ad

paper 3 bab 2


P/S : Kepada semua pembaca post ini, jika anda ingin copy, silakan..caranya ialah select yang mana perlu, kemudian tekan ctrl+C, open microsoft word, paste di word.. selamat mencuba dan all the best in SPM 2013

regards,
Cikgu Sarah 


Cadangan Soalan Kertas 1249/3

TAJUK 7.2 – PENINGKATAN TAMADUN

Tema / Tajuk : 7.2 Bab 2 Tingkatan 4
Soalan:
Huraikan sumbangan aspek peningkatan tamadun dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Yunani, Rom, India dan China.
Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh

Pengenalan

Memahami latar belakang sistem pemerintahan dan pentadbiran Tamadun Rom

1.  Pengenalan
Jelaskan secara ringkas tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam peningkatan Tamadun Rom
5
markah

Isi dan HuraianMemahami  aspek peningkatan pemerintahan dan pentadbiran Tamadun
2.  Peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun
   Huraikan sumbangan peningkatan sistem pemerintahan dan pentadbiran tamadun  :
i.              Tamadun Yunani   (15M)
    
ii     Tamadun India   (8M)

iii     Tamadun China (7M)


30
markah
Menganalisis perbezaan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari ini

3. Perbezaan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia
Jelaskan perbezaan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demkrasi Malaysia hari ini
15
markah
Mengaplikasikan kepimpinan berkesan untuk mengekalkan pemerintahan dan pentadbiran yang stabil.

4  Kepimpinan berkesan untuk mengekalkan pemerintahan dan pentadbiran yang stabil
Cadangkan langkah-langkah kepimpinan berkesan untuk mengekalkan pemerintahan dan pentadbitran yang stabil demi kemajuan Negara.

15
markah
Menilai kejayaan pemerintahan dan pentadbiran dalam menjamin keamanan dan keharmonian Malaysia pada hari ini.
5. Kejayaan Malaysia dalam pentadbiran bagi menjamin keamanan dan keharmornian rakyat.
Berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang di capai oleh negara kita dalam memastikan keamanan dan keharmonian rakyat pada hari ini.


10
 markah


Mencipta/menjana idea usaha-usaha Malaysia ke arah menghadapi cabaran globalisasi pada masa akan datang


6  Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.
·         Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara.(5M)

·         Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)

10
markah

Menghayati nilai-nilai murni /iktibar/unsur patrioisme daripada pemerintahan dan pentadbiran di Malaysia pada hari ini


7.    Penerapan nilai-nilai murni ikhtibar / patriotisme daripada pemerintahan dan pentadbiran


Nyatakan nilai-nilai murni, iktibar/ patriotisme yang mesti ada pada seorang pemimpin yang berkaliber.10
markah
Kesimpulan


Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.


8        Rumusan

·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Ikhtiar kepada diri, bangsa dan negara
·         Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang


5
markahSoalan:
Huraikan sumbangan aspek peningkatan tamadun dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Yunani, Rom, India dan China.
Soalan
Isi dan Huraian
Markah

1
Jelaskan secara ringkas tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam peningkatan Tamadun Rom

1.       Tidak mempunyai pemerintah yang berkuasa mutlak
2.       Kuasa tertinggi  terletak kepada 2 orang konsul dilantik oleh Dewan senat
3.       2 orang konsul dilantik bagi mengelakkan antara mereka tidak ada yang lebih berkuasa.
4.       Konsul dibantu oleh Dewan senat
5.       Dewan senat diwakili oleh golongan bangsawan
6.       Dewan senat membincangkan hak-hal pentadbiran dan perundangan
7.       Konsul dilantik daripada kalangan ahli yang pernah menjadi prareotor.
8.       Di bawah Dewan senat ialah Dewan perhimpunan
9.       Ahli dewan perhimpunan terdiri daripada rakyat Rom
10.   Dewan perhimpunan meluluskan segala keputusan Dewan senat


5 Markah
2

Huraikan sumbangan peningkatan sistem pemerintahan dan pentadbiran
Tamadun:

      i      Tamadun Yunani (15M)

             Pemerintahan Athen:

-bentuk pemerintahan mengalami perubahan daripada Monarki/Oligarki/Aristokrasi/Diktator kepada demokrasi
- Orang Yunani sentiasa berusaha meningkatkan aspek pemerintahan dan pentadbiran Negara kota.
- Athens mengamalkan system beraja.
- Raja dibantu oleh sebuah badan yang dinamakan konsol
- Raja berperanan sebagai ketua tentera, ketua hakim dan ketua agama
- Apabila kuasa konsol menjadi kuat peranan raja merosot
- Pemerintahan dikuasai oleh konsol yang terdiri daripada golongan kaya
- Pemerintahan oleh beberapa orang konsul dinamakan Oligarki
- daripada kalangan konsul lahir golongan Aristokrat yang kuat
dinamakan Aristokrasi
- Rasa tidak puashati rakyat terhadap pemerintahan Aristokrasi
- Golongan yang menuntut hak /berlaku rampasan kuasa
- wujud pemerintahan bentuk Tirani oleh Diktator/golongan kaya atau tentera
- rakyat biasa menyokong rampasan kuasa/ditentang oleh golongan Aristokrat.
- Lahir system demokrasi
- terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis
- semua warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan perhimpunan antara 6 bulan hingga setahun
- Dewan Perhimpunan bersidang 3 kali dalam sebulan dan setiap ahli dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan.
- segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis.
- Ahli Majlis, Majestrit dan Juri dilantik oleh Dewan, Dewan mempunyai kuasa penuh terhadap ketiga-tiganya.

Pemerintahan Sparta:
- Di Sparta system pemerintahan tentera diamalkan
- Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi askar yang baik dan system ini melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotic yang tinggi/handal.


ii     Tamadun India   (8M)

                   1.   Sistem beraja
                   2.   Pada tahap awal,mempunyai dua bentuk kerajaan
                   3.   Kerajaan kecil dan besar
                   4.   Kerajaan kecil tidak mempunyai raja dan bersifat kepuakan
                   5.   Raja mengamalkan kuasa mutlak
                   6    Kedudukan raja diperkukuh dengan pelbagai bentuk ritual
                         berasaskan kepercayaan bahawa raja itu suci dan mesti
                         dihormati.
                   7.   Chandraguptha Maurya telah membentuk emayar Maurya
                          dengan menyatukan kerajaan –kerajaan kecil di India.
                   8    Raja kepada Maharaja
                   9    Asoka menamatkan perang saudara selepas kematian
                         ayahnya Bindusara
                   10  Asoka menekankan kedamaian dann tidak kemajuan sosial.
                   11  Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Budha
                         Dan tidak lagi melalui ketenteraan


iii     Tamadun China (7M)

1.     sistem feudal bertukar ke sistem pentadbiran berpusat kerana perluasan kuasa empayar Dinasti Chin.
-Pemerintahan bercorak empayar
                   -Konsep raja bertukar maharaja
-Sistem birokrasi
-Maharaja membentuk birokrasi awam dan melantik pegawai dikalangan rakyat.
-Perlantikan dibuat oleh jawatankuasa perhikmatan awam berasaskan peperiksaan awam.
-Sistem ini diwujudkan oleh Dinasti Han, tokoh pentingnya ialah Shih Huang Ti.
30 Markah
3
Jelaskan perbezaan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari ini

i) Demokrasi Yunani
1.    Dewan perhimpunan dan Majlis
2.    Warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadi anggota.
3.    Ahli menjadi anggota antara 6 bulan sehingga setahun
4.    Dewan Perhimpunan bersiadang selama 3 kali dalam sebulan
5.    Keputusan dewan dikendalikan oleh Majlis.
6.    Ahli majlis, majistret, dan juri dilantik oleh dewan.
7.    Dewan berkuasa penuh terhadap ketiga-tiganya.
8.    Wakil dipilih melalui pilihan raya
9.    Demokrasi berbentuk penyertaan langsung

     ii) Demokrasi di Malaysia
1.    Berbentuk penyertaan tidak langsung
2.    Demokrasi berpalimen
3.    Semua rakyat yang berumur 21 tahun layak untuk memilih wakil dalam pilihanraya.
4.    Pemilihan pemimpin dibuat melalui pilihanraya
5.    Dijalankan 5 tahun sekali
6.    Dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihanraya
7.    Ahli dilantik oleh YPDA
8.    Wakil yang dipilih menganggotai Dewan Rakyat
        
   15 Markah
4

Cadangkan langkah-langkah kepimpinan berkesan untuk mengekalkan pemerintahan dan pentadbitran yang stabil demi kemajuan Negara.

1.    Mengamalkan sistem demokrasi
2.    Menguatkan sistem ketenteraan
3.    Melatih askar yang handal dan patriotik
4.    Memastikan keamanan negara
5.    Membentuk kedamaian sesama rakyat
6.    Memastikan kesetiaan rakyat yang tidak berbelah bagi terhadap pemerintah
7.    Rakyat perlu sanggup bekorban demi negara
8.    Perpaduan rakyat dijaga
9.    Memastikan rakyat berusaha memajukan negara
10.  Berpegang teguh kepada ajaran agama/Tuhan
11.  Bersifat penyayang
12.  Adil dan saksama
13.  Pertahankan maruah dan bangsa negara
14.  Sedia bekorban
15.  Peka terhadap isu dan masalah bangsa dan negara
16.  Mewujudkan keharmonian antara kaum
17.  Semangat berjuang utuk negara
18.  Tidak mengkritik dan mengutuk adat resam dan kepercayaan kaum lain.
19.  Kemahiran berkomunikasi
20.  Bersifat produktif dan pro aktif
21.  Meningkatkan prestasi ekonomi negara
22.  Meningkatkan taraf hidup rakyat.15 Markah
5

Berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang di capai oleh negara kita dalam memastikan keamanan dan keharmonian rakyat pada hari ini.


1.    Perpaduan kaum
2.    Hubungan diplomatik
3.    Kestabilan politik
4.    Kemajuan ekonomi
5.    Berjaya mengawal kegawatan ekonomi
6.    Mengubah sektor ekonomi asas negara yang berasaskan pertanian kepada sebuah negara berasaskan perindustrian.
7.    Mewujudkan pelbgai jenis peluang pekerjaan
8.    Peningkatan pembangunan industri berat.
9.    Meningkatkan penyertaan bumiputera pemilikan saham PNB dan ASN dan sebagainya.
10.  Projek kereta nasional.
11.  MSC
12.  KLIA
13.  Stadium Nasional Bukit Jalil
14.  Litar Antarabangsa Sepang
15.  Menara Berkembar Petronas
16.  NKRA
17.  Pendidikan untuk semua kaum
18.  Kemasukan lebih banyak pelabur asing
19.  Pembangunan negara yang agresif
20.  Kemerdekaan Negara
21.  Jambatan Pulau Pinang
22.  Penganjuran Sukan Sea XV
23.  Menjadi tuan rumah mesyuarat ketua kerajaana Komanwel (CHOGM)
24.  Lebuhraya ekspress utara-selatan
25.  FELDA
26.  Pelancaran MEASAT 1
27.  Konsep 1 Malaysia10 Markah
6

i)Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara (5M)

 (a)Kewangan:
1-Kekurangan modal
2- Nilai matawang turun naik/spekulasi
3 Pelaburan
4-kejatuhan pasaran malam
5-masalah menarik pelabur asing

6 Teknologi
7-perkembangan bidang ICT
8-bergantung kepada teknologi luar

9 Tenaga kerja
10-kurang mahir
11-bergantung kepada Negara luar
12-ramai tenaga mahir berkhidmat di luar  Negara
13-kurang pengetahuan

14 Gejala social
15-keruntuhan akhlak
16-dadah
17-buang bayi
18-jenayah
19-nilai-nilai kemanusiaan pudar
(mana-mana jawapan munasabah) 

b)Langkah-langkah mengatasi cabaran di atas
 1 Kewangan
2-penggabungan bank
3- memperkenalkan dinar emas
       4-Memperluas perbankan Islam
5      Pasaran
              6-Meningkatkan kualiti barangan
              7-e-dagang
      8-Kemahiran
             9-Penguasaan ICT
             10-Menambah bilangan tenaga professional

11   Modal insan
             12-Memperkukuh jati diri
      13-Menerapkan integriti
             14-Konsep 1Malaysia
             15-Merealisasikan Wawasan 2020

16   Dasar kerajaan
17-Menjayakan dasar-dasar kerajaan


10 Markah
7

Nyatakan nilai-nilai murni, iktibar/ patriotisme yang mesti ada pada seorang pemimpin.

1.    Menjadi romodel
2.    Amanah/jujur
3.    Ikhlas
4.    Bertanggungjawab
5.    Tidak tamak
6.    Tiada asad dengki/dendam/khianat
7.    Bekerjasama
8.    Dedikasi/tekun
9.    Wasatiah
10.  Berdisiplin
11.  Adil
12.  Bersyukur
13.  Baik hati
14.  Berkhemah tinggi
15.  Empati
16.  Rasional
17.  Semangat kemasyarakatan
18.  Berani
19.  Rajin
20.  Kebersihan fizikal dan mental
21.  Menitik beratkan kerohanian
22.  Tidak putus asa
23.  Semangat meneroka
24.  Bercita-cita tinggi/ berwawasan
25.  Bersifat inovatif dan reaktif
26.  Memiliki sikap tolenransi
27.  Sedia menerima perubahan
28.  Memelihara perpaduan
29.  Mementingkan ilmu pengetahuan
30.  Pentadbiran teratur
31.  Mengekalkan keamanan
32.  Cekal
33.  Berani
34.  Menghayati


10 Markah
8

Iktibar
1.       Pengetahuan yang diperoleh
2.       Kepada diri, bangsa dan negara
3.       Harapan untuk masa depan pemerintahan dan pentadbiran Malaysia yang cemerlang


5 Markah
152 comments:

 1. saya perlu sgt ni urgent sg. tolong email kpd sya nienie_gurlz@Yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. hello teacher! boleh tolong email saya moonliswetha@gmail.com

   Delete
  2. cikgu boleh email ?? theribaby2310@gmail.com

   Delete
 2. boleh e-mail cepat cikgu? urgent minggu hadapan dah mau exam . Tqqqq.

  ReplyDelete
 3. do u hv the same thing for bab 6?

  ReplyDelete
 4. cikgu,blh email say ke?
  koowaiku-n96@hotmail.com

  ReplyDelete
 5. ckg emel kn kt bnieyza@yahoo.com

  ReplyDelete
 6. cikgu tolong emelkan kat saya kat cyrotinsyirah@gmail.com..
  saya nak kumpulkan semua soalan n jawapan sejarah k3 untuk buat ulgkaji..
  terima kasih

  ReplyDelete
  Replies
  1. mintak maaf cikgu kalau boleh sebelum naik cuti..
   terima kasih

   Delete
 7. Salam cikgu. Boleh tolong email ke juliemashita@yahoo.com.my?
  Terima kasih. Semoga Allah memberkati usaha cikgu.

  ReplyDelete
 8. salam cikgu, tolong email razin_2002@yahoo.com. mintak tolong sangat sangat

  ReplyDelete
 9. askm cg bleh tak email kat sy nota ni nuyu_wanie@yahoo.com secepat mungkin ye.. wassalam

  ReplyDelete
 10. *sambungan askm cg bleh hantar malam ni tak nuyu_wanie@yahoo.com wsslm

  ReplyDelete
 11. assalamualaikum cikgu .. bleh xantaq bab 2 nie kat email aqpunyakisah@gmail.com sblm hari sbtu ? plz :D

  ReplyDelete
 12. cikgu, ada tingkatan 5 bab 2??

  ReplyDelete
 13. salam, cikgu.
  na mintak tolong emailkan soalan dan jawapan kt babybucuk@gmail.com
  sebelum cuti boley kan cg?
  tima kaseh byk2 cg.
  jasa cg dikenang :)

  ReplyDelete
 14. Hai Cikgu,jika soalannya ialahn peningkatan sesebuah tamadun dpt dikenal pasti and diukur melalui pencapaian sesebuah tamadun dlm 3 aspek utama iaitu sosial,politik dan ekonomi, ada apa yg boleh ditanya?

  ReplyDelete
 15. Ingin dapat A+ dalam Sejarah SPM 2013? Jom dapatkan e-book Sejarah SPM 2013

  Hanya RM10 sahaja..

  berminat? boleh whatsapp di 012-7963455

  For serious buyer only
  CIMB Siti Sarah bt Mohd Noor : 01230015803527

  ReplyDelete
  Replies
  1. thanks cikgu.. ;) nasib jumpa gak apa2 maklumat, klau tak, habis lah sye.. Ckgu lah penyelamat sye.. :')

   Delete
  2. zxdchjzxc
   zx

   Delete
 16. heyy, can you send me this to my email? cos cannot copy paste. roshanaafshan@gmail.com thank youu :)

  ReplyDelete
 17. assalammualaikum..bole x tolong email kn ke saidsyafii4497@gmail.com...pls!!!..sbb lagi 4 ari lagi nk pekse..bole?

  ReplyDelete
 18. Ada tak contoh soalan dan jawapan bagi Bab 2 Tingkatan Lima?
  Kalau ada tolong e-mel kan ke vickkycool71@gmail.com.
  Thnx...
  ReplyDelete
 19. cg.. tlg e-mail ke kaklong_atikah@yahoo.com

  ReplyDelete
 20. Cikgu, saya perlukan ini. Boleh email saya di julianajunnudi@yahoo.com.

  ReplyDelete
 21. tlg e-melkan kpd kkishvan@yahoo.com...tq

  ReplyDelete
 22. BOLEH X TOLONG HANTAR KE FACEBOOK SAYA -MARYAM NORDIN

  ReplyDelete
 23. cikgu tlng hantar bab2 ting 5 ke facebook saya skrng bleh trima kasih -Muhammad Hafizuddin

  ReplyDelete
 24. cikgu,blh emelkan sy kpd thiviashantiravichandran@yahoo.com .pls terima kasih byk byk(urgent ,Blh hari ni ckg)

  ReplyDelete
 25. Assalamualaikum cikgu,cikgu saya nka copy tak boleh,boleh tak cikgu tolong emailkan kepada adriana_amani24@yahoo.com? saya nka buat rujukan sgt2
  tolong ya cikgu,assalamualaikum..

  ReplyDelete
 26. cikgu tlg emailkan kepada sy... kalo bole malam ni jgk...

  ReplyDelete
 27. cikgu ,, yang ni pun saya nak.. email lufianausman@yahoo.com

  ReplyDelete
 28. cikgu,blh e-mail sy?
  loosooping@ymail.com

  ReplyDelete
 29. cikgu e-mail kan untk saya..really need it!
  ida_fida97@yahoo.com

  ReplyDelete
 30. Assalamualaikum. Cikgu Sarah, boleh tolong email kat saya tak bab ni?

  email: nursaadahsamion@live.com

  ReplyDelete
 31. Assalamualaikum,Cikgu Sarah. boleh tak cikgu email bab ini kepada saya?

  Email: akmalazhary97@gmail.com

  ReplyDelete
 32. CG EMAIL SY BLH HARINI TOLONGGGG
  EMAIL:ezkyna@gmail.com

  ReplyDelete
 33. cikgu,blh email saya bab ini pada hari ini ?

  kerou_lim96@hotmail.com
  terima kasih !

  ReplyDelete
 34. bleh email sy x..
  fizah96kitaro@yahoo.com

  ReplyDelete
 35. cikgu boleh email saya
  nwzhen97@gmail.com
  terima kasih

  ReplyDelete
 36. assalamualaikum cikgu, tolong email kepada saya....><
  Ribuan terima kasih diucapkan x)
  qinn_waiching@hotmail.com

  ReplyDelete
 37. salam cikgu...tolong emaikan dekat
  ladyroses922@yahoo.com
  tq

  ReplyDelete
 38. salam cikgu boleh email saya di mhaziqsyah@gmail.com
  tq

  ReplyDelete
 39. Cikgu, saya perlukan nota ini dengan segera..Tolong emelkan saya pada misspinklicious29@hotmail.com...terima kasih cikgu :)

  ReplyDelete
 40. cikgu boleh email bab ini kepada saya PADA HARI INI? CT970611@HOTMAIL.COM RIBUAN TERIMA KASIH

  ReplyDelete
 41. Cikgu boleh hantar nota ini dengan segera (Pada hari ini? lavyniacham@hotmail.com Terima Kasih Cikgu

  ReplyDelete
 42. boleh email kan nota ini? (pada hari ini) esok da exam. email : meropenemgurl24@yahoo.com thanks cikgu. :)

  ReplyDelete
 43. thanks cikgu,, nota nie sangat berguna untuk exam sejarah paper 3 saye esok,,terima kasih banyak2,, oh ya,,Selamat Hari Guru !

  ReplyDelete
 44. Cikgu boleh email kat saya
  Danesh267@gmail.com

  ReplyDelete
 45. Sy try copy tp xdapat. tolong email kat zulfadli.zubir@yahoo.com please?? sy nak pakai trial spm ni 21/8/13 . ASAP . terima kasih :)

  ReplyDelete
 46. Ckg pls email kat sya
  patrickkongchakwoon@yahoo.com
  nid it urgent :( terima kasih :)

  ReplyDelete
 47. salam..cikgu,blh tlg e-melkan tak?
  puteriezna@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. ckgu , saya tolong emel ke saya. saya yang hantar whatapp dgn ckgu yadi tu ..

   Delete
 48. cikgu tolong emel saya boleh? urgent! jessylai98@gmail.com

  ReplyDelete
 49. number 8 answer dont have?

  ReplyDelete
 50. cg, tolong emelkan dekat saya boleh ? urgent, saya nak bab 2, peningkatan tamadun, tingkatan empat . hantar dekat www.nurliyana2117@yahoo.com

  ReplyDelete
 51. heloo nam saya krishnanrao.Saya suka sejarah
  saya nak tema umum :Peningkatan tamadun
  Peningkatan tamadun dunia telah banyak memberikan panduan dalam meningkatan ekonomi Malaysia.
  ini ialah tajuk dia tolong saya bagi jawapan di e-mel saya e-mel krao898@gmail.com

  ReplyDelete
 52. cikgu, tolong emailkan kat saya. urgent sgt sgt. mogeshsababathy@gmail.com

  ReplyDelete
 53. blh email saya? dannymve@gmail.com

  ReplyDelete
 54. cikguu boleh email saya ..? tema umum : peningkatan tamadun .. minggu depan saya dah start periksa .. ini email saya nurul.aisyah66@yahoo.com .. terima kasih cikgu :3

  ReplyDelete
 55. emailkan kat saya boleh? urgent ni babybomber33@gmail.com

  ReplyDelete
 56. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 57. Cikgu, boleh emailkan nota ni kat saya? sjasmee24@gmail.com ,3 days more for exam! Thank you

  ReplyDelete
 58. salam.cikgu tolong emelkan kat saya nota ni sebelum 8 / 5 sebab nak exam dah ni . Ssyaqir@gmail.com ( Peningkatan tamadun )

  ReplyDelete
 59. Terima Kasih cikgu!!

  ReplyDelete
 60. assalamualaikum,cikgu boleh emelkan saya sejarah kertas 3 tingkatan 5 bab 2 dengan skema jwapan sekali.azlin_97@ymail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. kalau bleh malam ini,sebab minggu depan saya dah exam

   Delete
 61. Thanks Cikgu!May Allah bless you...

  ReplyDelete
 62. Assalamualaikum....
  Boleh x cikgu tlg e-mail kpd saya
  sitiwahidah69@gmail.com
  saya nak guna secepat mungkin....
  thanks...

  ReplyDelete
 63. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 64. boleh tak cikgu send nota ini bagi saya?
  ricky68ong@gmail.com

  ReplyDelete
 65. boleh cikgu send nota nie kat saya?
  naimcrew97@gmail.com

  ReplyDelete
 66. Assalammualaikum cikgu....boleh tlg email kan saya note nie....sya perlukan sangat2....maaf kalau menyusahkan cikgu...
  amirasyahirah83@yahoo.com

  ReplyDelete
 67. assalamualaikum.....cikgu bleh tolong emailkan sya : shyy_68@yahoo.com
  thxx sgat

  ReplyDelete
 68. Assalamualaikum boleh tolong emailkan pada saya ASAP: afzaqizz@gmail.com ... terima kasih banyak banyak cikgu

  ReplyDelete
 69. Tak payah email,copy je lah~
  Function disable?Saya sudah cracked dan boleh copy de~

  ReplyDelete
  Replies
  1. memang boleh pun tapi,kena lah jadi sopan dengan minta

   Delete
 70. teac pls email it to me by today bc I need it for my exam tat is 2morrow. my email ashinisagaran@yahoo.com

  ReplyDelete
 71. boleh email kt saye tak ? lagi 2 minggu saye nak exam lhaa :( pless emailkan cikgu . my email : nurulnabilah631@gmail.com

  ReplyDelete
 72. ckgu tlg email kat saya bab 2..minggu depan nk periksa.. hariszafran99@gmail.com..tolong email ye cikgu

  ReplyDelete
  Replies
  1. saya amat memerlukan nya cikgu..harap dpt di email kn dgn segera...terima kasih

   Delete
 73. cikgu blh email saya dgn segera ?? celinekam99@hotmail.com ! terima kasih !!

  ReplyDelete
 74. Cikgu...mohon jasa baik cikgu untuk emelkan kepada saya dengan segera..TQ....habsahsbpibr@gmail.com

  ReplyDelete
 75. cikgu tolong emel kat saya mukhlis9798@gmail.com

  ReplyDelete
 76. cikgu saya amat memerlukan bahan ini.tolong emelkan kpd saya kas4999@gmail.com terima kasih !

  ReplyDelete
 77. Cikgu boleh tolong email sya sekarang? Saya dah nak balik asrama petang ni.athirahazmir_99@yahoo.com. Thank u

  ReplyDelete
 78. HI can u email this to me ? it helps a lot thank you =D ( nice990129@gmail.com )

  ReplyDelete
  Replies
  1. i got exam on friday can u email now? thankkiu :)

   Delete
 79. blh bg ciri2 pemerintahan & pentadbiran tamadun rom & yunani

  ReplyDelete
 80. Salam cikgu. Saya sangat memerlukan jawapan kertas 3 ni nok exam ahad ni. Mohon jasa baik cg email saya secept mungkin ke iamamierasyuhada@gmail.com. Semoga cg diberkati Tuhan :) URGENT

  ReplyDelete
 81. Assalam ckgu , saya amat memerlukan jawapan sejarah kertas 3 nie . Sebab ahad nie saya daa periksaa . Mohon jasaa baik ckgu tlong emailkan dgn secepat yg mgkin khairunnajwaaa@gmail.com

  ReplyDelete
 82. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 83. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 84. terima kasih sangat2 cikgu , sy org perak , hehe .. sy sgt memerlukan pun , hihi .. Alhamdulillah jumpa dah , btw selamat hari guru , hihi ..

  ReplyDelete
 85. salam cikgu boleh tolong emailkan dekat saya raziq7@gmail.com .... terima kasih cikgu :)

  ReplyDelete
 86. boleh tolong emelkan ke emel saya tehceline2601@gmail.com.. saya sangat memerlukan jawapan sejarah kertas 3 ini...peperiksaan saya dua hari lagi!! terima kasih cikgu!!! :)

  ReplyDelete
 87. boleh tolong emelkan ke emel saya tehceline2601@gmail.com.. saya sangat memerlukan jawapan sejarah kertas 3 ini...peperiksaan saya dua hari lagi!! terima kasih cikgu!!! :)

  ReplyDelete
 88. sila send kah emel ini............ aaron_9998@yahoo.com.............terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 89. pls email me ? i need this. fatinnajihahmohammed@yahoo.com

  ReplyDelete
 90. pls email me ? i need this. fatinnajihahmohammed@yahoo.com

  ReplyDelete
 91. hey pls can you email. urgent. thankyou so much. jilliannerycajackie@googlemail.com
  sebab tak dapat copy paste :(

  ReplyDelete
 92. Thanks cg. Your blog give me hope in finding answers for my exam.. Thank you very much (:��������☺����������

  ReplyDelete
 93. can you email it? i really need this information immediately. pleaseeee shannenbermas98@gmail.com

  ReplyDelete
 94. Cikgu, Saya pelajar tingkatan 5 tahun ini, bolehkah menghantar emel tentang paper 3 ini? Terima kasih. yunn4211@hotmail.com

  ReplyDelete
 95. teacher can you email this to me because I cant copy this and I need this so much for my mid year exam.. my email id is shalunarayanan04@gmail.com

  ReplyDelete
 96. as'salam cikgu, boleh tolong email kat saya x yg nie ? please malam nie sbb esok dh kena balik asrama .. i really need this for my mid year exam :)

  ReplyDelete
 97. email saya : 722000adilah@gmail.com

  ReplyDelete
 98. assalam cikgu blh tolong email dkt sya bab 2 tingktn 4...ni email saya nurlailyamalia@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 99. assalam cikgu blh tolong email dkt sya bab 2 tingktn 4...ni email saya nurlailyamalia@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 100. cikgu tolong email saya xiiaoraiin5207@yahoo.com terima kasih

  ReplyDelete
 101. cikgu tolong email saya xiiaoraiin5207@yahoo.com terima kasih

  ReplyDelete
 102. cikgu tolong emailkan kpd saya nadirahnurul48@gmail.com.

  ReplyDelete
 103. hello, please send this to tewxinyi@gmail.com . thanks

  ReplyDelete
 104. cikgu boleh emelkan untuk saya tak ? saya nak exam khamis ni . terima kasih cikgu.
  imansaleha99@gmail.com

  ReplyDelete
 105. cikgu boleh send kepada email saya ?
  email saya mesuregg@hotmail.com

  ReplyDelete
 106. CIKGU BOLEHTAK E-MEL AKU .?SBB AKU EXAM MINGGU DEPAN.TOLONG E-MEL SECEPAT MUNGKIN.
  E-MEL SAYA NANTHINY.SELVARAJAN12@GMAIL.COM

  ReplyDelete
 107. tolong email kan dekat saya di amiraamriee15@gmail.com ya ciku sebab nak exam tak lama lagi nak rujuk jawannya

  ReplyDelete
 108. cikgu Sarah utk 2017 pya xde ke.. ;( ;(

  ReplyDelete
 109. Cikgu minggu depan exam😭...hantar jawapan ini kat emai saya....meenadarshini07@gmail.com

  ReplyDelete
 110. Cikgu tolong sendkan kpda rebornxenobius@hotmail.com

  ReplyDelete
 111. cikgu tolong hantarkan kepada emel saya unkknownwai1302@gmail.com
  saya amat memerlukannya skrg urgent cikgu terima kasih

  ReplyDelete
 112. Bleyh tlg hntr kt email sye x..i need ittt.. Ana025224@gmail.com

  ReplyDelete
 113. email-siazamri01@gmail.com...urgent please

  ReplyDelete
 114. cikgu boleh hantarkan emel kepada saya sgt urgent krn esok exam thank you Katherineonghy@gmail.com

  ReplyDelete
 115. cikgu boleh hantar emel kepada saya sgt urgent esok exam. puvaneswaransivakumar@gmail.com. Thank you

  ReplyDelete
 116. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 117. cikgu boleh tolong email ke koaywentong1122@gmail.com ,terima kasih

  ReplyDelete
 118. Assalam,Cikgu saya memerlukan skema jawapan,email:aizarr5@gmail.com..terima kasih atas jasa baik cikgu.

  ReplyDelete
 119. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 120. Cikgu tiling email saya..jumaat exam..my email is vinah2401@gmail.com

  ReplyDelete
 121. cikgu boleh tolong email saya. urgent. milomailo23@gmail.com trima kasih cikgu

  ReplyDelete
 122. cg boleh tolong emailkan utk saya. terima kasih cg. ni email sy.
  .... nurdiniaqilah00@gmail.com

  ReplyDelete
 123. I tktau author respon or not all the comment, tpi klau ada yg memerlukan blh email sy at qhieyra_shakiera@yahoo.com ...sy akn tlg share skiranya tiada sbrg masalah :))

  ReplyDelete
 124. pls email to me, really really urgent email me at zack.ztte@gmail.com

  ReplyDelete
 125. assalamualaikum cikgu, boleh tolong emailkan saya. dhiyahannani0280@gmail.com. please urgent

  ReplyDelete
 126. Assalam teacher. Please send email of this notes to me. dayah.loni@gmail.com
  Need it very fast pleasee. Than

  ReplyDelete
 127. Asalam teacher. Boleh tlg emailkan saya athirahshaufi01@gmail.com. please urgent. Thank you

  ReplyDelete
 128. Assalam teacher..boleh tlg email miss.novel13@gmail.com ..

  ReplyDelete
 129. As salam tc.. boleh tolong emailkan kat sy adrianahumaira23@gmail.com. syukran :)

  ReplyDelete