a.s.a.p ,,i need it today..ikin98@gmail.com

  ReplyDelete
 143. salam cg, boleh email kan kat saya?

  ReplyDelete
 144. Cikgu! tolong emailkan segala jenis soalan dan skema jawapan bgi bab 3 boleh tak? terutamanya tntang kerajaan agraria dan maritim :D
  ni emel saya , lmfao770@gmail.com
  tolong ya cikgu , saya ada mid test besok :(

  ReplyDelete
 145. Terima Kasih , Cikgu. :)

  ReplyDelete
 146. Hi cikgu ! tolang email semua jenis soalan dan jawapan yang berkaitan dengan bab boleh tak ? e-mail saya , fsh_1998@hotmail.com

  ReplyDelete
 147. cikgu tlg emailkan kpd saya by malam ni boleh??? mfareez12@gmail.com please.. Sbb esok exam :)

  ReplyDelete
 148. Cikgu boleh tolong email kan tak jawapan paper 3, untuk bab 3 tamadun awal asia tenggara dekat email neo_advance91@yahoo.com ?

  ReplyDelete
 149. Teacher can u give me the ans pls
  email can?
  Cucci1314@hotmail.my
  very appreciated

  ReplyDelete
 150. teacher, you need to unprivate this blog. so that, orang boleh copy kat atas T_T
  i really need this. Can you please email me as soon as possible nur.farihin77@yahoo.com thanks :)

  ReplyDelete
 151. Cikgu, tolong email kan dekat saya jugak. exam this friday 23 may. Ni email saya rusilawati.smkbdp@gmail.com pleaseee.... XD

  ReplyDelete
 152. hi pls send this to my email velinakim@yahoo.com pls i need right now

  ReplyDelete
 153. cikgu tolong send kat email saya syasyawani9898@gmail.comurgent cikgu terima kasih ^_^

  ReplyDelete
 154. Cikgu, can you please email me this one? I want to use it as a reference for my upcoming test...thanks ( missefffff@gmail.com )

  ReplyDelete
 155. Cikgu can you send this asnwer to me? I need it tomorrow >< ( or if anyone here is free please send it to me i really need it admondsoon98@hotmail.com)

  ReplyDelete
 156. tolong email kan kepada saya, thank you
  ain_nini@yahoo.com

  ReplyDelete
 157. hi teacher could you please email this to me tqvm! crystalfoo33@gmail.com

  ReplyDelete
 158. Hi teacher can u send these two answer to my email? i need it for next week mid year exam. kktiew@gmail.com

  ReplyDelete