ad

Thursday, 7 November 2013

Ulangkaji SPM 2013

Tajuk Ulangkaji SPM 2013
Tamadung Hwang Ho, Perluasan Kuasa, Hijrah atau pembukaan semula kota  makkah, pengaruh kedatangan islam dalam ekonomi dan peraturan Tanah – Ting 4

Birokrasi di Asia tenggara, Gerakan Islah, Suruhanjaya reid, Pembentukan Malaysia, Pilihanraya atau wawasan 2020, Perang Dingin atau dasar Luar

********* Tajuk Ini hanya untuk Ulangkaji Terkini************ Baca Juga tajuk lain, tiada soalan Ramalan yang betul-betul tepat....Usaha tangga Kejayaan.....


Bab 1 : Tamadun Hwang Ho *********** Penting
Nyatakan nama pusat kerajaan Dinasti Shang
F1    Anyang

Berikan dua ciri istimewa yang terdapat di bandar tersebut.
F1      Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan
F2      Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran
F3      Golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan bandar
F4      Dilengkapi dengan tembok untuk menghalang penceroboh
F5      Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat tani

Mengapakah berlakunya peralihan kuasa daripada Dinasti Shang kepada Dinasti Chou ?
F1      Kezaliman pemerintah Raja Shang
F2      Kebangkitan golongan hamba
F3      Kepercayaan kepada mandat daripada Tuhan

Langkah yang dilaksanakan oleh Raja-raja Dinasti Chou untuk mendapat  sokongan daripada pembesar mereka
F1      Melalui ikrar taat setia kepada pemerintah
F2      Memberi hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang
F3      Diminta melindungi Raja
F4      Memberikan bantuan tentera pada masa perang
F5      Diberi hak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan

Peranan golongan bangsawan dalam Tamadun Hwang Ho
F1      Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran Raja
F2      Diberi hak oleh Raja untuk mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri
F3      Bertanggungjawab memungut cukai
F4      Menguruskan pertahanan
F5      Mentadbir undang-undang di wilayah masing-masing
Jelaskan Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam setiap aspek berikut,
(a)      Bidang politik/pemerintahan
F1    Sistem pemerintahan berbentuk monarki diteruskan hingga ke zaman Dinasti Ching
 F2    Gelaran raja ditukar kepada maharaja
 F3    Raja dikaitkan dengan konsep anak syurga dan mandat dari syurga
 F4    Amalan dinasti diteruskan hingga abad ke-20   
 F5    Raja dibantu oleh bangsawan
 F6    Raja dibantu oleh pegawai kerajaan

(a)  Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian
F1   Memperkenalkan sistem pengairan
F2    Pembinaan empangan Szechwan
F2   Memperkenalkan alat pertanian daripada besi
F3   Menggunakan cangkul
F4   Menggunakan sabit
F5   Memperkenalkan teknologi pembajakan
F6   Memperkenalkan batas untuk tanaman

 (c)      Ciri-ciri Sistem Tulisan Tamadun Hwang Ho
F1      Tulisan Ideogram
F2      berbentuk gambar dan simbol
F3      terhasil dari penilikan tulang oracle
F4      diguna dalam penulisan
F5      diguna dalam pencetakan
 F6     diguna oleh orang Jepun dan Korea
                                                          
(d)      Bidang agama dan kepercayaan
·     Pemujaan roh nenek moyang
·     Unsur pemujaan yang dijalankan sejak zaman Shang telah diteruskan mengikut kesesuaian masa
·    Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan dengan unsur makanan , duit kertas dan barangan perhiasan
·     Konsep Yin dan Yang  serta Feng Hsui diteruskan hingga ke hari ini
·    Orang China mempercayai alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada unsur         saling melengkapi iaitu Yin dan Yang
·     Konsep Feng Hsui berlandaskan falsafah Taoisme yang berlandaskan    falsafah         alam semesta yang merujuk pada hubungan antara manusia dengan alam     sekitar

( e )    Sistem kalendar
·      Kalendar dicipta semasa Dinasti Shang.
·     30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun.
·      Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan menuai
·       Untuk menjalankan aktiviti harian.
·       Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk upacara perkahwinan/perburuan/ pengkebumian.
     
(f)   Senaraikan sumbangan tamadun Hwang Ho kepada peradaban manusia pada hari ini.
F1
Pembinaan sistem pengairan
F2
Kemajuan teknologi pembajakan
F3
Penciptaan cangkul/sabit
F4
Alatan pertanian daripada besi
F5
Pemujaan roh nenek moyang
F6
Pengenalan sistem kalendar
F7
Pengamalan falsafah perang Sun Tzu dalam perniagaan
F8
Konsep Yin Yang berdasarkan keseimbangan unsur alam dalam perubatan
F9
Konsep Feng Sui berlandaskan falsafah alam semesta
F10
Penciptaan tulisan ideogram

Bab 2
Terangkan kegiatan Ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India****
F1      Kegiatan perdagangan berkembang pesat
H2a    Melibatkan perdagangan dalaman /antara wilayah kerajaan India
H2b    Perdagangan luar
H2c     Pusat perdagangan di Anga/Kalinga/Karusa
H2d    Menghasilkan emas/gading gajah/senjata/berlian/mutiara
H2e    Menjalin hubugan dagangan dengan Macedonia/Sri Lanka/Asia Tengah/Asia Tenggara
H2f     Pelabuhan antarabangsa di Tamralipti/Ghantashala/Kadura di Timur
H2g    Pelabuhan Broach/Chaul/Kalyan/Cambay di bahagian Barat
F2      Kewujudan persatuan perdagangan/sresthin
H2a    Persatuan tukang kau
H2b    Tukang logam/tukang kulit
H2c     Matlamat persatuan mengawal harga
H2d    Kualiti barangan / gaji pekerja
F3      Penggubalan undang-undang persatuan
H3a    Undang-undang diawasi oleh raja
F3      Pengenalan mata wang sebagai medium jual beli
H3a    Zaman Gupta-Mata awng emas digunakan
H3b    Pelaksanaan dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik
F4      Perkembangan perusahaan tekstil/kain kapas /sutera     
H4a    Sutera berpusat di Bengal dan Benares
H4b    Perusahaan barangan emas/mutiara/batu permata
F5      Cukai dikenakan terhadap pelbagai jenis hasil perdagangan
H5a    Hasil pertanian dan buah-buahan
H5b    Cukai untuk menyara tentera/pentadbir/raja
Terangkan perkembagaan Pendidikan dalam Tamadun India***
F1      Bermula pada zaman vedik
F2      Mementingkan keagamaan/agama Hindu sebagai teras
F3      Didominasi oleh kaum lelaki
F4      Wanita tidak berpeluang untuk belajar
F5      Pembelajaran kitab-kitab veda
F6      Bahasa sanskrit sebagai medium pengajaran dan pembelajaran
F7      Menggunakan kaedah hafalan untuk mendalami kitab-kitab veda
F8      Pendidikan berteraskan agama Hindu dan Buddha sebagai persediaan selepas mati
F9      Tumpuan pendidikan ialah agama
F10     Mempelajari segala hukum agama untuk kesempurnaan hidup
F11     Pengajaran nilai-nilai murni
F12     Pendidikan tinggi di kolej Brahman
F13     Pendidikan turut diberikan di istana
F14     Universiti agama Budhha (Nalanda) turut diwujudkan
F15     Untuk menjadi Brahmin seseorang harus menghafal pelbagai buku agama (Veda)
F16     Turut mempelajari karya saintifik /falsafah
F17     Meningkatkan ilmu sains
F18     Pada zaman seterusnya pendidikan bertujuan mengatasi buta huruf
F19    Mendapat jawatan dalam kerajaan

Huraikan perkembangan Pendidikan dalam Tamadun Yunani
F1
Pendidikan di Athens untuk melahirkan manusia yang seimbang
H1a
Jasmani dan rohani
H1b
Manusia yang cemerlang mampu memenuhi tuntutan fizikal dan mental
H1c
Manusia yang cemerlang mampu memberi sumbangan kepada kesejahteraan manusia
H1d
Tumpuan pengajaran kepada pendidikan /sukan/muzik/kesusateraan/seni berpidato/membaca/menghafal/menulis
F2
Pendidikan di Sparta bertujuan melahirkan warganegara
H1a
Gagah/sempurna/setia kepada negara
H1b
Tumpuan kepada latihan fizikal
H1c
Kemahiran menggunakan senjata
F3
Perkembangan sekolah falsafah
H3a
Di negara kota Athens/Thebes/Elea/Miletus
H3b
Athens dikenali sebagai pusat cendekiawan Yunani
H3c
Semasa pemerintahan Pericles
H3d
Melahirkan sejarawan Yunani
C3d
Herodotus/Thucydides
H3e
Pemikir dalam bidang sains dan teknologi
C3d
Thales/Anaximander/Heraclitus/Anaxagoras

Huraikan sumbangan tamadun China kepada peradaban manusia sehingga kini.***
F1
Kemajuan dalam pertanian
H1a
Penciptaan batas dalam bidang pertanian
H1b
Tenggala untuk membuat batas
H1c
Kolar kuda untuk menarik tenggala kayu
H1d
Kereta kuda
H1e
Kereta sorong beroda
H1f
Penyisir tanah
H1g
Sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah
H1h
Pembinaan sistem pengairan untuk mengawal air di kawasan pertanian
H1i
Bukit diteres untuk tujuan pertanian
H1j
Penciptaan alatan pertanian seperti tajak/cangkul
H1k
Penukaran alatan pertanian daripada kayu kepada besi
F2
Jalan Sutera Darat
H2a
Menghubung laluan perdagangan antara India dengan Barat/Rom
F3
 Perusahaan membuat tembikar/logam
F4
Pengenalan tulisan ideogram
H4a
Berdasarkan rekahan tulang oracle menghubung laluan perdagangan antara India dengan Barat/Rom
H4b
Berbentuk simbol dan gambar
H4c
Diajar pada peringkat sekolah rendah
F5
Falsafah Confucianisme/ Taoisme
H5a
Cara hendak melahirkan masyarakat dan poitik yang baik
H5b
Falsafah Legalisme/Hanya undang-undang dapat mewujudkan nilai baik masyarakat
H5c
Konsep Yin dan Yang/Unsur saling melengkapi/Yin Kuasa Pasif/Yang kuasa aktif
H5d
Falsafah Feng Shui/ Hubungan antara alam semesta dengan manusia
H5e
Falsafah Perang Tsun Tzu melalui karya the art of war/Taktik dalam urusan perniagaan
F6
Kalendar
H6a
Terdapat 30 hari sebulan/ 360 hari setahuan
H6b
Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menuai/menanam
H6a
Menjalankan aktiviti harian seperti perkahwinan/berburu/pengkebumian
F7
Upacara korban
H7a
Menggunakan unsur makanan/duit kertas/barangan perhiasan

Soalan 1  ************** ( Penting )

(a)        Tokoh perluasan kuasa
      X          -           Phillip II/Alexander the Great
      Y          -           Augustus Caesar
                                                                                                                  [ 2 markah ]

(b)        Kesan perluasan kuasa Yunani
      F1        -           Penyebaran kebudayaan Hellenistik ke empayar Yunani
      F2        -           Campuran kebudayaan Yunani, Parsi dan kebudayaan timur yang lain
 [ 2 markah ]
(c)        Perluasan kuasa tamadun India
F1        -           Melalui ketenteraan semasa pemerintahan Dinasti Maurya
F2        -           Pemerintahan Asoka menekankan dasar lebih lembut dan terbuka
F3        -           Melalui penyebaran agama Buddha
                                                                                                      [ 2 markah ]
(d)          Tindakan Shih Huang Ti
F1        -           Memerintah secara autokratik iaitu tegas dan mutlak
F2        -           Menghapuskan kuasa golongan bangsawan
F3        -           Melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir
F4        -           Meneruskan pembinaan Tembok Besar China untuk mempertahankan 
                        empayar China daripada serangan musuh   
           
Julius Caesar            - Pembentukan empayar Rom
-       Menamatkan pemerintahan republik
-       Menjalankan pemerintahan diktator

Alexander the great – Penaklukan kawasan yg luas
-       Pembentukan Empayar Yunani
-       Penyebaran kebudayaan hellenistik
-       Kemunculan iskandariah sebagai pusat intelektual

Augustus       - Pemerintahan konsul
-       Zaman Pax romana
-       Empayar pelbagai bangsa                                                                                                                                                                                                                                                               [ 2markah ]
(e)          Sebab perluasan kuasa tidak dibenarkan pada masa kini
F1        -           Menghormati kedaulatan negara lain
F2        -           Melanggar hak asasi manusia
F3        -           Kemusnahan harta benda
F4        -           Mematuhi Piagam PBB
F5        -           Mengelakkan kematian
F6        -           Mengelakkan kemusnahan alam
F7        -           Menjamin kesejahteraan hidup
F8        -           Mana-mana jawapan yang munasabah
 [ 3markah ]


1.         a)         Namakan binaan yang dihasilkan oleh tamadun di atas.

TAMADUN YUNANI

F1     Acropolis
F2     Parthenon
F3     Pantheon

TAMADUN ROM
F4    Colloseum
F5 Aqueduct

TAMADUN INDIA
F6     Great Bath

TAMADUN CHINA
F7        Tembok Besar China

 (b)       Senaraikan sumbangan tamadun China dalam aspek pendidikan.

F1        Pendidikan untuk lulus peperiksaan awam
F2         peringkat pendidikan/rendah/menengah/tinggi
F3        peringkat rendah mengenal/ menghafal tulisan Ideogram
F4        dan 9 buah buku suci tanpa faham maknanya
F5          peringkat menengah, tumpuan terhadap karangan dan sastera
F6         peringkat tinggi, tumpuan untuk terjemah buku suci
F7        Peperiksaan awam mempunyai 3 tahap
F8        tahap pertama/Hsiu Tai
F9        tahap kedua/Chun Jen
F10      tahap ketiga/Chin shih
F11      tahap pertama setaraf Ijazah pertama
F12      tahap kedua setaraf Sarjana
F13      tahap ketiga setaraf doktor falsafah
F14      peperiksaan tahap pertama di daerah
F15      peperiksaan tahap kedua di ibu kota daerah
F16      peperiksaan tahap ketiga di ibu kota empayar/istana/hadapan Maharaja
F17       lulus tahap pertama menjadi pegawai kerajaan
F18      lulus tahap ketiga menjadi pendidik
F19      tahap pertama diadakan 2 kali dalam masa 3 tahun
F20     tahap kedua dan ketiga diadakan 1 kali dalam masa 3 tahun
F21      sistem peperiksaan awam China dalah yang tertua
Bab 3
Jelaskan faktor-faktor perkembangan kerajaan Angkor ( Kerajaan Agraria)
F1       Perkembangan pertanian
H1a    padi sawah
H1b    padi huma
H1c     tanaman sampingan / jagung / pisang / keledek / sayur-sayuran
F2       Sistem pengairan yang baik
H2a   bersumber dari Sungai Mekong / Tasik Tonle Sap
H2b   mengairi tanah yang luas / seluas 12.5 juta ekar
H2c     menampung keperluan beras untuk keperluan asas rakyatnya
F3       Penglibatan raja
H3a   membina sistem pengairan
H3b   mengurus sistem pengairan
H3c     Raja Indravarman 1 membina sistem pengairan / baray
F4       Kedudukan berhampiran Tasik Tonle Sap
H4a   air tasik datang dari Sungai Mekong
H4b   tanah di sekitarnya amat subur
H4c    iklim panas lembab sepanjang tahun
H4d    sesuai untuk pertanian padi
H4e    punca air utama mengairi sawah
H4f    menjadi punca bekalan air minum
F5      Sumber ikan air tawar
H5a    banyak diperoleh dari Tasik Tonle Sap
H5b   menampung keperluan makanan penduduk
H5c     sumber protein

Mengapakah kerajaan Malaysia memberi tumpuan kepada bidang pertanian pada hari ini?
F1     Keperluan makanan dalam negara
F2     Tidak bergantung import makanan/ Keperluan  sendiri
F3     Menggalakkan pertanian moden
F4     Menggalakkan kemajuan bioteknologi
F5     Memberi peluang pekerjaan
F6     Menghidupkan kembali program bumi hijau
F7     Menambahkan pendapatan
F8     Menebus guna tanah  terbiar
F9     Penerokaan teknologi moden
F10   Menggalakkan penyelidikan dalam bidang pertanian R&D)
F11     Mengeksploitasi  kesuburan tanah
F12     Gaya hidup sihat


 Jelaskan  faktor kemajuan kerajaan Kedah Tua
F1     Gunung Jerai menjadi panduan kepada kapal /Penanda alam
F2     Kedudukan yang strategik dilaluan Selat Melaka
F3     Terlindung daripada tiupan angin. ( Angin monsun Timur Laut/Barat Daya)
F4     Terdapat barang dagangan dari luar
F5     Kemudahan menyimpan barang dagangan/ Gudang     
F6     Kekayaan hasil hutan seperti damar, rotan
F7     Kekayaan sumber bumi seperti bijih timah
F8     Sebuah pelabuhan entreport dan tertua

Bukti pelabuhan Kedah Tua berperanan sebagai pelabuhan entreport.
F1     tembikar China
F2     pelita tembaga dari Timur Tengah
F3     tembikar dari Timur Tengah
F4     manik dari India

Jelaskan proses penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.  
F1      Dibawa oleh Ksyatria
F2      Disebar melalui golongan penakluk dari India membentuk jajahan takluk di Asia         Tenggara    
F3        Dibawa oleh  pedagang/vaisya
F4      Disebarkan oleh golongan Brahmin / pendeta
F5      Penyesuaian aspek kebudayaan India dengan budaya tempatan
F6      Galakan pemerintah dengan pemerintah lain
F7      Perdagangan dua hala berkembang pada abad ke 5 S.M. telah memberi ruang lebih luas
           perdagangan antara India dengan Asia Tenggara

Pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan  kerajaan awal di Asia Tenggara
F1     Mengamalkan sistem pemerintahan beraja
H1a   Dipengaruhi oleh sistem beraja dari India
H1b   Bermulanya penggunaan gelaran raja untuk ketua kerajaan
F2     Raja berada di puncak pemerintahan
H2a   Di bawahnya  terdapat kerabat diraja
H2b   Selepas itu pembesar iaitu Brahmin
H2c   Di ikuti dengan rakyat
H2d   Hamba  golongan paling bawah
F3    Raja berkuasa mutlak
H3a  Meliputi pentadbiran / hubungan luar / ketenteraan
F4    Perintah raja menjadi undang-undang
H4a  Sesiapa melanggar perintah dianggap menderhaka / mereka tidak diampunkan
H4b  Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah
F5    Raja sebagai bayangan tuhan
H5a  Rakyat takut menderhaka
H5b  Lahir konsep dewa-raja dalam sistem pemerintahan
H5c  Dipercayai memiliki kesaktian
F6    Lahir unsur mitos dan legenda asal usul raja
H6a  Bertujuan mengukuhkan kedudukan dan status
F7    Wujud  adat istiadat pertabalan raja
H7a  Bertujuan mengukuhkan kedaulatan raja
H7b  Upacara dipimpin oleh golongan Brahmin
H7c  Dapat membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah
F8    Raja berkuasa terhadap seluruh alam semesta
H8a  Bertujuan menjadi raja terulung
H8b  Mendirikan kompleks kota
H8c  Lambang konsep alam semesta / orde kosmos
F9    Terdapat gelaran-gelaran Hindu dan Buddha
H8a  Seperti yuvaraja, pratiyuvaraja, raja kumara, raja putra di peringkat pusat
H8b  Di bawah anak raja terdapat parvanda / senapati yang menjadi ketua pentadbiran pusat
  
Bab 5
Hijrah *************** ( penting )

Nyatakan pengertian hijrah.         *****
F1      -  Berasal daripada perkataan Arab iaitu berpindah
F2      -  Perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain  
F3      -  Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke kota Madinah
F4      -  Perjuangan untuk memperkukuhkan Islam.
F5      -  Merupakan strategi baru untuk menyebarkan Islam.
F6      -  Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan kejahatan
F7      -  Semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan
F8      -  Perubahan dari segi sikap
F9      -  Perubahan dari segi cara berfikir
F10     -  Perubahan dari segi tingkah laku
F11      -  Bukan pelarian seperti pandangan orientalis Barat

                Terangkan kepentingan hijrah kepada umat Islam. *****          
F5       -  Membina sebuah masjid
H5a     -  iaitu Masji al-Nabawi
H5b     -  Masjid Quba merupakan masjid pertama
H5c     -  Masjid dijadikan sebagai tempat untuk beribadat,  belajar, tempat bertemu dan     berbincang masalah,kawasan persekitaran masjid diadakan aktiviti harian seperti jual beli
F6       -  Wujud takwim Islam
H6a     -  Berdasarkan kiraan tahun Hijrah
H6b     -  Takwim ini digunakan ketika Khalifah Umar al-Khattab
F7       -  menubuhkan sebuah negara Islam Madinah
H7a      -  menukarkan nama Yathrib kepada Madinah  al- Munawwarah
H7b     -  Menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam
F8       -  Menunjukkan sikap toleransi kaum dan tolong- menolong
H8a     -  Orang Madinah memberikan bantuan yang besar kepada orang Islam Makkah yang         berhijrah
H8b     -  Mereka sanggup memberikan tempat tinggal,  makanan, keperluan asas
H8c     -  menerima orang Islam Makkah sebagai saudara dan sebahagian daripada masyarakat Madinah
F9        -  Pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w
H9a     -  Abu Bakar al-Siddiq sanggup bergadai nyawa dan harta 
H9b     -  Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur baginda
H9c     -  Abdul Rahman bin Auf beri sumbangan harta
F10      -  Menunjukkan peranan wanita
H10a    -  Asmah binti Abu Bakar membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.
H10b    -  Menghantar makanan
H10c    -  menyampaikan berita tentang pergerakan Quraisy
F11      -  Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad s.a.w.
H11a    -  Baginda sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan hidup
H11b    -  Tidak pernah berputus asa
H11c    -  Bijak mengatur strategi peperangan
H11d    -  Bersembunyi di Gua Thur dan cari jalan lain ke Madinah

Maksud Hijrah
·         Perpindahan dari Makkah ke Madinah
·         Perubahan dari keadaan buruk kepada baik
·         Semangat ini berubah dari buruk kepada baik
Sebab dan Tujuan Hijrah
·         Perintah Allah
·         Jemputan orang Madinah
·         Strategi meneruskan dakwah
·         Elak penyeksaan orang Quraisy
·         Mendamaikan masyarakat Madinah
·         Mengamalkan cara hidup Islam
Bukti Orang Islam Yang Berhijrah ke Madinah Bukan Pelarian
·         Dijemput oleh orang Madinah
·         Disambut meriah
·         Diberi layanan istimewa
·         Dijamin keselamatan
·         Nabi dilantik menjadi pemimpin
·         Persetujuan dibuat melalui perjanjian
Peristiwa Hijrah
·         Nabi dikepung & tukar tempat tidur
·         Pergi berjumpa Abu Bakar as-Siddiq
·         Menyatakan perintah Allah
·         Berangkat ke Madinah
·         Bersembunyi di gua Thur
·         Meneruskan perjalanan dipandu Abdullah bin Arqat

Apakah iktibar yang boleh dipelajari pelajar daripada peristiwa hijrah untuk mencapai kecemerlangan diri dalam kehidupan seharian.

F1           -  Perubahan sikap dan tingkah laku negatif kepada yang positif
F2           -  Perubahan dari tidak berdisplin kepada berdisplin
F3           -  Perubahan dari sifat malas kepada rajin berusaha
F4           -  Sikap suka melanggar undang-undang kepada akur kepada undang-undang
F5           -  Sikap mementingkan diri sendiri berubah kepada sikap bantu-membantu
F6           -  Sikap suka bertangguh kerja berubah kepada menghargai masa.
F7           -  Tidak menghormati orang tua kepada menghormati orang tua

Huraikan kesan-kesan peristiwa pembukaan semula kota Makkah

F1     Nabi Muhammad s.a.w  bertawaf sebanyak 7 kali mengelilingi kaabah
H1a   Baginda dapat berpidato / khutbah kepada umat Islam
H1b   Dengan membaca ayat al-Quran
F2     Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah
H2a   Agama menyembah berhala dihapuskan selama-lamanya
H2b   Digantikan dengan agama Islam
H2c   Umat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam
F3     Kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam
H3a   Kaabah menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia        
H3b   Untuk beribadat
F4     Membuktikan kekuatan kerajaan Islam Madinah pimpinan Nabi Muhammad s.a.w
F5     Membuka jalan kepada penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab
H5a   Secara aman / sukarela / tanpa paksaan
F6     Membolehkan sebuah lagi pusat pemerintahan Islam yang kuat diwujudkan
H6a   Madinah dikekalkan sebagai pusat pentadbiran Islam
H6b   Makkah dijadikan wilayah Islam
F7     Islam dapat dipraktikkan dalam kehidupan harian secara menyeluruh
H7a   Menjadi titik tolak pemerintahan Islam seterusnya
Sebagai generasi muda hari ini, apakah sifat-sifat kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w yang boleh kita contohi dalam peristiwa pembukaan kota Makkah?

F1
Tidak terburu-buru dalam melakukan tindakan
F2
Melihat sesuatu secara menyeluruh
F3
Sentiasa menekankan perpaduan
F4
Bersifat baik sangka
F5
Sentiasa membantu demi mewujudkan/mengekalkan perpaduan
F6
Sifat pemaaf 
F7
Tidak berdendam
F8
Sifat kesabaran
F9
Kebijaksanaan/ fatanah
F10
Berprinsip
F11
Menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan
F11
Berwawasan
F13
Berjiwa besar
F14
Tidak pernah menyerah kalah
F15
Akhlak yang terpuji

Bab 8
Jelaskan kesan kedatangan Islam terhadap sistem ekonomi di Tanah Melayu
F1      Perdagangan
H1a    Pedagang Islam menguasai perdagangan di Lautan Hindi dan Laut Cina Selatan
H1b    Pedagang Melayu mulai terbabit secara aktif
H1c     Saranan Islam bahawa perniagaan merupakan sumber rezeki yang besar
H1d    Melaka menjadi pusat perdagangan terpenting
H1e    Pengenalan sistem timbang dan sukat di Melaka
H1f     Penggubalan Undang-Undang Laut Melaka berteraskan Islam
H1g    Kelantan,Kelantan dan Terengganu menjadi pusat perdagangan penting abad ke 17 dan ke-18
F2       Mata Wang
H2a    Perantaraan nilai perdagangan
H2b    Alternatif kepada sistem barter
H2c     Mata wang timah di Melaka tertera nama sultan memerintah dan tarikh Islam
H2d    Johor- Wang Katun diperbuat daripada timah mempunyai tulisan Jawi atau Arab
H2e    Wang Timah Kedah-Wang Ayam Jantan/Wang emas turut digunakan secara meluas
H2f     Wang Emas Johor- diperkenal pada zaman Sulatan Alauddin Riayat Syah
H2g      Wang Emas Johor dikenali Kupang
H2g    Kelantan-Wang emas kijang tertera Khalifatul mukmininFaktor Melaka Muncul Menjadi Pusat Perdagangan
·         Kedudukan strategik
·         Pelabuhan yang baik
·         Kemudahan di pelabuhan yang cukup
·         Bekalan barang dagangan yang banyak
·         Mempunyai hubungan perdagangan dengan luar
·         Keselamatan di perairan
·         Pentadbiran yang cekap
·         Penggunaan mata wang
·         Sistem cukai yang baik
Sebab Orang Melayu Menceburi Bidang Perdagangan
·         Memiliki pelabuhan
·         Mahir membina kapal
·         Mahir dalam ilmu pelayaran
·         Bahasa Melayu menjadi lingua franca
·         Bekalan barang dagangan yang banyak
·         Galakan pemerintah
Mata Wang Yang Digunakan Dalam Perdagangan di Melaka
·         Wang emas Johor
·         Wang emas Kelantan
·         Wang timah Kedah
·         Wang timah Melaka
·         Wang timah Johor
Ciri Islam Pada Mata Wang Negeri Melayu
·         Terdapat nama Sultan
·         Terdapat gelaran Islam Sultan
·         Ditulis menggunakan tulisan Jawi
·         Tarikh Islam mata wang dikeluarkan
Peraturan Cukai Tetap di Melaka
·         Dikenakan ke atas barang yang diimport
·         Cukai barang dari India, Arab, Siam, Pegu ialah 6%
·         Cukai barang dari China dan Jepun ialah 5%
·         Beras dan makanan dikecualikan cukai
·         Cukai dibayar dahulu sebelum berniaga
Peraturan Cukai Diraja di Melaka
·         Dikenakan ke atas orang asing di Melaka
·         Orang asing dari Kepulauan Melayu dikenakan 3%
·         Orang asing dari tempat lain dikenakan 6%
Kepentingan Cukai Kepada Negara
·         Menjadi sumber pendapatan negara
·         Menggalakkan perdagangan
·         Sumber untuk merancang pembangunan negara
·         Sumber meningkatkan produktiviti 
Langkah Meningkatkan Kesedaran Untuk Membayar Cukai
·         Kempen tentang kepentingan cukai kepada negara
·         Memberikan diskaun kepada pembayar cukai
·         Bayaran cukai melalui potongan gaji
·         Memantau premis perniagaan yang tidak bayar cukai
·         Menguatkuasakan undang-undang

Bab 10
Jelaskan ciri-ciri pemilikan dan penggunaan tanah di Tanah Melayu sebelum kedatangan British. ****
F1        Kadar cukai ditentukan oleh pembesar
H1a     Aktiviti ekonomi yang hendak diusahakan mendapat mesti kebenaran pembesar
H1b     Tidak mempunyai rekod/catatan mengenai pemilikan tanah
H1c     Tidak ada undang-undang/peraturan mengenai pemilikan tanah
H1d     Berdasarkan undang-undang adat
F2        Tanah menjadi milik seseorang yang meneroka
H2a     Tanah menjadi milik orang yang mengerjakan tanah tersebut
H2b     Tanah boleh diwarisi oleh generasi seterusnya
F3        Tanah merupakan sumber ekonomi/pertanian
H3a     Menjadi tunggak kuasa politik
H3b      Mencerminkan kedudukan sosial pembesar Melayu

Jelaskan perkembangan peraturan tanah baru yang diperkenalkan oleh British di Negeri-Negeri Melayu pada abad ke 19.***
F1         Merekod/mencatat pemilikan tanah
H1a       Bertujuan menjamin/Mengesahkan pemilikan tanah
H1b       Memudahkan urusan pentadbiran
H1c       Urusan cukai/pajakan/sewa beli/penjualan/pembelian
F2         Pengenalan undang-undang tanah berkonsepkan Barat
H2a       Memudahkan kerja pentadbiran tanah/pembangunan ekonomi
C2a        Peraturan Tanah Perak 1879/Kanun Tanah Selangor 1891/ Peraturan Tanah
   Sungai Ujong 1887
F4         Pembahagian tanah mengikut kegunaan/nilai komersial
H4a       Tanah ladang
H4b       Tanah Peribumi
H4c       Tanah Perlombongan
H4d       Kadar cukai tanah bergantung mengikut kegunaan tanah/nilai komersial       

Jelaskan berkaitan undang-undang Tanah Simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British.***
F1        Akta Tanah Simpanan Melayu 25 November 1913,
H1a     Diluluskan oleh Majlis Persekutuan
H1c     Untuk menjamin kelangsungan masa depan ekonomi/sosial/politikorang Melayu
H1d     Bertujuan mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing
H1e     Residen berkuasa mengisytiharkan tanah milik orang Melayu sebagai Tanah Simpanan
            Melayu (TSM)
H1f      Menyelamatkan tanah tersebut daripada dijual/dipajakgadai/ditukar milik kepada orang
            bukan Melayu
H1g     Pihak British sebenarnya melindungi kepentingan ekonomi mereka
H1h     Orang Melayu tidak dibenarkan menanam tanaman komersial di kawasan TSM
H1i       Kebanyakan kawasan TSM tidak subur
H1j       Tidak sesuai digunakan untuk kegiatan ekonomi perladangan
H1k     Kawasan yang subur didapati terlalu kecil

Tingkatan 5

Birokrasi di Asia tenggara, Gerakan Islah, Suruhanjaya reid, Pembentukan Malaysia, Pilihanraya atau wawasan 2020, Perang Dingin atau dasar Luar

Bab 1 :

(a) Mengapakah kuasa imperialis Barat memperkenalkan sistem birokrasi moden di Asia Tenggara?
   F1     Menguasai  ekonomi negara yang dijajah
   F2   Memudahkan penjajah memperkenalkan dasar-dasar ekonominya
   F3   Mengambil alih peranan raja dan pembesar tempatan
   F4   Menjaga kepentingan mereka di tanah jajahan

(b)  Senaraikan  dua ciri umum sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara.
F1      Penyatuan wilayah-wilayah menghasilkan Kerajaan Pusat
F2      Pentabdiran tanah jajahan diketuai oleh Gabenor Jeneral
F3      Pentadbiran dilaksanakan melalui biro
F4      Pegawai Barat dilantik sebagai ketua biro
F5      Pengenalan undang-undang Barat

(c)    Nyatakan dua kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem 
   pentadbiran tradisional
F1      Pentadbiran tradisional digantikan pentadbiran barat
F2      Institusi beraja terhapus
F3      Raja kehilangan kuasa
F4      Pembesar tempatan hilang pengaruh
F5      Undang-undang tempatan digantikan dengan undang-undang Barat
F6      Bahasa penjajah dijadikan bahasa rasmi pentadbiran

(d)  Apakah perubahan pentadbiran yang berlaku di Tanah Melayu selepas pengenalan Sistem Birokrasi Barat oleh penjajah British?
F1      Penggabungan P.Pinang, Melaka dan Singapura menjadi Negeri-Negeri Selat
F3      Gabenor menjadi pemerintah tertinggi
F4      Residen kaunselor melaksanakan pentadbiran negeri
F5      Penghulu mengetuai pentadbiran kampong
F6      Pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu melalui gabungan Perak, Selangor,Negeri Sembilan dan Pahang
F7      Pengenalan Sistem Residen/Sistem Penasihat
F8      Bertanggungjawab menasihati sultan dalam semua perkara kecuali adat istiadat /agama Islam
F9      Gabenor Negeri-Negeri Selat berkuasa ke atas Residen/Penasihat British
F10    Pelaksanaan sistem kehakiman Barat
F11     Pelaksanaan system pengutipan cukai
F12     Pembahagian negeri kepada beberapa daerah
F13      Penubuhan balai polis
F14      Peranan raja-raja dan pembesar Melayu terjejas

(e)  Pada pandangan anda, mengapakah generasi muda hari ini perlu   mempertahakan kedaulatan negara kita pada masa hadapan?
F1      Menjamin kestabilan politik
F2      Kemakmuran ekonomi
F3      Memelihara keharmonian
F4      Ke arah negara maju
F5      Memelihara perpaduan kaum
F6      Memelihara kebebasan dan keadilan untuk semua
F7      Melindungi warisan budaya bangsa
F8      Menjamin hak setiap warga negara

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kesan-kesan pengenalan
sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran tempatan  di Asia Tenggara.
F1 - Penubuhan Kerajaan Pusat
F2 - Gabenor Janeral/Pesuruhjaya Tinggi sebagai ketua pentadbir
F3 - Pelaksanaan pentadbiran melalui biro/jabatan
F4 - Pegawai-pegawai Barat ketua biro
F5 - Pengenalan undang-undang Barat
F6 - Pengenalan Sistem Encomienda yang diketuai oleh Encomiendero di Filipina
F7 - Kemerosotan pentadbiran tradisional di Filipina
F8 - Kemerosotan kuasa datu/pembesar di Filipina
F9 - Pengenalan pentadbiran tempatan di Indonesia
F10 - Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda di Indonesia
F11 - Penubuhan Volksraad (Majlis Rakyat di Indonesia)
F12 - Berakhir Dinasti Konbaung di Burma
F13 - Institusi raja tersingkir di Burma
F14 - Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat terhapus di Burma
F15 - Pengenalan Akta Kampong Ulu Burma dan Akta Perkampungan Burma
F16 - Pentadbiran tradisional diambil alih oleh Myo-ok (pegawai bandaran) di Burma
F17 - Semua rang undang-undang di IndoChina diluluskan oleh Parlimen Perancis
F18 - Perkenalkan ‘Union Indochinoise’ di IndoChina
F19 - Pengenalan Sistem Residen dan Sistem Penasihat di Tanah Melayu
F20 - Perkenal sistem kehakiman Barat/ sistem pungutan cukai/ penubuhan balai polis di Tanah Melayu.
F21 - Pembentukan daerah-daerah di Tanah Melayu

Bab 2
F1
Nyatakan maksud gerakan Islah?**
Berusaha mendorong masyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan mereka  terhadap Islam                                                                                                                                                                                                                                                    

F1
F2
F3
F4
Senaraikan akhbar  dan majalah yang menjadi saluran gerakan Islah.***
Al – Imam
Neracha
Idaran Zaman
PengasuhF1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Nyatakan  matlamat perjuangan Gerakan Islah di Tanah Melayu Membetulkan pandangan umat Islam terhadap agama Islam***

Menjana kemajuan Islam dari sudut kemajuan dunia
Gesaan memajukan ekonomi umat Islam
Gesaan memajukan pendidikan umat Islam
Gesaan memajukan social / politik orang Melayu
Berusaha menyemat sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Islam
Mengkritik raja / pembesar Melayu yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu
Menggalakkan ilmu pertukangan
Menggalakkan kegiatan perniagaan
Menggalakkan orang Melayu menguasai ilmu perubatan
Mengamalkan gaya hidup yang berlandaskan agama Islam
F1
F2
F3
F4

F5

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,apakah cabaran yang di hadapi oleh kaum muda dalam perjuangan mereka  di Tanah Melayu **                                                                                                             
Hanya bergerak di Negeri-negeri Selat
Beberapa undang –undang telah dikeluarkan oleh negeri –negeri Melayu bagi menghalang pengaruh kaum muda
Undang –undang tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaan sultan
Undang –undang tidak membenarkan risalah dan buku Kaum Muda dibawa masuk ke negeri- negeri  tersebut
                                                                                                                          
Apakah Saranan Kaum Muda untuk memajukan orang Melayu*****

F1   Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
F2   Menekankan pendidikan dunia dan akhirat
F3  Mempelajari mata pelajaran Fardu Ain, Ilmu Hisab dan bahasa Inggeris
F4  Menggalakan pendidikan untuk perempuan
F5  Mengkritik penjajah
F6  Mengkritik raja dan pembesar Melayu
F7  Memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial

Bagaimanakah Kaum Muda menyampaikan idea perjuangan mereka ****
    
       F1

Menubuhkan madrasah
       F2
Menekankan pendidikan dunia dan akhirat
       F3
Peluang belajar kepada perempuan
       F4
Melalui akhbar al-Imam
       F5
Mengeluarkan buku dan risalah
       F6
Berdakwah

Jelaskan halangan yang dihadapi Kaum Muda dalam menyebarkan idea perjuangan mereka***
      F1
Ditentang Kaum Tua
      F2
British turut mehalang
      F3
Negeri-Negeri Melayu mengeluarkan undang-undang
      F4
Tidak  dibenarkan berdakwah tanpa kebenaran sultan
      F5
Risalah dan buku Kaum Muda disekat

Sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah anda dapat memajukan minda bangsa Malaysia?****
    F1  -  Menekankan  kemajuan dari sudut dunia /akhirat
    F2  -  Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial
    F3  -  Bersama-sama berperanan dalam memajukan bangsa
    F4  -  Semua individu berhak mendapat peluang pendidikan 
    F5  -  Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa
    F6  -  Mendirikan pusat keilmuan / madrasah / sekolah / institusi pengajian tinggi
    F7  -  Berfikiran kritis / kreatif / inovatif dalam memajukan bangsa
    F8  -  Meningkatkan ilmu pengetahuan
    F9  -  Mempersiapkan diri dengan kemahiran
    F10-  Meningkatkan disiplin diri
    F11-  Sentiasa mengamalkan sahsiah yang baik
    F12-  Memanfaatkan usaha kerajaan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
    F13-  Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan minda / ketrampilan diri
    F14-  Menjauhi diri daripada gejala negatif
    F15-  Mematuhi ajaran agama
    F16-  Memelihara jati diri
    F17-  Mengamalkan gaya hidup sihat
    F18-  Menyemai semangat nasionalisme
    F19-  Mengekalkan tradisi / budaya bangsa
M  -  (Mana-mana jawapan yang munasabah)           

Bab 5
Suruhanjaya Reid

                4a        Namakan  tokoh  yang terlibat dalam suruhanjaya tersebut
F1        Lord Reid
F2        Sir Ivor Jenning
F3        Sir William Mc Kell
F4        Tuan B. Malik
F5        Tuan Abdul Hamid

b          Peranan Suruhanjaya Reid

F1        Bincang perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
F2        Susun perlembagaan PTM 1957
F3        Rangka perlembagan PTM 1957
F4        Mengkaji isu-isu
F5        Menerima memorendum daripada pelbagai pihak
F6        Menerbitkan cadangan perlembagaan
F7        Menghantar cadangan kepada Parlimen British
F8        Menghantar cadangan ke Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan untuk disahkan

c          Nyatakan dua isu yang menjadi panduan suruhanjaya ini dalam menjalankan tugasnya.                                                                                                                     
F1         Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat
F2         Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu
F3        Kedudukan raja-raja Melayu
F4        Hak istimewa orang Melayu
F5        Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu
        Mengambil kira kepentingan semua rakyat
F1        Raja-raja Melayu menerima kerakyatan jus soli
F2        Orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dalam perlembagaan
F3        Dasar melindungi orang Melayu dan bumiputera dalam pendidikan dan sebagainya
F4        Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan
F5        Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
                        ( mana-mana jawapan yang munasabah)

e          Cabaran anggota Suruhanjaya Reid
F1        Orang Melayu menolak kerakyatan Jus Soli
F2        Kedudukan Agama Islam
F3        Kedudukan Bahasa Melayu
F4        Persetjuan pertubuhan politik
F5        Perpaduan kaum di Tanah Melayu
( mana-mana jawapan yang munasabah)

Bab 6 ********** ( penting )
Namakan tokoh yang mencadangkan idea awal ke arah pembentukan Persekutuan Malaysia.
    F1  Lord Brassey
    F2  Sir Malcom MacDonald
    F3  Dato’ Onn Jaafar
    F4  Tunku Abdul Rahman 

Cadangan Pembentukan Malaysia Oleh Dato’ Onn Jaafar
·         Menggabungkan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei dengan Persekutuan Tanah Melayu
·         Negara yang akan dibentuk dinamakan Malaysia

Faktor Pembentukan Malaysia
F1       Faktor ekonomi
H1a    Pasaran yang luas
H1b    Galakkan pelaburan asing
H1c     Perkembangan indudtri pertanian
H1d    Kerjasama serantau dalam bidang ekonomi
H1e    Memanfaatkan sumber antara negeri
H1f     Bijih timah (Tanah Melayu)/Sarawak/Sabah ( Kayu Balak)
F2       Faktor Sosial
H2a    Mengimbangi pertumbuhan kaum
H2b    Mempercepatkan kemderkaan Sabah/Sarawak/Singapura
H2c     Memajukan negeri-negeri anggota
H2d    Selari dengan dasar dekolonisasi British
H2e    Semangat setiakawan negara anggota
F3       Faktor politik
H3a    Kebangkitan pengaruh Parti Barisan Sosialis di Singapura
H3b    Ancaman komunis
H3c     Tanah Melayu berpengalaman menghadapi ancaman komunis
H3d    Ancaman Komunis di Sarawak/ Clandestine Communist Organization(CCO)
H3e    Benteng menghadapi ancaman komunis di Sabah dan Sarawak
H3f     Menjamin kemerdekaan lebih awal Sabah,Sarawak,Singapura
H3g    Mewujudkan kestabilan politik rantau Asia Tenggara
H3h      British ingin melindungi kepentingan mereka di Singapura

Reaksi Penduduk Sarawak Terhadap Pembentukan Malaysia
·         Pada mulanya tidak bersetuju
·         Hanya parti PANAS sahaja yang menyokong
·         Setelah diberi penjelasan, semua penduduk menyokong
·         Hanya parti SUPP yang menentang
·         Parti yang menyokong bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak
·         Parti Perikatan Sarawak menghalang pengaruh SUPP

Reaksi Penduduk Sabah Terhadap Pembentukan Malaysia
·         Penduduk Sabah berlumba-lumba membentuk parti politik
·         Berbagai-bagai parti politik muncul
·         Majoriti penduduk menyokong pembentukan Malaysia tetapi bersyarat
·         Penduduk Sabah menubuhkan Parti Perikatan Sabah
·         Mereka mengemukakan 20 syarat (Perkara 20)
·         Perkara 20 diterima
·         Dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia sebagai Hak Wilayah Asingan

Reaksi Indonesia Terhadap Pembentukan Malaysia
·         Indonesia membantah pembentukan Malaysia
·         Indonesia berpendapat pembentukan Malaysia adalah satu bentuk penjajahan baru
·         Pembentukan Malaysia boleh mengancam Indonesia
·         Mengisytiharkan Dasar Konfrontasi
·         Melancarkan slogan “Ganyang Malaysia”
·         Menyerang kapal nelayan Malaysia
·         Menceroboh ruang udara Malaysia
·         Menyerang Malaysia melalui Johor, Sarawak dan Sabah
·         Indonesia memburukkan Malaysia di negara Afro-Asia

Tindakan Malaysia Menghadapi Penentangan Indonesia
·         Mengambil sikap berdiam diri terhadap serangan kapal nelayan dan pencerobohan ruang udara
·         Bertindak balas dengan bantuan tentera komanwel terhadap serangan bersenjata Indonesia
·         Menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
·         Mengadakan lawatan ke negara Afro-Asia
·         Menjelaskan tentang hubungan Malaysia – Indonesia
·         Membaiki hubungan diplomatik melalui MAPHILINDO


Usaha Mendapatkan sokongan rakyat Sarawak dan Sabah
·         Menubuhkan JPPK
Mengadakan lawatan ke Sarawak dan Sabah
Menerangkan tentang gagasan Malaysia
Mengumpul pandangan penduduk tentang Malaysia
Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia
JPPK mengadakan mesyuarat
Mengemukakan memorandum kepada S/Jaya Cobbold
·         Menubuhkan Suruhanjaya Cobbold
        Meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang   gagasan Malaysia.
        Mengemukakan cadangan perlembagaan Malaysia
·         Pihak British menubuhkan JAK
        Memperincikan cadangan Suruhanjaya Cobbold
        Menerangkan penubuhan Malaysia.
        Mengadakan mesyuarat mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam Malaysia
        Membincang hak penduduk Sarawak dan Sabah
·         Menubuhkan perwakilan Malaysia ke PBB
Ditubuhkan oleh Setiausaha Agung PBB
Meninjau semula pendirian rakyat Sarawak dan Sabah
Mengesahkan pendirian penduduk Sarawak dan Sabah

Faedah Menganggotai Malaysia
·         Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut
·         Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara
·         Menghalang penyebaran komunis di Borneo
·         Mewujudkan pasaran yang lebih luas
·         Menggalakkan industri pertanian
·         Dapat memanfaatkan sumber yang ada
·         Mengimbangkan jumlah kaum

Nilai Moral Daripada Kejayaan Pembentukan Malaysia
·         Semangat berkerjasama
·         Diplomasi politik
·         Bertoleransi
·         Menyelesaikan masalah melalui rundingan
·         Semangat bersatu padu

Jelaskan Langkah-Langkah Ke Arah Pembentukan Malaysia
F1  Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
H1a  Lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sarawak, Sabah dan Brunei.
H1b Tujuannya bagi menerangkan konsep, tujuan dan matlamat Malaysia.
H1c  Rundingan antara pegawai-pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu
H1d Dengan pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura.
H1e  Pembentukan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
H1f  Ditubuhkan di Singapura
H1g Dipengerusikan oleh Donald Stephens.
H1h Ahli JPPK ialah Tunku Abdul Rahman/ Ong Yoke Lin/ Khir Johari/ Lee Kuan Yew  
        (Singapura)/Tun Datu Mustapha Datu Harun (Sabah).
H1i Berperanan menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia.
 F2     Suruhanjaya Cobbold
H2a  Disertai oleh tiga orang pegawai British
H2b  Lord Cobbold/ Sir Anthony Abell /Sir David Watherston.
H2c  Pemimpin tempatan ialah Dato’ Wong Pow Nee/Tan Sri Ghazali Shafie.
H2d Meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia.
H2e Membuat penilaian dan mengemukakan cadangan kepada pihak British.
H2f  Menerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan.
H2g Mengemukakan laporan kepada kerajaan British pada Jun 1962.
H2h Laporan Suruhanjaya Cobbold
H2i  Satu pertiga penduduk Sarawak dan Sabah sokong gagasan Malaysia tanpa syarat.
H2j  Satu pertiga sokong dengan syarat, iaitu kepentingan mereka harus dilindungi.
H2k Satu pertiga lagi ingin kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia

 F3  Cadangan Suruhanjaya Cobbold
H3a  Perlembagaan Malaysia berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.
H3b Sarawak dan Sabah diberikan kuasa menentukan dasar imigresennya.
H3c  Bahasa Melayu bahasa kebangsaan.
H3d  Jaminan terhadap hak dan kedudukan bumiputera Sarawak dan Sabah.
H3e  Pemberian nama Malaysia kepada negara baru yang dibentuk.
H3f   Penentuan tarikh penubuhan Malaysia.

     F4    Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
     H4a  Memperincikan laporan Suruhanjaya Cobbold
     H4b  Dianggotai wakil Persekutuan Tanah Melayu/Sabah/Sarawak /Britain
     H4c  Dipengerusikan oleh Lord Landsdowne( Menteri Negara bagi Tanah Jajahan)
     H4d  Dibantu oleh Tun  Abdul Razak
     H4e  Mengunjungi Sabah dan Sarawak untuk menerangkan tentang gagasan Malaysia
     H4f   Bermesyuarat sebanyak 24 kali
     H4g  Bertujuan mewajarkan kemasukan Sabah/ Sarawak ke dalam Malaysia
     H4h  Membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak

     F5    Perwakilan Malaysia ke PBB (UNMM)                                                [ sambungan ]
     H5a  Dibentuk oleh Setuasaha Agung PBB, U Thant
     H5b  Menghantar wakil untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak
     H5c  Diketuai oleh Lawrence Michaelmore
     H5d  Hasilnya majoriti penduduk bersetuju dengan gagasan Malaysia

Terangkan Tiga Faktor Pembentukan Malaysia

F1      Faktor ekonomi
H1a    Pasaran yang luas
H1b    Galakkan pelaburan asing
H1c     Perkembangan indudtri pertanian
H1d    Kerjasama serantau dalam bidang ekonomi
H1e    Memanfaatkan sumber antara negeri
H1f     Bijih timah (Tanah Melayu)/Sarawak/Sabah ( Kayu Balak)
F2      Faktor Sosial
H2a    Mengimbangi pertumbuhan kaum
H2b    Mempercepatkan kemderkaan Sabah/Sarawak/Singapura
H2c     Memajukan negeri-negeri anggota
H2d    Selari dengan dasar dekolonisasi British
H2e    Semangat setiakawan negara anggota
F3      Faktor politik
H3a    Kebangkitan pengaruh Parti Barisan Sosialis di Singapura
H3b    Ancaman komunis
H3c     Tanah Melayu berpengalaman menghadapi ancaman komunis
H3d    Ancaman Komunis di Sarawak/ Clandestine Communist Organization(CCO)
H3e    Benteng menghadapi ancaman komunis di Sabah dan Sarawak
H3f     Menjamin kemerdekaan lebih awal Sabah,Sarawak,Singapura
H3g    Mewujudkan kestabilan politik rantau Asia Tenggara
H3h      British ingin melindungi kepentingan mereka di Singapura

Nyatakan pertubuhan yang menyokong gagasan Malaysia

(v)      Sarawak

  F1    BERJASA (BARISAN RAKYAT JATI SARAWAK)
  F2    SNAP  ( Sarawak National Party)
  F3    PESAKA ( Pesaka Anak Sarawak)
  F4    PANAS ( Parti Negara Sarawak)
  F5        SCA ( Sarawak Chinese Association)

         (ii)  Sabah

F1         Pasok Momogun
F2        USNO ( United Sabah National Organization)
F3        UNKO ( United Kadazan Organization)
F4        Parti Perikatan Sabah

Nyatakan kandungan Akta Malaysia yang ditandatangani pada tahun 1963

F1  Kerajaan Persekutuan mengawal semua urusan luar negara
F2  Agama Islam sebagai agama Persekutuan kecuali Sabah/Sarawak
F3  Bebas mengamalkan agama lain
F4  Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
F5  Bahasa lain boleh digunakan
F6  Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi hingga 10 tahun selepas Hari Malaysia bagi
       Sabah/Sarawak
F7  Sabah/Sarawak berkuasa mengawal hal ehwal imigresen
F8  Sabah/Sarawak berkuasa mengawal perkhidmatan awam
F9  Sarawak peroleh 24 kerusi/Sabah 16/Singapura 15 kerusi parlimen
F10 Rakyat Sabah/Sarawak dapat taraf sama dengan orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu

Nyatakan pertubuhan yang menyokong gagasan Malaysia

(i)          Sarawak

  F1    BERJASA (BARISAN RAKYAT JATI SARAWAK)
  F2   SNAP  ( Sarawak National Party)
  F3   PESAKA ( Pesaka Anak Sarawak)
  F4 PANAS ( Parti Negara Sarawak)
  F5        SCA ( Sarawak Chinese Association)

              (ii)  Sabah

     F1     Pasok Momogun
     F2     USNO ( United Sabah National Organization)
     F3     UNKO ( United Kadazan Organization)
      F4     Parti Perikatan Sabah

Nyatakan kandungan Akta Malaysia yang ditandatangani pada tahun 1963
F1  Kerajaan Persekutuan mengawal semua urusan luar negara
F2  Agama Islam sebagai agama Persekutuan kecuali Sabah/Sarawak
F3  Bebas mengamalkan agama lain
F4  Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
F5  Bahasa lain boleh digunakan
F6  Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi hingga 10 tahun selepas Hari Malaysia bagi
       Sabah/Sarawak
F7  Sabah/Sarawak berkuasa mengawal hal ehwal imigresen
F8  Sabah/Sarawak berkuasa mengawal perkhidmatan awam
F9  Sarawak peroleh 24 kerusi/Sabah 16/Singapura 15 kerusi parlimen
F10 Rakyat Sabah/Sarawak dapat taraf sama dengan orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu

Bab 7  ************** ( Penting )

Maksud Pilihan Raya
·         Proses memilih wakil rakyat
·         Pemilihan dilakukan secara sulit
·         Menggunakan prosedur yang telus
·         Pengiraan undi dibuat secara terbuka
·         Keputusannya direkodkan
·         Calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang

Fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)
·         Menentukan sempadan pilihan raya
·         Menjalankan pendaftaran pemilih
·         Mengendalikan pilihan raya
·         Menjamin pilihan raya yang adil
·         Menjamin pilihan raya bebas

Jenis Pilihan Raya
Pilihan raya umum
·         Diadakan serentak di seluruh Malaysia
Pilihan raya kecil
·         Diadakan apabila berlaku kekosongan mana-mana kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri
·         Diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak

Keadaan Yang Membolehkan Pilihan Raya Kecil Diadakan
·         Kematian wakil rakyat
·         Perletakan jawatan wakil rakyat
·         Perlucutan jawatan wakil rakyat

Syarat Menjadi Calon Pilihan Raya
·         Warganegara Malaysia
·         Berumur 21 tahun
·         Bermastautin di Malaysia
·         Sempurna akal
·         Bukan seorang muflis
·         Tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam
·         Tidak disabitkan dengan kesalahan oleh mahkamah
·         Tidak pernah didenda melebihi RM 2 000.00
·         Tidak membuat akuan taat setia kepada negara luar.
·         Tidak pernah dihukum penjara lebih daripada 12 bulan

 Kelayakan Menjadi Pengundi Dalam Pilihan Raya
·         Namanya terdapat dalam Senarai Daftar Pemilih
·         Berumur 21 tahun
·         Warganegara Malaysia
·         Bermastautin atau tidak bermastautin di Malaysia
·         Tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya
·         Mengundi dalam sebuah kawasan pilihan raya sahaja

Proses Pilihan Raya
·         Menetapkan tarikh penamaan calon dan pengundian
·         Proses penamaan calon
·         Menyediakan manifesto pilihan raya
·         Melancarkan kempen pilihan raya
·         Mengumumkan tempat mengundi dan mengira undi
·         Memberi kertas undi
·         Membuang undi
·         Mengira undi
·         Mengumumkan keputusan pilihan raya

Bab 8

Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk mendaulatkan Bahasa Melayu sejak mencapai kemerdekaan sehingga kini?

  F1   Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka(DBP)
  F2   Melancarkan Minggu/Bulan Bahasa
  F3   Slogan “Bahasa jiwa Bangsa”
  F4   Sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
  F5   Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri ,Sekolah Sultan Abdul Halim, Kedah
  F6   Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan
  F7   Bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telah ditukarkan kepada bahasa kebangsaan
  F8   Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia
  F9   Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan bahasa Inggeris
  F10  Bahasa Melayu digunakan di mahkamah

b
F1
F2

c


F1


d

F1
F2
F3
F4

Berikan bukti bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu
Penubuhan universiti Kebangsaan Malaysia
Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar bagi semua sekolah
Nyatakan wawasan Dewan Bahasa dan Pustaka yang ditubuhkan pada tahun1956.
Untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa
utama dunia
Kedudukan bahasa Melayu semakin kukuh apabila Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada tahun 1967.

Buktikan pernyataantersebut.

Bahasa pengantar sekolah Inggeris ditukar kepada bahasa kebangsaan
Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia menggunakan bahasa Melayu
Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah
Bahasa Melayu mula digunakan  di mahkamah
Apakah objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK)

    F1  Mengukuhkan perpaduan melalui kebudayaan
    F2  Memupuk/memelihara keperibadian kebangsaan
    F3  Memperkaya/mempertingkat kualiti kehidupan
    F4  Aspek kemanusian/kerohanian diseimbang dengan pembangunan sosioekonomi
    F5 Menjadi panduan dalam membentuk/mengekalkan identiti negara Malaysia

Prinsip utama Dasar kebudayaan Kebangsaan (DKK)

   F1 Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang
   F2 Unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima
   F3 Islam sebagai unsur yang terpenting

Usaha kerajaan untuk menggalakkan sukan di peringkat sekolah
   F1  Sukan merupakan aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkan
   F2  Majlis Sukan Sekolah-Sekolah telah ditubuhkan
   F3  Menyediakan kemudahan fizikal/padang/gelanggang di sekolah
   F4  Menyediakan peralatan sukan di sekolah
   F5  Menyediakan guru-guru yang mahir dalam bidang sains sukan
   F6  Pemberian markah 10 peratus untuk aktiviti ko kurikulum

Bagaimanakah aktiviti sukan mampu memupuk perpaduan kaum di negara ini
F1   Aktiviti sukan tanpa mengira ideology
F2   Mampu menyemarak semangat patriotik rakyat
F3   Aktiviti tidak terhad kepada sesuatu kaum sahaja
F4   Peluang terbuka seluas-luasnya kepada mereka yang berminat
F5   Penganjuran sukan SUKMA
F6   Aktiviti sukan /kokurikulum di sekolah
   
Jelaskan maklamat pelancaran Wawasan 2020 oleh Perdana Menteri Dato Seri Dr Mahathir Mohamad
F1      Menjadikan Malaysia sebuah negara industri yang maju
F2      Menggunakan acuan sendiri
F3      Setanding dengan negara maju yang lain
F4      Kemajuan yang diharapkan bukan hanya kemajuan dari segi fizikal semata-mata
F5      Kemajuan yang ingin dicapai ialah kemajuan bersepadu                          

Senaraikan tiga daripada sembilan cabaran yang terdapat dalam wawasan itu.
F1      Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu  
F2      Membina masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan 
F3      Memupuk dan membina masyaraakat demokratik yang matang
F4      Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika
F5      Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi Membina masyarakat yang maju dan saintifik
F6      Mewujudkan masyarakat yang berjiwa penyayang
F8      Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya Memupuk dan membina masyarakat makmur

Pada pendapat anda, apakah kekangan yang dihadapi oleh kerajaan dalam menjayakan Wawasan 2020 itu ?
F1
F2
F3
F4

F5
F6
F7
F8

F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
·         Masalah polarisasi kaum / perkauman   
·         Mewujudkan identiti Malaysia 
·         Menyemai perasaan Malaysia Boleh
·         Masalah masyarakat yang berfikiran sempit / tidak terbuka Menangkis gejala sosial dari Barat
·         Masalah keruntuhan akhlak seperti buang bayi / bohsia /rempit / dadah /
·         Masalah buta huruf
·         Mewujudkan masalah celik ICT
·         Mewujudkan budaya bersaing di peringkat global tapi akar bertunjangkan negara sendiri (glokal)
·         Mewujudkan masyarakat yang mencintai ilmu pengetahuan
·         Melahirkan budaya mencipta
·         Menekankan kepentingan agama dalam kehidupan
·         Masalah tidak menghormati generasi tua
·         Masalah minda kelas ketiga
·         Masalah merosakkan harta awam
·         Mengagihkan kekayaan negara secara adil
·         Meninggikan taraf hidup dan kualiti hidup rakyat
·         Membasmi kemiskinan /kemiskinan sifar
·         Meningkatkan pendapatan penduduk / negara
                                                     
Sebagai pelajar, bagaimanakah anda merealisasikan Wawasan 2020 ?
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F0
F11
F12
F13
Ø  Menuntut ilmu pengetahuan
Ø  Mendalami ilmu ICT
Ø  Mempelajari Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris
Ø  Mempelajari pelbagai bahasa asing
Ø  Mengamalkan perpaduan antara kaum
Ø  Bersikap boleh bertolak ansur / tidak mementingkan diri
Ø  Memiliki moral yang baik
Ø  Mengamalkan sikap penyayang tanpa mengira kaum
Ø  Menjauhi gejala tidak sihat / negatif
Ø  Patuh kepada ajaran agama
Ø  Menghormati nilai tradisi budaya bangsa
Ø  Menerapkan semangat Malaysia boleh dalam diri
Ø  Mengikuti peraturan dan undang-undang sekolah dan negara


Bab 9**************************** Bab Wajib

Dasar Luar Malaysia

Jelaskan ciri-ciri Blok Dunia berikut selepas tamat Perang Dunia Kedua.***

Blok Kapitalis
F1        Blok kapitalis merupakan negara demokratik
F2        Kerajaannya dipilih melalui pilihan raya
F3        Blok kapitalis memberi peluang perniagaan persendirian
F4        Blok kapitalis juga memberi peluang pemilikan persendirian
F5        Blok kapitalis menganjurkan kebebasan individu sepenuhnya


Blok Komunis
F1        Blok komunis diperintah oleh diktator
F2        Hanya Parti Komunis sahaja yang diiktiraf
F3        Bagi blok komunis perniagaan dimiliki oleh kerajaan
F4        Kerajaan komunis sahaja menguruskan perniagaan
F5        Blok komunis melindungi / mengawal kebebasan individu

Jelaskan perkembangan perkembangan politik berikut selepas tamatnya Perang Dunia Kedua.

(i)                   Blok Dunia****
F1      Kebuntuan dalam rundingan penyelesaian Perang Dunia Kedua
H1a    Menimbulkan bibit perpecahan
H1b    Blok dunia merupakan Negara-negara yang sehaluan
H2a    Bertindak secara bersama
H2b    Menjaga kepentingan ahli
H2c     Tampil dalam pelbagai bentuk
H2d    Sama berdasarkan aspek politik/ekonomi /geografi
H2e    Terbentuk semasa Perang Dingin berasaskan geopolitik

(ii)                 Perang Dingin****
F1      Berlaku disebabkan perbezaan ideologi/fahaman politik
H1a    Persaingan kuasa antara berlaku blok kapitalis dengan blok komunis
H1b    Blok kapitalis diketuai oleh Amerika Syarikat
H1c     Blok Komunis diketuai oleh Soviet Union
F2      Tidak berlaku sebarang konflik bersenjata secara langsung
H2a    Bersaing membuktikan kekuatan
H2b    Bersaing untuk menyebarkan pengaruh
H2c     Memajukan kepentingan masing-masing di Eropah/ Asia
H2d    Melalui propaganda/bantuan ekonomi/bantuan ketenteraan
F3      Negara Dunia ketiga mengamalkan sikap berkecuali
H3a    Kedua-dua blok berusaha mempengaruhi pegangan Negara-negara Dunia Ketiga
H3b    Tawaran bantuan pertahanan/ekonomi
H3c     Negara Dunia Ketiga menjadi rebutan dua kuasa besar/ Rebutan Amerika Syarikat/Soviet Union/China
F4      Penubuhan NATO/Pakatan Warsaw/SEATO( South East Asia Treaty Organisation)
H4a    Berlaku perlumbaan senjata
           
Apakah kesan daripada  Perang Dingin?****
F1      Pembentukan blok dunia
F2      Yang terbahagi kepada blok kapitalis dan blok komunis
F3      Penubuhan NATO
F4      Penubuhan pakatan WARSAW
F5      Pembentukan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara (South-East Asia Treaty Organization / SEATO
F6      Berlaku perlumbaan senjata
F7      Negara Dunia Ketiga membina identiti sendiri
F8      Negara Dunia Ketiga tidak memihak kepada mana-mana blok

11        Huraikan faktor-faktor yang menentukan penggubalan
dasar luar Malaysia berdasarkan aspek berikut

Faktor Sejarah

F1        Menjalin hubungan dengan negara luar sejak Kesultanan Melayu Melaka
F2        Hubungan luar berbentuk hubungan perdagangan
seperti China, Arab, Siam dan negeri-negeri di Kepulauan Melayu
F3        TerjIlan hubungan dengan negeri-negeri Melayu serumpun
F4        Malaysia menyertai negara-negara Komnwel
F5        Meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain, Australia dan New Zealand
F6        Malaysia diancam komunis / Parti Komunis Malaya
F7        Ancaman menggugat keselamatan negara
F8        Dorong Malaysia amal dasar pro Barat dan anti komunis
F9        Malaysia belum mempunyai keupayaan pertahanan
Mana-mana 3 x 1 m

Faktor Politik
F1        Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
F2        Malaysia berhak tentukan hala tuju dan masa depan sendiri
F3        Malaysia tekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain.
F4        Malaysia sokong Palestin mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat
F5        Malaysia berpegang teguh kepada prinsip dan piagam PBB
            yang menekankan usaha memelihara keamanan dunia
F6        Menyokong segala resolusi PBB dalam mencapai dan kekalkan keamanan dunia
Mana-mana 3 x 1

Faktor Demografi                                                           
F1        Menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam
sejajar dengan penduduknya yang beragama Islam
F2        Islam tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel kerana menindas penduduk Palestin
F3        Rakyat Malaysia terdiri pelbagai kaum dan agama
F4        Memberi kebebasan rakyat mengamalkan budaya hidup dan agama masing-masing
F5        Mengamalkan konsep perpaduan
F6        Komited terhadap hak asasi manusia
F7        Menentang dasar Apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan
TF8      idak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara tersebut
Mana-mana 3 x 1

(b)        Pada pandangan anda, mengapakah  negara  kita perlu terus menjalin    
hubungan baik  dengan  negara luar?
                              
F1        Mengekalkan kestabilan politik / negara /serantau/dunia
F2        Meningkatkan kerjasama/kemajuan/ekonomi
F3        Meningkatkan kemajuan sains / teknologi
F4        Memastikan kemajuan negara berterusan
F5        Menarik kemasukan pelabur-pelabur asing
F6        Memajukan bidang perindustrian/perladangan negara
F7        Meluaskan pasaran eksport keluaran negara
F8        Mendapat pertukaran teknologi
F9        Membantu mengekalkan keamanan dunia sejagat
F10      Mengelakkan pergolakan/pergeseran/krisis antara negara-negara
F11      Mengekalkan persefahaman
F12      Meneruskan hubungan diplomatik
F13      Membina semangat setiakawan
F14      Membuka peluang pekerjaan
F15      Membantu meningkatkan prasarana
F16      Menjalin kerjasama dalam bidang perubatan/kesihatan
                     ( Mana-mana jawapan yang munasabah)

(c)        Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan hubungan sesebuah negara dengan negara lain

F1        Anggota perlu bersatu dalam menjaga kepentingan bersama
F2        Bantu membatnu bila diserang musuh
F3        Sering mengadakan mesyuarat
F4        Kerjasama dalam ekonomi
F5        Kerjasama pertahanan
F6        Kerjasama ekonomi
F7        Kerjasama politik
F8        Pertukaran budaya
F9        Hormati kedaulatan negara lain
F10      Bertindak satu suara

         ( Mana-mana jawapan yang munasabah)

11.
(a)
Terangkan faktor-faktor yang menjadi asas penggubalan dasar luar Malaysia?  


Kod
Butiran
Markah

F1
Faktor sejarah
1

H1a
Hubungan dengan negara luar terjalin sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka
1

H1b
Hubungan lebih berbentuk hubungan perdagangan
1

H1c
Pada masa itu telah terjalin hubungan Melayu serumpun di kepulauan Melayu
1

H1d
Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia menyertai Komanwel
1

H1e
Meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain dan negara Komanwel lain
1

H1f
Ancaman komunis mendorong Malaysia mengamalkan dasar pro-Barat dan anti komunis
1

F2
Faktor ekonomi
1

H2a
Malaysia mengamalkan pasaran bebas
1

H2b
Menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia dalam usaha memajukan ekonomi
1

H2c
Sejak zaman British lagi, Malaysia merupakan antara negara pengeluar utama bijih timah dan getah
1

H2d
Setelah merdeka, Malaysia masih mengharapkan pasaran dan juga modal dari negara-negara tersebut
1

H2e
Menjelang tahun 1980an, melalui Dasar Pandang ke Timur, pelaburan asing dari Jepun dan Korea digalakkan
1

H2f
Malaysia juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara membangun dan negara Islam
1

H2g
Meningkatkan pasaran barangan buatan Malaysia
1

H2h
Mengadakan pelaburan di negara berkenaan
1

F3
Faktor politik
1

H3a
Malaysia berhak menentukan hala tuju masa depannya sendiri
1

H3b
Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain
1

H3c
Berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dan piagam PBB
1

H3d
Malaysia tegas dalam pendiriannya menyokong semua resolusi PBB
1

F4
Faktor geografi   
1

H4a
Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik di Asia Tenggara
1

H4b
Bersempadan dengan kebanyakan negara di rantau ini
1

H4c
Perairan menjadi lokasi utama kapal-kapal perdagangan dunia
1

H4d
Meninggalkan kesan terhadap keselamatan Malaysia
1

H4e
Keselamatan negara serantau
1

F5
Faktor demografi
1

H5a
Menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam kerana majoriti penduduknya beragama Islam
1

H5b
Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel
1

H5c
Rakyat diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mengamalkan budaya hidup dan agama
1

H5d
Malaysia komited terhadap hak asasi manusia
1

H5e
Menentang keras Dasar Aparteid di Afrika Selatan
1

[Mana-mana 8 x 1m]
[8m]


(b)
Apakah faedah yang diperolehi hasil penyertaan Malaysia dalam pertubuhan ASEAN?                       


Kod
Butiran
Markah

F1
Memastikan kestabilan politik
1

F2
Menjalinkan kerjasama dalam memajukan bidang pertanian
1

F3
Menjalin kerjasama perdagangan
1

F4
Membangunkan sektor perindustrian
1

F5
Meningkatkan taraf hidup penduduk hasil kerjasama pelbagai bidang dalam ASEAN.
1

F6
Memastikan keamanan di rantau Asia Tenggara
1

F7
Bebas daripada campurtangan asing
1

F8
Meningkatkan hasil eksport negara
1

F9
Memajukan bidang penyelidikan
1

F10
Memajukan bidang pendidikan
1

F11
Bekerjasama menjaga keselamatan disempadan/perairan negara
1

F12
Meningkatkan KDNK negara
1

F13
Penubuhan RECSAM di Pulau Pinang/pusat serantau  untuk sains dan matematik
1

F14
Menyelesaikan segala permasalahan melalui semangat kerjasama.
1

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 7 x 1m]
[7m](c)
Sebagai seorang memimpin, bagaimanakah anda dapat menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara serantau?                                                                                                                                                                                                                                        


Kod
Butiran
Markah

H1
Mengadakan hubungan diplomatik
1

H2
Mengutamakan semangat setiakawan
1

H3
Tidak campurtangan dalam urusan negara jiran
1

H4
Mengutamakan rundingan
1

H5
Menyertai sukan SEA/kerjasama dalam bidang sukan
1

H6
Mengadakan pertukaran pelajar di peringkat sekolah dan pusat pengajian tinggi
1

H7
Kerjasama dalam bidang kebudayaan
1

H8
Pertukaran maklumat
1

H9
Kerjasama dalam bidang keselamatan
1

H10
Mengadakan kunjungan hormat
1

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 5 x 1m]
[5m]
All The Best of Luck.. Anda Permata Hati Saya..


@Cikgu Sarah 


No comments:

Post a Comment