ad

Tuesday, 8 November 2011

Latihan Masa Cuti Akhir Tahun Ting 4 SEDAR

Nama : .........................................................................................................................................
TINGKATAN 4
Bab 1
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sumbangan tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Berdasarkan pemerhatian anda, adakah bandar tempat tinggal anda merupakan bandar yang terancang?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Berikan alasan-alasan anda.
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Bab 2
Pada pengetahuan sejarah anda,apakah kebaikan sistem pemerintahan demokrasi?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan ekonomi dalam tamadun India dan China untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................


Sebagai seorang warganegara Malaysia, mengapakah kita perlu mematuhi peraturan dan undang-undang negara ?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Sebagai generasi muda, apakah sumbangan anda untuk memajukan ekonomi negara?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Bab 3
Sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah anda boleh mengekalkan bangunan bersejarah untuk dijadikan warisan generasi akan datang?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kebudayaan kebangsaan daripada pengaruh budaya luar ?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Pada pandangan anda,apakah usaha yang boleh dilakukan bagi memajukan bidang maritim di negara kita?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Pada pendapat anda , mengapakah bidang berikut penting bagi rakyat sesebuah negara ?
i. Pendidikan
ii. Pertanian
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Bab 5
Sebagai seorang pemimpin, apakah peranan anda untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara terus berkekalan?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada Perjanjian Aqabah.
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Pada pendapat anda,apakah iktibar yang boleh diperolehi daripada peristiwa perjanjian Aqabah?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan perjanjian dalam kehidupan.
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Pada pendapat anda, bagaimanakah konsep hijrah dapat diamalkan dalam kehidupan seorang pelajar.
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Apakah iktibar yang boleh rakyat Malaysia contohi daripada sikap masyarakat Madinah yang mementingkan perpaduan?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................Bab 6
Pada pendapat anda, mengapa Islam menekankan konsep syura dalam pemilihan pemimpin?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia boleh muncul sebagai pusat keilmuan?
i)                    ....................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Pada pandangan anda, bagaimanakah Malaysia boleh menjadi pusat kecemerlangan ilmu di persada dunia?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah negara kita perlu memberi penekanan kepada pendidikan?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
iv)                ......................................................................................................
Bab 8
Sebagai seorang rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu mempertahankan sistem beraja di negara kita?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah fungsi wang?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................

Pada pandangan anda, apakah usaha yang boleh dilakukan supaya nilai hidup yang dibawa oleh Islam ini terus diamalkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Berikan cadangan anda untuk mengembalikan kegemilangan negara kita dalam bidang perdagangan.
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh dilakukan kerajaan untuk menjadikan negara ini sebagai pelabuhan utama dunia?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Andaikan anda seorang pemimpin negara, apakah langkah yang akan diambil untuk melahirkan masyarakat berilmu?
i)                    .....................................................................................................
Pada pendapat anda, apakah kepentingan pendidikan ?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Bab 9
Nyatakan nilai kehidupan yang boleh anda pelajari dari sejarah Zaman Gelap di Eropah?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................

Bab 10
Kemasukan imigran Cina dan India telah mewujudkan masyarakat berbilang kaum di Malaysia hari ini.
Cadangkan bagaimana perpaduan kaum dapat dipupuk.
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kesan dasar kerajaan British terhadap orang Melayu?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
iv)                ......................................................................................................
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sebab negara kita harus mempertimbangkan kegiatan ekonomi perdagangan.
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Pada pendapat anda, apakah kesan kehadiran buruh asing ke TanahMelayu pada ketika itu?
i)                     ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Sebagai masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia, bagaimanakahanda berusaha mengisi kemerdekaan negara?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Pada pendapat anda, mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu perlu dikekalkan?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................

Sekiranya anda memiliki tanah pusaka, bagaimanakah anda dapat mengekalkan hak milik tanah tersebut?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
Sebagai seorang rakyat Malaysia, apakah pentingnya kita mempertahankan hak tanah yang kita miliki daripada terlepas ke tangan orang asing?
i)                    ......................................................................................................
ii)                  ......................................................................................................
iii)                ......................................................................................................
iv)                ......................................................................................................
v)                  ......................................................................................................
vi)                ......................................................................................................
vii)              ......................................................................................................

No comments:

Post a Comment