ad

Tuesday, 21 April 2015

KBAT Sejarah

1. Berdasarkan pemerhatian anda, adakah masyarakat Malaysia telah memiliki ciri-ciri tamadun? Berikan alasan anda.
Ya
Malaysia memiliki kerajaan yang sistematik.
Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan tulisan Jawi merupakan kebanggaan orang Melayu.
Masyarakat Malaysia juga mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing.
Selain itu, Malaysia merupakan pengeluar utama getah dan bijih timah di dunia.

Tidak
masyarakat Malaysia telah maju dari sudut rohaniah tetapi masih kurang dari segi rohaniah.
Banyak kes yang berlaku telah membuktikan kerendahan tatasusila dalam kalangan masyarakat kita.

No comments:

Post a Comment