ad

Tuesday, 24 May 2016

kbat

Kemasukan pengaruh luar menyebabkan pembentukan kepelbagaian kebudayaan di negara kita sehingga hari ini.
Bagaimanakah kita dapat memastikan kehidupan yang harmoni ini dapat terus dipelihara di negara kita?


I : mengamalkan semangat 1Malaysia
C : saling hormat menghormati antara kaum
Huraian :
How : Dalam hal ini,semua kaum mesti bekerjasama antara satu sama lain.
How : kita juga mesti bermuafakat dalam menyelesaikan masalah.
Why : ini adalah supaya dapat membina rakyat yang harmoni dan sejahtera.
K : Maka,jelaslah semangat 1Malaysia akan menjadikan negara kita aman dan harmoni

No comments:

Post a Comment