ad

Thursday, 19 July 2012

jawapan pra trial spm 2012

BAHAGIAN A
1.       a)
i)                    F1- Melahirkan manusia yang seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani
[Pilih mana-mana 1 x 1m = Maksimum 1 markah]
ii)                   F2- Melahirkan warganegara tentera yang sempurna, gagah dan setia kepada negara kota.
[Pilih mana-mana 1 x 1m = Maksimum 1 markah]
b)            F1 – Pendidikan
                F2 – Sukan
                F3 – Muzik
                F4 – Kesusateraan
                F5 – Seni berpidato
                F6 – Membaca
                F7 – Menghafal
                F8 – Menulis                                                      [Pilih mana-mana 2 x 2m = Maksimum 2 markah]

c)            F1 – Universiti Taxila
                F2 – Universiti Nalanda                                 
[Pilih mana-mana 2 x 2m = Maksimum 2 markah]

d)            F1 – Menghafal pelbagai buku agama khususnya Veda
                F2 – Mempelajari karya saintifik
                F3 – Mempelajari karya falsafah                               
[Pilih mana-mana 2 x 2m = Maksimum 2 markah]

e)            F1 – Menjawat jawatan penting dalam kerajaan
                F2 – Mengatasi masalah buta huruf
                F3 – Melahirkan rakyat yang setia kepada negara
                F4 – Meningkatkan pencapaian teknologi
[Mana-mana jawapan yang munasabah]          [Pilih mana-mana 2 x 2m = Maksimum 2 markah]

2.       a)            F1 – Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah
F2 – Arab Quraisy tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui bersama
F3 – Arab Quraisy telah membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah yang berpihak pada Islam
F4 – Strategi jangka panjang Nabi Muhammad s.a.w                                                      
                                                                                [Pilih mana-mana 3 x 3m = Maksimum 3 markah]
               
                b)            F1 – Bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w ( al-Abbas)
                                F2 – Ketua Arab Quraisy ( Abu Sufian)                                                                                   
                                                                                                                [Pilih mana-mana 2 x 2m = Maksimum 2 markah]

                c)            F1 – Keberkesanan taktik peperangan
                                F2 – Orang Quraisy telah dikepung rapi
                                F3 – Semangat ketakwaan Orang Islam
                                F4 – Keyakinan tentera Islam yang tinggi
                                F5 – Tiada tentangan yang besar daripada tentera Quraisy
                                F6 – Pengislaman Al-Abbas dan Abu Sufian
                                F7 – Jaminan keselamatan kepada penduduk kota Makkah                                         
                                                                                                                [Pilih mana-mana 2 x 2m = Maksimum 2 markah]

                d)            F1 – Kepentingan strategi yang baik
                                F2 – Kepentingan memiliki sifat pemaaf
                                F3 – Kepentingan ilmu pengetahuan
                                F4 – Kepentingan ketua yang berwawasan
                                F5 – Kepentingan menghormati perjanjian yang dipersetujui bersama
                                F6 – Kepentingan kerajaan yang stabil
[Mana-mana jawapan yang munasabah]          [Pilih mana-mana 3 x 3m = Maksimum 3 markah]

3.       a)            F1 – Sheikh Tahir Jalaluddin
F2 – Syed Sheikh Al-Hadi
F3 – Dr Burhanuddin al-Helmy                    [Pilih mana-mana 2 x 2m = Maksimum 2 markah]

                b)            F1 – al-Imam
                                F2 – Neracha
                                F3 – Idaran Zaman
                                F4 – Pengasuh                                                  [Pilih mana-mana 2 x 2m = Maksimum 2 markah]           

                c)            F1 – Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
                                F2 – Memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan social orang Melayu
                                F3 – Menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Melayu
                                F4 – Mengkritik raja Melayu
F5 – Mengkritik  pembesar Melayu
F6 – Mendirikan madrasah
F7 – Menuntut ilmu Allah/hukum hakam
F8 – Menuntut ilmu adab
F9 – Menuntut ilmu ketukangan
F10 – Bijak dalam perniagaan
F11 – Bijak dalam pergaulan hidup
F12 – Bijak dalam ubat-ubatan
F13 – Mempelajari tawarikh/sejarah
F14 – Mempelajari kitab-kitab pengetahuan Islam
                                                                                [Pilih mana-mana 2 x 2m = Maksimum 2 markah]

                d)            F1 – Tentangan Kaum Tua
                                F2 – Hanya dapat bergerak di Negeri-negeri Selat sahaja
                                F3 – Undang-undang negeri Melayu menghalang pengaruh Kaum Muda
                                                                                                                [Pilih mana-mana 2 x 2m = Maksimum 2 markah]


4.       a)            F1 – Johor
F2 – Kelantan
F3 – Terengganu
F4 – Perlis
F5 – Kedah                                                          [Pilih mana-mana 3 x 3m = Maksimum 3 markah]

                b)            i) bunga kebangsaan
                                ii) agama Islam sebagai agama rasmi
                                iii)keberanian                                                    [Pilih mana-mana 3 x 3m = Maksimum 3 markah]

                c)            F1 – semangat permuafakatan
                                F2 – akan mengeratkan lagi perpaduan antara negeri di Malaysia
                                                                                                                [Pilih mana-mana 1 x 1m = Maksimum 1 markah]

                d)            F1 – supaya rakyat sentiasa bersemangat
                                F2 – rakyat bersatu padu
                                F3 – rakyat sanggup berkorban demi negara
                                F4 – lambang kemegahan penduduk Malaysia
                                F5 – rakyat menunjukkan kesetiaan
                                F6 – rasa kecintaan terhadap tanah air
                                [mana-mana jawapan yang munasabah]
                                                                                                                [Pilih mana-mana 3 x 3m = Maksimum 3 markah]
                                                                                                                                                                                       
BAHAGIAN B

5.       Terdapat banyak warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan awal di Asia Tenggara.
a)      F1 - Monumen keagamaan agama Hindu dan Buddha
F2 - Rumah ibadat agama Hindu dan Buddha
F3 - Tempat menyimpan patung dewa utama
F4 - Tempat menyimpan Abu jenazah Raja
F5 - Tempat menyimpat abu jenazah keluarga raja
F6 - Lambang keagungan seseorang pemerintah
F7 - Melambangkan orde kosmos
F8 - Lambang kehebatan seni bina agama Hindu/Buddha                                                     
                                                                                        [Pilih mana-mana 6 x 6m = Maksimum 6 markah]
b)      F1 - Meningkatkan pencapaian masyarakat dalam bidang intelek
F2 - Menyebarkan maklumat tentang agama, pemerintahan, raja dan undang-undang
F3 - Bahasa keagamaan
F4 - Bahasa ilmu
F5 - Bahasa komunikasi
F6 - Menjelaskan tentang keturunan raja
F7 - Batu bersurat di Lembah Bujang mengandungi arahan Dan pemberitahuan kepada rakyat
F8 - Batu bersurat di Sg Mas (Kedah Tua) berkaitan dengan agama Buddha
F9 - Mengalami penyesuaian dgn Bahasa Melayu
F10 - Inskripsi di Palembang mengandungi arahan dan amaran raja kepada rakyat
F11 - Memerlukan asas yg kukuh dan kemahiran yg tinggi dlm Bahasa Sanskrit utk dipahat pd batu
                                                                                        [Pilih mana-mana 8 x 8m = Maksimum 8 markah]
c)       F1 - Menghargai sumbangan tokoh silam
F2 - Dijadikan produk pelancongan
F3 - Lambang identiti bangsa
F4 - Lambang kebanggaan Negara
F5 - Lambang kebijaksanaan masyarakat lampau                                                                      
[Mana-mana jawapan yang munasabah]                                                                                         
                                                                                        [Pilih mana-mana 6 x 6m = Maksimum 6 markah]
6.       Rajah berikut berkaitan dengan perubahan pentadbiran kerajaan Islam.

a)      F1 - Diasaskan pd tahun 750M
H1a - Revolusi Abbasiyah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah
F2 - Ditaja oleh Ali bin Abdullah
H2a - bergerak secara sulit
F3 - Bermula dr zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz bergerak secara terbuka
H3a - meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait (keluarga Nabi Muhammad saw)
H3b - bertujuan mendapatkan sokongan
H3c - menjadikan Khurasan, Kufah dan Humaimah  sbg pusat operas I
F4 - Diperkukuh dgn keanggotaan dua pahlawan bear
H4a - Abu Salamah al-Khallal mengetuai gerakan di Kufah
H4b - Abu Muslim al-Khurasani menjadi ketua di Khurasan
F5 - kerajaan Abbasiyah mengambil sempena nama al-Abbas iaitu bapa saudara Nabi Muhammad saw
H5a - mengamalkan sistem pemerintahan bercorak sistem warisan/monarki
H5b - sistem pemerintahan keturunan raja                                                                                 
                                                                                        [Pilih mana-mana 6 x 6m = Maksimum 6 markah]
b)      F1 - Kota Baghdad menjadi pusat intelektual
H1a - Kota Baghdad menjadi pusat penyebaran ilmu
H1b - Perkembangan kegiatan penulisan
H1c - Kegiatan penterjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab
F2 - pembinaan baitulhikmah
H2a - diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rashid
H2b - berkembang luas pd zaman pemerintahan Kalifah al Makmun
H2c - menterjemahkan karya falsafah dan sains
F3 - perkembangan kegiatan penulisan
H3a - melalui tiga tahap
H3b - tahap pertama mencatat segala idea dan percakapan
H3c - tahap kedua mengumpulkan idea yg serupa
H3d - mengumpulkan hadis Nabi Muhammad saw ke dlm sebuah buku
H3e - tahap ketiga ialah mengarang
F4 – Penglibatan golongan ulama dalam penulisan
H4a – ramai ulama menyusun hadis
H4b – menghasilkan tulisan dalam bidang fikah, tafsir, sejarah dan sbgnya
H4c – antara ulama terkenal ialah Imam Malik, Ibn Ishaq, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal
H4d – pemisahan antara ilmu tafsir, ilmu sirah dan ilmu hadis
F5 – kegiatan penterjemahan
H5a – daripada bahasa Sanskrit, Suriani dan Yunani
H5b – menterjemah, mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab
H5c – menghurai dan membuat penambahbaikan terhadap karya tersebut
H5d – memuatkan keterangan dan ulasan
H5e – berbakti kepada kebudayaan dunia
H5f – memelihara warisan ilmu drpd lenyap/terkubur
H5g – menerima hasil penulisan pada masa Eropah dilanda Zaman Gelap
H5h – masyarakat Eropah kurang menghargai ilmu pengetahuan
F6 – penubuhan beberapa buah pusat pengajian tinggi
H6a – meningkatkan lagi kegiatan penyelidikan
H6b – hasil kajian sarjana Islam telah sampai ke Eropah
H6c – kajian diterjemahkan ke dalam bahasa asing
F7 – membuka mata ilmuan Eropah
H7a – melahirkan zaman pemulihan budaya
H7b – dikenali sebagai Zaman Renaissance
F8 – mempertingkatkan pengetahuan manusia sezaman
H8a – meninggalkan warisan yang sangat bernilai kepada generasi kemudian
F9 – sifat keterbukaan dan kesediaan masyarakat Islam menimba ilmu daripada pelbagai sumber asing
H9a – membawa faedah kepada umat sendiri
H9b – cendekiawan Islam telah memperbaik karya tersebut
H9c – meningkatkan mutu karya asal                                                                                             
                                                                                                        [Pilih mana-mana 8 x 8m = Maksimum 8 markah]

c)       F1 – menggalakkan kegiatan penulisan
F2 – melengkapkan prasarana pendidikan supaya setaraf dengan Negara maju
F3 – menjalinkan hubungan dengan pusat kecemerlangan ilmu dunia yang lain
F4 – menganjurkan lawatan sambil belajar ke institusi pengajian tinggi luar negeri
F5 – menjalinkan pertukaran pegawai dengan universiti luar negeri
F6 – mengadakan pertukaran pelajar dengan Negara luar
F7 – memajukan pusat penyelidikan
F8 – menggalakkan kegiatan penterjemahan
F9 – meningkatkan kualiti kelulusan pelajar
F10 – menawarkan biasiswa kepada pelajar cemerlang                                                         
                                                                                        [Pilih mana-mana 6 x 6m = Maksimum 6 markah]

7.       Penjelajahan dan penerokaan merupakan kegiatan para pelaut Eropah mencari laluan baru di lautan luas bagi membolehkan mereka menuju ke Timur.
a)      F1 – penguasaan Istanbul oleh Turki
F2 – Orang Eropah menghadapi masalah mendapatkan barangan
F3 – Desakan ekonomi
H2 – ingin mendapatkan barangan dari Timur
C2 – rempah, emas dan sutera
F3 – galakan daripada pemerintah
H3a – Raja Portugal, Putera Henry menggalakkan aktiviti penjelajahan ke Timur
H3b – Raja Sepanyol, Ratu Isabella dan Ferdinand Aragon memberikan galakan penjelajahan ke Timur.
F4 – Perjanjian Tordesillas ditandatangani
H4a – menamatkan persaingan mendapatkan tanah jajahan
H4b – Bahagian Timur diserah kepada Portugis
H4c – Dari kepulauan Tanjung Verde dan Hindia Barat di Lautan Atlantik
H4d – Kawasan barat dianggap sebagai kawasan Sepanyol
F5 – perdagangan rempah ratus dan sutera memberikan keuntungan besar kepada pedagang Eropah
F6 – factor keagamaan
H6a – pihak berkuada Gereja Katolik berusaha untuk menyebarkan agama Kristian ke seberang laut
H6b – Sepanyol yang pernah dikuasai Islam bersemangat untuk menyebarkan agama Kristian
F7 – kemunculan monarki baru di England, Perancis dan Belanda
F8 – menggalakkan penjelajahan/penerokaan
F9 - semangat kebanggaan bangsa
F10 – slogan gold, glory and gospel                                                                                                
                                                                                                        [Pilih mana-mana 8 x 8m = Maksimum 8 markah]

b)      F1 – pemimpin tempatan terpaksa membiuat perjanjian dengan wakil kuasa Eropah
F2 – syarikat berpiagam diwujudkan bagi menjalankan perdagangan
F3 – daerah di luar Eropah telah menjadi pembekal kepada keperluan masyarakat Eropah
F4 – Portugis telah menguasai pusat emporium dunia seperti Goa dan Melaka
F5 – barangan yang dibawa dari Timur telah memperkaya ekonomi dan gaya hidup
F6 – Jalan pelayaran perdagangan di Lautan Hindi, Asia Tenggara dan Laut China Selatan dikuasai oleh Portugal
F7 – masyarakat tempatan terpengaruh dengan gaya hidup masyarakat Eropah
F8 - masyarakat peribumi menerima agama kristian yg dibawa oleh mubaligh kristian
F9 - penjelajahan Sepanyol mengubah keadaan Dan kehidupan di Dunia Baru Dan Asia
H9a - sepanyol menakluki Mexico dan menundukkan tamadun Aztec
H9b - menakluki Peru dan menghapuskan tamadun Inca
F10 - penghijrahan beramai-ramai masyarakat Sepanyol ke Amerika Latin mewujudkan masyarakat baru di wilayah tersebut
F11 - pemodal Sepanyol mengeksploitasi buruh peribumi
H11 - bekerja di lombong Dan ladang mere a
F12 - wujudnya petempatan org Portugis di Melaka Dan Goa
F13 - Filipina amat dikuasai oleh kuasa Sepanyol       
                                                                                        [Pilih mana-mana 6 x 6m = Maksimum 6 markah]
c) F1 - kepentingan ilmu pengetahuan
F2 - semangat inkuiri yg tinggi untuk berjaya
F3 - mencontohi semangat kegigihan para peneroka/penjajah
F4 - keberanian menghadapi cabaran
F5 - sifat berani menghadapi risiko
F6 - semangat positif peneroka Eropah wajar dicontohi       
                                                                                        [Pilih mana-mana 6 x 6m = Maksimum 6 markah]
8.       Penjajah Barat tertarik dengan Tanah Melayu sejak abad ke 16.
a)      F1 – Kaya dengan hasil bumi
C1a – contohnya negeri Perak dan Selangor kaya dengan bijih timah
H1a – Revolusi Perindustrian di Britain
H1b – keperluan bijih timah dan pasaran
F2 – kekacauan dan huru-hara
H2a – Saudagar Eropah telah melabur di negeri-negeri Melayu
H2b – dalam perusahaan bijih timah
H2c – kekacauan seperti perebutan takhta berlaku di negeri Perak
H2d – menjejas pelaburan dan kepentingan ekonomi pemodal asing
H2e – Perang Kelang, Perang Larut dan pertikaian dalam kalangan pembesar di Sungai Ujong mengancam kepentingan ekonomi Eropah
H2f – saudagar asing mendesak British supaya campur tangan                                          
                                                                                        [Pilih mana-mana 8 x 8m = Maksimum 8 markah]

b)      F1 – mengadakan pertandingan melukis poster 1 Malaysia
F2 – mencipta logo ‘Cinta Akan Negara’
F3 – mengadakan pameran tentang tokoh-tokoh negara
F4 - mendeklamasikan sajak dan syair
F5 – mengadakan sambutan Bulan Patriotisme dan Kemerdekaan
F6 – mengadakan sketsa tentang sejarah tanah air
F7 – mengadakan pertandingan lagu patriotic
F8 – membuat lawatan ke tempat bersejarah
F9 – membuat buku skrap tentang tokoh sejarah
[mana-mana jawapan yang munasabah
                                                                                        [Pilih mana-mana 6 x 6m = Maksimum 6 markah]
c)       F1 – mengukuhkan perpaduan kaum
F2 – menghormati hak asasi manusia
F3 – menghayati prinsip Rukun Negara
F4 – merealisasikan Wawasan 2020
F5 – mencintai negara dan bangsa
F6 – mentaati raja dan ketua negara
F7 – mempelajari daripada peristiwa silam
F8 – mendukung semangat 1 Malaysia
F9 – tidak mempertikaikan peruntukan Perlembagaan Malaysia
F10 – menghormati perbezaan antara kaum
F11 – bersikap toleransi dan saling membantu
[mana-mana jawapan yang munasabah]                                                                  
                                                                                        [Pilih mana-mana 6 x 6m = Maksimum 6 markah]
9.       Jadual berikut berkaitan dengan cadangan ke arah pembentukan Malaysia.

a)      F1 - cadangan pertama dikemukakan oleh Lord Brassey pd thn 1887
H1a - Pengarah Syarikat Borneo Utara
H1b - mencadangkan kerajaan British menggabungkan Sarawak Dan Sabah dgn NNM dan NNS
F2 - cadangan Sir Malcolm MacDonald thn 1948
H2a - Gab Jeneral Asia Tenggara
H2b - menggabungkan Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei dan PTM
F3 - cadangan Dato' Onn Ja'afar thn 1956
H3a - PTM yg merdeka dinamakan Malaysia
H3b - British akan menggabungkan negeri Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura dgn PTM
F4 - cadangan pemimpin Singapura pd thn 1955
H4a - Lim Yew Hock
H4b - David Marshall
H4c - Lee Kuan Yew thn 1959
H4d - mendesak British berunding dgn TAR menggabungkan PTM dgn Singapura
H4e - Tidak dipersetujui oleh TAR
H4f - akan berlaku ketidakseimbangan penduduk
F5 - 27 Mei 1961 TAR menyetujui Gagasan Malaysia
H5a - mencadangkan pembentukannya dlm majlis mkn tgh hari anjuran Pers Wartawan Luar Negeri di Hotel Adelphi,Singapura
H5b - menjamin satu kedudukan politik yg lbh kukuh
H5c - disegani di rantau Asia Tenggara
H5d - kerjasama dlm bidang ekonomi
H5e - kerjasama dlm bidang social
H5f - memerlukan kerjasama antara British dgn rakyat tempatan                                     
                                                                                                        [Pilih mana-mana 8 x 8m = Maksimum 8 markah]

b)      F1 - TAR mengadakan lawatan ke Sarawak, Sabah Dan Brunei
H1a - menerangkan konsep, tujuan Dan matlamat penubuhan Malaysia
F2 - mengadakan rundingan
H2a - antara peg. kanan PTM dgn peg. British Dr Sarawak, Sabah Dan Singapura
F3 - Penubuhan JPPK
H3a - ditubuhkan di Singapura pd Julai 1961
H3b - dipengerusikan oleh Donald Stephens
H3c - menerangkan kpd org ramai ttg Gagasan Malaysia
H3d - mengumpulkan pandangan penduduk
H3e - menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia
H3f - mesy j/ kuasa berlangsung sebyk 4 Kali
H3g - diadakan di Jesselton, Kuching, KL dan Singapura
H3h - Brunei tlh menghantar pemerhatinya menghadiri tiga mesy terakhir
H3i - mesy terakhir diadakan di Singapura pd bln Feb 1962
H3j - ahli2 JPPK bersepakat mengemukakan satu memorandum kpd S/jaya Cobbold
H3k - memberikan pertimbangan kpd pandangan Dan pendapat Sarawak dan Sabah utk dimasukkan ke dlm perlembagaan baru
F4 - penubuhan S/jaya Cobbold
H4a - memulakan tugasnya Dr bln Feb-April 1962
H4b - ditubuhkan oleh kerajaan British
H4c - disertai oleh tiga org Pegawai British
H4d - Lord Cobbold, Sir Anthony Abell Dan Sir David Watherson
H4e - disertai 2 rakyat tempatan
H4f - Dato' Wong Pow Née dan Tan Sri Ghazali Shafie
H4g - meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah ttg Gagasan Malaysia
H4h - membuat penilaian Dan mengemukakan cadangan kpd pihak British
H4i - menerima memorandum drpg pelbagai pertubuhan
H4j - mengemukakan laporan mereka kpd kerajaan British pd Jun 1962
H4k - 1/3 penduduk Sarawak dan Sabah menyokong tanpa Syarat
H4l - 1/3 menyokong dgn syarat
H4m - kepentingan mereka harus dilindungi
H4n - 1/3 inginkan kemerdekaan sblm menyertai Malaysia
F5 - penubuhan JAK
H5a - ditubuhkan pd Ogos 1962
H5b – dianggotai wakil PTM, Britain, Sarawak dan Sabah
H5c – dipengerusikan oleh Lord Landsdowne (Menteri Negara bagi Tanah Jajahan)
H5d – dibantu oleh Timbalan PM PTM (Tun Abdul Razak)
H5e – mengunjungi Sarawak dan Sabah menerangkan penubuhan Malaysia
H5f – bermesyuarat sebanyak 24 kali
H5g – mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam Pers Malaysia
H5h – membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sabah
F6 – penubuhan MAPHILINDO
H6a – dianggotai Malaysia, Filipina dan Indonesia
H6b – mencari jalan penyelesaian dgn bantuan PBB
H6c – perwakilan Malaysia ke PBB telah dibentuk oleh SU Agung PBB, U Thant
H6d – menghantar wakilnya Lawrence Michaelmore dari AS
H6e – disertai wakil Chezchoslovakia, Argentina, Brazil, Ceylon, Pakistan, Jepun dan Republik Arab Bersatu
H6f – meninjau lagi sekali pendapat rakyat Sarawak dan Sabah
H6g – majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia
H6h – tarikh pembentukan Malaysia ditunda ke 16 Sept 1963
H6i – laporan drpd PBB tidak dpt disiapkan
H6j – tentangan berterusan drpd Indonesia dan Filipina                                                        
                                                                                                        [Pilih mana-mana 8 x 8m = Maksimum 8 markah]

c)       F1 – menyekat pengaruh komunis
F2 - memajukan negeri yang belum membangun
F3 – mewujudkan perpaduan antara negeri
F4 – mewujudkan kesepakatan
F5 – melahirkan semangat setia kawan
F6 – menyegerakan kemerdekaan Sarawak, Sabah dan Singapura
F7 – menyatukan penduduk Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah dan Singapura
                                                                                                        [Pilih mana-mana 4 x 4m = Maksimum 4 markah]


2 comments:

  1. betullah cikgu..yg dkt sminar uh bgi yg ringks n xincludekan batu bersurat di kwsn mana menerangkan ciri yg menunjukkan kepentingan bahasa sanskrit padanya..huhu

    ReplyDelete
  2. Huhu sbb tu sy ckp, even g seminar, buku teks kena bukak juga..huhu

    ReplyDelete