ad

Friday, 8 May 2015

Contoh penulisan Iktibar

Kita mestilah melahirkan masyarakat bersatu padu untuk mengukuhkan hubungan antara kaum. Selain itu, kita mestilah melahirkan masyarakat bermoral yang patuh pada agama. kita juga mestilah melahirkan masyarakat matang yang berfikir secara rasional. kita juga mestilah melahirkan masyarakat maju yang kreatif dan inovatif. akhir sekali, kita mestilah melahirkan masyarakat penyayang yang mengamalkan nilai-nilai murni.

dalam penulisan iktibar, pelajar diingatkan menulis FAKTA dan HURAIAN

all the best!

5 comments: