ad

Friday, 9 April 2021

Powerpoint Komprehensif Sejarah KSSR (Semakan 2017) dan KSSM

Untuk mendapatkan bahan Powerpoint Komprehensif Sejarah KSSR (Semakan 2017) dan KSSM, sila klik pautan telegram t.me/SarahCikguSejarah

Semua bahan ada di shared media

terima kasih!

Kata Tugas Dalam Penyediaan Soalan

 

TAKSONOMI BLOOM

KATA TUGAS

Pengetahuan

Apakah

Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik

Bilakah

Menyatakan masa / waktu / urutan prosedur

Catatkan

Merakamkan atau merekodkan sesuatu maklumat

Definisikan

Memberi keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna suatu perkataan khusus / istilah / terminology

Di manakah

Menyatakan kedudukan / tempat

Isikan

Memenuhkan maklumat yang spesifik di ruang

Kenal pasti

Memberi petunjuk atau makluman terhadap sesuatu perkara / benda / pernyataan yang dikenali atau dicam dengan jelas

Labelkan

Menandakan dan / atau memberikan panggilan yang spesifik terhadap suatu rujukan pada rajah / graf / carta / ilustrasi

Lengkapkan

Mengisikan maklumat / nilai yang spesifik pada ruang kosong pada jadual / rajah / ayat yang diberikan

Namakan

Memberi panggilan yang spesifik terhadap suatu benda / istilah / terminology / proses

Nyatakan

Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan lanjut / huraian / sokongan

Padankan

Membuat penyesuaian yang setara berdasarkan rajah / symbol / maklumat tentang pernyataan berhubung spesifikasi / fungsi / aplikasi atau sebaliknya

Siapakah

Mengenal pasti individu dalam konteks

Takrifkan

Memberi keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna suatu perkataan khusus / istilah / terminology

Tandakan

Meletakkan symbol yang dikehendaki

Tulis

Mencatat huruf / angka / symbol yang khusus

 

Sunday, 14 March 2021

Kemahiran aplikasi asas ICT

 Kemahiran aplikasi asas ICT yang telah dikuasai oleh guru. 

Microsoft Words

Microsoft Powerpoint

Microsoft Excel

Google Docs

Google Slides

Kemahiran penggunaan aplikasi "Digital Classroom"

 Kemahiran penggunaan aplikasi "Digital Classroom" yang diperlukan guru 

Kami

Jamboard

Mentimeter

DocHub

Quizizz

Quizlet

Sunday, 21 February 2021

100 Idea untuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based-learning)

 Poster Board Alternatives

1) Create a magazine

2) Write trivia (Kahoot is a great online trivia game program)

3) Make an interactive exhibit

4) Make a board game

5) Engineer a moving model (ex: demonstrating synaptic transmission)

6) Write a song on a project topic

7) Write a poetry book

8) Create a photo journal 

Wednesday, 27 January 2021

Hotel Terapung Pertama di Dunia

 Ni hotel terapung yang pertama di dunia. Hotel ni pada mulanya dikenali sebagai John Brewer Floating Hotel yang dibina sekitar tahun 1980 di Singapura. Hotel yang setinggi 5 tingkat dan mempunyai 200 bilik ini pada asalnya diletakkan di negara Australia, lebih tepat lagi di sebuah kawasan yang bernama Townsville.


Tetapi pelbagai masalah seperti masalah kewangan, hotel tersebut terpaksa menanggung kerugian yang besar selepas rosak akibat dilanda ribut taufan Charlie. Jadi hotel ini terpaksa dijual kepada sebuah syarikat Jepun yang beroperasi di Vietnam.


Di Bandar Ho Chi Minh, hotel ini dikenali sebagai Saigon Floating Hotel dan merupakan salah satu tempat yang menarik di bandar tersebut. Namun hotel ini sekali lagi mengalami kerugian yang mengakibatkan masalah kewangan.


Hotel tersebut kemudiannya dijual oleh pihak Korea Utara selepas 10 tahun beroperasi di Vietnam. Pada 1998 Hotel tersebut telah ditukarkan namanya kepada hotel Haegeumgang. Di Korea Utara, hotel ini diletakkan di kawasan sempadan antara Korea utara dan selatan.


Namun satu kejadian pada tahun 2008 yang menimpa hotel tersebut apabila pelancong dari Korea selatan ditembak oleh askar korea utara di hotel tersebut menyebabkan hotel itu terpaksa ditutup buat sementara waktu.Kredit FB John Mohamed