ad

Monday, 18 September 2017

Trial 2017 KelantanMAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN
 
 
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM  2017                         1249/2(PP)     
SEJARAH
Kertas 2
Peraturan Pemarkahan
Percubaan SPM
 
 
                                                                  


 
UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA


AMARAN

Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta MPSM. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja.
Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa sehingga peperiksaan selesai.
 


  

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 28 halaman bercetak
Soalan
Butiran
Markah
1(a)
Nyatakan  peranan  pelabuhan berikut
i)          Pelabuhan kerajaan

    F1    pelabuhan pembekal
    F2    tempat berdagang
    F3    pusat pentadbiran/ negeri
    F4    membekal bahan logam tempatan ( timah  / emas )
    F5    membekal hasil hutan (kayu gaharu / rotan / damar)
    F6    membekal makanan kepada pedagang
    F7    membekal hasil laut
    F8    tempat persinggahan pedagang

                                                [ mana-mana 1x1m]
1
1
1
1
1
1
1
1

[ 1 m ]

ii)    Pelabuhan entrepot

F1   Membekalkan hasil tempatan dan kawasan takluknya kepada
        pedagang anatarabangsa  yang berdagang di pelabuhannya
F2    Membeli barangan daripada pedagang antarabangsa
F3   Mengedarkan barangan yang dibeli daripada pedagang
        antarabangsa kepada pedagang sekitarnya   
F4    Menjalankan perdagangan import eksport
F5    Tempat persinggahan pedagang luar / antarabangsa

[ mana-mana 1x1 m]1

1
1

1
1

[1m]
1(b)
Mengapakah pelabuhan kerajaan Kedah Tua berkembang menjadi pelabuhan entrepot?

F1   Terdapat Gunung Jerai yang menjadi panduan kapal dagang
F2   Kedudukannnya strategik di laluan Selat Melaka
F3   Terlindung daripada tiupan angin monson Barat Daya/
       Timur Laut
F4   Terdapat kemudahan di pelabuhan (  tempat penyimpanan
       barang
F5    Kekayaan hasil hutan
F6    Kekayaan sumber bumi
 F7   Terdapat barang dagangan dari luar
 F8    Menjalin hubungan dengan kerajaan besar
 F9    Mempunyai kemahiran membuat perahu
 F10  Peranan sebagai pelabuhan entrepot
 F11  Penduduk terdiri daripada penduduk tempatan/ orang
          laut/pedagang luar
 F12  Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan
 F13  Mengetahui kaedah menuju kesesuatu tempat

[ Mana-mana 4 x 1 m ]


1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

[ 4 m]
1(c)
Pada pendapat anda, apakah usaha yang perlu dilakukan untuk mengekalkan Kedah Tua sebagai sebuah kuasa maritim sehingga ke hari ini?

F1      menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik dengan    
          kuasa-kuasa  besar
F2     menambahbaik kemudahan di pelabuhan
F3      memperkukuhkan sistem pertahanan Negara
F4      memastikan keamanan negara
F5      menggunakan teknologi moden
F6      menggalakkan pelaburan asing
F7      menanam semangat  cintakan negara dalam kalangan penduduk
F8      mempelbagai sumber / barang dagangan
F9      mengenakan sistem cukai yang berpatutuan
F10    memperkukuhkan perpaduan rakyat          
               (Mana-mana jawapan munasabah)
[4 x 1 m ]

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1


[ 4 m ]Soalan
Butiran
Markah
2(a)


2(b)

2(c)


2(d)

Jelaskan peristiwa yang membawa kepada Perjanjian Hudaibiyah?

F1     Rombongan orang Islam Madinah telah disekat oleh orang Arab  Quraisy di Hudaibiyah.
F2    Orang Quraisy merasakan maruah mereka tercabar
F3    Bimbang dengan kekuatan orang Islam
F4    Nabi Muhammad saw menghantar Uthman bin Affan sebagai utusan
F5    Menerangkan tujuan kedatangan orang Islam Madinah ke Makkah
F6    Peringkat awal orang Arab Quraisy tidak mempedulikan hasrat tersebut
F7    Orang Islam dapat berita tentang Uthman bin Affan telah dibunuh
F8    Mereka telah berikrar dan bersumpah taat setia “Baiah al-Ridwan”.
F9    Membela kematian Uthman bin Affan
F10  Orang Arab Quraisy bimbang lalu menghantar Suhail bin Amru untuk  mengadakan rundingan
F11 Termeterailah Perjanjian Hudaibiyah pada 6 H bersamaan 628 M.

[Mana-mana 2 x 1 m]

Terangkan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah kepada penyebaran Islam?

F1    Membolehkan orang Islam memasuki kota Makkah
F2    Orang Islam dapat menunaikan ibadat haji tahun berikutnya dengan aman
F3    Orang Islam bebas beribadat di Kaabah pada bila-bila masa
F4    Tempoh perdamaian digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w menyusun program dakwah Islamiah
F5    Bilangan penganut Islam meningkat berlipat kali gandaF6    Melalui perjanjian ini ramai tokoh Arab Quraisy memeluk Islam
C6a  Seperti Khalid al-Walid,Amru bin al-As dan Uthman bin Talhah
F7    Menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kewujudan kerajaan Islam
[Mana-mana 3 x 1 m]

Mengapakah Perjanjian Hudaibiyah menjadi perintis ke arah pembukaan kota Makkah?

F1    Pihak Arab Quraisy mencabuli gencatan senjata
H1a Mereka tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui
H1b Memberi bantuan ketenteraan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza’ah
  H1c  Mereka membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah yang berpihak kepada Islam
F2    Strategi jangka panjang bagi meneruskan penyebaran Islam
H2a  Orang Islam yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaga  tidak perlu dipulangkan
H2b  Orang Islam Makkah yang memihak ke Madinah tanpa  kebenaran perlu dipulangkan
H2c  Mereka ini akan memperkembangkan dakwah Islamiah di Makkah
H2d  Pengislaman Abu Sufian dan al-Abas menyebabkan ramai orang Arab Quraisy memeluk Islam
F3    Pengislaman panglima perang
C3a  Seperti Khalid al-Walid,Abu Ubaidah al-Jarrah,Saad Ubadah dan Zubair al-Awwan.

    [Mana-mana 2 x 1 m]

Perkembangan Islam kesan daripada pembukaan kota Makkah telah memberi manfaat kepada kehidupan umat Islam sejagat.
Beri hujah anda.

F1    Kota Makkah menjadi pusat tumpuan umat Islam menunaikan ibadat
F2    Kemunculan  Negara-negara Islam
F3    Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam
F4    Agama Islam berkembang ke seluruh dunia
F5    Agama Islam menjadi agama rasmi Negara kita
F6    Ekonomi Islam berkembang dengan pesat
F7    Sistem perbankkan Islam menguasai sistem kewangan Islam
F8    Kerajaan Islam semakin maju
F9    Penerapan nilai-nilai Islam dalam budaya kerja

(Mana-mana jawapan yang munasabah)

[Mana-mana 3 x 1 m]1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

[2m]1

1
1
1

11
1
1
[3m]

1
1
1

1

1
1

1

1
1

1
1


[2m]

1
1
1
1
1
1
1
1
1


[3m]
Soalan 
Butiran
Markah

3 ( a )

 


3 ( b )


3  ( c )
  

Nyatakan tiga sebab berlaku gerakan nasionalisme tahap pertama di  Thailand

F1      Kerabat diraja menguasai politik
F2      Penentangan terhadap raja berkuasa mutlak
F3      Perkembangan sistem pendidikan Barat
F4      Kelemahan sistem pentadbiran
F5      Sikap boros Raja Vajiravudh
F6      Penubuhan Parti Rakyat
F7      Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai
                                                                              
                                                                               [ Mana-mana 3 x 1 m ]

Jelaskan tindakan Phibul Songram semasa gerakan nasionalisme tahap kedua

F1     Meluluskan undang-undang yang menyekat kebebasan dan  
          penguasaan ekonomi oleh orang Cina
F2     Sekolah Cina dibubarkan
F3     Akhbar Cina dibubarkan
F4     Penduduk pribumi digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti
         ekonomi
F5     Jawatan teringgi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama
         Buddha
F6     Menukar nama Siam kepada Thailand bermaksud Tanah Bebas
F7     Bekerjasama dengan Jepun
                                                                              [ Mana-mana 3 x 1 m ]

Jelaskan perbezaan antara sistem birokrasi Barat di Thailand dengan sistem birokrasi Barat di Burma.


Burma
F1    Pengenalan sistem birokrasi barat
F2    Melenyapkan pemerintahan beraja/Dinasti Konbaung
F3    Jawatan pembesar tradisional peringkat pusat terhapus
F4    Pesuruhjaya British pemerintah tertinggi
F5    Undang-undang Barat diperkenalkan
F6    Wujudnya Akta Kampung Ulu Burma/Akta Perkampungan Burma
F7    Mewujudkan jabatan jabatan contoh perhutanan/kesihatan/
         pelajaran
F8    Memperkenalkan jawatan Myo-Ok/Pegawai Bandaran

                                                                              [ Mana-mana 4x1 m ]Thailand
F9    Pengenalan sistem birokrasi Barat diperkenalkan oleh Raja
         Mongkut dan Chulongkorn
F10   Menubuhkan jabatan kewangan/polis/pelabuhan/tentera
F11   Melantik penasihat Barat mengetuai jabatan
F12   Sistem raja berperlembagaan menggantikan sistem
         raja mutlak
F13   Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah/Majlis Mesyuarat
         Tertinggi
F14   Melantik juruaudit dari barat
F15   Pentadbir tempatan dilantik berdasarkan tahap pendidikan                  

                                                                                [ Mana-mana 4 x1 m ]

[ 3 m ]


1
1
1
1
1
1
      1
[ 3 m ][ 3 m ]


1
1
1
1

1

1
1
[ 3 m ]


[ 4m ]1
1
1
1
1
1
1                

1


1                    

1
1
1

1    
                1                     1                                Soalan
Butiran
Markah
4(a)
Nyatakan ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka

F1   Kerajaan
F2   Wilayah pengaruh
F3   Kedaulatan
F4   Keunggulan undang-undang
F5   Lambang-lambang
F6   Rakyat                                        
[ Mana-mana 2x1m]1
1
1
1
1
1
[ 2 m ]
4(b)
Kesultanan Melayu Melaka meninggalkan pengaruh yang cukup besar terhadap negeri-negeri Melayu yang muncul selepasnya.
Beri penjelasan  anda

F1   Kerajaan Johor/Melaka/Pahang diasaskan oleh kerabat diraja    
       Melaka
F2   Pemerintah negeri Melayu menggunakan gelaran Sultan
F3   Sistem pewarisan takhta mementingkan jurai keturunan sebelah
       bapa
F4   Mengamalkan sistem pembesar empat lipatan
F5   Sistem pemerintah beraja
F6   Undang-undang tubuh negeri berdasarkan Hukum Kanun Melaka
F7   Agama Islam sebagai agama rasmi
F8   Mengamalkan adat istiadat Melayu

                                                                                            [ 4 x 1 m ]

1

1
1

1
1
1
1
1

[ 4 m]
4(c)
Pada pendapat anda, bagaimanakah negara kita boleh  mencapai kegemilangan  seperti  zaman Kesultanan Melayu Melaka ?

F1     Mewujudkan keamanan dan kestabilan negara
F2    menjalin hubungan diplomatik
F3    memantapkan sistem pertahanan
F4     meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru
F5     memperkukuhkan perpaduan rakyat
F6     perdagangan antarabangsa
F7     mempelbagai sumber  ekonomi
F8     memanfaat kelebihan geografi
[ 4 x 1 m ]
(Mana-mana jawapan munasabah)
1
1
1
1
1
1
1
1
[ 4 m ]

Soalan 
Butiran

Markah
5(a)
Ceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w sebelum baginda dilantik menjadi rasul.                                                                              [ 6 Markah ]

F1     Nama penuh Muhammad bin Abdullah
F2     Berbangsa Quraisy/ Bani Hasyim
F3     Keturunan Qusai b. Kilab
F4     Bapanya bernama Abdullah bin Abdul Mutalib
F5     Ibunya bernama Aminah bt Wahab
F6     Dilahirkan pada 20 April 570 masihi/ 12 Rabiul Awal Tahun Gajah
F7     Bapanya meninggal dunia ketika baginda dalam kandungan
F8     Ibu susuannya bernama Halimatus Sa’diyah/Thuwaibah
F9     Ibunya meninggal dunia ketika baginda berusia 6 tahun 
F10   Menjadi yatim piatu ketika berumur 6 tahun
F11   Baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Mutalib
F12   Diperlihara oleh bapa saudaranya Abu Talib
F13   Diasuh oleh Ummu Aiman
F14   Dibelah dadanya untuk disucikan hati ketika usia 5 tahun
F15   Pernah menjadi penggembala kambing
F16   Menjalankan perniagaan sejak berusia 12 tahun
F17   Ketika berusia 20 tahun giat berdagang secara berseorangan/rakan
F18   Menjalankan perniagaan Khadijah binti Khuwailid bersama Maisarah
F19   Diramal menjadi rasul oleh Buhaira/pendeta Nasrani
F20   Berkahwin dengan Khadijah ketika berumur 25 tahun
F21   Menyelesaikan pertikaian meletakkan Hajar Aswad ketika berusia                   25 tahun
F22   Bertahannuth kepada Allah di Gua Hirak
F23   Menerima wahyu pertama pada 6 Ogos 610 Masihi
                                                                                              [ Mana-mana 6 x 1 m  ]


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

[6 m]            Soalan
Butiran
Markah
5(b)
Keperibadian dan kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w yang telah berjaya mengubah corak hidup masyarakat jahiliyah adalah wajar dicontohi.                   
 Buktikan pernyataan ini.                                                        [ 6 markah ]
F1      Siddiq/berkata benar
H1a    tidak pernah berbohong
H1b   digelar Al-Amin/dipercayai

F2       Fatanah/kebijaksanaan
H2a    menyelesaikan persengketaan perletakan Hajar Aswad
H2b    menerima Perjanjian Hudaibiyah walaupun dianggap berat sebelah
H2c    bersembunyi di Gua Thur
H2d    merangka Piagam Madinah
H2e    menubuhkan Kerajaan Islam Madinah
H2f     menyatukan Ummah
H2g    membuka semula Kota Makkah tanpa pertumpahan darah 
H2h    mengatur strategi perang 
H2i     mempelbagaikan fungsi masjid
H2j     strategi penyebaran Islam

F3       Amanah/dipercayai
H3a    Khadijah menyerahkan modal yang besar  untuk menjalankan                perniagaan  

F4      Tabligh/menyampaikan
H4a    menyebarkan ajaran Islam dengan bersungguh setelah menjadi rasul

F5      Ketua keluarga
H5a    bertimbang rasa /pengasih
H5b    membantu isteri melakukan kerja-kerja harian
H5c    memberikan pendidikan agama kepada anak-anak
H5d    menjadi teladan kepada anak-anak
H5e    mengamalkan cara hidup sederhana

F6      Sentiasa memikirkan masalah masyarakat
H6a    berikhtiar mengubah nilai hidup masyarakat Jahiliah 
H6b    bertahannuth/mengasingkan diri
H6c    mementingkan keselamatan pengikut

F7       Sabar/Tabah
H7a     mendaki  Bukit Nur untuk ke Gua Hirak untuk beribadat kepada 
           Allah
H7b    memperjuangkan/mempertahan Islam
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1


1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1


Soalan
Butiran
Markah
5(b)
F8      Merendah diri
H8a    bergaul dengan semua lapisan masyarakat

F9      Penyayang
H9a    terhadap orang tua dan kanak-kanak

F10    Pemaaf
H10a  mengampunkan orang yang menyerah diri
H10b  membebaskan tawanan perang
H10c  tidak membalas dendam

F11    Tidak mementingkan keduniaan
H11a  menolak tawaran pangkat/harta/kedudukan/wanita

                                                                    [Mana-mana 6 x 1m ]
Mana-mana yang munasabah keperibadian Nabi Muhammad s.aw.
yang lain diterima
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1


[ 6 m ]


Soalan
Butiran
Markah
5(c)
Bagaimanakah pengamalan sifat keperibadian Nabi Muhammad s.a.w boleh membantu pembentukan masyarakat Malaysia yang aman dan harmoni?                                                                                 [ 8 markah ]

Aras 4
Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
Bukti /contoh yang sesuai
Membuat Inferens yang tepat
             Jawapan sangat mendalam/terperinci
             Komunikasi/pengolahan sangat menarik
             Menunjukkan kematangan
Contoh jawapan
Mengamalkan sifat patuh kepada agama/tidak akan melakukan perkara-perkara yang salah seperti menyalah guna kuasa/kedudukan/pangkat  untuk kepentingan diri/menerima rasuah menjadikan kehidupan sejahtera tanpa prasangka/prajudis.Sentiasa amanah terhadap tugas dan tanggungjawab/cekap dalam membuat keputusan, keadilan dapat dilaksanakan mengelakkan ketegangan dalam masyarakat. Bila patuh kepada ajaran agama seseorang itu menghormati orang lain tanpa mengira kaum/mengambil berat masalah jiran/saling membantu/melahirkan masyarakat penyayang/keluarga bahagia


7- 8
Markah


Soalan
Butiran
Markah
5(c)
Aras 3

Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
Bukti /contoh yang sesuai
Membuat Inferens 
             Jawapan mendalam
             Komunikasi/pengolahan  menarik

             Contoh jawapan
Mengamalkan sifat patuh kepada agama/tidak akan melakukan perkara-
perkara yang salah seperti menyalah guna kuasa/kedudukan/pangkat untuk kepentingan diri/menerima rasuah menjadikan kehidupan sejahtera tanpa prasangka/prajudis.Sentiasa amanah terhadap tugas dan tanggungjawab/cekap dalam membuat keputusan/ keadilan dapat dilaksanakan/ mengelakkan ketegangan dalam masyarakat.

______________________________________________________________
Aras 2
Pengetahuan dan pemahaman yang  jelas
             Jawapan kurang mendalam
             Menyatakan hujah secara ringkas

             Contoh jawapan
Mengamalkan sifat patuh kepada agama/tidak akan melakukan perkara-
perkara yang salah seperti menyalah guna kuasa/kedudukan/pangkat untuk kepentingan diri/menerima rasuah menjadikan kehidupan sejahtera tanpa prasangka/prajudis.

_________________________________________________________________
Aras 1
Pengetahuan dan pemahaman  terhad
             Jawapan secara umum


Contoh jawapan
Mengamalkan sifat patuh kepada agama/tidak akan melakukan perkara-
 perkara yang salah seperti menyalah guna kuasa/kedudukan/pangkat


5- 6
Markah
  3-4
Markah


 1-2
Markah


Soalan
Butiran
Markah
6(a)
Bagaimanakah golongan pedagang membantu menyebarkan Islam di Asia Tenggara?

F1   Menjalin hubungan perdagangan dengan pelabuhan utama di
       Asia Tenggara
F2   kebaikan tingkah laku / sifat mahmudah / sifat terpuji pedagang
       menjadi ikutan /menarik ramai penduduk tempatan memeluk
       Islam
F3   perkampungan pedagang menjadi tempat perbincangan Islam
F4   semangat dakwah pedagang menarik perhatian masyarakat
       tempatan
F5   pedagang membawa bersama ulama
F6   mereka tinggal lama / menetap di pelabuhan
F7   hubungan baik pedagang dengan pemerintah tempatan
F8   ramai pedagang Islam dilantik sebagai syahbandar
F9   pedagang membina perkampungan Islam

[ mana-mana 6 x1m]
1

1


1
1

1
1
1
1
1

[ 6 m ]
6(b)
Mengapakah orang Melayu turut melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan selepas kedatangan Islam?

F1    Perdagangan di Laut Hindi dan China Selatan dikuasai
        pedagang Islam.
F2    saranan Islam
F3   Perniagaan adalah sumber rezeki yang besar .
F4    Mencontohi amalan Nabi Muhammad s.a.w.
F5    Perdagangan menjadi saluran untuk menyebarkan Islam.
F6    Kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan.
F7    Kemudahan perdagangan disediakan di Melaka

[ mana-mana 6 x 1 m ]
1

1
1
1
1
1
1

[ 6 m]
6(c)
Islam telah mengubah sistem ekonomi di Asia Tenggara.
Buktikan kebenaran pernyataan tersebut

F1     Baitulmal diperkenalkan
F2     Berfungsi sebagai perbendaharaan Negara
F3     hasil diperoleh daripada zakat / sedekah
F4     golongan kaya membayar zakat
F5     zakat harta / zakat pendapatan /zakat fitrah/zakat    
         perniagaan
F6    orang Melayu aktif dalam perdagangan
F7    Di pelabuhan Melaka
F8    menghayati bahawa perdagangan merupakan sumber rezeki
        yang besar
F9    Menjadikan Melaka pusat perdagangan yang penting
F10   semangat pedagang Melayu diteruskan walaupun selepas
          kejatuhan Melaka
F11    Riba diharamkan
F12    dalam perniagaan
F13    tercatat nama sultan 
F14    Malik / Sultan al-Adil
F15    tarikh Islam pada mata wang
F16    gelaran sultan khalifatul mukminin
F17    penggunaan tulisan jawi / Arab pada mata wang
F18    cukai ke atas barang dagangan / cukai perdagangan
F19    sumber pendapatan Negara
F20    cukai tetap ( cukai import /  cukai diraja )

[ Mana-mana jawapan munasabah ]
[ 8 x 1 m ]1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


[ 8 m ]7 .        Zaman Renaissance bermula di Itali pada abad ke 14 dan kemudiannya berkembang ke Eropah Barat sehingga abad ke 17 .
             (a)        Jelaskan maksud Renaissance                                     [ 4 markah ]

Soalan
Butiran
Markah
7(a)

7(b)
F1      Berasal daripada perkataan Itali iaitu renisciment
F2      Bermaksud ‘kelahiran semula’
F3      Penghargaan semula ilmu dalam tamadun Rom dan Yunani
F4      Penonjolan terhadap keupayaan manusia berfikir menyelesaikan               masalah
F5     Berkait rapat dengan aliran pemikiran Humanisme
F6     Kesungguhan manusia mencari penyelesaian kepada permasalahan           hidup
F7     Kesediaan manusia meneroka bidang/kawasan baru
F8     Manusia didorong oleh semangat inkuiri yang kuat
F9     Semangat yang menekankan keobjektifan/ciri inkuiri/eksperimen

                                                           [ Mana-mana 4 x 1 m ]


Terangkan kesan Zaman Renaissance terhadap masyarakat Eropah
                                                                                                [ 8 markah ]
F1      Kemunculan golongan monarki baru
H1a    kewujudan kerajaan pusat yang kuat
H1b   kesatuan kebangsaan
H1c   amalan pembayaran cukai langsung kepada kerajaan pusat

F2      Kuasa raja bertambah kukuh
H2a    kuasa gereja semaking berkurangan
H2b    kuasa golongan bangsawan juga bertambah kurang

F3      Kegiatan ekonomi sara diri semakin pupus
H3a    sistem perdagangan tempatan /antarabangsa berkembang

F4       Perkembangan Ilmu Pengetahuan
H4a    kemajuan ilmu matematik/geografi/kartografi/astronomi H4b    perkembangan ilmu sains/biologi/fizik/kimia/perubatan

F5       Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia
H5a    manusia bersedia menzahirkan emosi
H5b    dizahirkan dalam muzik/lukisan/ukiran yang dihasilkan
H5c    melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri
1
1
1
1

1
1

1
1
1


[  4 m  ]1
1
1
1

1`
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
Soalan
Butiran
Markah
7(b)

7(c)
F6      Perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan
H6a   menekankan pemikiran logik/saintifik/falsafah/metafizik
H6b  menekankan tanggungjawab social seseorang dalam masyarakat

F7     Melahirkan manusia Renaissance
H7a   mempergunakan sepenuhnya keupayaan minda
H7b   mempergunakan ilmu pengetahuan untuk kemajuan kehidupan

F8    Penjelajahan dan penerokaan
H8a  berani meneroka bidang baru
H8b  mencari laluan baru ke Timur/Lautan Atlantik

[ Mana-mana 8 x 1 m ]
Aras 4
Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
Bukti /contoh yang sesuai
Membuat Inferens yang tepat
             Jawapan sangat mendalam/terperinci
             Komunikasi/pengolahan sangat menarik
             Menunjukkan kematangan
Contoh jawapan
i)         Pedagang Kaya [ 4 markah ]
Muncul di Itali hasil aktiviti perdagangan/kekayaan digunakan untuk mengindahkan bandar supaya  cantik dan  menjadi tumpuan cendekiawan/seniman.
Menjadi patron/penaung kepada para pelukis/ahli muzik/saintis/penulis. Patron terkenal keluarga Medici di Florence.Menarik seniman/cendekiawan ke bandar masing-masing.Kesanya berlaku persaingan merebut tokoh.Para   seniman sering berkunjung ke bandar –bandar untuk menyiapkan tugasan mula menyebarkan idea renaissance ke merata tempat. Kecantikan bandar Florence mulai dicemburui oleh Paus di Rom.

ii)       Semangat Individualisme [ 4 markah ]

Mulanya sumbangan pengukir /pelukis tidak terserlah kerana bekerja secara kumpulan .Berubah bila bekerja secara sendirian seperti pelukis Leonardo da Vinci/Raphael/Michelangelo mula dikenali secara individu.
Keupayaan Individu mengubah konsep pendidikan dengan menekankan pembinaan dalam semua aspek intelektual dan fizikal seperti Leonardo da Vinci menjadi manusia renaissance yang menguasai pelbagai ilmu.Inilah yang menyebabkan Itali menjadi Pusat Renaissance

1
1
1

1
1
1

1
1
1

[ 8m ]


7-8
Markah


Soalan
Butiran
Markah
7(c)
Aras 3
Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
Bukti /contoh yang sesuai
Membuat Inferens 
             Jawapan mendalam
             Komunikasi/pengolahan  menarik

             Contoh jawapan
i)         Pedagang Kaya [ 4 markah ]
Muncul di Itali hasil aktiviti perdagangan/kekayaan digunakan untuk mengindahkan bandar supaya  cantik dan  menjadi tumpuan cendekiawan/seniman.
Menjadi patron/penaung kepada para pelukis/ahli muzik/saintis/penulis. Patron terkenal keluarga Medici di Florence.Menarik seniman/cendekiawan ke bandar masing-masing.Kesannya berlaku persaingan merebut tokoh

ii)       Semangat Individualisme [ 4 markah ]

Mulanya sumbangan pengukir /pelukis tidak terserlah kerana bekerja secara kumpulan .Berubah bila bekerja secara sendirian seperti pelukis Leonardo da Vinci/Raphael/Michelangelo mula dikenali secara individu. Keupayaan Individu mengubah konsep pendidikan dengan menekankan pembinaan dalam semua aspek intelektual dan fizikal .

__________________________________________________________________

Aras 2
Pengetahuan dan pemahaman yang  jelas
             Jawapan kurang mendalam
             Menyatakan hujah secara ringkas  

  Contoh jawapan
i)         Pedagang Kaya [ 4 markah ]
Muncul di Itali hasil aktiviti perdagangan/kekayaan digunakan untuk mengindahkan bandar supaya  cantik dan  menjadi tumpuan cendekiawan/seniman. Menjadi patron/penaung kepada para pelukis/ahli muzik/saintis/penulis. Patron terkenal keluarga Medici di Florence.Menarik seniman/cendekiawan ke bandar masing-masing.

ii)       Semangat Individualisme [ 4 markah ]
Mulanya sumbangan pengukir /pelukis tidak terserlah kerana bekerja secara kumpulan .Berubah bila bekerja secara sendirian seperti pelukis Leonardo da Vinci/Raphael/Michelangelo mula dikenali secara individu. Keupayaan Individu mengubah konsep pendidikan.5-6
Markah3-4 
Markah
Soalan
Butiran
Markah
7(c)
Aras 1
Pengetahuan dan pemahaman  terhad
             Jawapan secara umum


             Contoh jawapan
i)         Pedagang Kaya [ 4 markah ]
Muncul di Itali hasil aktiviti perdagangan/kekayaan digunakan untuk mengindahkan bandar supaya  cantik dan  menjadi tumpuan cendekiawan/seniman.

ii)       Semangat Individualisme [ 4 markah ]

Mulanya sumbangan pengukir /pelukis tidak terserlah kerana bekerja secara kumpulan .Berubah bila bekerja secara sendirian


1-2
Markah
           

Soalan
Butiran
Markah
8(a)
(a)     Terangkan faktor yang membantu perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu pada awal abad ke-20.                                     
                                                                                                     [6 markah]
F1        Perkembangan Revolusi Perindustrian
H1a     Getah digunakan dalam pelbagai industri

F2        Peranan H.N.Ridley
H2a     H.N.Ridley meyakinkan peladang menanam getah.
H2b     Beliau mengagihkan benih getah secara percuma.
H2c     Beliau berjaya menemui teknik torehan ibidem (tulang ikan kering).

F3        Perkembangan industri barangan pengguna.
H3a     Contohnya kasut, tayar basikal dan peralatan letrik.
H3b     Ini menyebabkan harga getah melambung tinggi.

F4        Kemasukan modal asing milik pelabur Eropah.
H4a     Syarikat  Eropah menubuhkan syarikat perwakilannya di Tanah Melayu.
H4b     Syarikat ini membuka ladang getah di Tanah Melayu.
C4a      Contoh Harrisons and Crossfield, Boustead, Guthrie dan Sime Darby.


F5        Sokongan British kepada pemodal asing.
H5a     Pihak British mengenakan sewa tanah yang rendah.
H5b     Mereka juga mengenakan tarif yang rendah.
H5c     Syarikat perusahaan getah diberikan dividen yang tinggi
H5d     Syarikat itu juga diberi pengecualian cukai eksport 50 tahun.
F6        Perkembangan infrastruktur.
H6a     Jalan kereta api dibina menghubungkan ladang dengan pelabuhan.

F7        Membawa masuk buruh dari India.
H7a     Diambil bekerja di ladang getah dengan gaji yang murah.
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1


1
1
1
1
1
1
1

1
1

[ 6 m]

                           

Soalan
Butiran
Markah
8(b)
Pada pendapat anda mengapakah jumlah pengeluaran getah mengalami kemerosotan antara tahun 1929 hingga tahun 1934?        [ 6 markah ]

F1     Zaman Kemelesetan Ekonomi Dunia 1929-1932
H1a   Permintaan terhadap getah menurun
H1b   Menyebabkan harga getah mengalami penurunan

F2     Ekonomi Tanah Melayu Terikat dengan Ekonomi Dunia
H2    Perubahan yang berlaku dalam ekonomi dunia memberi kesan kepada    ekonomi Tanah Melayu

F3    Harga Getah Tidak Stabil
H3a  Selepas tahun 1934 harga getah meningkat disebabkan peningkatan permintaan dunia
H3b  disebabkan juga kawalan pengeluaran oleh negara pengeluar getah

F4     Persaingan dengan getah tiruan
F5     Buruh India pulang ke negara asal
F6     Serangan penyakit
F7    Tumpuan kepada tanaman komersial lain
C7    tebu / kelapa sawit

F8     Dasar British
H8a   menyekat orang Melayu dalam penanaman getah
H8b   tahun 1930-an pembukaan tanah baru untuk tujuan penanam getah    dilarang/
(Mana-mana jawapan munasabah)

 1
1
1

1
1


1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

[6 m]


Soalan
Butiran
Markah
8.(c)

Walaupun perusahaan getah mengalami turun naik harga tetapi tanaman ini masih menjadi sumber ekonomi penting kepada negara kita.
Beri penjelasan anda.                                                                    [ 8 markah ]

F1      Sumber pendapatan negara
F2      Tanah subur / luas
F3      Peluang pekerjaan
F4      Iklim yang sesuai
F5      Tanaman komersial terawal /Warisan ekonomi negara
F6      Hubungan antarabangsa
F7      Permintaan tinggi dunia
F8      Keperluan barangan industri
F9      Perkembangan industri berasaskan getah
F10   Membantu perkembangan ekonomi lain
F11   Sumber pendapatan penduduk pedalaman
F12   Mendapat inisiatif kerajaan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[ 6 m ]


Soalan 
Butiran
Markah
9 ( a )
9 ( b )
Jelaskan isi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

F1    Pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan
F2    Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeri
F3    Insitusi raja dijadikan Raja berperlembagaan
F4    Prinsip Jus Soli diterima
F5    Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan
F6    Agama Islam agama rasmi Persekutuan
F7    Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
F8    Yang Dipertuan Agong sebagai ketua negara
F9    Pentadbiran Negara bersifat demokrasi berparlimen
F10  Dewan Rakyat dan Dewan Negara terletak di bawah kuasa
        Parlimen

                                                                               [ Mana-mana 6x1m ]

Terangkan kepentingan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dalam mengukuhkan pembinaan negara bangsa yang merdeka.

F1    Pembinaan negara dan bangsa yang kukuh
H1a  gabungan unsur  Kesultanan Melayu Melaka dengan birokrasi    Barat
H1b  membentuk identiti negara Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka
H1c  Pembentukan sebuah kerajaan demokrasi
 H1d  konsep Raja Berperlembagaan dilaksanakan

F2    Persetujuan semua kaum melalui pakatan murni
H2a  mewujudkan perpaduan kaum
H2b  keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah

F3     Hak mutlak kepada penduduk tempatan mentadbir
H3    mengikut acuan sendiri

F4    Melahirkan identiti masyarakat yang merdeka
H4a  Perbezaan warna kulit , agama dan bahasa diketepikan

F5    Memperlihatkan kebijaksanaan pemimpin
H5a  merundingkan kemerdekaan negara dengan British
H5b  membincangkan beberapa isu penting
H5c  dapat mengelakkan ketegangan kaum
C5a  soal kerakyatan / kedudukan agama Islam sebagai agama Persekutuan


                                                                                [ Mana-mana 8 x 1 m ]
[ 6 m ]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[ 6 m ][ 8 m ]


1
1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

[ 8 m ]


Soalan 
Butiran
Markah
9 ( c )
Pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk mencapai kemerdekaan
Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.                                    Bincangkan.
F1     Pelaksanaan Sistem Ahli
H1a   melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran Tanah Melayu
H1b  Memulakan proses perpaduan kaum kerana ahlinya
        gabungan pelbagai kaum

F2    Mewujudkan Pakatan Murni
H2a  merupakan usaha ke arah menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan

F3    Kerjasama Umno-MCA
H3a  memenangi pilihanraya perbandaran/negeri

F4    Pilihanraya Majlis Perundangan Persekutuan diadakan 
        pada1955
H5a  penubuhan Parti Perikatan terdiri daripada UMNO-MCA –MIC
H5b Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Parti Perikatan
H5c  Mengemukakan Manifesto pilihanraya
H5c   Parti Perikatan memenangi 51 kerusi

F6   Pembentukan kabinet
H6a  Tunku Abdul Rahman menjadi ketua Menteri
H6b  Ahli kabinet terdiri daripada pelbagai kaum

F7   Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan rundingan
       Kemerdekaan ke London 1956
H7a   suruhanjaya bebas dibentuk untuk mengkaji perlembagaan 
H7b   British bersetuju untuk memberikan kemerdekaan pada 31 Ogos
       1957

F8    Tunku Abdul Rahman telah membuat pengisytiharan tarikh
         kemerdekaan
H8a  di Bandar Hilir,  Melaka pada 20 Februari 1956[ 8 m ]


1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

1

1
1


1

1

[ 8 m ]
Soalan
Butiran
Markah
10(a)

Jelaskan keunikan  institusi Raja Berperlembagaan tersebut?     [ 4 Markah ]

F1      Raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri
F2      Mengikut peruntukan dalam perlembagaan
F3      Yang di Pertuan Agong bertindak atas nasihat Perdana Menteri
F4      Yang di Pertuan Agong tidak boleh bertindak sendirian
F5      Yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara dalam hal                tertentu untuk membuat keputusan
F6      Yang di Pertuan Agong dipilih secara bergilir-gilir dari kalangan            sembilan orang raja Melayu
F7      Pemilihan Yang di Pertuan Agong dibuat mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia 
F8     Yang di Pertuan Agong memerintah untuk tempoh selama lima tahun
F9     Yang di Pertuan Agong dipilih dalam mesyuarat Majlis Raja-
         Raja Melayu
F10   Raja-raja Melayu bertindak atas nasihat Menteri Besar.

                                                            [ Mana-mana 4 x 1m ]1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

[ 4 m ]
                       
Soalan
Butiran
Markah
10(b)
Terangkan peranan Yang Dipertuan Agong dalam sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen di negara kita hari ini.                         [ 8 markah ]

FI       Ketua Negara
H1a    Mengetuai 3 badan kerajaan
H1b   Badan Perundangan (legislatif)/ Badan Pemerintah (eksekutif)/            Badan Kehakiman (judisiari)

F2      Satu daripada tiga unsur parlimen. 
H2a   Berkuasa memanggil parlimen.
H2b   Berkuasa membubarkan parlimen.
H2c   Rang undang-undang perlu mendapat perkenan YDPA

F3      Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata
H3a   berkuasa mengampunkan kesalahan yang dibicarakan di mahkamah             tentera
H3     berkuasamenangguhkan hukuman terhadap kesalahan yang             dibicarakan di mahkamah tentera 

F4      Menjaga/memelihara kedudukan/hak
H4a    keistimewaan orang Melayu
H4b    bumiputera Sabah/Sarawak 
H4c    kaum-kaum lain
H4d   boleh menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu bermesyuarat membincangkan    keistimewaan,kedudukan,kehormatan dan kemuliaan Raja-Raja Melayu

F5      Ketua Agama Islam
H5a    bagi negeri baginda sendiri
H5b    bagi negeri yang tidak beraja

F6      Kuasa Budi Bicara
H6a   untuk melantik Perdana Menteri
H6b   berkuasa melantik Jemaah Menteri
H6c   berkuasa melucutkan kuasa Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri             setelah dinasihati oleh Perdana Menteri

F7       Mengisytiharkan Undang-Undang Darurat
H7a     jika keselamatan negara terancam
H7b     di bawah “Undang-Undang  X”

F8       Kuasa melantik
H8a    Pengerusi dan tiga ahli Suruhanjaya Pilihanraya1
1
1


1
1
1
1

1
1

1


1
1
1
1
11
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
Soalan
Butiran
Markah
10(b)

10(c)
H8b    Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan 
           Awam  
H8c    ahli Perkhidmatan Kehakiman
H8d    Peguam Negara
H8e    Ketua Audit Negara bagi Persekutuan
H8f     kenaikan pangkat hakim
H8g    melucutkan jawatan hakim
H8h    melantik Ahli Dewan Negara /Senator   

F9      Kuasa Tertinggi
H9     Mentauliahkan Duta-Duta Malaysia

F10    Kuasa Pengampunan
H10a  kesalahan di Wilayah Persekutuan
H10b  atas nasihat Lembaga Pengampunan
                                                        [ Mana-mana 8 X 1 m ]


Bagaimanakah untuk mempertahankan  Institusi Raja
Berperlembagaan supaya terus kekal unggul di negara kita ? 
                                                                                   [ 8 markah ] 
Aras 4
Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
Bukti /contoh yang sesuai
Membuat Inferens yang tepat
             Jawapan sangat mendalam/terperinci
             Komunikasi/pengolahan sangat menarik
             Menunjukkan kematangan
Contoh jawapan
Menjadi seorang rakyat yang taat setia kepada raja  /tidak menderhaka  kepada raja dan negara/sedia berkorban untuk mempertahankan negara seperti peristiwa Lahad Datu.Rakyat yang setia akan menghormati undang-undang/prinsip Rukun Negara/menghormati lambang-lambang kebesaran raja/menghadiri majlis kebesaran raja.Rakyat juga akan menjaga keamanan negara dengan hidup bersatu padu /menghormati kaum lain/Negara menjadi harmoni/tiada permusuhan/politik menjadi stabil/ekonomi
meningkat/negara maju/rakyat sejahtera /raja terpelihara berpisah tiada

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
[8 m]
7-8
Markah


Soalan
Butiran
Markah
10(c)

Aras 3
Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
Bukti /contoh yang sesuai
Membuat Inferens 
             Jawapan mendalam
             Komunikasi/pengolahan  menarik

Contoh jawapan

Menjadi seorang rakyat yang taat setia kepada raja  /tidak menderhaka  kepada raja dan negara/sedia berkorban untuk mempertahankan negara seperti peristiwa Lahad Datu.Rakyat yang setia akan menghormati undang-undang/prinsip Rukun Negara/menghormati lambang-lambang kebesaran raja/menghadiri majlis kebesaran raja.Rakyat juga akan menjaga keamanan negara dengan hidup bersatu padu /menghormati kaun lain.

__________________________________________________________________
Aras 2
Pengetahuan dan pemahaman yang  jelas
             Jawapan kurang mendalam
             Menyatakan hujah secara ringkas  

  Contoh jawapan

Menjadi seorang rakyat yang taat setia kepada raja  /tidak menderhaka  kepada raja dan negara/sedia berkorban untuk mempertahankan negara seperti peristiwa Lahad Datu.Rakyat yang setia akan menghormati undang-
undang/prinsip Rukun Negara/menghormati lambang-lambang kebesaran.
________________________________________________________________
Aras 1     
            Pengetahuan dan pemahaman  terhad
             Jawapan secara umum

              Contoh jawapan

Menjadi seorang rakyat yang taat setia kepada raja  /tidak menderhaka  kepada raja dan negara/sedia berkorban untuk mempertahankan negara .


  5-6
Markah

3-4
Markah


1-2
Markah 
Soalan
Butiran
Markah
11(a)
Apakah usaha Malaysia bagi menjayakan perkara berikut:-
i)     Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)

F1    mempromosikan penggunaan ICT
F2    merancang pembinaan prasarana ICT
F3    melancarkan projek  Koridor Rata Mutimedia
F4    memulakan e-pendidikan
F5    pemasaran tanpa sempadan
F6    e-dagang
F7    penyiaran digital
                                               
[ mana-mana 2x1m]
1
1
1
1
1
1
1

[ 2 m ]

ii)    K-ekonomi

F1     menggunakan tenaga kerja berpengetahuan
F2     menjalankan penyelidikan dan pembangunan seperti research  
         and development [R& D]
F3     mengalakkan msyarakat menggunakan penemuan baru untuk
         meningkatkan tahap kemajuan bangsa dan Negara
F4     memiliki semangat daya saing yang tinggi


[ mana-mana 2 x 1 m ]


1

1

1
1


[ 2 m ]


iii)   K-masyarakat

F1     membina sekolah wawasan bertujuan untuk memupuk 
          perpaduan melalui  komunikasi murid pelbagai kaum
F2     membina sekolah bestari dilengkapi dengan kemudahan
         teknologi maklumat (IT) untuk menarik minat terhadap IT
F3     kurikulum diubahsuai dan dibentuk semula untuk membentuk
         pelajar yang kreatif, dinamis dan berfikiran kritis dan analitis
F4     mengalakkan pembelajaran sepanjang hayat
F5     penubuhan kolej komuniti
F6     mempergiatkan  e-pendidikan
F7     pelepasan cukai bagi pembelian komputer


[ mana-mana 2 x 1 m ]

1

1

1
1
1
1
1


[ 2 m ]

11
(b)

Mengapakah rakyat Malaysia perlu mencapai status K- masyarakat dan k-ekonomi ?                                                                  [ 6 markah]

F1      Kos sewa dan pengangkutan murah.
F2       Proses komunikasi berlaku pantas, mudah dan berkesan
           tanpa mengira sempadan.
F3      Pemasaran barangan tanpa sempadan melalui e-dagang.
F4      Mampu bersaing dalam meningkatkan mutu pengeluaran dan   
          perkhidmatan.
F5      Teknologi dan industri berasaskan pengetahuan menjana
           keuntungan, kemajuan perniagaan dan perkongsian pintar.
F6      Sumber utama berasaskan modal intelek dan pekerja
           berpengetahuan.
F7      Semangat serta daya saing yang tinggi
F8       Kekayaan hasil bumi semakin berkurang dan sangat lambat
           untuk dijana semula
F9       Menjamin peluang pekerjaan yang luas dan terbuka
F10    Tenaga kerja berpengetahuan diperlukan untuk   
           membangunkan industri berasaskan pengetahuan.
F11    Inovasi kunci kejayaan k-ekonomi.
F12    Dicapai melalui penyelidikan dan pembangunan atau
           Research and Development (R&D).
F13     Bagi mengalakkan penciptaan baru dan pendaftaran
           patent.
F14     Kerajaan menggalakkan rakyat menggunakan penemuan
           baru.
F15     Bagi meningkatkan tahap kemajuan bangsa dan negara.

                  (Mana-mana yang munasabah)

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

[ 6 m ]


11c
Sejauhmanakah  globalisasi mempengaruhi kehidupan manusia hari ini?
              
 Kebaikan

H1     membawa kemajuan dunia dalam bidang komunikasi
H2     perhubungan semakin pantas
H3     internet / telefon/ i-pad/telefon pintar
H4     memudahkan urusan perniagaan/perdagangaan antarabangsa
H5     promosi produk barangan semakin pantas
H6     urusan penghantaran semakin cepat/pantas
H7     perhubungan sesama individu semakin meluas
H8     mewujudkan persefahaman antarabangsa
H9     kerjasama pelbagai bidang di peringkat global
H10   menangani pelbagai isu

(Mana-manajawapan munasabah)
            Keburukan

H11     penyebaran pelbagai maklumat negatif
H12     maklumat tidak ditapis / dikawal
H13     mempengaruhi pemikiran orang awam
H14    generasi muda mula mempertikaikan norma / nilai / ajaran    sedia ada
H15    pronografi / keganasan tersebar meluas
H16    menimbulkan gejala / penyakirt social yang sukar dikawal
H17    pergolakan poliitik
H18    ramai menjadi mangsa penupuan
H19    memudahkan pengintipan asing terhadap negara

(Mana-mana jawapan yang munasabah)


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

[ 8 m]


                         
           
                       

                                                                      

           
No comments:

Post a Comment